Tarzus

2014.03.02 09:48

Néhány dolog arról a városról. Amely Pál apostol szülőhelye volt.

Kis-Ázsia Cilicia tartományának görögül beszélő városa. A föníciaiak alapították Küdnosznál, nem messze a tengertől. A szeleukidák uralma alatt hellenizálták, és kitűnt tudományos szempontból is.

Antonius idején római uralom alá került és Cilicia római provincia fővárosa lett. Híres egyetemi és karaván-város, szövőközpont kikötővel és nagy fateleppel. Mint minden nagy kereskedelmi városban, itt is van egy zsidó kolónia, amely egyik családjába született Pál.

Tarzusnak úgy lett kikötője, hogy csatornát vágtak a hajók számára és mélyítették a lagúnát.

A ciliciai szoroson át utat építettek, és így megteremtették az egyik történelmi fontosságú hegyi átjárót az Eufrátesztől Efézusig és onnan Rómáig vezető főúton.

Tarzus a tengeri valamint szárazföldi utak révén nemcsak híres kikötő és gazdag karaván várossá vált, hanem forgalmi csomóponttá is Kelet és Nyugat között.

Pált megelőző korban Tarzus egyik legnevezetesebb polgára a sztoikus filozófus Athenodorosz volt. Mint nagy tudású ember, a fiatal Augusztus nevelője lett. Az egyik bölcs magatartási szabály, amelyet a fiatal uralkodónak adott az volt, hogy – mielőtt megszólalna – addig ismételgesse magában az ABC betűit, míg dühe elszáll.

A filozófus barátja volt Strabonak és Senecának is. A filozófus hatása érvényesült Seneca életszabályában is: „Úgy élj az emberek között, mintha Isten látna, és úgy beszélj Istennel, mintha az emberek hallgatnák!”

Gyürüs István