Teremtés, megváltás quiz

2014.03.03 12:23

 

 1. Jézus hogyan viszonyult Mózes első könyvéhez?
  1. Legendának tekintette
  2. Hitelesnek tartotta
  3. Eltörölte

 

 1. Igaz vagy hamis: Az Ószövetségben törvény által, az Újszövetségben hit által nyerjük el az üdvösséget.
 2. Mennyi idő alatt teremtette meg Isten az eget és a földet?
  1. Hat nap alatt
  2. 7 nap alatt
  3. Hat korszak alatt

 

 1. Miben különbözött Éva teremtése Ádámétól és az állatokétól?
  1. Semmiben
  2. Szebbnek teremtette Isten
  3. Ádám oldalbordájából teremtette, míg a többieket a föld porából.

 

 1. Mi a teremtés emléke?
  1. Az ember
  2. A föld
  3. A szombat

 

 1. Az első házasság…
  1. Édenben jött létre
  2. Édenen kívül jött létre
  3. A bűn következménye volt

 

 1. Ki volt a kígyó?
  1. Rossz állat
  2. Sátán
  3. Éva kívánsága

 

 1. Hol található az un. Ősevangélium?
  1. 1Mózes 3:15
  2. 2Mózes 20:8-11
  3. 1Mózes 1:1.

 

 1. Ki épített bárkát?
  1. Énók
  2. Noé
  3. Ábrahám

 

 1. A vízözön…
  1. Helyi
  2. Viszonylag nagy kiterjedésű
  3. Az egész földre kiterjedő volt

 

 1. Mi volt a szövetség jele?
  1. A kettévágott állatok
  2. A tízparancsolat?
  3. A szivárvány

 

 1. A lázadók milyen tornyot építettek?
  1. Eiffel
  2. Bábel
  3. Pisai ferde tornyot

 

 1. Ábrahám vándorlásának útvonala:
  1. Hárán – Úr-Kaszdim – Ígéret földje
  2. Ígéret földje – Hárán –  Úr-Kaszdim
  3. Úr-Kaszdim – Hárán – Ígéret földje

 

 1. Igaz vagy hamis: Lót és Ábrahám Sodomába költöztek
 2. Hogy az utódlást biztosítsa Ábrahám, mit tett?
 3. 16.) Ábrahám hogyan viszonyult ahhoz a hírhez, hogy Sodoma és Gomora el fog pusztulni?
  1. Előre hálaáldozatot mutatott be örömében
  2. Csak Lótot sajnálta
  3. Közbenjárt érdekükben

 

 1. Igaz vagy hamis: Ábrahám többször is hazudott.
 2. Igaz vagy hamis: Ábrahám képtelen volt feláldozni fiát Isten parancsára, mert annyira szerette.
 3. Izsák családjára mi volt jellemző?
 4. Mivel vígasztalt Isten a menekülő Jákóbot?
  1. Egy égig érő fával
  2. Póznával
  3. Létrával

 

 1. Jákóbnak hány „felesége” volt?
  1. Egy
  2. Kettő
  3. Négy

 

 1. Milyen folyó partján küzdött Jákób az angyallal?
  1. Jordán
  2. Tisza
  3. Jabbok

 

 1. Miért nem szerették Józsefet testvérei?
 2. Amikor József ellenállt Potifár feleségének, milyen jutalmat kapott?
  1. Ő lett a rabszolgák vezetője
  2. Semmit
  3. Börtönt

 

 1. Hány testvér ment le Egyiptomba gabonáért?
  1. Öt
  2. Tíz
  3. Tizenegy

 

 1. Igaz vagy hamis: Józsefet az első találkozáskor felismerték testvérei?
 2. Miért tette próbára József a testvéreit?
 3. Ki küldte Józsefet Egyiptomba?
 4. Jákób családja hány főből állt?
 5. Hol telepedtek le Egyiptomban?