Teszt Sámuel könyvéhez

2014.03.03 12:33

Tesztkérdések

 

1Sámuel 1-7. fejezete

 

 

1.) Melyik törzs leszármazottja volt Sámuel?

a) Gádita

b) Efraimita

c) Lévita

 

 2.) Hol ült Éli pontosan, amikor Anna imádkozott?

 

3.) “Felmagasztaltatott az én ____________ az Úrban” Mit jelent ez a mondat?

 

4.) Hány gyermeke volt Elkánának?

a) öt

b) hat

c) Nem lehet tudni

 

5.) Hányszor szólította meg az Úr a gyermek Sámuelt?

a) háromszor

b) négyszer

c) ötször

 

6.) Mit jelent az, hogy Sámuel nem engedett az Igéből semmit a földre hullani?

 

7.) A két háborúban hány ember halt meg a filiszteusok keze által? (4. fejezetben)

 

8.) Ki volt Ikábód és mit jelent ez a név?

 

9.) Melyik filiszteus városokba került Isten ládája?

 

10.) Hogy hívták az asdódiak istenét?

 

11.) Mivel foglalkoztak a Béth-Semesbeliek, amikor a filiszteusok visszaküldték a frigyládát?

 

12.) Melyik volt az öt filiszteus városállam?

 

13.) Hogyan nevezte el Sámuel azt a követ, amit Mispa és Sén között állított fel?

 

13+1.) Hol lakott Sámuel?

a) Silóban

b) Rámában

c) Béthelben


Válaszok

1.) 1:1.    2.) 1:9.    3.) 2:1.    5.) 3:4,6,8,10.    6.) 3:19.    7.) 34 000    8:2. és 10.    8.) 4:21.    9.) 5:1,8,10.    10.) 5:2.    11.) 6:13.      12.) 6:17.    13.) 7:12.    13+1.) 7:17.

 

 


Tesztkérdések

 

1Sámuel 8-14. fejezete

 

1.) Hogy hívták Sámuel fiait?

 

2.) Ha királyt választ a nép, mit mondott Sámuel, mi fog történni a szőlőhegyekkel?

a) megtizedeli (megdézsmálja)

b) szolgáinak adja

c) kiírtja, és helyébe olajfaligeteket telepít

 

3.) Melyik törzsből származott Saul?

a) Efraim

b) Manassé

c) Benjamin

 

4.) Kik igazították útba Sault, mielőtt Sámuellel találkozott és mit csináltak ezek a személyek?

 

5.) Sámuel próféciája szerint hány kenyeret kap Saul a tölgyfa alatt?

a) egyet

b) kettőt

c) hármat

 

6.) Hová bújt Saul a királyválasztáskor?

 

7.) Hol történt Saul király első győzelme?

 

8.) Melyik szemét akarta Náhás kinyomni a Jábes Gileádiaknak?

a) egyiket sem

b) jobbot

c) balt

 

9.) Hol történt a királlyá koronázás?

 

10.) Mit mondott el Sámuel saját szolgálatáról, mielőtt visszavonult?

 

11.) Hány éves volt Saul, amikor király lett

a) 25

b) 30

c) 40

 

12.) Miért volt bűn, hogy Saul végezte el az égőáldozatot?

 

13.) Mit evett Jonathán az erdőben?

 

13+1.) Hány embert ölt meg Jonathán egy hold földön  és egy fél barázda hosszán?


Válaszok:             1.) 8:2.                   2.) 8:14.                3.) 9:1.                   4.) 9:11.                5.) 10:4.               

6.) 10:22.                              7.) 11:1.                8.) b. 11:2.                            9.) 11:15.                              10.) 12:3-5.

11.) 13:1.                              12.) 13:13-14.                     13.) 14:29.                           13+1.) 14:14.

Tesztkérdések

 

I Sámuel 15-21. fejezete

 

1.) Mit tettek az amálekiták Izrael ellen, amikor azok Egyiptomból Kánaán felé haladtak?

 

2.) Hogy hívták az amálekiták királyát?

 

3.) Hány fia volt Isainak?

     a) 6

     b) 7

     c) 8

 

4.) Mi jellemezte Dávidot, milyen volt?

 

5.) Hol táboroztak az Izraeliták, amikor Góliáth szidalmazta Istent?

 

6.) Miért nem akarta Saul Hogy Dávid elinduljon Góliáth ellen?

     a) Nem volt megfelelő fegyvere

     b) Túl alacsony volt

     c) Mert még gyermek volt

 

7.) Mi lett volna Dávid első feleségének a neve az első házassági terv szerint?

     a) Mikál

     b) Méráb

     c) Abigail

 

8.) Hány filiszteus előbőrével jegyezte el feleségét Dávid?

 

9.) Mikál hogyan mentette meg Dávidot?

 

10.) Hol prófétáltak Saul küldöttei és végül Saul is?

 

11.) Jonatán mit mondott a kisfiúnak, amikor a nyilait ellőtte?

 

12.) Mikor kellett Dávidnak menekülnie,  ha Saul mit csinál?

 

13.) Amikor Dávid Akhimélek papnál volt Saul melyik szolgája volt ott?

 

+1.) Mibe volt csomagolva Góliáth kardja?

 

 

[1]  


 Tesztkérdések

 

1Sámuel 22-28. fejezete

 

1.) Hány papot ölt meg az edomita Doég?

 

2.) Ki menekült meg a papok közül?

 

3.) Melyik várost foglalta el Dávid?

 

4.) Hogy hívták azt a hegyet, ahol Saul majdnem elfogta Dávidot?

 

5.) Hány válogatott vitézzel indult Dávid ellen Saul?

 

6.) Dávid miért nem ölte meg Sault?

 

7.) Amikor Nábál ellen mentek, hány ember maradt a poggyásznál?

 

8.) Mikál kinek a felesége lett Dávid után?

 

9.) Kivel ment le Dávid Saul táborába?

 

10.) Hogy hívták Ábner atyját?

 

11.) Mi volt annak a városnak a neve, amit Ákhis ajándékozott Dávidnak?

 

12.) Mit szokott Dávid mondani, hova tört be?

 

13.) Hol lakott a halottidéző asszony?

a) Ekronban

b) Efratában

c) Endorban

 

13+1.) A halottidéző asszonynál mit evett Saul?

 

[2]


Tesztkérdések

 

1Sámuel 29- 2Sámuel 4. fejezete

 

1.) Hogy hívták a filiszteusok királyát, amikor Dávid hosszabb ideig ott tartózkodott?

 

2.) Kik törtek be Siklágba és fosztották ki azt?

a) a filiszteusok

b) az amálekiták

c) a moábiták

 

3.) Ki mutatta meg Dávidnak az ellenséghez vezető utat?

 

4.) A filiszteusok és az izraeliták között ütközet támadt. Hol történt ez?

 

5.) Hogy hívták Saul három fiát, akik elestek ebben a harcban?

 

6.) Ki ölte meg Sault?

a) a filiszteusok

b) a fegyverhordozója

c) egy amálekita férfi

d.) öngyilkos lett

 

7.) Kik temették el Sault?

a) A Jábes Gileádiak

b) A Siklágiak

c) A Gilboa hegyén lakók

 

8.) Mit tett Dávid a hírhozóval, aki Saul halálának hírét hozta? Miért?

 

9.) Mit gondolsz, miért sírt annyira Dávid Saul halálakor?

 

10.) Dávid megkérdezte az Úrtól, hogy most hova menjen. Milyen választ kapott? Menjen

a) Silóba

b) Hebronba

c) Jábes Gileádba

 

11.) Hogyan oszlott meg egy időre a királyság Saul halála után? Hogy hívták Saul uralkodó fiát?

 

12.) Hogy hívták Saul hadvezérét?

 

13.) Hogy hívták Dávid hadvezérét?

 

13+1.) Ki volt az a személy, aki a kettészakadt királyságot egyesítette?

[3]

 

Tesztkérdések

 

2Sámuel 5- 2Sámuel 11. fejezete

 

1.) Hány évesen kezdett uralkodni Dávid?

 

2.) Hol volt Dávid király első ütközete a filiszteusokkal?

 

3.) Miért halt meg Uzza?

 

4.) Kinek az otthonában helyezték el ideiglenesen a frigyládát?

a) Abinádáb

b) Gitteus Obed Edom

c) Mikál

 

5.) Melyik prófétával beszélte meg Dávid, hogy házat akar építeni az Úrnak?

a) Sámuel

b) Nátán

c) Sádók

 

6.) Hogyan fogadta Dávid, amikor Isten azt mondta, hogy nem ő, hanem majd a fia épít neki templomot?

 

7.) Dávid ellen összefogtak a szíriabeliek Hadadézerrel. Dávid győzött. Hány ember esett el a harcban a szíriabeliek közül?

 

8.) Hogy hívták Dávid íródeákját?

 

9.) Hogy hívták Jonathán sánta fiát? Hogyan sántult meg?

 

10.) Hány fia és hány szolgája volt Sibának, Méfibóset szolgájának?

 

11.) Ki volt Náhás és hogy hívták a fiát? Mit tett ő?

 

12.) Kik csatlakoztak a moábitákhoz a Dávid elleni harcban?

 

13.) Sorold fel Dávid ballépéseit 2Sámuel 11. fejezete leírása szerint!

 

13+1.) Milyen módon halt meg a Hitteus Uriás?

 

[4]


Tesztkérdések

 

2Sámuel 12-18. fejezete

 

1.) Milyen tanmesét mondott el Nátán Dávidnak, és mi volt a történet tanulsága?

 

2.) Mi volt Salamon másik neve? Mit jelentett ez a név?

 

3.) Hogy hívták Absolon hugát?

 

4.) Mi történt Amnonnal, miután Támárral vétkezett?

 

5.) Hány siklust nyomott Absolon haja, amikor évente egyszer levágatta?

 

6.) Mit gyújtatott fel Absolon Joáb gazdaságában és miért?

a) búzaföldet

b) zabföldet

c) árpaföldet

 

7.) Absolon fellázadt Dávid ellen. Szekereket és lovakat szerzett. Hány emberrel indult el?

 

8.) Ki maradt Dávid pártján a tanácsosok közül?

a) Khusai

b) Akhitófel

c) Akhimás

 

9.) Sémei szidalmazta Dávidot. Ki akarta ezért fejét venni?

a) Abisai

b) Joáb

c) Ábner

 

10.) Mi volt Akhitófel első tanácsa Absolon számára?

 

11.) Miben különbözött Akhitófel és Khusai tanácsa? Melyik volt a jobb? Melyiket fogadta el Absolon? Miért?

 

12.) Dávid két hírmondóját – Akhimást és Jonathánt – hova rejtette el egy asszony?

 

13.) Hogy hívták azt a három hadvezért, akik az Absolon elleni küzdelmet vezették?

 

13+1.) Ki volt a két hírmondó a harc végén?

 

[5]


Tesztkérdések

 

2Sámuel 19-24. fejezete

 

 

1.) Miért nem ment el Dáviddal Méfibóset?

 

2.) Hány éves volt Barzillai, amikor átkisérte Dávidot a Jordánon?

 

3.) Ki volt az a férfi, aki fellézadt Dávid uralkodása ellen?

 

4.) Melyik városnál állította le Joáb a harcot és miért?

 

5.) Mennyi ideig tartott az éhinség Dávid idejében?

a) Három évig

b) Egy évig

c) Hét évig

 

6.) Hány újja volt a gáthban levő óriásnak és a filiszteus Góliátnak? _____  _____

 

7.) 2Sámuel 22. fejezete hol található a Zsoltárok könyvében?

 

8.) Milyenné teszi az Úr az igaz ember lábait?

 

9.) Dávid leírása szerint milyenek az istentelenek?

 

10.) Ki volt az, aki dárdájával 800 embert megsebesített?

 

11.) Ki volt az, akinek a keze a fegyveréhez ragadt?

 

12.) Mit csinált Samma a lencseföld közepén?

 

13.) Hány fegyverfogható erős férfit találtak a népszámlálók Izraelben és Júdában?

 

13+1.) Mennyi pénzért vette meg Dávid Arauna szérűjét, és milyen célból?

 

[6][1] 1)15:2  2) 15:32  3) 16:10-11; 17:12  4)16:12,18  5)17:2,19  6) 17:33  7)18:17   8) 18:27  9) 19:12-13      

10) 19:20  11) 20:37  12) 20:7  13) 21:7  +1) 21:9

[2] 1.) 1Sám 22:18.                               2.) 22:20.              3.) 23:4.                4.) 23:28.              5.) 24:3.                6.) 24:7.

7.) 25:13.              8.) 25:44.              9.) 26:7.                10.) 26:14.            11.) 27:6.              12.) 27:10.

13.) Endor            13+1.) borjúhust és pogácsát

[3] 1.) 1Sám 29:2.                  2.) 30:1.                3.) 30:13.              4.) 31:1.                5.) 31:2.                6.) 31:1.

7.) 31:11-13.        10.) 2Sám 2:1.                    11.) Isbóset          12.) Ábner            13.) Joáb               +1.) Ábner

[4] Válaszok: 1.) 30 évesen 2Sm 5:4.                               2.) Refaim völgyben 5:18 és 22.                     3.) 6:7.                   4.) a

5.) a                       7.) 8:5                    8.) Séraja 8:17.                   9.) 9:6.                   10.) 9:10.             

11.) Hánon 10:2.                                12.) 10:6,8,16.                     13+1.) 11:17.

Válaszok: 1.) 2Sám 12:1-7.             2.) 12:25.              3.) 13:1.                4.) 13:28-29.        5.) 14:26. 200 siklus

6.) 14:30. árpa                    7.) 15:1. 50.          8.) 15:34-35. a                    9.) 16:9 a              10.) 16:21            

11.) 17:14.                           12.) 17:18-19.      13.) 18:2.                              13+1.) 18:19,21. Akhimás és Khusi 

Válaszok: 1.) 2Sámuel 19:24-30.                   2.) 2Sám 19:32. /80/          3.) 20:1.                4.) Abela, 20:14-22.

5.) 3 évig 21:1.                    6.) 24, ill. 20. 21:20. 21:19.                              7.) 18. Zsoltár      8.) 22:34. a szarvasé

9.) 23:6-7.             10.) 23:8.              11.) 23:10.            12.) 23:11-12.      13.) 24:9.              13+1.) 24:23-24.