Titusz

2014.02.27 11:20

Ha egy bibliai játékban T betűvel kellene nevet mondani, valószínű, hogy Timóteus sokkal inkább eszünkbe jutna, mint Titusz.

Származásáról csak annyit tudunk, hogy pogány szülők gyermekeként született. Titusz 1:3 arra enged következtetni, hogy megtérésében része volt Pál szolgálatának. Nem metélték körül. Az apostoli zsinatra Jeruzsálembe Pállal és Barnabással együtt utazott, hogy védelmezze a pogánymisszió ügyét. Az Apostolok cselekedeteiről írt könyv nem tesz említést róla, és ezért nem tudjuk, hogy Pált még milyen útján kísérte. Annyit tudunk, hogy a „könnyek levelével” Efézusból Korintusba küldte őt az apostol. (2Kor. 2:12, 7:6kk. 13-16, 8:6. 12:17.kk.)

Szolgálata hozzájárult ahhoz, hogy Korintusban rendeződjenek a dolgok.

Egy ideig együtt dolgozott az apostollal Kréta szigetén. Pál elutazott, Tituszt hátrahagyva, hogy „a dolgokat hozza rendbe”. (Tit. 1:5.) Korintusban gyűjtést szervezett (2Kor 8:6, 16-23.)

Pál második fogsága idején Rómában volt, és feltehetően az apostol megbízásából Dalmáciába ment. A hagyomány szerint Kréta szigetén püspökként dolgozott. Bár a Biblia keveset ír róla, látszik, hogy olyan munkás volt, akit Isten jól fel tudott használni. Afféle válságkezelő „szakember”.

Az idei év az evangélizáció éve Magyarországon. Valószínű, az evangelizátorok neve többször elhangzik majd, mint a háttérben dolgozóké. Ez így is természetes. Láthattuk Titusz példáján, hogy Isten munkájában mindenkire szükség van. Ahogy a testben minden testrésznek fontos és nélkülönözhetetlen szerepe van, úgy mindenkinek megvan a maga helye Isten munkájában.

Gyürüs István