Tízparancsolat

2014.02.27 13:03

Hogyan szeressünk?

 

Valamikor nagyon népszerű volt a Stan és Pan című film, amely több epizódból állt. Az egyikben két főhősünk egy lakatlan szigetre került, amit ők uraltak. Az újság megírta, hogy ezen a szigeten nincs törvény, mindenki azt csinál, amit akar. Áramlott is az emberek sokasága erre a szigetre. Különösen azok érkeztek, akik összeütközésbe kerültek korábban a törvénnyel. A film végén Stan és Pan menekül saját szigetükről, amely a béke szigetéből rémálommá változott.

Törvények, szabályok nélkül nem élhetünk. Gondoljunk csak a közlekedésre.!

Isten sem hagyott minket tanácstalanságban azt illetően, hogy miképpen élhetünk úgy, hogy a Vele és embertársainkkal való szeretetkapcsolat növekedjen, kiteljesedjen.

Szeretetet kifejezni a jó szándék kevés, tudni kell, hogy mi az igazán jó a másiknak. Nem biztos, hogy örülni fog, és a szeretet megnyilvánulásának veszi az, aki nagy állatbarát – és egy bundát veszünk neki ajándékba.

Isten tíz szabályban rendezte azt, hogy miként szerethetjük Őt – és hogyan az embereket.

Íme a Tízparancsolat, amit talán még soha nem láttunk úgy, ahogy Isten kijelentette:

 

És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván:

Én, az Úr, vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálat házából.

Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.

Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.

Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen, a kik engem gyűlölnek.

De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják.

Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, a ki az õ nevét hiába felveszi.

Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.

Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat;

De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belül van;

Mert hat napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta az Úr a szombat napját, és megszentelte azt.

Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ad te néked.

Ne ölj.

Ne paráználkodjál.

Ne lopj.

Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.

Ne kívánd a te  felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, a mi a te felebarátodé.

 

Ki szeretne egy örökkévalóságot félelemben tölteni? Valószínűleg senki. Isten vágya, hogy szeretetben teljenek el évmilliók az Ő országában. Úgy szerethetsz igazán, ahogy Ő megmutatta! Ha szeretnél szeretni, akkor szeress már most!

Gyürüs István