Tudnivalók a Bibliáról

2014.01.02 13:00

„Bámulatra méltó egy olyan könyv, amely egy teljes emberélet gyümölcse. A Könyvek Könyve ezerhatszáz esztendő alatt tehát igen hosszú idő alatt keletkezett. Egyik nemzedék a másik után kapta a feladatot Istentől , hogy írja a Bibliát. Általában ha egy könyv már húsz-harminc esztendős, elavultnak tekinthető. Néhány nappal ezelőtt megjelent újságot már meg sem nézünk. Miért? Már túlhaladott, már nem érdekes. A Biblia azonban megtartja értékét, amíg ez a világ világ marad.       
     Körülbelül harminc-negyven különböző szerző működött itt közre. Mégis az Ó- és Újtestamentum könyvei egy egészet alkotnak, mivel egy és ugyanaz a Szellem ihlette a különböző szerzőket. Minden komoly bibliaolvasó tudja, hogy ezek a könyvek összetartoznak. Bár minden egyes könyv önálló, mégis az egész Biblia harmonikus egészet alkot.                                                                 
     Ez különösen akkor tűnik fel, ha meggondoljuk, hogy mennyire különbözőek voltak ezek a szerzők. Voltak közöttük királyok és költők, államférfiak és filozófusok, halászok és vámszedők. Mózest beavatták az egyiptomi tudományba, Dániel járatos volt Babilon kultúrájában. Pál teológus volt, a jeruzsálemi egyetemen tanult. Péter viszont egyszerű ember volt. A Biblia könyveinek szerzői egymástól nagyon eltérő emberek voltak.                                                                                   
     A bibliai könyvek jövendöléseket, történelmet, törvényeket, egészségügyi ismereteket, államtudományt, költészetet tartalmaznak, és útmutatást a hitben való járásra. Mindezek mégsem mondanak ellent egymásnak. Képzeljük csak el, mi lenne akkor, ha harminc-negyven orvos, akik különböző gyógymódok hívei, írna meg hatvanhat orvosi könyvet, és valaki az általuk összeállított könyvek alapján akarna beteget kezelni. Ez szinte lehetetlen lenne és a betegek egész biztosan kárát vallanák.    
     Felvetődik a kérdés: Mi a titka ennek a csodálatos egységnek, amely annak ellenére fennáll, hogy ennyire különböző egyéniségek voltak a szerzők, és írásaik nagy időbeli eltolódással, különböző évszázadokban jöttek létre? Péter apostol ad erre választ:

  • "A Szentlélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei".

Csak így érthető, hogy ez a 66 könyv egységes, és egységes a szelleme is. A Szentszellem töltötte be ezeket az embereket és vezette őket az írásban.”

Müller Henrik: A Biblia Isten Igéje 4. old.

„Ma már a Biblia az egész emberiség könyve. Több mint ezer nyelven olvassák. A nap minden órájában – más és más országban és földrészeken – milliók ülnek a Biblia mellett. Hány könyvtár vált már porrá, de a Biblia megmaradt. Nagy filozófiai rendszereket régesrég elfelejtettek már, de Isten Igéje megmarad örökre. ... De a Biblia egyúttal a föld legnagyobb mártírja is. Nincs még egy könyv a világon, amelyet annyira elleneztek s amelynek oly sokat kellett szenvednie. Hányszor égették el már máglyákon, s bár gyakran betiltották, még mindig él.”

Müller Henrik: A Biblia Isten Igéje 33. old.