Tükör

2014.03.04 10:06

Milyennek látszol?

Bibliavers: Jakab 1:22

Tárgy: Biblia és egy kis kézitükör (olvasd a 24. versig és mondd el, hogy a Bibliát tükörhöz hasonlítjuk; a 22. verset ta­nuljuk meg kívülről: "Az igének pedig megtartói legyetek, ne csak hallgatói)

13. Lecke

Néztétek már a tükörben, hogy rendben van-e a hajatok és tiszta-e az arcotok? Ha láttátok, hogy hajatokat a szél összeborzolta (borzold össze kissé hajadat és úgy nézz a tükörbe), ugye mindjárt elővettétek a fésűt és megfésülködtetek? (Tedd ezt.) Vagy ha kormos volt az arcotok? Elővettétek a zsebkendőt és letöröltétek. Ha a nyakkendőtök fordítva volt (tedd a saját nyakkendőddel vagy sáladdal), vagy valami más nem volt rajtatok rendben, úgy megörültetek, hogy megláttátok azt a tükörben, és igyekeztetek mindent helyrehozni. Ugye milyen hasznos a tükör? Nagyon jó. Megmutatja, ha valami nincs rendben rajtunk. Azt is megmutatja, ha tiszták és rendesek vagyunk. Tudjátok-e, hogy olyan tükör is van, ami a belsőnket mutatja meg? Nem a röntgen készülékre gondolok. Az csak azt mutatja, ami testünk­ben nincs rendben. Most olyan tükörről beszélek, amelyik azt mutatja, ami a lelkünkben nincs rendben. Nézzétek, ez az a tü­kör, amire gondolok! (Tartsd magasra a Bibliát.) A Biblia mindenkinek megmutatja, hogy szíve a bűntől fekete. A Biblia mindenkinek megmutatja, hogy ezzel a bűnös szívvel nem tetszik Istennek. Megmutatja nekünk, hogy Isten gyűlöli a hazugsá­got, a gonosz szavakat, a tisztátalan gondolatokat, cselekedeteket, melyekkel életünk telve van. Megmutatja, hogy nem lehet ítélkezni mások felett és közben Istennek is tetszeni. Megmutatja, hogy milyen emberek vagyunk. De azt is megmutatja, ho­gyan változhatunk meg. Ahogyan a tükörbe nézünk, hogy meglássuk, rendben van-e a hajunk, úgy tekinthetünk a Bibliába is, hogy meglássuk: olyan-e a szívünk, mint Isten akarja? A Bibliából megtudjuk, hogy Jézus szeret minket és meghalt értünk. El­mondja, hogy hit által jöhetünk hozzá, elfogadhatjuk Őt és akkor megmos az Ő drága vérével, és olyan emberekké tesz, ami­lyennek Isten kíván minket. A Biblia hasznos, becsületes könyv. Tökéletes tükör. Csak vigyázz, hogy ne felületesen nézz bele, és azután továbbmenj! Nézz alaposan bele és igyekezz, hogy rendbe jöjj!