Úgy fényljék világosságtok

2014.02.19 05:59

Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt…

Máté 5:14-16.

 

Hegyi beszéd az egyik leghosszabb beszéd, amit lejegyeztek Jézus szavai közül az evangélisták. Máténál 111 vers szól a hegyi beszédről

Jézus minden helyzetben tanácsot, bátorítást adott hallgatóinak.

 

Legtöbbjük szegény, szerény körülmények között élő családapa/anya. Néhol több gyerekkel. Kemény munkával keresték kenyerüket-

 

  • vagy hőségben dolgoztak egész nap
  • vagy éjszaka a tengeren.

 

Jézus azt mondja: Ti vagytok a világ világossága – micsoda kontraszt!

 

János 8:12-ben magáról mondja, itt meg hallgatóiról – tehát azonosítja magát velük.

Ugyanaz a feladatuk – világítani

Nem lehet elrejteni a hegyen épített várost.

Az igazi keresztény látható

Látható a bajban, mert együtt érző

Látható és érezhető jelenléte

= Szomszédai körében

= A munkahelyén

= Ha vigasztalni kell

 

Nem lehet elrejteni, mint ahogy a jó illatot, vagy a hegyen épült várost. Nem lehet elrejteni egy IGAZI Krisztus-követőt sem

 

A hegyen épített város menedéket nyújt, biztonságot ad. Nem ér el oda az árvíz, de oda lehet menekülni előle!

 

A hegyen épített város közelebb van az éghez, mint egy pincelakás. (Legtöbbször lent a melyben, a pincékben vannak a játéktermek, kocsmák – lenn a sötétben!)

 

De Isten a világosságot szereti. Apró világító fénypontokká kell válnunk

Ti vagytok ennek a sötét, bűnnel teli világnak a kis fénypontjai

Ti vagytok a világ világossága – tehát világítsatok – mondta Jézus

 

Máté 5:15.

A gyertyát nem azért gyújtják meg hogy eldugják – világítanak vele.

Mire volt jó a fény?

  1. Lehetett olvasni mellette
  2. Messziről látszott – a vándort odavezette
  3. Meleget árasztott – az emberek közelebb húzódtak a fényhez, így egymáshoz is.

 

Isten gyertyakén állított oda, ahol élünk

Szeretné, ha nem rejtenénk véka alá, hogy kapcsolatban vagyunk Vele, a Fény forrásával, a Megváltó Jézus Krisztussal

Szeretné, ha az ideges, közönyös, önmagának élő környezetben melegséget, derűt, kedvességet, szeretetet árasztanánk.

 

Mit jelent a gyertyát véka alá tenni? – (Gyakorlatban bemutatni.) Elalszik.

Az a keresztény, aki nem áraszt fényt maga körül, aki csak önmagának él, és nincs azok között, akik a HÁZBAN – a GYÜLEKEZETBEN – vannak – az hamarosan kialszik.

Miért?

  • Mert nem lesznek Krisztussal és a közösséggel szerzett tapasztalatai
  • Nem kap megerősítést, bátorítást
  • Nem kap figyelmeztetést
  • Önmagában próbál minden jót és rosszat feldolgozni
  • Egy idő után megkeseredett, magába-forduló, néha panaszkodó emberré válik egész addig, míg a kezdeti fény, ami annakidején úgy égett benne, teljesen ki nem alszik

 

Isten ma közösségre hív. Mindenegyes úrvacsorai alkalom lehetőség arra, hogy új lappal, tiszta lappal kezdjünk.

Isten ma arra hív – gyere a fényhez, töltekezz fel újra, és árassz magad körül melegséget, bátorítást!

Isten szolgálatra hív. Ismét szeretne megerősíteni abban, hogy az utolsó szakaszon ne lanyhuljunk meg.

Isten ma bűnbánatra hív: Tegyük le a múltat, és kezdjünk Vele egy új életet.

Bocsássunk meg magunknak – és az ellenünk vétkezőknek.

Nem azért, mert bocsánatot kért, nem azért mert megérdemli, hanem azért, hogy a MI szívünkben békesség legyen.

Isten ma egy teljesen tiszta, hófehér lapot akar adni nekünk! Teljesen tisztát. Rajtunk áll, hogy mit kezdünk vele. Többé nem emlékszik a tegnap elkövetett bűneinkre. Arra kér – tegyük le a múltat, és kezdjünk el VILÁGÍTANI.

Élő csatornákul hív el, akiken keresztül folyhat a szent olaj szívek örömére és áldására.

Azt kéri, hogy úgy éljünk, hogy a környezetünk – látva életünket, cselekedeteinket, életformánkat – dicsőítsék a mi mennyei Atyánkat.

Isten adjon erőt nekünk ehhez!

Ámen

Gyürüs Panni