Ünnepeljünk együtt!

2014.03.04 08:14

Szünidei Bibliatábor forgatókönyve
Vezetők kézikönyve
2010  
 
2
Köszönetünk a hollandiai KOEN alapítványnak és Sarie Luteijnnek, akik
önzetlen és feltétel nélküli segítsége nélkül nem jöhetett volna létre ez a
kiadvány.
 
 
Szerkesztették:  
Csányi Erzsébet és Halász Sámuel  
 
 
 
Ezt a kézikönyvet Sarie Luteijn programja alapján összeállította:  
Csányi Erzsébet (napi programok)
A „Gyermekmisszió” munkatársai:
Halász Sámuel és Renáta (kézimunkák)
Surányi Zoltán és Surányiné Réti Katalin (játékok)   
a „Shalom” dicsőitő csoport (énekek)   www.shalom-shalom.com
 
Nyomdai előkészítés:
Demeter Irén
 
 
 
A könyv melléklete egy CD-t is tartalmaz, melyen megtalálhatóak az
énekek, valamint többféle kézimunka és játék ötlet. Ennek
összeállításában segédkeztek még:  
Barna Mária, Bodorné Póth Annamária, Czérna Orsi, Evetovity Renáta,
Makai Tímea, Marton Ilona, Pintér Gabriella, Sípos Zita és Szabó Éva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-973-0-07910-4
 
 
 
 
 
 
 
3
Bevezetés
 
"Mi az ünnep?
Amikor az anyagi világ sűrű szövevénye megnyílik, s átragyog rajta a másvilág fénye, mint
felhők közül a nap.... Ünnep,... mikor fölsír az újszülött gyermek első szava. ... Mikor a
templomban megcsendülnek a csengettyük, megkondulnak a harangok... ...És még mi
minden ünnep! ...
Mert az ünnep kiemelkedés, fölszárnyalás az alantosból, a térből és az időből, az életbe -
a létbe. Abbahagyása minden tevékenységnek, magunkba fordulás, megtisztulás,
szellemivé válás.  
Az ünnep: szabadság. Megszabadulás minden nyügtől. S ha ebből szabadulunk, éppen
ez az ünnep. Nem vigasság, zabálás, tombolás az ünnep...
Az ünnep: csend. Megállás. Elmerülés az időtlenségben. Hangtalan ujjongás, néma
zokogás. Mosoly könnyek között. Könny a mosolyban.  
Az ünnep az a pillanat, mikor álomnak érezzük a valóságot. És valóságnak azt, ami
láthatatlan, megfoghatatlan."
Kodolányi János, Az égő csipkebokor
 
Az idei Vakációs Bibliahét történeteit a Szentírás ünnepeinek köréből választottuk.  
A Páska a szabadítás ünnepe. Az Atya Isten megszabadítja a népét!
Jézus, a Fiú ünneppé teszi az esküvőt, a Kánai mennyegzőn.
De az igazi nagy ünnep a Bárány mennyegzője lesz, Jézus erről egy példázatban mesél
nekünk. Erre az ünnepre mindannyian hivatalosak vagyunk.  
A szívünkben az ünnepet a Szentlélek teszi teljessé. Tanítsuk meg gyermekeinket igazán,
mélyen, helyesen ünnapelni!
 
A történetek és a témák a következők:
 
1. nap –Kivonulás Egyiptomból, Páska
 2 Móz. 12, 1-42
 Téma: Az Atya megszabadít téged.
2. nap – Sátoros ünnep
  3 Mózes 23, 34-41. 4 Mózes 16, 13-17
Téma: Isten a mi Atyánk, gondot visel életünkről.
3. nap – A Kánai menyegző
János 2, 1-12
Téma: A Fiú Isten megajándékoz.
4. nap – Pünkösd
Ap. Csel. 1, 12-42
Téma: Isten Szentlelke a tied is.
5. nap – Példázat a király fiának a menyegzőjéről  
Máté 22, 1-14
Téma: Isten téged is hív.
 
Központi aranymondás:  „Ez az a nap, amit az Úr rendelt, örvendjünk és
vigadozzunk ezért!” Zsoltárok 118, 24
 
Imádkozunk azért, hogy a VBH ez anyagával igazi ünnepet tudjanak teremteni a gyerekek
körében. Mert jó nekünk, és szabad nekünk ünnepelnünk. Isten nem hiába adott népének
ilyen sok ünnepet!
 
A KOEN és a vajdasági munkacsoport nevében Isten áldását kivánjuk munkájukra:
Sarie Luteijn és Csányi Erzsébet.   
 
4
Hogyan kezdjük el a Vakációs Bibliahét szervezését?
 
Miért tartsunk Bibliahetet?
 
Ez az a nap mit az Úr rendelt, örvendjünk és vigadjunk ezen! Zsolt. 118,24
 
1. Nagyon jó alkalom ez arra, hogy olyan gyerekekkel is megismertessük az
Evangéliumot, akik még soha nem hallottak róla. A vasárnapi iskolás gyerekek szívesen
hozzák magukkal barátaikat, szomszédjaikat.
2. Azoknak a gyerekeknek, akik már megismerkedtek az Evangéliummal, jó alkalom
ez arra, hogy más hívő gyerekkel találkozhassanak, így láthatják, hogy nincsenek
egyedül.
3. Ösztönző lehet a gyülekezet és annak tagjai számára. Sok emberre van szükség a
szervezéshez és jó együtt munkálkodni.
4. Pozitív hatása lehet a falura vagy a városnegyed lakóira, főleg ha több egyház is
részt vállal a szervezésben.
 
Hogyan fogjunk hozzá?
Isten Királyságában semmi sem történik imádság nélkül. Ha szándékunkban áll Vakációs
Bibliahetet szervezni, imádkozzunk érte. Osszuk meg másokkal is elképzeléseinket,
hiszen ez olyan feladat, amit senki nem tud egyedül teljesíteni. A segítőkből alakítsunk ki
egy kicsi csoportot, akikkel mindent megbeszélünk, akikkel együtt imádkozunk. Kezdjük
időben, akár fél évvel korábban a szervezést.
 
Intézzük el és beszéljük meg a következő dolgokat:
• Szerezzük meg a helybeli egyház minél nagyobb mértékű támogatását!
• Foglaljuk le az épületet, ahol a Bibliahetet szeretnénk megtartani!
• Gondoskodjunk anyagi fedezetről!
• Válasszuk ki a témát!
• Készítsünk világos munkabeosztást a munkatársak számára!
 
Osszuk meg a feladatokat:
• Általános irányítás
• Történet elmondása
• Énekvezetés
• Zene
• Témalecke/villámjelenet
• Kreatív tevékenységek
• Utána személyesen kérjünk fel annyi embert segíteni, amennyit
szükségesnek gondolunk
• A munkatársaknak időben küldjük el az értesítést a két vagy három
megbeszélés időpontjáról
 
Hogyan hirdessük a Bibliahetet?
• Jelentessünk meg egy hirdetést a helyi újságban.  
• Az egyházakat az egyházi lapba feladott hirdetéssel értesíthetjük.
• Ha van, akkor a helyi rádióadót és a kábeltévét is igénybe vehetjük.
• Plakátokat ragaszthatunk ki a munkatársak házaira, a boltokban, a
könyvtárban, az iskolában.
• Osszuk ki a meghívókat az iskolákban egy héttel a Vakációs Bibliahét előtt.
Ehhez előre kérjünk engedélyt az iskola vezetőségétől. (A legjobb mindezt
személyesen intézni.)
 
Kik tudnak segíteni?
Két csoportot különböztetünk meg:
 
       a.) A kiscsoportok munkatársai. Figyeljünk arra, hogy ezek az emberek
személyesen ismerjék az Urat, mint Megváltójukat.  Ők azok, akik elmondják a
történeteket, és az egyéb vezető feladatokat magukra vállalják.
 
 
5
           b.) A segítők. Ők azok, akik a gyerekek kisebb csoportjait felügyelik a kézimunkák
elkészítése, a játék és a megbeszélések során, ugyanakkor egyéb feladatot is elláthatnak
Erre időseket, nagymamákat, nagypapákat és fiatalokat egyaránt felkérhetünk.
(Gondoljunk a folyamatosságra is: az a gyerek, aki jövőre kiöregszik a
gyermekprogramból, a következő évben segíthet a lebonyolításban.) Ők sokat segíthetnek
az asztalok, székek cipelésében, színdarabnál, stb. Arra is gondoljunk, hogy a
középiskolás gyerekek még túl fiatalok ahhoz, hogy egy 8-10 főből álló gyerekcsoportot
irányítsanak. Melléjük mindig osszunk be egy felnőttet. Kérjük minél több férfi segítségét!
Ez nagyon fontos az idősebb gyerekek számára.
 
Megbeszélés a munkatársakkal és a segítőkkel
1. megbeszélés
(5-6 héttel a Vakációs Bibliahét előtt)
 
Ismerkedjünk meg egymással. Részletezzük világosan a hét programját, a napi beosztást,
a történeteket. Hagyjuk, hogy mindenki maga válassza ki azt a csoportot, ahol segíteni
kíván. Mindenről készítsünk listát. Ha színdarab is szerepel a programban, akkor már
most ki kell választanunk a csoportot. Kezdjük el az énekek tanulását!
A segítőknek világosan magyarázzuk el a feladatukat. Bízzunk meg különböző embereket
azzal, hogy engedélyt kérjenek az iskoláktól a meghívók kiosztásához és a poszterek
felragasztásához. Beszéljük meg minden korcsoportban a további feladatokat.
 
2. megbeszélés
(2-3 héttel a Vakációs Bibliahét előtt)
 
Ismételjük át az énekeket. Adjuk oda a meghívókat, hogy a megbízottak a vakáció előtt
egy héttel kioszthassák azokat. Osszuk ki a plakátokat is, amiket az iskolákban, a
könyvtárban, boltokban, otthon a munkatársaknál ragasztunk ki. Az összes munkatárs és
segítő beszélje meg a maga korcsoportjára vonatkozó tennivalót. Adjuk oda a
bibliatanulmányt és a jegyzeteket a beszélgetésekhez/Bibliatanulmányhoz, hogy mindenki
jól felkészülhessen. Kérjük, hogy a Bibliahét ideje alatt minden nap hozzák magukkal a
jegyzeteket, a kézimunkát és játékot.
 
Ismerjük fel a munkatársak adottságait. Különböző emberekre van szükségünk:
zenészekre, díszletkészítőkre, elbeszélőkre, olyanokra, akik cipelik a székeket. Mindenki
nagyon értékes. A legkisebb feladat teljesítését az Úr nevében, maga az Úr jutalmazza
meg. Hangsúlyozzuk ezt a megbeszélések alkalmával. Próbáljuk meg ökumenikussá tenni
a hetet, hiszen az a feladatunk, hogy az Evangéliumot együtt juttassuk el a gyermekekhez.
Sokat is tanulhatunk egymástól.  
 
Gondoskodjunk nyílt légkörről. Hallgassuk meg mások javaslatait. Ne ijedjünk meg akkor,
ha valaki a megszokottól eltérően cselekszik. Imádkozzunk a csoporton belüli egységért.
Ha valami rosszul sikerül (ez mindig előfordul), bátorítsuk egymást. Mutassuk ki
szeretetünket egymás iránt! Teremtsünk egy nyílt légkört, ahol a gyerekek szabadnak
érezhetik magukat. A gyerekek gyakran nem tudják magukat kifejezni, de nagyon hamar
megérzik, ahol szeretet van.
 
Énekeljetek az Úrnak új éneket,
Énekelj az Úrnak te egész föld.
Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az Ő nevét
Hirdessétek napról napra az Ő szabadítását.
Beszéljétek a népek előtt az Ő dicsőségét,
Minden népek előtt az ő csodadolgait! Zsolt. 96, 1-3  
 
 
6
Javaslatok a csomag használatához
 
A kidolgozott bibliai történetek mellett ez a csomag többféle játékot és jelenetet is tartalmaz.
Azért ajánlott a korcsoport szerinti felosztás, mert így a gyerekekhez a saját szintjükön
szólhatunk.
 
Kifestő-verseny*
Ehhez a csomaghoz csatoltunk két kifestőslapot is. Ezeket szétoszthatjuk egyszerre a
meghívókkal. Készíthetünk két „GUBERÁLÓ”-t, amibe kicsi ajándékokat, (meglepetéseket)
helyezünk el. Egyet a kicsi korosztálynak, másikat a 8-12 éveseknek. Két tinédzsert
felöltöztethetünk keleties ruhába, s a „guberáló” mellé állíthatjuk segítőnek. Ez jó
hangulatkeltés! Minden gyerek, aki egy kifestőt bead, „kiguberálhat” egy ajándékot,
csekélységet.
A kifestett lapokat ki függeszthetjük a templomban is, hogy mindenki jól láthassa. Minden
csoport kifestőjét függesszük külön sorba egymás alá és akasszunk minden csoport rajza
mellé egy meglepetés borítékot, amibe előre beleírjuk: pl. a 4-7 éves gyerekek rajza közül, a
felsősor, bal oldali, harmadik kifesőslapot jutalmazzuk!  
* Utolsó nap döntsük el, hogy melyik rajzot jutalmazzuk!
 
A csoportok elosztása a megérkezéskor
Állítsunk fel 2 asztalt, és jól látható táblát helyezzünk rájuk:
1. 4–7 éves gyerekek
2. 8–12 éves gyerekek
Mindkét csoport más színű jelenléti kártyát kap. Írjuk rá a gyerekek nevét és ragasszuk rá a
jelenlétet igazoló matricát.
 
A csoportok elosztása  
Amennyiben lehetséges és elegendő hely áll a rendelkezésünkre, osszuk szét a
gyerekeket a 4–7 és 8–12 évesek csoportjára. A kicsik számára külön programot
állítottunk össze. Jó az, ha közös énekléssel és imádsággal kezdjük a napot. Amikor a
nagyobb gyerekek a nap végén újra összegyűlnek az énekléshez, dönthetünk arról, hogy
a kicsiket is visszahívjuk-e, vagy a saját csoportjukban zárjuk velük a napot.
 
Beszélgetések/Bibliatanulmány
A beszélgetések/Bibliatanulmány az illető korcsoport programja után található. Így
fedezhetjük fel, mi játszódik le a gyerekekben, ezáltal jobban megismerhetjük  őket. A
kérdéseket a kicsik csoportjában vezérfonalként használjuk. Ezért ezekről az oldalakról
minden segítőnek készítsünk fénymásolatot. Az a cél, hogy párbeszédet folytassunk a
gyerekekkel. Adjunk nekik lehetőséget arra, hogy beszéljenek a problémáikról, és ezekre
Isten Szavának tanításával próbáljunk válaszolni. Mit tenne Jézus, ha a gyermek helyében
lenne?
 
Biblia
Nagyon fontos, hogy a csoportban legyen egy vagy több Biblia. A kicsi csoport esetében
elég egy-két darab. A nagy csoport esetében az lenne a jó, ha mindegyiküknél lenne egy-
egy. Így ők maguk kereshetik ki a bibliai részeket. Sokuk számára igazi felfedezőút lesz ez
az alkalom. Egyesek életükben először fognak Bibliát tartani a kezükben. Hagyjuk, hogy
maguk olvassák el a történetet, ők fedezzék fel, hogy amiről beszéltünk, tényleg úgy van
megírva.
 
A kézimunka és a játék  
A kézimunkák a könyv végén is megtalálhatók, és a CD-n is, több illusztrációval. A játék
élményszerű az olyan gyermekek számára is, akik nem nagyon szeretnek farigcsálni,
festeni. Ilyen gyerekkel is fogunk találkozni. Ezért is csatoltunk egy-egy játékot a
kézimunkák leírása mellé. Mi magunk is lelkesen vegyünk részt a játékban. Igyekezzünk  
 
7
megismerni a gyerekeket. Ebben segít, ha minden vezetőnek kialakul a saját csoportja.
Ebben segít az asztalok megszámozás, amit minden nap körbeülnek a gyermekek.
 
Irányítás
A Vakációs Bibliahét során sok segítőre van szükségünk. A fiatalabbak vállára ne
helyezzünk túl nagy felelősséget, és gondoskodjunk arról, hogy mindig legyen egy
idősebb személy is az asztalnál. Fontos, hogy elegendő felnőtt vegyen részt a
vezetésben. Világosan magyarázzuk meg, mit várunk a vezetőktől. Készítsünk listát a napi
teendőkről. Így mindenki tudni fogja, mit kell tennie.
 
A történet elmondása
Nagyon fontos, hogy jó történetmondóink legyenek. A történet elmondása a nap
legfontosabb pillanata, hiszen az Evangélium üzenetét közvetítjük. E csomag történeteit
mindenki maga is átírhatja. Az itt leírt történetek útmutatók, példák, ötletet adnak.
A történeteket két korosztálynak írtuk.  
 
Óriási láng
A 4. napon a Pünkösd történetével foglalkozunk. Egy nagy lángot készítünk kartonból.
Minden gyerek kap egy kicsi lángot, amit kivághat és kiszínezhet a kézimunka során. A
gyerekek ráírják a nevüket, majd a nagy lángra rögzítjük a kicsi lángokat. Így készül el az
óriás láng!
 
Aranymondás:
Ez az a nap mit az Úr rendelt, örvendjünk és vigadjunk ezen! Zsolt. 118, 24
Az aranymondás szövegét írjuk rá papírokra, amelyek formája lángokra vagy lufira
hasonlítson. Ezeket a lángokat minden nap hozzuk a színre és ismételjük el játékos
formában.
Pl.
Vezető: Fiúk, lányok milyen nap van ma?
Felelet: Ez az a nap, mit az Úr rendelt.
Vezető: Mit kell tennünk ezen a napon?
Felelet: Örvendeznünk!
Vezető: És még mit kell tennünk?
Felelet: Vigadjunk ezen a napon!
Vezető:  Hol van ez megírva?
Felelet: Zsoltárok 118, 24
 
 
Énekek
Az évek során megtapasztalhattuk, mennyire fontosak az énekek, amiket egy ilyen héten
tanulnak a gyerekek. Mindabból, amit ezeken a napokon hallanak, a legtovább az énekek
élnek az emlékezetükben. Ezért fontos, hogy megfelelő énekeket válasszunk, frisset,
modernt, és megfelelő mondanivalójút. Gondoskodjunk egy jól összeszokott kicsi
zenekarról. Ha dobos is van közöttük, annál jobb. A gyerekek nagyon szeretik az
ütőhangszert, ami a ritmus megtartásában is segít. Ne tanítsunk túl sok éneket. Az öt nap
alatt nem többet, mint 15-20-at. Gondoskodjunk a történethez kapcsolódó énekről, így a
történetet is jobban megjegyzik a gyerekek. Arról se feledkezzünk meg, hogy legyenek
„mutogatós” énekek is, pár hosszabb, pár rövidebb és pár nyugodtabb ének. Az utóbbit
például imádság előtt énekeljük el. Az énekek szövegét írjuk jó nagy betűkkel nagyobb
lapokra, hogy a hátsó sorokban is olvasható legyen. Akár ki is vetíthetjük a szöveget. A
legfontosabb, hogy jól látható legyen, különben elveszíthetjük a gyerekek figyelmét. A
gyerekek szívesen énekelnek. Ha lehetséges, az utolsó napon adjunk a gyerekeknek egy-
egy énekeskönyvet, melyet a tanult énekekből állítunk össze.
 
 
8
Történetek és a nap beosztása  
 
Történetek
 
1. nap  – Kivonulás Egyiptomból, Páska
 2 Móz. 12, 1-42
 Téma: Az Atya megszabadít téged!
 
2. nap – Sátoros ünnep
  3. Mózes 23, 34-41. 4 Mózes 16, 13-17
Téma: Isten a mi Atyánk, gondot visel a mi életünkről.
 
3. nap – A Kánai menyegző
János 2, 1-12
Téma: A Fiú Isten megajándékoz!
 
4. nap – Pünkösd
Ap. Csel. 1, 12-42
Téma: Isten Szentlelke a tied is!
 
5. nap – Példázat a király fiának a menyegzőjéről  
Máté 22, 1-14
Téma: Isten téged is hív!
 
 
 
Aranymondás:
Ez az a nap, mit az Úr rendelt, örvendjünk és vigadjunk ezen! Zsolt. 118,24
 
 
 
 
 
 
A nap beosztása
 
09.00  A vezetők rövid imára és utolsó eligazításra gyűlnek egybe. Gondoskodjunk egy-két
emberről, akik a vezetők gyerekeire vigyáznak
09.15 Saját csoporton belüli felkészülés a gyerekek fogadására
09.45 Az ajtók kitárulnak. Jelenléti kártya kitöltése és feltűzése
10.00 Ének, köszöntés, imádság
10.25 A gyerekek két csoportra való osztása: 4–7 évesek és 8–12 évesek csoportja
10.35 A bibliai történet elmondása a saját csoporton belül
10.50 Feldolgozás: beszélgetés/Bibliatanulmány, kézimunka, játék a saját csoporton belül
11.45 Gyülekező a nagyteremben. (A kicsi csoport maradhat a saját termében)
 Ének
  Villámjelenet vagy témalecke
12.00 A gyerekek hazamennek. A vezetők rendet raknak.  
A nap eseményeinek kiértékelése és imádság.
 
 
 
 
9
1. nap: Az Atya megszabadít téged
 
Bibliai történet: Kivonulás Egyiptomból, Páska ünnep
  2 Móz. 12, 1–42; 13, 17–15, 21; 3 Móz. 23; 4 Móz. 16.
 
Aranymondás: „Benned bíztak atyáink, bíztak, és te megszabdítottad őket.” Zsolt. 22,5
 
Bibliatanulmány a vezetőknek
 
Isten teremtő rendjében már benne vannak az ünnepek: „Legyenek világító testek az
égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az
ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek.” (1Móz 1,14) A „megkülönböztetett idő”
megfelelő héber szónak a jelentése: kijelölt hely, találkozás helye, találkozás és ünnepi
idő. A kijelölt időnek, az ünnepnek a találkozás idejének is kell lennie: Isten és ember,
ember és ember között.
 
A teremtéstörténetből Istent a munkának és az ünneplésnek Isteneként ismerjük meg, aki
teremtő, de ünnepszerző, munkálkodó és megpihenő. Ekként az ember is munkálkodó és
megpihenő, ünneplő, az ünnepet megszentelő. Az Isten népe számára elrendelt ünnepek
összefoglalását 3Móz 23-ban találjuk meg.  
 
Az ószövetségi ünnepek tanulmányozása elengedhetetlen keresztyén ünnepeink
megértése szempontjából. Mi ma már nem ünnepeljük  őket, de ha elhagynánk a
parancsolatokat, a rájuk vonatkozó többi ószövetségi tanítást, nem érthetnénk meg az
ünnepeinket és ünnepeink urát, Krisztust. A Benne beteljesedett ígéretek új, továbbmutató
ígéretekbe vezetnek.
 
Pesach – Páska ünnep, a szabadulás ünnepe
Ez az ünnep nálunk a márciusi vagy az áprilisi hónapra esik. A zsidóknál ez az Abib
hónap, később Nisan név alatt szerepel, s ez az év első hónapja. 430 év egyiptomi
szolgaság után Isten megszabadítja népét! De hogyan?!
Tíz csapás teszi próbára Egyiptomot azért, mert a Fáraó nem akarja elengedni a szolgáit.
1. a vizek vérré válnak
2. békák
3. tetvek
4. bogarak
5. dögvész
6. hólyagos fekély
7. jégeső
8. sáskák
9. sötétség
10.  elsőszülött halála
 
Az utolsó csapásnál adja csak fel a Fáraó. A népe könyörög, hogy engedje el az
izraelieket. A nép nagyon félt Izrael Istenétől e csapásokat látva.
 
A csapások egyike sem érinti Gósem földjét, ahol az Izraeliták laknak. Ott az emberek
nagy izgalommal szemlélik a történteket. A szabadulás meg van ígérve, de mikor jön el...?
Ekkor következnek Isten rendelései:
1. Nisan az év első hónapja.
2. E hónap tízedik napján mindenki vegyen egy bárányt, a bárány ne legyen idősebb,
mint egy éves! A bárány ép legyen!
3. A hónap tizennegyedik napján estefele öljék meg a bárányt!  
 
10
4. A vért kenjék fel az ajtófélfára és a szemöldökfára (izsóppal, mert így nem alvad a
vér olyan hamar)! Az angyal a vérrel bekent házakat el fogja kerülni.
5. A kovászt távolítsák el a házakból!
6. Késztsék meg, és fogyasszák el a bárányt kovásztalan kenyérrel és keserű
fűszerekkel.
7. Fennállva fogyasszák el a bárányt, semmit se hagyjanak meg belőle a következő
napra!
 
Kivonulás
Végre elérkezik a kivonulás ideje. A megmaradt kovászt viszik magukkal, ez lesz az
elkövetkező időben az eledelük. A kovásznak nincs ideje megkelni.
 
Isten előttük megy. Nappal felhőoszlopban, hogy megóvja a népet a tűző naptól, éjszaka
pedig tűzoszlop által vezeti őket. Az út Sukkot felé megy Ramszeszből.  
Etámnál a puszta szélén tábort ütnek. Nem tudnak tovább haladni. Etámból Pi-hahirót fele
kell menniük. Egyik oldalon látják a megmászatlan Migdól hegyet, másik oldalon pedig ott
van a Baal-Cáfón (a víz istenének a helye).
 
Előttük a tenger, hátuknál a Fáraó a katonáival. Nem csoda tehát, hogy pánikba esnek.
Nem tudják, hogy mi az Isten terve, csak Mózes tudja (14, 1–4).
Az igazi nagy csoda most történik meg. Ez után minden nemzet megtudja, hogy Izrael
Istene az Úr! Jerikóban még 40 év után is pontosan tudja a nép, hogy mi történt.
A tenger kettéválik, nagy vízfal védi két oldalt a népet, a lábuk alatt pedig száraz az út,
olyannyira, hogy az állatok és az egész nép száraz lábbal megy át! Isten megmentette
őket!
Az egyiptomiak is megpróbálják ezt az utat, de amikor az utolsó izraeli kiteszi a lábát a
partra, a hullámok összecsapnak az egyiptomiak felett. Soha többé nem látják meg az
ellenséget.  
Mózes egy csodálatos énekkel írja le a szabadulás élményét.
 
Páska ünnep
Az első Páska ünnepen megkapja Izrael a parancsot: „tartsátok emlékezetben ezt a napot,
és ünnepeljétek meg az Úrnak nemzedékről nemzedékre. (12, 14)
Az ünnepet több szimbólum is erősítette.  
Amikor még állt a templom, a bárányokat a templomban vágták le.
 
A gyerekek nagy szerepet játszanak a Páska ünnep megünneplésében. Ők teszik fel a
következő kérdéseket:
1. kérdés: Miben különbözik ez az este a többi estétől?
2. kérdés: Minden este kovászos kenyeret eszünk, miért eszünk ma este kovásztalan
kenyeret?
3. kérdés: Miért van egy csont?
4. kérdés: Más estén nem kell a zöldséget mártogatni, miért kell ezt a mai este megtenni?
5. kérdés: Minden más este sokféle fűszereket használtunk, miért használunk ma este
keserű fűszert?
(magyarázat lásd 1. nap 3–5 csoport)
 
Négy pohár bort is fogyasztunk, s emlékszünk: a kivezetésre, a szabadításra, a
megváltásra és az elfogadásra. Ezután következik majd, az Elia pohara és széke, amely
minden pillanatban jöhet s hirdetheti a Messiás eljövetelét. E dicséretek a Zsoltárokban
vannak megírva. (Zsolt. 116–118)
 
Mikor az izraeliták megérkeztek, akkor ünnepet ültek.  
 
11
Az első kévéből áldoztak a templomban. Ez a kéve a templomban minden fele meg volt
lengetve, hogy mindenki láthassa, hogy van elég eledel. Istennek hálát adtak az első
gabonáért. (3 Móz. 23, 10–14). A gabona ünnepen egy szeplőtlen bárányt is feláldoztak. A
Páska ünnepe után csak kovásztalan kenyeret ehettek, mint Izrael fiai, amikor kivonultak
Egyiptomból.  
 
Így ünneplik a zsidók a Páska ünnepét. Az ünneplésükben most csak annyi változott, hogy
miután a templomot lerombolták, nem áldoztak többé bárányt. De ez nem is szükséges,
mert Jézus maga áldozta fel magát, mint Isten báránya. Az áldozás ünnepe is mind előre
mutat Jézusra. Ő volt az, aki elsőként feltámadt a halálból a szombat (sabbat) utáni első
napon.  
A most élő zsidók is különbözőképpen ünnepelnek, de a cél és az alap ugyanaz maradt.
 
Közös program
 
Ének, köszöntés, imádság
 
A témáról
A meghívótokon ez áll: Gyertek, ünnepeljünk!!! Vajon ezt, hogy mondják más nyelven?   
Vajon mit jelenthet ez? Miért választottuk ezt a címet?
Azért, mert nekünk ünnep, ha ti itt vagytok!
Azért, mert idén is, ...-szor megtarthatjuk a Vakációs Bibliahetet.
Azért, mert Isten felkér a Bibliában, hogy ünnepeljünk!
A zsidó nép gyakran ült ünnepet. Ezen a héten többet hallotok még erről.  
Arról is, hogy hogyan ünnepelt Izrael népe. Kíváncsiak vagytok? Hát akkor jól figyeljetek!
 
Témalecke – Micsoda memória
Keret - A mi befogadó képességünk megszabott. de Isten mindenkit névről ismer. Titeket
mind egyen-egyenként.
 
Előkészület
Gyűjtsünk egy helyre kb. húsz tárgyat és tegyük egy tálcára (ha a csapat nagy, akkor
kivetítőgéppel vetítsük a falra). A tárgyak jól észelelhető formájúak legyenek, pl. fésű,
biztostű, gyűrű, kulcs, stb. Készítsünk listát a dolgokról, hogy tudjuk húzni, amikor
megnevezik.
 
Mesélő
„Nagyon jól figyeljetek a következő játéknál. A ti emlékezőképességeteket fogjuk
letesztelni. Nagyon fontos, hogy ezen a héten különösen figyelmesek legyetek, mert
fontos dolgokat fogtok hallani. Ezért tehát kezdjük el egy játékkal, hogy lássuk, hogy ide
tudtok-e figyelni, és dolgokat az emlékezetetekbe vésni”.
 
Hívjunk előre két gyereket. A pódiumon álló két gyereknek és a teremben levő
gyerekeknek mutassuk meg a tárgyakat. A  „megfigyelési idő” egy perc. Takarjuk le a
dolgokat és kérdezzük meg a két előreszólított gyereket, hogy mikre emlékeznek. A
megnevezett tárgyakat húzzuk át vagy jelöljük meg alistánkon.  
Ügyesek vagytok, hogy ezeket meg tudtátok jegyezni. De nem tudtátok azért az összes
dolgot felsorolni. Ez elég nehéz is. Mi nem tudunk mindent megjegyezni, de Isten igen.
Isten nem felejt el semmit és senkit. Ismeri a ti neveteket egyenként. Isten nem feledte el
Izrael népét sem!
 
Ének
 
Játék – építsd utánam!  
 
12
 
 
Előkészület
Készíts elő három asztalt, vagy 3 magas széket tégy rá három dobozt, melyekbe
egyforma építőkockát tettél.
 
Játék
Hívj két gyereket előre. Építs valamit a dobozból és építőkockából s kérd meg a
gyerekeket, hogy építsenek egy hasonlót. Ki építi fel ugyanazt leghamarabb, amit
építettél?
 
Csoportokra osztás
E játék után a kisebb gyerekek csoportjukkal a saját termükbe mennek. Énekeljünk egy
éneket, mielőtt elhagyjuk a termet.  
 
Program a kisebbeknek
 
Ének
Énekeljünk néhány éneket!
 
Színjáték – Költözés
 
Előkészület
A terem sarkába tegyünk néhány bőröndöt, készítsünk elő néhány tárgyat, amit még be
kell pakolni, valamint két Bibliát.
 
 
Játékos és mesélő
Játékos:  Sziasztok mindnyájan. Ti mit csináltok mind itt?
Mesélő:  Ezek a gyerekek azért jöttek, hogy meghallgassanak egy történetet. Én
fogom elmesélni nekik.
Játékos: Valóban?! Szép történet lesz vagy sem? Én nagyon szeretek történeteket
hallgatni.
Mesélő:  Igen, ez egy szép történet, és nagyon izgalmas is. Nézd ebben a könyvben
van megírva.
Játékos: Milyen könyv az?
Mesélő: Ez a Biblia. Isten könyve.
Játékos: Isten könyve? Erre aztán már igazán kíváncsi vagyok! Milyen kár, mégsem
maradhatok.
Mesélő: Miért nem?
Játékos: Mert költözünk! És az egy naaaagy munka! Nemsokára érkezik egy nagy
kamion. Még be kell pakolnom az utolsó dolgaimat. Hmmmm, milyen kár!
Mesélő: Hát az bizony tényleg kár, hogy nem maradhatsz. De várjál csak! Itt van
nekem két Bibliám. Egyiket neked adom, elviheted, aztán majd otthon
elolvasod magad a történetet. Megmutatom neked, hogy hol olvashatod! Ide
nézz!
Játékos: Ó, milyen csodálatos. Ezt tényleg nekem adod? Akkor gyorsan oda teszem a
bőröndjeim közé, nehogy itt maradjon. Kösz! (oda megy a bőröndökhoz,
táskákhoz és bepakolja az utolsó dolgokat).
   Milyen szerencse, ez a könyv még éppen belefért! Fiúk, lányok, micsoda sok
munka ez a költözés!!!
Mesélő: Segíthetünk-e a csomagokat cipelni? Néhány erős fiút kérek ide, hogy
segítsenek!  
 
13
Játékos: Köszönöm, köszönöm! Aztán jól figyeljetek oda a történetre, amit mesélni
fognak ma nektek. Én is el fogom olvasni, ha az új házamban leszek!
Sziasztok!
 
Ének
 
Bibliából – Kivonulás Egyiptomból
 
Előkészület
Vigyünk magunkkal: egy kenyérkét, egy kis sós vizet, piros vízfestéket, egy kosarat,
díszeket. Esetleg egy hosszú ruha és egy sál is színesebbé teszi az öltözetet.
 
Bevezetés
Költöztetek ti már valaha? Milyen volt? Egy nagy kamion vitte a dolgaitokat vagy valami
más? Sok erős kézre van ott szükség, ahol költöznek, mert a sok bútor bizony nagyon
nehéz. De vajon milyen lenne, ha egyszeriben csak úgy készülődés nélkül el kellene
költözniük? Ezt látjuk néha a tv-ben. Pl. amikor embereknek el kell gyorsan hagyniuk
otthonukat, mert jön a szökőár, vagy a háború. Ezek az emberek gyorsan összerakják
dolgaikat egy dobozba vagy zsákba, aztán cipelik, vagy szekereken húzzák.
 
Ez a mai történet ugyancsak költözésről és menekülésről szól. Nézzétek csak, mi ez? Ez
kenyér, lapos kenyér. Ez pedig víz. Ki jön, hogy megkóstolja? Sós, ugye?! Mert ez tenger
vízből. Ez pedig itt piros festék, de olyan, mint a vér. Ez itt egy kosár. Ez pedig….dísz.
Most ezeket mind ide teszem. Egyezzünk meg valamiben: én most elkezdem mesélni a
történetet, és ha ti a történetben ezeket a dolgokat halljátok, akkor felemelitek a kezeteket.
 
Történet
Tekerd a nyakad köré a sálat.
Én Eszter vagyok. Izrael népéhez tartozom. Népem Egyiptomban lakik. Mi szolgái
vagyunk a Fáraónak. Minden nap keményen dolgozunk. El szeretnénk innen menni.
Mózes megígérte nekünk, hogy egy gazdag országba megyünk, az ígéret földjére,
Kánaánba, de a Fáraó nem akar minket elengedni. Hiszem, hogy a mi Istenünk segít
nekünk!
Mózes nagyon jó vezető, de a Fáraó nem akart neki szót fogadni.
Amikor Mózes azt mondta a Fáraónak: „engedd el a népemet!”, a Fáraó válasza, mindig
csak „nem” volt. Nagyon sok dolog történt már emiatt Egyiptomban: a víz a folyókban
vérré változott (újjak a magasba), békák lepték el a földet, szúnyogok, böglyök, bogarak
voltak mindenfele, és az állatok meg az emberek megbetegedtek. De ekkor sem engedett
a Fáraó. Velünk azonban nem történtek semmi rossz dolgok, mert Isten megvédett
minket.
 
Egyik este egy bárányt levágtunk és apa egy kevéske vért (újjak a magasba) kent fel az
ajtófélfára. Megkérdeztem, hogy ezt miért tette. Apa ezt mondta: „ma lesz az utolsó rossz
dolog, ami be fog következni. Az egyiptomiak legidősebb gyereke ma este meg fog halni.
A Fáraó fia is.” Nagyon megijedtem, amikor ezt hallottam, de apa azt mondta, hogy ne
féljek, mert Isten megment bennünket, az ajtófélfán levő vér (újjak) láttán.
Ekkor anya szólított, hogy kész a vacsora. Kellemes illat járta be a házat.
Anya húst sütött és kenyeret (újjak a magasba). De olyan furcsán nézett ki a kenyér!
Teljesen lapos volt. Megkérdeztem, hogy miért olyan lapos a kenyér. Anya azt felelte,
hogy nem volt ideje megkelni. De miért? Miért kell olyan gyorsan enni? Miért olyan más
most minden? „Vedd fel a szandálodat és a kabátodat “- mondta apám „nézd, anya is
felvette már a kabátját.” Az ajtók előtt nagy kosarak voltak. (újjak a magasba). Anya
mindent gyorsan bepakolt. Hát, én most már nagyon akarom tudni, hogy mi történik itt!
Anya gyorsan az asztalhoz hívott, hogy együnk s az asztalnál apa elmesélte nekem:  
 
14
„Eszter a kérdéseidre most válaszolok. Ma este meg fog történni, ma este útra kelünk.
Elmegyünk ebből az országból. Elmegyünk Kánaán földjére. Ma este nem kell lefeküdnöd,
ma este nagyon bátornak kell lenned. Lehet, hogy nehéz lesz, de Isten velünk van.” Ekkor
apa azt mondta a nagyobb fiútestvéreimnek, hogy ők gondoskodjanak a kecskékről és a
bárányokról, mert az állatok is velünk mennek”. Rubenre, pedig a szamarat bízta.
 
Kopogást hallottunk. Valaki apát szólította, s elhívta. Vajon vissza fog-e jönni, merült fel
bennem a kérdés? Apának Mózeshez kellett mennire, hogy megmondja neki Mózes, hogy
mit is kell tennünk. Alig telt el egy kis idő, apa visszajött, és sürgetett: „Itt az idő, gyerünk,
indulnunk kell. Anya ne feledd itthon a kovászos tálat és a sütőt.”
 
És elindultunk. Az éjszaka kellős közepén. Minden gyereknek vinnei kellett valamit a
kezében. A nagyobb testvéreim kivezették az állatokat, a szamárra felraktuk a nehezebb
dolgokat. Nagyon hosszú sorban haladtunk. Mózes ment elől, ő mutatta az utat.
 
Nagyon hosszú utat tettünk meg a hosszú éjszakában. De nem volt azért nagyon sötét,
mert felettünk egy felhő volt, ami világította az utat. A felhőben ott van Isten, mondta
Mózes. És  ő igazat mondott, Isten nagyon közel volt! Lassan virradni kezdett. A nap
felkelt. A felhő most csak olyan volt, mint más felhő. Nagyon el voltam fáradva.
 
Végre azt mondta Mózes, hogy megállhatunk. Nagyon éhes voltam. Anya gyorsan
kenyeret (újjak a magasba) sütött. Minden anyuka azt tette, amit az én anyukám. Kenyeret
(újjak) sütöttek. De ismét olyan lapos kenyér lett belőle. Ha nagyon éhes vagy, akkor
bizony minden kenyér jól esik! A legszebb az egészben az volt, hogy szabadok lettünk.
Nem voltunk tovább a Fáraó szolgái. Most útban voltunk az ígéret földje fele.
 
Észrevettem, hogy apa és anya nagyon sokszor figyelnek hátra fele. Talán attól féltek,
hogy valaki utánunk jöhet? Én nem féltem nagyon, hisz Isten mellettünk volt a felhőben.
Apa azt mondta, hogy valamit hall, valamit, ami egyre közeledik. Mindenki elhallgatott.
Lehajolt és a földet hallgatta.  De ekkor már hátra nézve egy nagy porfelhőt láttunk. A föld
még bele remegett. A messzeségben láthattuk az egyiptomi lovakat és szekereket.
Üldözőbe vettek minket!!!
 
Az emberek elkezdtek visítani: „Istenem meghalunk, ha nem segítesz! Hát ezért kellett
kijöjjünk Egyiptomból?”
 
Ekkor Mózes oda jött és lecsendesített minket. Elmondta, hogy ahogy eddig vigyázott ránk
Isten, ezután is vigyázni fog. A felhő, ami eddig előttünk ment, most a hátunkhoz került és
eltakarta az egyiptomiakat. Mi sem láttuk őket, ők sem láthattak minket. Apám megragadta
kezemet, gyorsabban kellett tovább mennünk. Be kell vallanom, hogy ekkor már egy kicsit
bizony féltem. Mert hát az egyiptomiak követtek bennünket.
 
És előttünk ott volt a tenger (újjak a magasba). Nem láttunk utat a tovább haladáshoz.
Ekkor csodálatos dolog történt. Mózes felemelte a kezében levő pálcát, és a víz szétvált a
lábunk előtt. Csak úgy egyszerűen a sok víz eltűnt a lábunk előtt.
„Gyertek!” - mondta Mózes, és az egész nép száraz lábbal ment át a túlsó partra. De
nagyon kellett sietnünk, mert az egyiptomiak már majdnem utolértek minket.  Amikor a
túloldalon voltunk visszanéztünk és láttuk, hogy az egyiptomiak már a tengerben voltak.
Ekkor Mózes kinyújtotta a kezét, és a víz visszament a medrébe. Az egyiptomiak mind
belevesztek a vízbe. Megszabadultunk!
 
Isten megmentett minket. Ő gondoskodott végig rólunk. Hurrá, megszabadultuk! Egész
este ünnepeltünk. Gyertek, akasszuk fel a díszeket és mi is ünnepeljünk! (újjak a
magasba).  
 
15
Imádság
Köszönd meg Istennek, hogy ő akkor is segít, amikor mi nagyon félünk!
 
Ének
 
Aranymondás
 
Kézimunka
Bárány és 10 csapás.
 
Zárjuk énekkel  
 
Program a nagyobbaknak
 
Ének
 
Aranymondás
 
Bibliából
Kivonulás Egyiptomból, Páska
 
Mesélési forma:
Ezt a történetet a botocskákra rögzített figurákkal játsszuk el.
 
Személyek
Két mesélőre van szükség, egyik az asztalnál ül. A másik a háttérben van, és olvassa a
történetet, a szöveget, miközben a figurákkal játszodjuk a történetet.
Három ember, aki a figurákat mozgatja.
Két-három ember, aki a kivonulás énekét énekli, egyszerű, hosszú ruhákban, akik
korsókat, kosarakat és csomagokat cipelnek.
Négy gyerek, akik az asztalnál ülve teszik fel a kérdéseket.
 
Előkészületek
a.) az előadáshoz
Fénymásoljuk le könyv végén található figurákat, és nagyítsuk meg A3 formára. Mielőtt
kivágnánk, ragasszuk keménypapírra, majd erősítsük őket egy-egy botocskára.
Figyelem: a tengert, a 11-es számot kétszer vagy háromszor is sokszorosítsuk, attól
függetlenül, hogy milyen nagy a színtér.  
Színtérnek használhatunk egy fehér lepedőt vagy vásznat. Kb. 2 m széles legyen, ezt
annak arányában tegyük, hogy mekkorák a figurák.
Szükség van még egy erős lámpára, ami sok fényt ad.
 
b.) a csapásokhoz
Fénymásoljuk le a csapásokat és vetítsük ki egy projektorral, vagy nyomtassuk ki őket és
ragasszuk rá egy-egy kartonra. A történet mesélése alatt mutassuk fel a csapásokat.
 
c.) pódiumra
Írjuk le az alábbi négy kérdést és adjuk oda a gyerekeknek, hogy majd a kellő időben
felolvassák.
1. Miért más a mai este, mint a többi este volt?
2. Minden más estén kovászos kenyeret ettünk, miért eszünk ma este kovásztalan
kenyeret?
3. Mért áztattuk be ma este a zöldségeket?  
 
16
4. A többi estéken fűszerezett ételeket ettünk, miért eszünk a mai este keserű
fűszereket? Mi van abban a tálban? És miért van ott egy tojás?
 
d.) az előadáshoz szükséges:
Egy asztal szép fehér terítővel, 5 szék.
Az asztalra:
• Egy gyertya
• Szép, leterített tál benne a kovász
• Négy szép tányér szalvétával
• Tál zöldségekkel: retek, petrezselyem, répa, egy tojás, egy csont (ez lehet egy
csirke comb is szépen megtisztítva és tűzön megpirítva)
• Egy tál sós vízzel
• Egy tál benne felaprózott: alma, fahéj, dió és bor keverék
 
Páska ünneplése
 
Az asztalnál ülő mesélő:
A mai napon különleges ünnepet ülünk!
Valamire visszaemlékezünk, ami nagyon régen történt. Amikor szülinapot ünnepelsz,
akkor is valamire gondolsz, ami régen történt. Visszaemlékezel arra a napra, mikor
születtél. Minden évben megemlékezel róla, és meg is ünnepled!
 
Az az ünnep, amit mi most itt ünnepelünk arra az első ünnepre emlékeztet minket, amit
Isten adott először Izrael népének. Miért? Ezt hamarosan elmondjuk.
Ezt az ünnepet a zsidók minden évben megünneplik. Miért? Ezt is el fogjuk mondani
nektek. Ezt az ünnepet mindig este ünneplik. Vajon miért? Hamarosan ezt is elmondjuk!
Mivel ezt az ünnepet este ünneplik úgy teszünk mi is, mintha este lenne. Meggyújtunk egy
gyertyát.
Ezen az ünnepen a gyerekek nagyon fontos szerepet töltenek be: gyerekek teszik fel a
nagy kérdést. Kérdezni nagyon fontos dolog, mert ha kérdezel, akkor tanulsz valamit a
válaszból.
 
Hívjál 4 gyereket az asztalhoz, te magad is ülj az közéjük!
Ti nagyon fontosak vagytok ma itt, mert ti kérdezhettek.
 
Figyeljetek csak….
A legfiatalabb teheti fel az első kérdést.
Az 1. legfiatalabb gyermek felteszi az első kérdést:
Miért más a mai este, mint a többi este?
 
Válasz
Azért, mert ezen az estén visszaemlékezünk arra az időre, amikor Izrael népe szolga volt
Egyiptomban. Ezért különleges ez a mai este. Elmondom nektek újra az akkor
történteket….
Emlékeztek még Józsefre, Jákob fiára, akit a testvérei eladtak rabszolgának. Így jutott
Izrael népe Egyiptom földjére. Amiért József meg tudta fejteni a Fáraó álmát, a Fáraó Őt
alkirállyá tette. Igy megmentette az országot az éhínségtől. Amikor az éhínség Kánaán
földjén is érződött, József egész családja Kánaánból Egyiptomba költözött. A Fáraó adott
nekik egy darab földet, ahol lakhattak: ez a Gósem földje.
 
De…
(Lámpát felkapcsolni)
 
 
 
17
A díszlet mögötti mesélő meséli
Azok a Fáraók, akik József Egyiptomba való érkezése után kerültek trónra, hamar
elfeledték, hogy mit tett József ezért az országért. Mivel sok gyerek született, nagyon
megnőtt az izraeliták száma. A Fáraót ez megijesztette. Ezt gondolta magában: „ez a
nemzedék még nagyobb lesz, mint az én nemzetem, és akkor…?! Menjenek innen ezek a
jövevények! Én rabszolgává teszem  őket. Majd megépíttetem velük a városokat, hátha
akkor a nép nem fog annyira elsokasodni.”
A (1. szolga, 2. egyiptomi egy ostorral)
Az izraeliták már éveken keresztül szolgaként dolgoztak a Fáraónak. A Fáraó azonban
csalódott, mert a nép csak gyarapodott, annak ellenére, hogy nagyon keményen
dolgozott.
Haragjában a Fáraó kieszelt egy tervet:
„minden fiúgyermeket dobjanak a Nílus folyóba”- adta ki parancsba.
B (3. anya, apa és asztal)
Anyák és apák sírtak. Nagy volt a szomorúságuk. Istenhez kiáltottak: „Segíts nekünk!
Segíts! Szabadíts ki minket a szolgaságból”. És Isten meghallgatta!
Isten elküldött egy vezetőt: Mózest C ( 4. Mózes)
Mózes, mint Izrael vezetője elment a Fáraóhoz. D. (4. Mózes és 5. Fáraó) és ezt mondta:
„Izrael Istene azt mondja, hogy engedd el a népét.” A Fáraó dühösen kiált: „kicsoda az az
Isten, hogy én szót kellene fogadjak neki? Én nem ismerem és a népét sem engedem el.
Vagy talán el akarod vinni a szolgáimat? Azt már nem, inkább dolgozzanak még
keményebben!”.
E (1. szolgák és 2. egyiptomi az ostorral)
A következő nap az izraeliek nem kaptak anyagot, amiből a téglákat égessék, hanem az
anyagot is maguknak kellett megkeresniük. De ugyanannyi téglát kellett elkészíteniük,
mint azelőtt. Ez rettenetes!
A szolgáknak még keményebben kellett dolgozniuk.
 
De Isten látta az izraeliek szomorúságát. Ő meghallotta a kiáltásukat, könyörgésüket és
válaszolt.
Mózes figyelmeztette a Fáraót: „Király, ha te nem engeded el a népet, meglátod, hogy
Isten akkor sem hagy el minket”, de a Fáraó nem hallgatott e szavakra.
 
(puszta háttér – semmi árnyékfigura)
 
Kivetítő
 
Színjáték az 1-10 számokkal
 
Nr. 1 A Nílus vize vérré változik. De a Fáraó nem engedi el a népet.
 
D (4. Mózes és 5. Fáraó) Mózes ismét a Fáraó előtt áll s ezt mondja neki: Isten ezt
mondja: „Engedd el a népemet!”. De a Fáraó válasza: „nem!”
(figurák levevése)
 
Nr. 2 Békák lepik el a földet, még a Fáraó palotájába is bemennek.  
Nr. 3 szúnyogok és
Nr. 4 böglyök csípik az embereket, a Fáraót, de ő mégsem engedi el Izrael népét.
 
D (4. Mózes és 5. Fáraó) Mózes ismét elmegy a Fáraóhoz. Elmondja még egyszer: Isten
ezt mondja: „Engedd el a népemet!”. De a Fáraó válasza ismét: „nem!”
(figurák levevése)
 
Nr. 5  Az állatok meghalnak, a fáraóé is, de nem engedi el a népet.  
 
18
Nr. 6 Hólyagos fekély lett a fáraó emberein is, de a válasza mégiscsak: „nem!”
Nr. 7 Jégeső pusztít mindenhol és elvész a termés.
Nr. 8 Majd a sáskák eszik meg a maradék takarmányt.
Nr. 9 Aztán mindenhol sötét lesz Egyiptom földén.
 
Ekkor magához hivatja a Fáraó Mózest!
D (4. Mózes és 5. Fáraó) és ezt mondja: „elmehettek, de gyerekeiteket, és barmaitokat
nem vihetitek magatokkal”. Mózes ezt feleli: „mi nem megyünk el gyermekeink és állataink
nélkül. Isten azt mondta, hogy mindent vigyünk magunkkal s mi ezt meg is tesszük”.  
(Mózest és a Fáraót közelítsük egymáshoz).
Fáraó üvölt: „El a szemem elől Mózes. Többé látni sem akarlak!”
Mózes mondja: „Ahogy kívánod, Fáraó!” elfordul és elmegy. (Mózes figurája megfordul
és elmegy. A Fáraó egy kicsit később megy el.)
 
(puszta háttér – semmi árnyékfigura)
 
Az asztalnál ülő mesélő
Most felteheted te a következő kérdést.
 
A 2. gyermek felteszi a 2. kérdést.
Mindig kovászos kenyeret eszünk, miért eszünk ma este kovásztalan kenyeret?
Miért olyan lapos ma a kenyér?
 
Elmondom nektek a választ. F (4. Mózes) Miután Mózes elment a Fáraó elől, egybehívta
Izrael vezetőit. F (nép Mózes előtt). Figyeljetek jól és tegyétek, amit mondok, mert most
fog elérkezni a szabadulásunk. Ezt minden család tegye meg:
Élesztőt nem kell használnotok, hanem élesztő nélkül süssetek kenyeret, vagyis
kovásztalan kenyeret süssetek. Ilyen lapos kenyeret (mutassuk fel), mert a kenyérnek
most nincs ideje megkelni. Ezért eszünk a mai estén ilyen lapos kenyeret. Ez a
kérdésedre a felelet.
Ezt mondta Mózes továbbá F (6. nép és Mózes el):
Vágjatok le egy kis bárányt. Íme itt van egy csont, ami bennünket a bárányra emlékeztet.
A bárány véréből pedig kenjetek egy kicsit az ajtófélfára.
G (7. ember az ajtónyílásban és egy gyerek)
Üljetek asztalhoz és egyetek, mert hosszú út áll előttetek.
 
(puszta háttér – semmi árnyékfigura)
 
Az asztalnál ülő mesélő megmossa a petrezselymet a sós vízben.
 
Most felteheted te a következő kérdést.
 
 3. gyerek felteszi a 3. kérdést.  
Minden más este a zöldséget nem áztatjuk be, és miért tesszük ezt ma este?
 
Válasz
Ebben a tálban sós víz van. Ez a sós víz minket a sok könnyre és szenvedésre
emlékeztet, amikor még Egyiptomban szolgák voltunk.
 
4. gyermek felteszi a 4. kérdést.
A többi estén fűszerezett ételeket ettünk, miért eszünk ma este keserű fűszereket?  
 
Válasz
A keserű fűszerek minket a keserű, nehéz időkre emlékeztetnek.  
 
19
 
És mi van abban a tálban?
Ebben a tálban egy keverék van: alma, dió, fahéj, bor. Egy kicsit hasonlít az agyaghoz,
amivel a nép a téglákat kellett egymáshoz ragassza.
 
És miért van itt egy tojás?
Ezt később mondom el nektek.
 
Amikor tehát Izrael népe elfogyasztotta az utolsó vacsoráját Egyiptomban, akkor az
történt, amit Isten megmondott.
 
Kivetítés:
Nr. 10 Ezen az éjszakán lesz az utolsó csapás Egyiptom népén. Minden elsőszülött fiú
meghal. A Fáraó is siratja, gyászolja a fiát, és minden házban gyász és szomorúság van.
De minden házban, ahol az ajtófélfára vér van kenve, az ott lakók védve vannak!
 
Ének: (az énekesek bejönnek a pódiumra)
 
Mesélő a függöny mögött
Ezen az éjszakán, amikor nagy sietve kellett a vacsorát elfogyasztaniuk, Izrael népe
elhagyja azt az országot, ahol oly sokáig szolga volt, és elindul az ígéret földjére,
Kánaánba.
H1. (4. Mózes és 6. a nép) Féfiak, asszonyok, gyerekek, állatok, mindenki útnak indul.
Óriási nagy tömeg vonul ki Egyiptomból, a szolgaság országából. Isten megszabadítja
őket!
(az  árnyék figurák lassan mozognak). Mózes megy elől. Nappal egy felhő H1 (felhőt
mutatni a nép felett)  vezeti  őket, amiben Isten, mint Atya megy velük. Éjszaka pedig
tűzoszlop világítja az utat, hogy éjjel is tudjanak haladni.
 
De milyen furcsa, a tenger felé haladnak!
 
Ám egyszercsak mindenki pánikba esett. A messzeségben porfelhő keveredett. Kik
azok??? Az Egyiptomiak!!!
H2. (4. Mózes, 6. a nép és 9. felhő ……10. egyiptomiakat is feltüntetni)
A Fáraó megbánta, hogy elengedte a népet. Vissza akarja vinni a szolgáit.
Mindenki segítségért kiált Mózeshez. Mózes lecsendesíti őket (4. Mózes megfordul).
„Ezeket az egyiptomiakat, akiket most láttok, soha többé nem fogjátok újra látni. Isten
harcol veletek, ti csak Benne bízzatok!”
(9 a felhő a nép és az egyiptomiak csapata közé kerül)
Nézzétek, a felhő a nép és az egyiptomiak közé került. A népnek világított, az
egyiptomiaknak pedig besötétített.
(a figurákat lassan engedjük elmenni és lemenni).
Egész éjszaka ment a nép tovább!
 
Elérkeztek a tengerhez. I (11. tenger, 4. Mózes)
„Nyújtsd ki kezed a tengerre!”- adta ki az Úr Isten Mózesnek a parancsot.
S nézd csak, mi történik! A tenger kettéválik. (mozgassuk meg a tengert, majd vegyük
le).  Száraz út lesz a tenger alján. A nép örömújjongásban tör ki. „Gyertek gyorsan -
mondják a szülők a gyerekeknek.  J (4. Mózes és 6. a nép – mozgassuk jobbra és
balra). Gyertek, gyorsabban, Isten átvezet minket a tengeren! Micsoda különös látvány,
állatok és emberek száraz lábbal mennek át a tengeren. Az elsők közül néhányan már a
partra értek. (A népből egy rész látható marad).
 
 
20
Oda nézzetek! Ott már az Egyiptomiak közelednek. K (10. az egyiptomiak láthatók és 6
a nép). Segítség! Ők is keresztül akarnak jönni a száraz úton. Nézzétek, az egyiptomiak
már a vízben vannak, de az izraeliek még nincsenek mind a szárazon. Nézd csak az
egyiptomiak szekere túl nehéz, mert belesüllyed a homokba. De mi történik ott? Az utolsó
izraeli is kiszalad a partra (6. nép elmegy, letűnik a színről).
És ismét hallatszik Isten hangja: „Mózes, nyújtsd ki a kezed újra a tenger felé!”  L (4.
Mózes) Mózes engedelmeskedik.
Nagy zaj hallatszik, és a tenger visszamegy a medrébe. A Fáraó büszke serege a vízbe
fulladt. M (10. egyiptomiak és 11. a tenger két oldalról egybe csukódik. Egyiptomiak
lefele mozognak, elsüllyednek a vízben).
 
A lámpát oltsuk el!
 
Az asztalnál ülő mesélő
Ez aztán a csoda! Milyen hatalmas az Isten! Kiszabadult a nép! És Isten, mint Atya velük
ment a pusztán keresztül.  
A zsidók azóta is minden évben megemlékeznek arról, hogy foglyok voltak Egyiptomban.  
Minden évben újra emlékeznek a szabadítás nagy csodájára, minden évben megünneplik
a Páska ünnepét. Ezért van itt az asztalon ez a tojás. - Ez volt az utolsó kérdésed. A tojás
az új életet jelképezi, amit Isten adott Izrael népének.
 
Mikor az egész nép a parton volt, Mirjam, a Mózes testvére örömtáncot járt.
 
Ezért mi is örömmel ünnepelünk, mert ez az Úr minden nap terád is és énrám is gondot
akar viselni. Ő a te Atyád is akar lenni!
 
Énekeljünk együtt!
 
Imádság
 
Aranymondás  
 
Kézimunka és Quiz
Kézimunka – Átvonulás a Vörös tengeren lásd: a CD-n.
Quiz és játék lásd a könyv végén és CD-n.
 
Kézimunka után a gyerekek ismét egybegyűlnek
 
Ének
 
Mesélő
„Kellemes vakáció van. Milyen jó, hogy a légóval játszhatok. Szoktatok ti is légóval
játszani és különböző figurákat készíteni?
Ti magatok szoktátok kigondolni, hogy mit készítsetek, vagy leírást használtok, mint most
én? (mutassuk meg a légó figura rajzát).
Ez könnyű!
(mutassuk meg a félig kész autót).  
Ezzel a nagyobbal bizony több ideig el vagy foglalva. Vajon van ehhez is egy leírás? Igen
van. Ha a rajz után készíted a dolgokat, akkor, ha 1-2 darab legot egymás mellé raksz,
még nem látod igazán az eredményt, még nem látod, hogy milyen lesz. Vagy legalább is
én nem látom olyan könnyen!
 
Tulajdonképpen mi is egy kicsit ilyesmihez hasonlítunk. Még nem vagyunk készen, de
Istennek már meg van a terve velünk, hogy hogyan fogunk majd kinézni. Nem is inkább a  
 
21
láthatókban, hanem a láthatatlan dolgokban. Isten minden nap dolgozik egy kicsit rajtunk.
Akarsz vele együtt dolgozni? Akkor minden bizonnyal szép dolog jön létre. Mert Istennek
az a terve, hogy egyre szebbé tegyen minket belülről. Ha ezt a légó autót úgy fejezed be,
ahogy azt a tervező ide a lapra lerajzolta, akkor minden bizonnyal jól fog működni.
 
Ének
 
Játék – akadályverseny
Cél - megmutatni, hogy az Izrael népének sok akadályon, nehézségen kellett átmennie,
míg elért az ígéret földjére. Ez néha nem könnyű.
 
Előkészület
Helyezzünk el néhány akadályt a pódiumra, pl. székek, asztal, pad, korsó, stb.
Készítsünk elő két, magokkal teli zacskót, és két fakanalat.
 
Játék
Szólítsunk két gyereket előre! Kérjük, hogy tegyék a magos zacskókat a fejükre. A magos
zacskóval a fejükön végig kell menniük az előre elmondott helyeken. A zacskónak nem
szabad lesnie. A gyermekek nem segíthetnek kézzel sem maguknak, sem egymásnak.  
Akadályok: pl. az asztal alatt, a szék körül, fél lábon, stb.  
Kinek sikerül?
 
Hívjunk másik két gyereket! Az ő útirányukat mondjuk meg, de ennek a két gyermeknek a
magos zacskót már a fakanál végén (nem a fakanálban) kell, hogy vinnie az akadályokat
megkerülve, úgy, hogy ne essen le a zacskó.
 
Több ilyen játékos feladatot is kigondolhatunk.
 
Zárjuk imádsággal
 
 
Beszélgetés
 
Ezen a napon a gyerekek sok új dologgal találkoznak, ezért a beszélgetést leszűkítjük
csak arra, hogy megbeszéljük kérdéseiket, illetve megmutatjuk, hogy hol található a
Bibliában a napi történet: 2 Móz.12
 
Játék
Mielőtt a gyerekek nekifognak a kézimunkához, beszélgessünk el a Páska ünnepéről és
magyarázzuk el a szimbólumokat. Mutassuk meg azt is, hogy hol találjuk meg a történetet
a Bibliában (2 Móz 1-28)
Az időbeosztásra figyeljünk, mert a kézimunka is időigényes.
 
 
Páska asztal minden gyereknek
A gyerekek a saját helyükről már láthatták a különböző dolgokat az asztalon. Próbáljuk
őket teljesen bele vonni a történet eseményeibe. Készítsünk egy - egy tálcára minden
asztalhoz a Páska ünnepéhez tartozó kellékeket. A gyerekek kérdezhetnek.
 
Tálcára:
• Minden gyereknek kis tálka, kés, csoki-paszta
• Tálka sós vízzel
• Tányér: retek, petrezselyem, gyökér, csont, tojás
• Tálka „agyaggal”, kanalak, a kóstoláshoz  
 
22
• Kérdések a gyerekeknek
• Válaszok  
 
Páska ünnep – Gyerekek kérdeznek
1. Miért más a mai este, mint a többi este volt?
2. Mindig kovászos kenyeret eszünk, miért eszünk ma este kovásztalan kenyeret?
3. Miért van itt egy csont?
4. Máskor a zöldséget nem áztattuk be, miért tesszük ezt ma este?
5. A többi estéken fűszerezett ételeket ettünk, miért eszünk a mai este keserű
fűszereket?  
6. Mi van abban a tálban?  
7. És miért van ott egy tojás?
 
A vezetőknek  
Az asztalon találunk egy tálcát, rajta mindenféle dolgot, ami a Páska ünneppel
kapcsolatos, és egy levelet a gyerekeknek a kérdésekkel. Kérjük meg a gyerekeket, hogy
sorban tegyék fel a kérdéseket, és figyeljük meg, hogy tudnak-e saját maguk a kérdésre
feleletet adni. Ha nem, akkor feleljünk mi a kérdésre. A leírt válaszok segítséget adnak. A
gyerekek, ha akarnak, mindent megkóstolhatnak, a petrezselymet, a retket, a gyökeret
(keserű!).
A keletlen kenyérre kenjék rá a csoki pasztát, majd egyék meg!
 
    1. Miért?
1. kérdés:
Miért más a mai este, mint a többi?
Felelet:
Ezen az estén arra emlékezünk vissza, amikor Izrael népe megmenekült az egyiptomi
rabszolgaságtól.
 
     2. A keletlen kenyér
2. kérdés:
Minden más estén kovászos kenyeret ettünk, miért eszünk ma este kovásztalan kenyeret?
Felelet:
A népnek nem volt ideje a kenyeret megkeleszteni, annyira kellett sietniük.
 
3. Csont
3. kérdés: Miért van itt egy csont?
Felelet:  
A csont a bárányra emlékeztet minket, amit levágtak, hogy az emberek a vért az
ajtófélfára kenhessék, hogy megmeneküljenek a tizedik csapástól.
 
4. Petrezselyem és tálka sós vízzel
4. Kérdés:
Mért áztattuk be ma este a zöldségeket?
Felelet:  
Ma Izrael népe a sok könnyre emlékezik, a sok sírásra, amit Egyiptomban hullatott. A sós
víz pedig a Vörös tengerre emlékeztet.
 
5. Retek, gyökér  
5. kérdés:
A többi estéken fűszerezett ételeket ettünk, miért eszünk a mai este keserű fűszereket?  
Felelet:
Az izraeliek ezzel gondolnak vissza az Egyiptomban töltött keserű időre.
 
 
23
6. Tálka az „agyaggal”. Elkészítése: alma, fahéj és dió apró darabokra törve és
borral összekeverve
6. kérdés:
Mi van abban a tálban?  
Felelet:
Ebben a tálban alma, dió, fahéj, bor van kisi darabokra törve és összekavarva. Ez a
keverék a cementre vagy agyaga emlékeztet minket, amit Izrael népe használt a városok,
falak építésénél.
 
7. Tojás
7. kérdés:
És miért van ott egy tojás?
Felelet:
A tojás az új életre emlékeztet. A Páska az izraelieknek ezt jelenti: szabadság az
Egyiptomi rabszolgaságból. Új élet kezdete!
Számunka ezt Húsvét jelenti: Jézus feltámadt. Új életet kezdhetünk vele! Tehát ÜNNEP!!!
 
Fogyasszuk el a keletlen kenyeret az „agyaggal”!
 
 
2. nap: Isten, a mi Atyánk, gondoskodik életünkről
 
Bibliai történet:  Sátoros ünnep
   3 Móz. 23: 34–42; 5 Móz. 16:13–17
 
Aranymondás: „Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi
szabadításunk Istene!” Zsolt. 68,20
 
Bibliatanulmány a vezetőknek
A nagy út
Egyiptomból való kivonulás után megkezdődik a hosszú vándorlás ideje. Ezen a hosszú
úton Isten csodálatos módon gondoskodik népéről. A nagy szükségben Isten mindig
gazdagon adományoz: mannát ad, vizet fakaszt, húsról gondoskodik. A nép megismeri
Istent, úgy, mint gondoskodó Atya, mint egyetlen Úr Isten. Az izraeliták megtanultak Isten
népének lenni.
 
A pusztában Isten sok szabályt, törvényt, írást adott a népének, de a pihenésről, az
ünneplésről is gondoskodott.  
A sok ünnep közül a három legfontosabb:
• Páska, a kovásztalan kenyér ünnepe
• A hetek ünnepe, az aratás ünnepe. Ez az ünnep 7 hétre van a Páska ünnepétől.
Ezt ünnepeljük mi Pünkösd ünnepeként.
• A Sátorok ünnepe emlékeztet a pusztai vándorlásra és az aratás ünnepére. Ezt az
ünnepet a hetedik hónap 15. napján ünnepelték. Szeptember végére vagy október
elejére esik, amikor a betakarítás megtörtént. Ezt az ünnepet akkor ünnepelhették,
amikor a nép bejutott az ígéret földjére, Kánaánba.
 
Az Ószövetségben és az Újszövetségben
– A Bibliában olvasunk arról, hogy ezeket az ünnepeket megtartották. Salamon király
idejében a templom felszentelésénél, 2 Krón. 8, 13 (itt mind a három ünnepet említik)
– A templom újra építésénél
– Jeruzsálem falainak a megerősítésénél, Nehémiás idejében, Neh. 8, 13–18  
 
24
– Zakariás az egész népről beszél, akik a Sátorok ünnepét meg fogják ünnepelni. Zak. 14,
16–18
– Jézus is felment az ünnepet megülni, János 7, 1–13
 
Milyen az ünnep?
A Sátorok ünnepét szeptemberben ülték, amikor már megtörtént a betakarítás, a szüret,
az olajbogyót leszedték. Az olaj a korsókban, a termés betakarítva a csűrben, itt az idő az
ünneplésre!
Hálaadás ideje, amikor minden termésért hálájukat fejezik ki Istennek, de ugyanakkor
visszaemlékezés is ez Izrael népének, hogy honnan szabadította ki őket az Isten. Páska
(pesach) = szolgák voltatok. Sátrak ünnepe (szukkot) = negyven évig sátorban lakás. A
feladat elhangzik: építsetek sátrat! „Szuka” = ágakból, levelekből összetákolt sátor. Ez egy
ideiglenes ház, a természetben található anyagokból, nem fűrészelt deszkákból! A
tetejének nyitottnak kellett lennie, hogy a csillagokat lehessen látni. Ez a sátor nem az
állandóságot mutatja, hanem a törékeny életet szimbolizálja, ahonnan a mennyet lehet
látni, Isten lakhelyét.
 
A luláv lengetése
 
1. etrog (régi magyar szóval citrusalma, izraeli déligyümölcs) —
kellemes illata és haszna is van: a gyümölcsökért adunk hálát
vele az Örökkévalónak az őszi betakarítás alkalmából;  
2. luláv (pálmaág) — hasznos növény, hiszen rajta terem a
datolya, illata nincs. Lengetésével a fákért fejezzük ki
köszönetünket;  
3. hadasz (mirtusz) — az illatos bokorból szedett kis ággal a
dísznövényekért adunk hálát (kellemes illatán túl konkrét
haszonnal nem szolgál);  
4. aravá (fűzfaág) — a szomorúfűznek sem illata, sem azonnal
észlelhető haszna nincs. Mégis, a vadon termőkért is köszönettel
tartozunk a Mindenhatónak, hiszen a Szentírásban olvassuk:
„mind alkossanak egyetlen csokrot".  
 
A luláv, hadasz és aravából csokrot kötnek, az etrogot a csokorhoz szorítják. Szukkot
ünnepén zsoltáréneklés alatt minden szélirányba lengetik a csokrot, így fejezik ki
szimbolikusan is Istennek hálájukat minden növényért. Ezt nevezik a luláv lengetésének.
A zsinagógában egy Tóratekercs körül járva is lengetik a csokrot.  
Szukkot minden napján, sőt a hetedik nap (hosáná rabbá – a nagy „segíts meg” napja)
hétszer járják körül a sátrat, zsoltárokat énekelve, lulávot lengetve.
 
Prédikátor  
Az ünnepnapokon a Prédikátor könyvéből olvasnak fel. A Prédikátor könyve leírja az
ember céltalan életét Isten nélkül. A sátorok épp arra emlékeztetnek, hogy milyen szoros
kapcsolatban éltek az Istennel.
 
Víz
Az élet fennmaradásának nélkülözhetetlen eleme. Jézus idejében minden nap a Siloám
vizéből merítettek és a templom körül körbehordozták, a hetedik napon pedig hétszer
vitték körbe. Ekkor a pap kiöntötte a vizet az oltárra a tömeg üdvrivalgása közepette, mely
olyan elsöprő volt, hogy a Talmud szerint, aki még nem vett részt Jeruzsálemben ezen az
ünnepen, nem tudja, hogy mi az igazi öröm. János evangéliumában (7,37-39) azt
olvassuk, hogy az ünnep utolsó napján (ez volt tehát a Sátorok ünnepe) Jézus a
templomban állt és ezt kiáltotta: „Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám és igyék. Aki
hisz énbennem, amint az Írás megmondta, élő víznek folyamai ömlenek majd annak  
 
25
belsejéből”. Ezután Jézus utal a Pünkösd ünnepére, a szentlélek kitöltetésére. A víz az
életet szimbolizálja! Jézus az élet forrása!
 
Ének, köszöntés, imádság  
 
Közös program
 
Játék – ki építi a legjobb sátrat?
Szükséges: 4 bot, kötelek, pokrócok vagy régi
lepedők, függönyök
 
Osszuk 6-os csoportokra a gyerekeket!
 
Előbb szánjunk meghatározott időt a tervezésre,
majd start szóra a gyerekek a botokból,
anyagokból, kötelekből elkezdik építeni a sátrat. Szabjuk meg a rendelkezésükre álló időt.  
Melyik csapat sátra lett leghamarabb kész? Ki sátra a stabilabb?
 
Ének
 
Játék – Vak kígyó
A nagy csoportot kb. 10 fős kis csoportokra osszuk. Egymás mögé egy sorba beállnak,
mindegyiknek a keze az előtte lévő vállán nyugszik. Csak az első ember nézhet, (ő vállalja
a csoportért a felelősséget), a többiek becsukják a szemeiket.  Az elől álló vezetésével
keresztülmennek a termen, áthaladnak a felállított akadályokon. Átmennek egy másik
terembe vagy kimennek a szabadba. Eközben a vezető szavak nélküli jelzéseket adhat a
mögötte állóknak, pl. megtapogattathatja vele az általa látottakat. A jelzéseket mindenki
hátra adja a mögötte állónak. A „kígyót” alkotó tagokat nem lehet becsapni, pl. ha gödör
van, ha a fejet be kell húzni. A játék nagy figyelmet igényel, a vezető ne menjen gyorsan.
Egy idő elteltével az első hátulra megy, és az addigi második lesz a vezető. Senki ne
kösse be a szemét kendővel, azért, hogy szükség esetén gyorsan kinyithassa.  
 
Ének
 
Csoportokra oszlás
A kisebbek elhagyják a termet. Közben énekelhetünk egyet.
 
Program a kisebbeknek
 
Ének
 
Ismétlés 1. nap
Ki emlékszik még a tegnapi történetre?
A zsidók mind a mai napig eszik a keletlen kenyeret.
Isten azt mondta: ne feledkezzetek meg arról, hogy szolgák voltatok!
Mi milyen ünnepeket ünnepelünk? Miért?
 
Izrael népe sokat ünnepelt. A mai napon is egy ilyen szép ünnepről fogtok egy bibliai
történetet hallani.
 
Bevezetés
„Félre az útból!” kiálltja János. Bumm! Egy nagy ág zuhan le épp Csaba mellett. „Mondom,
hogy menj arrébb!” kiált János újra. „Mindjárt egy nagy búb lesz a fejeden, hallod-e!”  
 
26
De Csaba nem hogy félre állna, még egy lépést tesz előre, hogy jobban láthassa, amint
bátyja az ágakat vágja. János átkúszik egy másik ágra. Egy kicsit bizony irtózatos az a
magasság. De ő már nagyfiú, és megígérte édesapjának, hogy segíteni fog neki. Kopp,
kopp, kopp!  
A fejsze kopogása jó messzire elhallik. „Félre, állj félre!” kiáltja még egyszer János, mielőtt
a faágat megnyomja.
Bumm! Az ág újra Csaba mellé esett. Épp csak, hogy nem a fejére! Egy ágacska meg is
horzsolta a Csaba arcát. „Áááuuuuu”, és ordítva szaladni kezd haza fele.
„Csabikám, mi történt veled?” Csaba anya ölébe rejti el a meghorzsolt arcocskáját. „Na,
legalább most nem fog vissza jönni. Legalább édesanyám nem engedi az öcsémet itt
lábatlankodni.” János tovább végezheti a munkáját, mert kész szeretne lenni, mire
édesapja a szőlősben végez.
 
Csaba édesanyja kezét fogva lép ki a házból. Az arcán levő horzsolásra édesanyja egy
nedves borogatást rakott. „Mondtam én neked Csabikám, hogy ne menj olyan közel”. „De
én csak akartam nézni, hogy…” -szipogott Csaba az orra alatt. „Tudod mit, gyere segíts
nekem. Ha itt maradsz mellettem, az sokkal biztonságosabb”. Csaba gyümölcsöket ad
édesanyjának, melyeket felfűznek egy szalagra: narancsot, szőlőt, diót és szép zöld
ágakat.
 
De miért van mindenki ennyire elfoglalva? A szomszéd bácsi is nagyon sürög, a
szomszédságban mindenki tesz-vesz. Az egész falu ágakat gyűjt, virágokat szed, és
gyümölcsökből díszeket készít.
De miért? Csaba kicsi agyának túl sok volt ezt felfogni egyszerre.
 
Ünnepre készülnek ! A sátoros ünnepre! Ha édesapa hazajön, akkor János is segít majd
sátrat építeni. Építettetek ti már valaha sátrat? Egyféle kuckót, ágakkal és levelekkel, vagy
esetleg régi függönyből, mint amilyen itt is látható! (készítsünk egy sátrat a pódiumra)
 
„Szép egyenes ágakat választottál ki, János” -mondja apa. János büszkén mosolyog.
„Fogd csak meg ezt a két ágat, így ni, most egymáshoz rögzítem őket”. János a legjobbat
hozza ki magából, mert hát bizony elég kemény férfimunka ez! Na most még néhány
pálmaágra van szükség a tető elkészítéséhez! Ezek az ágak még nehezebbek. Egy, kettő!
Na, végre, ezt is sikerült feltenni a tetőre. Apának izzadság gyöngyözik a homlokán. Végül
boldogan gyönyörködnek az elkészült sátorban.
„Édesanyám, áll a sátor!” -kiálltja János, „ugye milyen szép!” „Nagyon szép lett, büszke
vagyok rátok!” Csaba vidáman táncol a sátor közepén. Édesapának a fejét egy kicsit le
kell hajtania, mert másképp nem tud bejönni az ajtón. Ez az ő saját sátruk, ami ágakból és
levelekből van összetákolva. Édesanya szépen feldíszíti virágokkal és gyümölcsbõl
készített díszekkel. Csaba is segít.
 
Ezen az estén együtt esznek a sátorban és apa hálát ad Istennek a finom eledelért, a
zamatos gyümölcsökért, a beérett gabonáért. Milyen jól esik az ennivaló, ilyen nagy
munka után.
Anya előveszi a matracokat, és Csaba úját szopva hamarosan mély álomba merül. Anya,
apa és János együtt gyönyörködnek a naplementében. A csillagok hamar tündökölni
kezdenek a sötét égbolton. De miért vannak most itt a sátorban, amikor házuk is van!
 
Bibliából –Sátoros ünnep  
Szeretnéd tudni? Akkor jól figyelj:
„Apa, mesélj még nekem!” És apa elkezd mesélni Jánosnak, elmesélte azt a hosszú
történetet, amit ti a tegnap hallottatok. Izrael népéről, akik átkeltek a Veres tengeren,
Mózes vezetésével.
 
 
27
Amikor a történet befejeződött János tovább kérdezett : „És azután.... ?”
„És azután... !” -apa végig simítja a szakállát. „És azután.... azután jött a hosszú vándorlás
keresztül a pusztán. Ez nem volt mindig könnyű út, de Isten mindig velünk volt. Isten ezt
mondta Mózesnek: „Mózes, ha a nép eléri Kánaán földjét, nem szabad e hosszú
vándorlásról megfeledkezzenek. Negyven évig laktak sátrakban, a pusztában. Az új
országban házakat építenek maguknak, de évente egy hetet sátrakban lakjanak. A sátrat
maguk készítsék el ágakból, és a teteje nyitott legyen, hogy a gyerekek és a felnőttek a
csillagokat láthassák, mint annak idején a pusztában. Amikor ezekben a sátrakban
vannak, akkor a pusztai vándorlásra emlékeznek. És akkor Rám is emlékeznek!”
 
„Ezt az ünnepet minden évben újra és újra meg kell ünnepelnünk. És ezért mondunk imát
és hálát Istennek a sok jóért, gabonáért, termésért! De most…. Lefeküdni Jánoskám!
Holnap nem fogunk dolgozni, hanem együtt ünnepelünk!”
 
János is előkészítette fekvőhelyét. Még sokáig szerette volna nézni a tündöklő csillagokat,
de szemei lassan becsukódtak! Hrrr, hrrrr…..halljátok? Már alszik is!
 
Ének
 
Elmélyítés – beszélgetéssel
Minden évben megünnepli Izrael népe a sátoros ünnepet. Ebben az évben is.
Visszaemlékeznek a hosszú pusztai vándorlásra. Megköszönik Istennek a termést.
Ti szoktatok hálát adni a termésért?
Van e nekünk egy olyan ünnepünk, amikor mi is hálát adunk Istennek a gabonáért, az új
kenyérért, új borért?
Ki szeretne erről valamit elmondani?
 
Imádság
Köszönjük meg a gyerekekkel közösen, hogy van ennivalónk!
 
Aranymondás
 
Kézimunka
Elmélyítéshez – Sátorépítés
Készítsünk elő elég asztalt és széket, plédeket, pokrócokat, függönyöket, lepedőket. A
kisebb gyerekek készítsenek közösen egy sátrat.
Készítsünk elő ollót, kötelet, ragasztót, lufikat, krepp papírt, színes papírokat, amiből
díszeket készíthetünk.
Fogyasszunk el valamit közösen a sátorban.
 
Még szebb:
A szabadban építeni egy sátrat ágakból és levelekből. Ezt is fel lehet virágokkal díszíteni.
 
Zárjuk imával!
 
Kézimunka 1. és 2. osztályosoknak  
Két kifestő a könyv végén található
 
Program a nagyobbaknak
 
Ének
A történetet egy fiatalember meséli el:  1. Mesélő. Az akkori kornak megfelelően, hosszú
ruhába öltözve jön be. Kezében néhány ág. 2. Mesélő a történet végén lép a színre, lehet
akár féri, akár nő.  
 
28
Kiemelt pont lenne, ha lehetőségeink szerint zárásként valami finomságot osztanánk szét a
gyermekeknek, kekszet, szőlőt.
 
Szervusztok! Én Jessze vagyok. Ti kik vagytok? Miért vagytok itt? Mit mondassz? Vakációs
Bibliahét? Még sosem hallottam felőle. Hogy őszinte legyek, igazán ünnepélyes van itt.  
 
Tudjátok, nekem is szinte itt az ünnep, már készítem is elő a dolgokat az ünnepre. Egy sátrat
fogok építeni. Szoktatok ti is néha sátrat építeni? A mi sátrunk nagyon szép lesz, és én a
családommal egy egész hetet fogok a sátorban eltölteni.
Most talán azt gondolhatod, hogy nekünk nincs házunk. De van bizony, van, de az ünnepet
nem a házban kell ünnepelnünk, hanem a sátorban, ez a hálaadás ünnepe.
 
Tudjátok, mi az a sátras-, hálaadás ünnep? Nem? Akkor én most elmesélem nektek.
A mi népünk, Izrael népe régen rabszolgaként élt Egyiptomban, de Isten megszabadított
minket. Mózes vezetésével átkeltünk a Veres tengeren és a pusztán. (Ha a gyerekek jelzik,
hogy erről a történetről a tegnap hallottak, akkor jelezz vissza erre.)
Hát igen, ott volt a nagy puszta, s minden este fel kellett ütni a sátrat, amiben alhattunk.
Talán nem is volt ez mindig a legkellemesebb tevékenység.
Isten elmesélte Mózesnek, hogy hogyan kell élnünk. A pusztában megtanultuk, hogy egyedül
csak az Urat kell magasztalni és dicsérni. Azokat a kézzel készített fa és kő isteneket, amiket
elhoztunk Egyiptomból el kellett dobnunk. Ha meggondolod, ez logikus is. Egy fából vagy
kőből levő báb figura nem tud neked segíteni.
 
De Isten tud segíteni a népén. Ezt az én nagyszüleim és dédszüleim személyesen is
megtapasztalták. Minden reggel manna volt a pusztában eledelként. A népnek egész idő
alatt nem kellett éheznie. Ez igazán csodálatos, nem?! Amikor pedig a víz elfogyott, akkor az
Úr vizet fakasztott a sziklából újra és újra. Nagyapám órákat tudott ezekről az eseményekről
mesélni. Micsoda út is volt az!
 
De nekem a legjobban az tetszik, hogy Isten sok ünneppel ajándékozott meg minket. Egyik
ünnep alig telik el, már itt a másik. Kezdtük a páskával, akkor az Egyiptomból való
szabadulásunkat ünnepeltük meg. Hallottatok ti is erről? A tegnap? Hát akkor ezt most nem
kell nektek újra elmondanom.
 
Aztán jön az első zsenge ünnep. A legelső árpából, gabonából az Úrnak kell áldoznunk.
Először elvisszük a paphoz, s csak azután sütünk belőle kenyeret. Hm, de milyen illatos és
finom a friss árpakenyér!
 
Hét héttel ezután újra van egy nagy ünnepünk. Ezt nevezzük a hetek ünnepének. Ekkor érik
meg a búza. Ebből is az első kenyeret a papnak visszük, hogy az elsőt az Úrnak adjuk.
Aztán jön az őszi betakarítás. Majd eljön az a nap is amikor el kell gondolkodnunk mindazon,  
amit rosszul tettünk. Ekkor a pap az egész népért mutat be áldozatot. Mindig örömmel
halljuk, hogy az Atya Isten nekünk megbocsát.
 
Ezután jön a sátoros ünnep. Ez az év utolsó ünnepe. (Az évek során még több ünnepet
felsorol az Izrael történelme, de most ezeket nem említjük meg.) És tudjátok, miért vagyunk
ilyenkor nagyon boldogok? Mert vége a betakarításnak. Mindenből van elég. Finomakat
ehetünk, ízlelhetjük a zamatos gyümölcsöket és zöldségeket. Hmmm, még a nyálam is
összecsordul, ha csak róla beszélek!
 
De gondolom, még mindig nem értitek, hogy miért vannak ezek az ágak a kezemben. Isten
azt mondta Izrael népének, hogy ne feledkezzen el a pusztai vándorlásról, meg arról, hogy
Isten kihozta őket a megígért földre. Minden évben, ha a betakarítás megtörtént, vissza kell
emlékeznünk arra, hogy a pusztában sátorban laktak  őseink. Most is minden évben az
ünnep közeledtével sátrakat kell építenünk ágakból és levelekből, és hét napot kell e
sátorban laknunk.
 
Szóval ezért vannak itt ezek az ágak a kezemben, mert a házunk közelében építjük meg a
sátrat, s ott ünnepelünk. Nagyapám is el fog jönni, aki olyan szépen tud mesélni a régen  
 
29
megtörtént dolgokról. A nővérem és édesanyám már készítik a finom süteményt. A
szomszédasszony pedig finom mézes süteményeket készít és mindenféle szegfűszeggel
ízesített finomságokat.
 
Édesapám minden reggel imával kezdi a napot kezében tartva a “luláv” ágat.  Tudjátok, hogy
mi az ? Ez három fajta ágból van összefogva: egy pálmaág, két fűzfaág és három mirtuszág.
A másik kezében tart egyfajta citromot. Ezeket összeköti és így ad hálát mindazért, ami
termett, mert a Sátoros ünnepen nem csak arra emlékezünk, hogy a pusztában
vándoroltunk, hanem egyben hálát adunk a termésért is. Hisz mindent Isten adott nekünk!
Van nektek is olyan ünnepetek, amikor hálát adtok Istennek mindenért, amit  ő teremtett?
(reagálások).
Nagyon helyes, ha hálát adunk Istennek, mert minden jó étel és gyümölcs, gabona és
minden más Istentől származik.
 
És éjszaka, amikor millió csillag tündököl, zenélünk, táncolunk és hálát adunk Istennek.
Fáklyákat gyújtunk, a gyerekkel játszunk, meglátogatjuk egymást, megkóstoljuk a finom
ételeket és süteményeket. Az anyukák recepteket cserélnek. Ha a fáklyák kialusznak, akkor
a sátrunkban ülünk az olajlámpa fényénél.
 
És akkor…. nagyapám el szokott kezdeni mesélni. Olyan hitelesen mesél, hogy élvezet
hallgatni.
Ilyenkor felnézek a csillagokra, s érzem, hogy milyen kicsi porszem vagyok. Oaképzelem
szemeim elé a pusztai vándorlást és azt a sok csodát, amit Isten tett a néppel. Milyen
hatalmas és erős Istenünk is van nekünk! Bárcsak én is éltem volna akkor, és személyesen
is megtapasztaltam volna azokat a dolgokat, amikről nagyapám mesél….
 
2. Mesélő   Kiált egy kicsit távolabbról. Jesse, hol maradsz olyan sokáig azokkal az
ágakkal? Bejön a színre.
  Szóval te itt vagy! Mi pedig várjuk az ágakat. Hát mikor készül el így a sátrunk?
1. Mesélő Ó, bocsánat, találkoztam itt a sok gyerekkel, akik nem is tudták, hogy mi a
Sátoros ünnepre készülődünk, így elmeséltem nekik.  
2. mesélő Hát elég hosszasan meséltél, mert mi már régóta várunk téged. Gyere szépen.
Édesapád vár.
1. Mesélő Jövök már, jövök. De én szívesen meséltem nekik a mi ünnepünről. Várjatok
csak, megkérdezem édesanyámat, hogy van-e még abból a finomságból,
amiket ma készítetett, vagy mosott gyümölcs. Ti is megkóstolhatjátok! Így ti is
részesültök egy kicsit a mi ünnepünkben. Na, várjatok csak egy kicsit!
Lemegy a színről.
1. mesélő Édesanyám, van-e még abból a finomságból, amit ma készített? (vagy
gyümölcs, amit már megmosott?) Megkínálhatom a gyerekeket is belőle?
Visszajön Ide nézzetek, szeretitek ezt?
Szétosztja  
 
Imádság
Készítsünk mi is ágakból egy „luláv”-ot, kössünk rá egy citromot és tartsuk a kezünkben
imádság ideje alatt.
 
Aranymondás
 
Témalecke – Amit Isten teremtett az egyedi  
Szükséges: egy mogyoró vagy egy dió és egy diótörő
 
Mesélő
Szeretitek a rejtélyes, titokzatos dolgokat? Igen, akkor jó!
Van egy rejtvényem számotokra. Ki kell találnotok, mi van a kezemben? Engedjük, hogy a
gyerekek találgassák.
Na akkor segítek nektek, mégpedig úgy, hogy mesélek róla valamit: ez egy egyedi darab,
nincs még egy ugyanolyan, mint ez itt a kezemben.  
 
30
Valami, amit ti ismertek, de eddig még nem láttátok. Nem valami furcsa dolog ez csak valami
egyszerű …. és mégsem láttátok sohasem.
Na akkor még tovább segítek nektek. Mindjárt megnézhetitek, talán egy percet láthatjátok,
aztán többet nem! Na mi ez?
Nem tudjátok kitalálni?
Akkor én majd elárulom nektek.
Készen álltok, hogy lássátok, amit eddig még nem láttatok, hogy aztán egy perc múlva soha
többé ne lássátok?
 
Nyissuk ki a kezünket, és mutassuk meg a mogyorót (vagy diót). A gyerekek biztosan azt
mondják, hogy ismerik a mogyorót/diót.
De várjatok csak… ez a mogyoró, egyedi, ezt még soha nem láttátok. Minden gyümölcs
más, minden levél más, minden fa különböző, mint ahogy minden ember is más és más!
Ilyen nagy a mi Istenünk, hogy nem alkot két egyforma dolgot vagy teremtményt. Még ez a
mogyoró sem ugyanolyan, mint egy másik mogyoró.
 
Törjük szét a mogyorót és együk meg.
És íme ezt a mogyorót többé nem látjátok!
Hát ez történik az ennivalóval. Betesszük a szánkba, összerágjuk, lenyeljük, meg sem
nézzük sokszor, hogy milyen szépet és egyedit teremtett Isten. Igen még az ennivaló is
egyedi.
 
Ének
 
Gyümölcsevő verseny      
Szükséges: annyi alma vagy más gyümölcs, ahány gyermek
van, 2 kanál, 2 tál
 
A gyerekeket osszuk két csoportra. A pódiumra tegyünk 2 tálat
egy-egy székre. A terem végében állnak a gyerekek a gyümölcsökkel.
Az START szó elhangzása után elindul az első gyerek a kanálra tett almával, és minél
hamarabb a tálba próbálja helyezni, majd visszaszalad és átadja a kanalat a következő
játékosnak… stb.
Melyik csapat a gyorsabb?
A végén megehetik az almákat!
 
Zárjuk énekkel  
        
Beszélgetés a kisebbekkel
 
1. Mutassuk meg a gyerekeknek, hogy hol található a Bibliában a történet
2. Ki volt már közületek sátorozni?
3. Milyen ünnepnapokat ismertek, amit országos szinten szoktunk megünnepelni?
4. Milyen ünnepeket szoktunk a gyülekezetben megtartani?
5. Melyik ünnepet szereted a legjobban? Miért?
 
Beszélgetés a nagyobbakkal
 
1. A gyerekek keressék ki a történetet a Bibliában (3 Móz. 23, 39–43)
2. Milyen fákról szedték le az ágakat, hogy a sátrat elkészítsék?
3. Soroljátok fel, miyen ünnepek vannak országunkban!
4. Milyen ünnepeket ünneplünk a templomban?
5. A zsidók ünneplik ma is a hálaadás ünnepét? igen  
6. Mikor ünnepeljük mi a hálaadás ünnepét?  
 
Kézimunka
 
Átkelés a Vörös tengeren – lásd a CD-n!  
 
31
3. nap: Isten, a Fiú Isten megajándékoz minket
 
Bibliai történet: Jézus a kánai menyegzőn
         János 2, 1–11
 
Aranymondás: „ ... az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és
kegyességre való...” 2 Pét. 1,3
 
Bibliatanulmány a vezetőknek
 
János
János az evangéliuma elején lírikusan ír Jézusról: az Ige, a kezdet kezdete, az Atya Fia.  
Jézus földi életéről szóló beszámolója ezekkel a szavakkal kezdődik: „ez János
bizonyságtétele”(Ján.1,19). Ő látta Jézust saját szemével, hallotta saját fülével, kezeivel
érintette (1 Ján. 1, 1).
Hasonlítsd össze János 21, 4-el, ahol az evangéliumát így fejezi be: „ez az a tanítvány, aki
bizonyságot tesz ezekről és megírta ezeket…”.  
János evangéliuma más, mint a többi evangélium. Ez nem csak egy beszámoló, hanem
igazi bizonyságtétel.  Ő leír olyan gyításokat és csodákat, melyek a másik három
evangéliumban nem szerepelnek. Pl. a 38 éve beteg meggyógyítása, (Ján. 5, 1–18), a
vakon született ember (Ján. 9, 1–41) és leírja a csodát: a víz borrá változik.
 
Előzmények
Jézus Júdeában találkozott keresztelő Jánossal, Bethánia közelében ott, ahol János
keresztelt. Jézus keresztségét nem írja le az evangélista, de a bizonyságételt igen. Jézust,
mint Isten bárányát ismeri fel, aki elveszi a világ bűnét (1,29). Keresztelő János felhívja két
tanítványának a figyelmét Jézusra, és ezek követik is Őt. Valószínűleg ezek közül az egyik
János, az evangélista. A másik pedig András, a Péter testvére. Nem telik el sok idő s
Péter is tudja, hogy a másik két tanítvány kire talált Jézusban. András így fejezi ezt ki:
„megtaláltuk a Messiást!”  
E nap után Jézus elmegy három tanítványával Galileába. Itt találkozik Fileppel és felkéri,
hogy kövesse őt. Filep találkozik Nátánáellel, és lelkesen közli, hogy: “megtaláltuk azt az
embert, akiről Mózes írt…”. Mindannyian ismerjük Nátánáel józan megjegyzését:
„Názáretből? Hát származhat-e onnan valami jó?” De amikor Jézussal szemtől szembe
találkozik,  ő is megbizonyosodik, hogy ez a Názáretből származó ember különleges.
Nátánáel Kánai származású.
 
A Kánai menyegző
A harmadik napon: János gyakran ír időpontról, ami azt igazolja, hogy ő is ott volt jelen.
Galilea az a környék, ahol Jézus felnevelkedett. Édesanyja is ott van az esküvőn. Ez azt
mutatja, hogy Jézus ismerte a mennyasszonyt és a vőlegényt. Kána nem fekszik messze
Názárettől.
Jézus is meg van hívva tanítványaival együtt, akikkel még csak néhány napja van együtt.
Mivel Nátánáel Kánából származik, ő valószínűleg jobban ismerte a mennyasszony és a
vőlegényt. Péter és András Betsaidából jöttek, ez is a környéken van. Az esküvő nagy
ünnep volt a faluban, minél több vendég, annál nagyobb az öröm!
 
Az esküvő egy kerek hétig tartott. El lehet képzelni, hogy rengeteg ennivalóra és innivalóra
volt szükségük annyi vendéghez. Jézus anyja észreveszi, hogy a bor fogyófélben van. Ez
megmutatja, hogy figyelmes a menyegzőt tartó családdal szemben. Ha nincs elég eledel
és ital a vendégek számára, az nagy szégyen, amiről talán utólag még éveken keresztül
beszélni fognak. A keleti vendéglátás velejárója, hogy a vendégek számára mindig
elegendő étel-italnak kell lennie az asztalon, még akkor is, ha emiatt adósságba kerülnek.  
 
32
 
Az, hogy Mária felhívja Jézus figyelmét a fogyó borra, azt mutatja, hogy vár valamit Tőle.
De várhat–e egyáltalán valamit Fiától? Igen, de Jézus rámutat arra, hogy mi az  ő igazi
tennivalója. Ő már nem az a „szófogadó” gyermek, aki a szülői házban volt. Ő most a saját
útját járja, amit az Atya rendelt neki.  És ismét kimondja azt a mondatot, amit más helyen
is megtalálunk az evangéliumban: „Az én időm még nem érkezett el...”.  
 
Mária mégis reménykedik: oda súgja a szolgák fülébe: figyeljék jól fia minden szavát, s
bármit mond, megtegyék! Valami csoda megtörténését várja-e? Úgy tűnik!
 
A feladat, amit Jézus a szolgáknak ad nem valami különleges dolog. A hat kőveder, ami
az ajtó mellett volt, a menyegző kezdetén is ott állt. A tisztálkodás nagyon fontos szerepet
játszik a zsidóknál. Evés előtt kötelező a kézmosás, kinti séta után a lábmosás is. Ilyen
sok vendégnek sok vízre volt szüksége. A kővedrekbe két vagy három métréta fért, azaz
79–118 liter víz (1 métréta = 39,9 liter). A szolgák nem végeznek fél munkát, mindegyiket
tele töltik!
 
Jézus parancsára az első pohár vizet/bort a násznagynak viszik, aki csodálkozva
kóstolgatja. Hívja a vőlegényt, s meglepetten kérdi, hogy honnan e finom bor? A násznagy
nem tudta mi történt. A jó bort adják először a vendégeknek, míg meg nem ittasodnak, s
csak utána a „rosszabbat”. Dicséretet kap a vőlegény: „te utoljára tartogattad a jót!”  
 
Ilyen Jézus,  ő mindig a legtöbbet, a legjobbat adja! A legjobbat a végére tartogatja!
Mindennap meglep minket jóságával. Szereti az ünnepet, és itt megmutatja, hogy Ő az
egyszerű emberekkel ünnepel. A megszokott egyszerű dologból tesz nagyszerű dolgot!
Vízből bort!
Ezzel a csodával megmutatta hatalmát, s az áll itt: „a tanítványai hittek benne.“  
A csoda után Jézus családjával együtt Kappernaumba ment. A faluban és a családjában
minden bizonnyal még sokat emlegették ezt az első csodát.
 
Közös program
 
Ének, köszöntés, imádság
 
Játék – Csoport-tánc  
Kiscsoportokban játsszuk. Székeket helyezünk körbe, eggyel kevesebbet, mint ahány
gyermek van a csoportban. Elindítjuk a zenét, a csoporttagok a székek körül táncolnak
(vagy sétálnak körbe-körbe). Egy idő után megállítjuk a zenét, ekkor a csoportagoknak le
kell ülniük a hozzájuk legközelebb álló székre. Aki nem volt elég gyors és nem talál
széket, vagy valaki más ölébe huppan le, az kiesik. A zene, tánc, folytatódik, de minden
alkalommal egy széket kiveszünk, tehát szűkül a kör. A végén már csak két gyermek
verseng 1 székért, az nyer, aki a zene megálltával leghamarabb ül reá.
 
Témalecke – Isten hatalmas - én kicsi vagyok
Isten véghetetlen, lemérhetetlen és mégis, Jézus által közel van hozzánk.
 
Előkészület
Fújj fel egy lufit nagyra! Legyen kéznél még egy kicsi dolog is, pl. egy dobókocka.
 
 
Mesélő
„Nézzétek, itt van egy lufi és egy dobókocka.
 Melyik a nagyobb? A lufi? A dobókocka azt mutatja, hogy mekkorák vagyunk mi. A lufi azt
mutatja, hogy milyen nagy a terem, amiben most vagyunk.  
 
33
De hadd lépjek egy lépéssel tovább. Most hasonlítsuk a mi termünket e dobókockához és
a lufit a mi falunkhoz/ városunkhoz!
Most legyen a kocka a megyénk, a lufi pedig az országunk.
Most legyen az országunk a dobókocka és a lufi a világ. De menjünk még tovább!
Most a kocka a világ, de mi akkor a lufi? Igen, a világegyetem.
Ha most a kocka a világegyetem, akkor mi a lufi? Ki nagyobb a világegyetemnél? Igen,
úgy van, Isten az. Ő nagyobb mindennél, mint amit mi fel tudunk sorolni... mert ő teremtett
mindent.”
 
És Ő emberré lett, mint mi. Hallgassátok csak figyelmesen a ma elhangzó történetet.
 
Csoportokra osztás
E játék után a kisebb gyerekek csoportjukkal a saját termükbe mennek. Énekeljünk egy
éneket, mielőtt elhagyjuk a termet.  
 
 
Program a kisebbeknek
 
Ének
 
Játék – kóstoló
 
Előkészület
Egy tálcára tegyünk néhány csészét innivalókkal, pl.: almalé, narancslé, víz, cukros-víz,
sósvíz, Cola. Kérjünk néhány gyereket, hogy kóstolja meg ezeket az italokat. A
gyerekeknek el kell mesélniük a többi gyereknek, hogy mit ízlelnek, és hogy finom-e vagy
sem.
 
Mesélő
„Ti most megkóstoltátok, hogy a csészékben mik voltak. Tehát megízleltétek, hogy mi
finom és mi nem. Éreztétek pontosan, hogy kinek van a szájában víz és kinek narancslé!
A ma elhangzó történetben is van valaki, aki nagyon jól tud ízlelni! Figyeljetek csak!”
 
Bibliai történet: Kánai menyegző
Dekoráció: tegyünk egy-két nagy vedret vagy korsót a sarokba. A mesélő Mária, Jézus
édesanyja.  Hosszú ruhában érkezik, egy sál van a nyaka köré tekerve.
 
Én, a Jézus édesanyja vagyok. Épp most hagytam ott egy néhány percre az ünnepet,
mert mesélnivalóm van nektek.
Hallgassátok csak! Most épp az unokatestvérem, Erzsébet esküvőjén vagyok, Kánában.
Az emberek már előre tudatták velem, hogy Jézus is jönni fog. Mindig nagyon örülök,
amikor Jézust láthatom. Már nem lakik otthon nálam, s így ritkán látom, mert mindenfele
széltében-hosszában járja az országot.
 
Tudjátok, hogy milyen nálunk egy esküvő? Nem? Akkor majd én elmesélem.  
A mennyasszony és a vőlegény sok embert meghív erre az ünnepségre. Az egész
családot. De azokat az embereket is, akik a faluban laknak. Mindenki segít is ilyenkor. Az
asszonyok finom ennivalót főznek. A férfiak hűségesen hasogatják a fát a tűzhöz, hogy a
finom ennivaló elkészüljön. Van, aki az asztalokat készíti elő. Ilyenkor meg szokták tölteni
az összes edények is vízzel, hogy legyen hol kezet és lábat mosni a sok vendégnek.
Nálunk az utak mindig nagyon porosak. Ha pedig esik az eső, nagy a sár. Nem szokás
tehát piszkos kézzel és lábbal asztalhoz ülni. Tudjátok milyen hosszú ideig tart az ünnep?
(A gyerekek találgatják!) Hát, bizony hét napig tart. Gondolom, most már értitek, hogy
miért kell olyan sok ennivaló és innivaló. Az ünnepen, az esküvőn persze bort isznak!
 
 
34
Ma reggel arra lettem figyelmes, hogy a felszolgálók suttognak egymás fülébe. Nem
valami vidám tekintettel néztek! Valami biztos nincs a rendjén - gondoltam.
Oda mentem hozzájuk és megkérdeztem, hogy mi a gond? Az egyik ember elmondta,
hogy a bor már majdnem mind elfogyott, de az ünnepből még négy nap hátra van. Én is
megijedtem. A bor szinte elfogyott! Hogy lehet az? Hát a család nem gondoskodott jól a
borról? Vagy talán több vendég érkezett, mint amire számítottak? Ez bizony nagy gond.
Hogy is lehet bor nélkül tovább ünnepelni? Mert hát nem lehet csak vizet adni a
vendégeknek!
 
Ekkor megpillantottam Jézust, ahogy a barátaival társalgott. Elmentem hozzá és
elmondtam neki a gondunkat. Talán segíteni tud – gondoltam.
„Jézus” - szólítottam meg őt – „a bor szinte mind elfogyott!”. Tudjátok mit felelt nekem: „Mit
akarsz tőlem. Az én időm még nem érkezett el.” Nem értettem, hogy mit akart ezzel
mondani. Vagy talán nem kellett volna megkérdeznem? Talán később segít majd? Nem
tudtam mi lesz, de mégis oda mentem a szolgálókhoz és odasúgtam nekik, hogy mindent
tegyenek meg, amit Jézus kér. Tudtam, hogy Jézusnál már megvan a megoldás.
Félrehúzódtam és vártam, vajon mit fog tenni?
 
Láttam, amint odament a szolgálókhoz, de nem hallottam, hogy mit mondott nekik. Csak
azt láttam, hogy a szolgák bólogattak és a vedrekkel a vállukon kimentek a kúthoz. Amikor
visszatértek, a behozott vizet bele töltötték a korsókba. Tudjátok azokba a korsókba, amik
az ajtó mellett voltak, a lábmosásra és kézmosásra elkészítve. Ezek nagy korsók ám, a
legnagyobbikba még 100 liter is belefér. 6 korsó volt ott s mind a hatot tele töltötték.
 
Jézus ott állt, és hallottam, amint mondta: „vigyél egy pohárral belőle a násznagynak”. A
szolga megtette, amit mondott. Ezután Jézus odajött, kezét a vállamra tette s azt mondta,
ne féljek minden rendben. Hátha Ő mondja ezt, akkor biztosan úgy is van.
 
Gyorsan a szolgáló után mentem, mert hát elég kíváncsi a természetem. A szolga anélkül,
hogy valamit is mondott volna, odaadta a poharat a násznagynak. Ez az az ember, aki
mindenről gondoskodik az ünnepen. A násznagy ivott egy kortyot.  
„Tyűha, milyen finom bor ez, honnan hoztad?” De a szolga csak a vállát húzta. Ekkor a
vőlegénytől kérdezte meg: „honnan van e finom borod? Ez a bor még finomabb az első
borodnál!”
A vőlegény is megkóstolta a bort, s ő is nagyon finomnak találta. „Ez más bor, mint ami
eddig volt az asztalon? Nem is tudtam, hogy más borunk is van!”  Ő sem tudta, hogy
honnan van! A vőlegény megkérdezte a mennyasszonyt, de az sem tudta. A
mennyasszony megkérdezte az édesapját, de az sem tudta. Mindenki kóstolgatta a bort,
de senki sem tudta, hogy honnan van!
 
Ekkor a felszolgáló megszólalt, hogy  ő tudja. Nagy csend lett a teremben s mindenki
figyelemmel hallgatta a szolgálót. A szolga az én fiamra, Jézusra mutatott s elmondta,
hogy nekik csak a vedreket kellett megtölteniük vízzel, és Jézus a vízből bort csinált. Még
nagyobb csend lett. Jézus. A názáreti Jézus? A másik faluból való? Ő tehette ezt? Dehát
ez csoda! Tud-e Jézus csodát tenni?
 
Én nagyon boldog vagyok, hogy Jézus megmentette az ünnepet. Na, de most már
megyek tovább ünnepelni, mert hát az ünnepnek még nincs vége, és innivaló is van már
elég! De ezt el kellett így futtában, gyorsan mesélnem nektek.  
Szervusztok! Ezt a történetet ne feledjétek soha el! Jézus mindig segít az egyszerű
dolgokban is, amint most is hallhattátok.
 
Imádság
Köszönjük meg Isten fiának, hogy ő nekünk mindig segít, az egyszerű dolgokban is.   
 
35
 
Ének
 
Aranymondás
 
Kézimunka - Jézus a vizet borrá változtatja.
 
Kancsó – Ünnep!
 
Fénymásolás:
Készítsünk fénymásolatokat a kancsóról. Használjunk 120 gr.-os papírt, pl. sárga színűt.
 
Elkészítés:
Készítsünk elő piros és kék A4-es papírokat (80 gr.-os papírból)!
Húzzunk egy vonalat a kék papír aljára, kb. 3 cm-re az aljától számítva. Eddig a vonalig
kell a piros csíkot felragasztani. Húzzunk egy csíkot 7 cm-re a kék papírsáv felső része
felől, és húzzunk egy csíkot 7 cm-re a piros papírsáv alsó részére!
 
Fessük ki a kancsókat!
 
Zárjuk énekkel
 
Program a nagyobbaknak
 
Ének
 
Aranymondás
 
Témalecke - Az Atya tükörképe
Cél – Rámutatni, hogy Jézus Istent tükrözi vissza nekünk, mint Atyát
 
Szükséges: egy nagy tükör
 
Mesélő
A tegnap Istenről beszéltünk nektek, aki úgy gondoskodott Izrael népéről, mint egy Atya a
gyermekéről. Megszabadultak! Tudta a nép, hogy Isten velük megy felhő képében, de
nem látták mégsem igazán őt.
Megtörténik ez veled is, hogy te is szeretnéd Istent látni? Én igen. Hát nem sokkal
könnyebb lenne hinni benne, ha látnánk Őt? Ezzel a problémával a tanítványok is szembe
kerültek. Egyszer azt mondták Jézusnak: „Jézus, mutasd meg nekünk az Atyát!”. Jézus
ekkor azt mondta: nézzetek rám, és akkor meglátjátok Istent!
 
Nézzétek, ha én a tükröt így tartom (tartsuk a tükröt úgy, hogy a gyerekek láthassák az
arcunkat, tehát háttal álljunk a gyerekeknek) akkor ti láthatjátok az én tükörképemet. Nem
az én arcomat látjátok igazából, szemtől szembe, de a tükrön keresztül mégis csak
látjátok az arcomat. Ha én most nem állnék a tükör előtt, akkor nem láthatnátok engem.  
Így van ez Istennel is. Ha Istent akarjuk látni, akkor nézzünk azokra a dolgokra, amiket
Jézus tett. Amikor Jézusra nézünk, meglátjuk Istent.  
 
A bibliából – A kánai menyegző
 
Történet
A mennyasszony meséli el a történetet.  
Szükséges: hosszú ruha, nyakláncok, fejdísz, zörgő, vedrek és korsók a pódiumra. A
mennyasszony táncolva jön befele, kezében a zörgő és énekel.  
 
 
36
Micsoda egy ünnep! Szuper! Hihetetlen!
Mindjárt vissza kell mennem, de előbb még el szeretnék nektek mesélni valamit! Valami
nagyon különleges dolog történt.
Tudjátok, milyen ünnepet ünneplek? Az esküvőm napja van! Egy ilyen ünnep nálunk 7
napig tart.
Egy nagy ünnepre sok a felkészülés, hogy 7 napon keresztül tudjunk enniadni a
vendégeinknek. Mert hát bizony mindenki hivatalos egy ilyen ünnepre. Igen jól hallottátok,
mindenki a faluból, sőt a rokonság a környező falvakból is…
 
Sokat kellett takarékoskodnunk. Már hónapok óta gyűjtjük a hozzávalókat. Sokat főztünk
és sütöttünk, de szerencsére mindenki segített ebben. Azt hittük, hogy mindenből van
elég, de az elmúlt napok nagyon melegek voltak és így az emberek sokkal többet ittak,
mint amire számítottunk. Az igazat megvallva sokkal több vendég is jött, mint amire
vártunk!
Tudjátok, még ki jött el? Jézus a barátaival. Hallottuk, hogy Jézus Kánába érkezik, s
meghívtuk őt is. Én nem igazán ismerem, de Jézus édesanyja a férjem unokatestvérének
a nagynénje. Még szerencse, hogy meghívtuk, különben már régen vége lett volna az
esküvőnknek, pedig a hétnek még csak a fele telt el. Mi nem is tudtunk róla, de ma egy
probléma adódott! Egy nagy probléma. A férjemtől hallottam és egy szolgálólánytól, aki a
saját szemével látta és fülével hallotta a történteket.  
 
Ma délután elfogyott a bor! Az nem olyan nagy baj, gondolhatod magadban, igyanak Colát
vagy narancslevet. De az nem úgy van, ilyenek nálunk nincsenek, csak víz és bor!
De hát puszta vizet csak nem lehet a vendégek elé tenni! Tehát, nem volt több bor! Jézus
édesanyja meghallotta, odahívta a fiát, s ezt mondta: „Jézus, a bor elfogyott!” „Na, és –
mondta Jézus – az én időm még nem érkezett el”.  
 
Én nem értettem, hogy ez mit jelent. Milyen időről beszél. Jézusnak édesanyja sem
parancsolgathat már, hisz már nem gyermek, hanem felnőtt ember!
Ennek ellenére Mária megmondta a szolgáknak, hogy akármit mond nekik Jézus,
megtegyék.
Szerencsére Jézus még nem ment el, hanem a szolgáknak azt mondta, hogy a nagy
edényeket töltsék meg vízzel. A szolgák szót fogadtak, megtöltötték mind a hat nagy
edényt. (mutassunk fel egy nagy vedret)
Utána ezekből az edényekből merítettek és a násznagynak adták. Gondolom, hogy
nagyon meglepte őket ez a feladat, de mégis adtak belőle a násznagynak.
 
A násznak sem tudott róla, hogy a bor elfogyott. Azt sem tudta, hogy mi van a pohárban, a
szolgák viszont tudták. Amikor a násznagy megkóstolta, azonnal hívta a férjemet. „Hé, -
mondta-, Jefta, te mit tettél? Hát mit ízlelek én itt? Pompás, zamatos! Mindenki előbb a jó
bort szolgálja fel, s ha a vendégek már sokat ittak, utána adják fel a kevésbé finom bort,
de te épp az ellenkezőjét teszed! Ez aztán a finom! Te utoljára tartottad a legjobbat!”
 
A szolgák, akik ezt hallották, szóhoz sem tudtak jutni a meglepetéstől. Gyorsan
szétszéledtek a vendégek között és mindenkinek elmesélték, hogy mi történt. Aztán
örömmel töltötték meg mindenkinek a poharát a finom, zamatos borral. Nem vagyok nagy
borivó, de én is megkóstoltam. Jefta elmesélte, hogy ez új bor s kérdezte, hogy tudom-e,
hogy honnan van. A konyhába mentem és ott hallottam meg, hogy honnan is került ez a
bor!
 
Képzeljétek el, mi lett volna, ha nem hívtuk volna meg Jézust, katasztrófa lett volna! Azóta
már az összes vendég elment volna, s még hosszú hónapokon keresztül rólunk
pletykáltnának. Bor nélkül nem lehet ünnepet ülni! Szerintem így is meg fogják az
emberek emlegetni a mi esküvőnket, de jó értelemben: a kánai menyegző, ahol Jézus is
jelen volt.  
 
És tudjátok? Jézust barátai sem ismerik még Jézust nagyon régen! Az egyik barátja,
Nátánáel a falunkból származik. Azt mondja, hogy ez a Jézus a Krisztus, a megígért! Az
Isten fia!  
 
37
 
Képzeljétek el, ha tényleg Ő az, akinek mondják, akkor Isten fia, a Messiás itt van az én
esküvőmön! Eddig még sosem hallottam, hogy valaki a vizet borrá tudta volna változtatni.
Ti igen? Biztos, hogy Ő a szabadító!
 
Most vissza kell mennem az ünnepre. Már talán hiányolnak is engem. Még találkozni
akarok Jézussal, hogy megköszönjem neki. Most már tarthat tovább az ünnep, van elég
bor, szerintem még az ünnep utánra is marad belőle.
 
Tudjátok mit tartottam olyan különlegesnek? Hogy Jézus édesanyja azt mondta: „tegyétek
meg, amit kér!”, és a szolgák megtették.
Vizet hozni persze nem volt olyan nagy dolog, de amikor a bor elfogyott és vizet kellett
vigyenek a násznagynak… az nem volt szerintem egyszerű. Vagy talán látták már, hogy
nem víz van benne, hanem bor?.... Na, megyek és megkérdezem…
Igen, igen, megyek már!
 
De csak elmondok még két dolgot, mielőtt visszamegyek a vendégeimhez!
Először: hívd Jézust az életedbe és akkor ünnep lesz, nem lesz unalmas az életed.
Másodszor: tedd azt, amit a szolgák tettek: tedd meg, amit Ő mond! Ő tudja a legjobban,
hogy mit kell tenned.  
Na most már tényleg megyek!!!
 
Imádság
 
Ének
 
Kézimunka – ceruzatartó
 
Fénymásoljunk
Fénymásoljuk le az A lapot egy színes 80 gr-os papírra, a B lapot egy krémszínű 160 gr-
os papírra és a C lapot egy zöld 120 gr-os papírra.
 
Elkészítés:
Gyűjtsünk elég konzervdobozt vagy műanyag poharat és vágjuk le 10.4 cm magasságban.
A fedelét is megtarthatjuk és azt is felhasználhatjuk alsó részkent, ha oda ragasztjuk.  
Az A lapot vágjuk kettőbe (10.5 cm.). Használjunk lila papírt a szőlőnek.
 
Szükséges az asztalokra:
Munkalap: egy papírcsík a történettel, egy kancsó – kép és egy levél. Lila papír a
szőlőnek. Készítsünk elő ragasztót, ollót, esetleg színes ceruzát.
 
Útmutató:
1. A papírcsíkot tekerjük körbe a dobozka oldalára és ragasszuk rá.  
2. Vágjuk ki a „kancsót”, majd a szőlőfürtöt és ragasszuk a megjelölt helyre.  
3. Vágjuk ki a leveleket és ragasszuk a szőlőhöz.
4. A „kancsót” ragasszuk 3D ragasztócsíkkal (mindkét oldala ragad!) a dobozra. Így az
egyik felén a képet látjuk, másik felén pedig a „kancsót”. Jó kézimunkázást!
 
Ének
 
Témalecke – Fogadd meg!
Lecke: Jézus nekünk adta az életét
 
Szükséges: egy ajándék, amit te kaptál, egy darab kenyér, egy pohár bor.
 
 
 
 
38
Mesélő
Nézzétek, mit kaptam, csak úgy. Nem kellett semmit sem tennem érte cserébe. Azért
kaptam, mondta (XY) nekem, mert nagyon szeret. Ugye milyen csodálatos!
Ó, de most jut eszembe, hogy bizony mégis csak kellett valamit tennem érte. El kellett
fogadnom. Hát persze, hogy elfogadtam, mért ne tettem volna? Képzeljétek el, ha azt
felelem: kösz, de nekem az nem kell!
 
Jézus is akar nekünk adni valamit. Ő saját magát adta értünk, emberekért. Ezt mondta:
„ez a kenyér, az én testemre emlékeztet titeket. Ezt nektek adom. És itt van a bor. Ez
jelképezi a véremet, ezt is nektek adom. Mivel nektek adtam az életemet, élhettek most is
és majd akkor is, miután meghaltok. Életemet értetek adom, azért mert szeretlek titeket!”
Mit válaszolsz, ha valakitől ilyen nagy ajándékot kapsz? Az életet! Azt mondod, hogy:
kösz, de nem kell?! Ha nemet mondasz, azzal nagy szomorúságot okozol Jézusnak, és
magadat is megfosztod valami nagyon fontostól! Ha elfogadod, mint ahogy ezt az
ajándékot én is elfogadtam, akkor nagy örömben lesz részed, és Jézus segít neked egész
életeden át! Mert ő érted is feltámadt!
 
Zárjuk énekkel!
 
Beszélgetés
 
1. Mutassuk meg a gyerekeknek, hogy hol található a Bibliában a történet,  
      János 2, 1-12!
2. Voltatok-e valaha esküvőn?
3. Ki ismerte már ezt a Bibliai történetet?
4. Mi történt, miután Jézus a vizet borrá változtatta, lásd 11. vers?
5. Szerinted miért tette ezt Jézus?
6. Ma már nem látunk, ilyen csodát, hogy a víz borrá változik, de milyen változásokat
látunk? Pl. Valakinek a szíve megváltozik,  
 
 
 39
4. nap: A Szentlélek Isten, Jézus lelke a tied is!
 
Bibliai történet: Pünkösd
        János 20, 19–23; Apostolok Cselekedetei: 1, 12–14; 2, 1–42;  
      Lukács: 24, 50–53
 
                                                             
 
 
Aranymondás: „Ama vígasztaló pedig, a Szentlélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az
mindenre megtanít majd titeket.” János 14,26
 
Bibliatanulmány a vezetőknek
 
Aratási hálaadó ünnep
A Pünkösd neve a görög pentecostes (ötven) szóból ered (3 Móz. 23, 15–21). Az
ószövetségi zsidó népnél eredetileg aratási hálaadó ünnep volt. Azon a vidéken, az ottani
éghajlat mellett ugyanis ötven nappal húsvét után már beérett a termés, lehetett aratni. Az
első termésből két kenyeret kellett sütniük kovásszal, ez az áldozat az Úrnak.  
Nevezték "hetek ünnepének" is (hét héttel peszah után), Sivan hónapjában = júniusban
ünnepelték. Hálaadó ünnep azért, hogy Isten megadta a kenyeret, lesz mit enniük a jövő
évben is. Egy vidám ünnep tehát, amikor Isten jó adományaira esik a hangsúly, és hogy
adni az Úrtól kapott áldásokból másoknak is. (5 Móz. 16, 10–11)
Később a Sínai-hegyi törvényhozás emléknapja lett. Ezen a napon ülték meg annak
emlékét, hogy az Isten szövetségre lépett népével, Mózes törvényt hirdetett. Isten tűzben,
szélben és viharban jelentette ki ott magát. Ezután kapta meg Mózes a törvényt, a Tórát,
és a nép fogadalmat tett. Ezt a fogadalmat azonban évezredeken keresztül sem tudták
teljesen megtartani.  
Ezen az ünnepen az a szokás, hogy Ezékiel első könyvét olvassák fel. Ebben a
fejezetben, Isten szélben és viharban jelenik meg. (Ez. 1, 4–5)
Isten kijelentette magát Mózesnek szélben és tűzben mielőtt a Tórát oda adta. Ezékiel
prófétának is szélben és tűzben jelent meg, amikor megígérte, hogy eljön az a nap, amikor
a törvény nem kőtáblára lesz írva, hanem az emberi szívekbe (Ez. 36, 25–27), amikor új
szívet ígért.
 
Apostolok Cselekedetei 1, 12–14; 2, 1–42
Jézus feltámadása után a tanítványait kéri, hogy maradjanak Jeruzsálemben. Megígéri
nekik a Szentlelket (1,5) és erőt ahhoz, hogy bizonyságot tegyenek majd róla (1,8).
Ezekben a napokban esik a választás Mátyásra, aki a Júdás helyét betölti. A Lukács
evangéliumában azt olvassuk, hogy mindig a templomban voltak és imádkoztak (Luk.
24,53).  
Amikor közeledik a Pünkösd ünnepe, Jézus minden tanítványa és követője együtt van.
Talán ismét az imádkozásra gyűlnek össze a kilencedik órában, mindenki látta és hallotta,
ami történt. Talán éppen az Ezékiel könyvéből olvastak a szélről és a tűzről? Lehetséges.  
Az a szokás is járta, hogy Pünkösd előtti éjszaka ébren maradtak és a Tórából olvastak
fel, ezután pedig egyszerre mentek a reggeli áldozat bemutatására. Képzeld el, hogy te is  
 
40
épp itt vagy és kilépve a templomból embereket látsz, akinek a feje tetején kicsi tűzláng ég
és mindannyian idegen nyelveken beszélnek, amit nem tanulhattak meg azelőtt!
 
Nem csak a tizenkét tanítvány kapja meg a Szentlelket. A csapat sokkal nagyobb és ezek
között vannak asszonyok is! Az aratási hálaadó ünnepre sok olyan zsidó is hazajött
Jeruzsálembe, akik a világ minden táján éltek szétszóródva kis közösségeikben. Ők már
sokszor nem is tudtak héberül beszélni, mert annak a helynek a nyelvét használták, ahol
éltek.  
• a médek és elamiták a Tigris folyó környékéről, ami ma Iránban van
• Mezopotánia a mai Irak területe
• Kapadócia – a mai kelet Törökország
• Pontus – észak Törökország
• Ázsia – nyugat Törökország
• Frigia – Törökország közepén
• Pamfilia – dél Törökország.
Egyiptomban, abban az időben szinte egy millió zsidó lakott.  A sok-sok különböző ember
nagyon meglepődhetett, amikor csak úgy a saját nyelvén hallotta beszélni a másikat, aki
talán egy másik tájékról származott. Nem értették, ami körülöttük történt. Néhányan csú-
folódtak is, részegnek gondolták a beszélőket. Csoda? Már annyi csodát láttak, de vajon
most hisznek-e?
 
Péter beszéde
Péter számára minden bizonnyal ez az, amit Jóel próféta megígért, ahol Isten ezt mondja:
„mindenkire kiárasztom az én lelkemet”, senki sem lesz kizárva. Péter idéz Jóel próféta
könyvéből. Elmondja azt is, a szentlélek eljövetelével új esély adódik az embereknek.
Péter elmagyarázza: a Názáreti Jézust Isten küldte az emberekhez, a zsidók keresztre
feszítetették, de feltámadt a halálból.  
Dávid is prófétált erről a 16. Zsoltárban (8-11). Kívülről ismerik a zsoltárt, de nem értik. Az
a Jézus, aki nemrég még közöttük járt, most felment az Atyához és ezen a napon elküldte
Szentlelkét.
 
A 37. vers ezt írja: „amikor ezt hallották, mintha szíven találta volna  őket...”. A tömeg
között talán vannak olyanok is, akik nem sokkal azelőtt kiáltották a „feszítsd meg”-et. Ezek
mit tesznek?
Péter felkéri az embereket, hogy bánják meg bűneiket, térjenek meg, és higgyék el, hogy
Jézus a Messiás, Izraelnek és az egész világnak Ura. A Szentlélek megnyitja sokaknak a
szívét és szemét. Sokan megkeresztelkednek és hisznek. Több mint háromezren
megtérnek.
Jeremiás (31, 33) próféta szavai betelnek: „Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe
írom be.” Most, hogy Isten lelke a szívekben lakozik, sok zsidó és nem zsidó hívő közel
tud jönni Istenhez.  
 
Még egy szép szimbólum
Amikor a zsidók ünnepeltek akkor kovásztalan kenyeret ettek. Kovásztalan = bűntelen.
A kis bárány, amiben semmi hiba nem volt, meghalt az izraeliekért. Az Isten báránya, aki
bűntelen volt, életét adta a kereszten, s az egész világ bűneit hordozta el.
Az aratás ünnepén két kovászos kenyeret kellett sütniük. Ez azt jelképezte, hogy ott van
az emberi, a rossz, a nem elégséges. Isten országa nem bűntelen emberekből áll.
 
Ma
Minden évben megünnepeljük a Pünkösdöt, a Szentlélek kitöltetésének ünnepét, a
gyülekezet megalakulásának az ünnepét. De a karácsony és a húsvét ünneplése sokkal  
 
41
nagyobb figyelmet kap a gyülekezetekben. Hogy lehet ez? Talán azért kevésbé ismert az
ünnep, mert nem tudjuk, hogy mit kezdjünk a Szentlélek Isten személyével?
Aki Jézusban hisz, annak hinnie kell az Atyában is és a Szentlélekben is.  Ő az, aki
szembesít minket a bűnnel és biztosít minket a megbocsátásról. A Szentlélek végzi most
Isten munkáját közöttünk.  Ő erősít, segít és vigasztal minket, akit Isten Vigasztalóként
küldött ide közénk. A mai napon is!
 
Közös program
 
Ének, köszöntés, imádság
 
Témalecke: Háromság az egyben
Keret: próbáljuk meg elmagyarázni, hogy Isten, Jézus és a Szentlélek egy.
 
Szükséges: három pohár, egy kancsó vízzel, egy termosz jégkockákkal vagy egy közel
levő hűtőszekrény, ahol jeget tudunk tartani; vízforraló, szükség esetén egy hosszabbító.
 
Mesélő
Nézzétek, itt van egy pohár víz, ugye ezt mindenki felismeri! De nézzétek, hogy mi van itt?
Most beleteszem a jégkockákat a másik pohárba. Mi ez? Jégkocka, - hangzik a válasz. Ti
azt mondjátok, hogy „jégkocka”, de én azt mondom, hogy „víz”, és igazam van. A jégkocka
tulajdonképpen megfagyott víz! Bár a vizet most más formában látjuk, attól még víz
marad.
De figyeljetek most! (legyen egy segítőd, aki odaviszi a vízforralóban a forró vizet).
Nézzétek csak, ő is vizet hoz! Töltsd bele a forró vizet a harmadik pohárba. Látjátok, hogy
a víz „füstöl”, vagyis gőzölög. Gőz jön ki, mert forró a víz. De mi történik, ha a kezemet a
pohár fölé tartom? Úgy van, a kezem nedves lesz, vizes lesz!
 
Tehát most itt van: víz, jég és gőz. Mind a három víz, mégis mindegyiknek más neve van,
és még különböznek is egymástól. Másképp néz ki, és másképp is érezzük.
 
Miért meséltem el ezeket?
Azért, mert az első nap Istenről beszéltünk nektek. Istenről, aki mint Atya gondoskodott
Izrael népéről. A második nap Jézusról beszéltünk, Isten Fiáról, aki a menyegzőn a vizet
borrá változtatta. Meg tudta ezt tenni, mert Isten fia. A mai napon pedig hallani fogtok Isten
Szentlelkéről. És mi azt mondjuk mégis, hogy egy az Isten. Háromról beszélünk, de mégis
egy. Nehéz? Talán igen, de gondoljatok a vízre, a jégre és a gőzre. Ezek is uganannak a
víznek mennyire különböző formái.
 
Előkészület
Nincs
 
Játék
Hívj két gyereket előre, akik egyforma magasak. Ültesd  őket a pódiumra, háttal
egymásnak, térdüket felhúzva. Ezután karoljanak egymásba és próbáljanak mindketten
egyszerre felállni. Ez csak akkor sikerül, ha a hátuk erősen egymáshoz van támasztva, s a
lábuk a földön marad.
 
Ha e két gyereknek sikerült, akkor még két gyereket hívhatunk, és négyesben
megismételik a játékot. Hat gyerekkel is megpróbálhatjuk.
 
 
Kézimunka: Készítsük el az óriási lángot!
 
 
42
Csoportokra osztás
E játék után a kisebb gyerekek csoportjukkal a saját termükbe mennek. Ismételjük el a
tegnap tanult énekeket, mielőtt elhagyjuk a termet.  
 
Program a kisebbeknek
 
Ének
 
Bevezetés – egy kis láng
Azért, hogy a kisebb gyerekek is megérthessék a Szentlélek jelképét, használjunk egy
gyertyát és gyufát.
 
Mesélő
Nézzétek, itt van a kezemben egy gyertya és egy gyufa. Ha én ezt a gyertyát meggyújtom,
akkor látunk egy lángot. Mit csinál egy ilyen láng? (meleget ad, fényt ad, stb.) Mi jut
eszetekbe, ha egy gyertyát láttok? Talán karácsonyra gondoltok. Én is, de most egy másik
ünnepről szeretnék mesélni, ahol ugyancsak lángokról van szó. Egy láng bizony meleget
ad meg fényt is, hallgassátok csak!
 
Bibliából – Pünkösd
 
Történet
A történtet Péter meséli el. Hosszú ruhába van felöltözve, ha lehetséges, legyen férfi a
mesélő.
 
Szervusztok, én Péter vagyok Jézus tanítványa. Ugye tudjátok, hogy az Úr Jézus meghalt,
majd a harmadik napon feltámadt. Milyen sok mesélnivalóm van nekem még, mert hát
olyan sok dolog történt még...
 
Jézus az én legjobb barátom. A kegyetlen katonák elfogták, és még aznap meghalt a
kereszten. El sem tudom nektek mondani, hogy milyen szomorúak voltunk. Mind nagyon
sírtunk ! Aztn három nap múlva barátaink jöttek, akik azt állították, hogy a sírja üres.
Gyorsan odarohantam és láttam, hogy igazat mondtak. A sír üres volt! Ez azt jelenti, hogy
hatalmas csoda történt, Jézus él! Igen, Ő él!
 
Negyven napon át néha-néha meglátogatott bennünket. Nagyon sokat beszéltünk vele.
Olyan sok kérdésünk volt hozzá. Azt mondta, hogy menjünk el mind Jeruzsálembe, és
várjunk addig, míg a Szentlelket elküldi hozzánk. Ő visszament az Atyjához a mennybe.
Meg szerettük volna ölelni őt, de nem lehetett. Nem értettük miért.  
 
Mindannyian elmentünk Jeruzsálembe. Egy házban az emeleten béreltünk egy kis helyet
magunknak. Örültünk, hogy újra együtt lehettünk mindnyájan. Sokat beszélgettünk
egymással az elmúlt dolgokról, és sokat imádkoztunk is közösen.
 
Tegnap kezdődött meg a Pünkösd ünnepe Jeruzsálemben. Ez az aratás ünnepe.
Megköszöntük Istennek a templomban, hogy van mit betakarítani. Hálásak vagyunk, hogy
újra van mit együnk egy éven keresztül. A környező helységekből is sok ember feljön
ilyenkor Jeruzsálembe. Sok külföldi is van ilyenkor itt. Az utcák mind tele vannak
emberekkel.
 
Tegnap, amikor épp a templomból jöttünk ki, különös dolog történt. Egy furcsa szél fújt
végig a házunkon, mindannyian hallottuk a zúgását. Amikor Jánosra néztem
megpillantottam feje felett egy lángot. A láng nem perzselte le a haját, hanem csak  
 
43
egyszerűen ott lobogott. Aztán mindannyiunk feje felett megjelent a lángocska. János így
kiáltott: „Péter, látok egy lángot a fejed felett! Vajon ez lehet Isten lelke, amivel minket
megajándékoz?” Belül teljesen átmelegedtem és örültem, tudtam, hogy igen, ez a
Szentlélek, akit Jézus megígért nekünk.
 
Az emberek még az utcán is hallottak valamit. Egyszeriben sokan vették körül a házunkat.
Kimentünk, és tudtuk, hogy eljött az ideje, hogy az embereknek elmondjuk, kicsoda Jézus.
Elmeséltük, hogy Jézus a barátunk. De tudjátok, hogy mi volt még nagyon furcsa? Egy
kappadókiai ember azt mondta, Jánosnak: „te ugye, Galileából származol, akkor hogyan
beszéled az én nyelvemet?” Egy másik ember pedig ezt mondta csodálkozva Jakabnak:
„én Egyiptomból jövök, s te az én nyelvemen beszélsz Jézusról? Hol tanultad meg a
nyelvemet?” Nahát, a te nyelveden beszélek, -kérdezte Jakab- nem is tudtam!
 
Sokan mások is a saját nyelvükön hallottak minket beszélni. Ez nagyon különös volt. Az
emberek azonnal megértették, amit mi meséltünk!
 
Nem messze tőlünk ott álltak az írástudók, akik nagyon haragosan beszéltek rólunk, s azt
mondták, hogy meg vagyunk ittasodva. De nem így volt, mert mi semmi szeszes italt nem
ittunk. Ekkor elmondtam, hogy nem részegek vagyunk, hanem amit Jóel próféta mondott,
az most teljesedik be. Isten elküldte Szentlelkét az embereknek.
 
Egy cseppet sem féltem az  ő haragos tekintetüktől, mert elmondtam, hogy Jézus a
barátom. Az, akit ők keresztre feszítettek, feltámadt, a saját szemünkkel láttuk. Egyre több
ember vett körül minket. „Az az ember, aki néhány hete a kereszten meghalt, Isten fia? –
kérdezték - jaj mit tettünk vele? Keresztre feszítettük! Mit tegyünk most?” Azt mondtam
nekik, hogy kérjék a bocsánatot Istentől, és  Ő mindent rendbe tesz. Meg is
keresztelkedhettek. Ó, mennyire örültek!  
 
Egész nap Jézusról beszéltünk nekik, s még csk el sem fáradtunk. Délután pedig 3000
embert megkereszteltünk. Minden embert, aki hitt Jézus Krisztusban. Micsoda egy nap
volt!
Most már értem, hogy Jézus lelke itt van velem, hogy legyen erőm az embereknek
elmesélni, hogy kicsoda Jézus, és mennyire szereti az embereket. Most már nem vagyunk
egyedül. Most már nem kell félnünk! Hát nem csodálatos?
 
Látom, nektek is van egy lángotok. Ez a láng arra a lángra emlékeztet engem, ami a mi
fejünkön volt. A Szentlélekre gondolok, aki minket fel akar melegíteni, és fényt is adni, mint
ahogy ez a kis láng.
Ti is bízhattok Jézusban, mert  Ő titeket is nagyon szeret. Szeretnétek, ha együtt
beszélnénk Jézushoz? Ezt a beszédet imádságnak hívjuk. Imádkozzunk Istenhez, Jézus
Krisztushoz és a Szentlélek Istenhez.
 
Imádság
Imádkozzunk egyszerű szavakkal, hogy a Szentlélek a gyerekekkel is legyen!
 
Ének
 
Aranymondás
 
 
 
 
 
 
 
44
Mesélő
Ami tehát minket a Szentlélekre emlékeztet az egy láng. Láng, ami a tanítványok fején is
ott volt. Veletek együtt Szeretnénk ezt a nagy lángot feldíszíteni, úgy hogy kicsi lángokat
teszünk rá. Sok kicsi lángból lesz a nagy láng!
 
Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy a kézimunka ideje alatt elkészíthetik a saját
lángjukat, amire ráírhatják a nevüket.  
Minden gyereknek adjunk egy kis lángot, majd a nagy lángot vigyük oda minden
csoporthoz, a kicsi lángot mindenki ráragaszthassa. Így alkotunk mi együttesen egy nagy
lángot, tüzet, a Szentlélek tüzét, aki bennünk lakozik és munkálkodik.
 
Kézimunka
Lámpások – lásd az ötletet a könyv végén és a CD-n!
 
Zárjuk énekkel
 
Program a nagyobbaknak
 
Ének
 
Aranymondás
 
Történet a Bibliából: Pünkösd ünnepe
Ezt a történetet Mária és Péter meséli el, a pódium egy szobához hasonlít.
 
Szükséges: két lapos kenyér (pl. török kenyér), egy kosár, egy kép a kereszttel és egy kép
az üres sírral és egy Biblia. Hosszú ruhák.
 
Mária
Előszöris bemutatkozom. Ez itt mellettem Péter, Jézus egyik tanítványa, én pedig Mária
vagyok Magdalából. Már egy ideje itt tartózkodunk Jeruzsálemben, egyik barátunk
házában. Olyan sok minden történt velünk az elmúlt napokban! Elmesélem nektek.
 
Már hét hét telt el. Hihetetlen. Hét hét. Már amikor azt hittük, hogy Jézust királlyá fogják
koronázni, akkor fogták el, és a bírák elé állították. Pedig a mi Mesterünk mindig csak jó
dolgokat tett. Ha csak rá gondolok, máris könnyes lesz a szemem. Szinte még most is
hallom, hogyan csattant az ostor a hátán. Hallom, hogy az emberek hogyan kiabálták:
„Feszítsd meg! Feszítsd meg!” Rettenetes. És tudjátok, nem csak azt kiáltották, hogy
feszítsétek meg, hanem meg is történt. Római katonák felszegezték  Őt a keresztre
(mutassuk fel a képet a kereszttel) és meghalt.
 
Tanácstalanok voltunk. Eltemettük. Sokat sírtunk, a végén már a könnyeink is elfogytak.
Azt is el kell nektek mondanom, hogy csak három napig volt csak a sírban. Én láttam az
üres sírt! Nézzétek! (mutassuk fel a képet az üres sírral) és láttam az Urat is. A saját
szememmel láttam, még beszéltem is vele. Előbb azt hittem, hogy a kertész az, de
akkor… akkor a nevemen szólított: „Mária”. És senki más nem tudja az én nevemet úgy
kimondani, mint ahogy azt  Ő mondta. Újra sírtam, de akkor már az örömtől. Jézus, a
Megváltó állt előttem. Gyerekek, ez fantasztikus volt! Ezt soha többé nem tudom elfeledni!
 
De most Ő már visszament a mennybe, Istenhez, az Atyjához. Lassan kezdtük megérteni,
hogy nem csak egy egyszerű ember volt, hanem valóban Isten fia! És mi vele együtt
sétálhattunk, ehettünk, beszélhettünk…  
 
45
Olyan csodás volt, amikor velünk volt, emlékszel Péter még arra, mikor ezt mondta: „az én
békességemet adom nektek”.  És Tamás szinte megtapogatta a sebek helyét, s ő is tudott
hinni benne!
 
Péter
Hogy emlékszem-e még rá? Hát persze! Milyen jó is volt, amikor a feltámadása után újra
és újra láthattuk. Nekem volt különösen nagy szükségem erre, hisz tele voltam kérdéssel,
de Ő mindig csak ezt felelte nekem: „várjál, eljön a Szentlélek hozzátok, és akkor sokkal
több mindent megértesz. Maradjatok Jeruzsálemben, amíg eljön hozzátok”. Jézus
megígérte a Lelket, de vajon mikor fog eljönni?
 
Mária
Türelemmel kell lennünk, Péter. Holnap a kalász ünnepét fogjuk ünnepelni. Nézd én már
sütöttem is két kovásztalan kenyeret. E kenyereket hálából szenteljük Istennek, holnap a
templomban. Nagyon hálás vagyok, hogy a termés ilyen bőséges ebben az évben.
Biztosan nagyon zsúfolt lesz a város, hisz mindig rengeteg zarándok jön ilyenkor fel
Jeruzsálembe. Ott fogsz maradni ma éjjel a templomban, amikor a Tórából és Ezékiel
könyvéből olvasnak fel?
 
Péter
Igen, elmegyek a templomba a tanítványokkal együtt. Mária, ugye az első fejezetben azt
olvassuk, hogy Isten kijelenti magát szélben és tűzben a prófétáknak, mint ahogy azt a
Sinai hegyen is tette, amikor Mózes a törvényeket a kezébe kapta? Emlékszel még?
 
Mária
Hát persze, hogy emlékszem! Miért?
 
Péter
Csak úgy, ez jutott most eszembe. Na, én megyek, akkor viszlát holnap!
 
Mária
Viszlát, holnap.
 
– Péter és Mária elmegy.
– A háttér megváltozik, egy térré alakítjuk át. Egy nagy gyertya ég.
– Mária és Péter boldogan lép a színpadra.
 
Mária
GYerekek, tudjátok-e mi történt? Ma reggel a templomban voltunk s bemutattuk Istennek a
kenyerünket. Amikor hazafele indultunk nagy zúgást hallottunk, s az egész ház megtelt
széllel. Így (süvítsünk, mint a szél). Ti is tudtok ilyen hangot kiadni. Ha közösen tesszük,
akkor hasonlítani fog ahhoz, amit mi hallottunk. (együtt a gyerekekkel  próbáljuk a szél
hangját utánozni). Szóval ilyesféle zaj volt az, amit hallottunk, talán egy ici-picit másabb.
Mikor körbe néztünk, mindenfele tüzeket láttunk az emberek fején.  Arra a lángra
hasonlított. (mutassunk a gyertya lángjára). De nem igazi tűz volt!
 
Péter
Én is láttam a fejeden egy lángot, Mária. Emlékszel még, Isten szélben és tűzben jelent
meg a Sinai hegyen a prófétának. Gyerekek, Isten hozzánk is tűzben és szélben jött el! S
amit nem lehetett szemmel látni, azt a szívünkkel éreztük: teljesen eltöltött az öröm!
 
 
 
 
 
46
Mária
Örömünkben nem is bírtunk a házban maradni, kimentünk az utcára. Tele volt az utca
emberekkel, csak úgy nyüzsögtek. Az ünnep miatt tele voltak az utcák. De az utcán levő
emberek hallva a szél zaját ide jöttek a házunkhoz.  
Na Péter, most átadom neked a szót!
 
Péter
Igen, kimentünk az utcára s csak úgy nyüzsgött a nagy tömeg, mely a világ minden
részéről érkezett. Mindenkinek el akartuk mesélni, hogy mi történt. Mind egyszerre
kezdtük mondani, s a különleges az volt, hogy mindannyian más nyelven beszéltünk!
Mindenki megértett minket.
Voltak ott zsidók Egyiptomból, Szíriából, Mezopotámiából, Frígiából s még sok más
országból. S mindenki a saját nyelvén értette meg, amit mi mondtunk! De hát mi nem is
tanultuk meg e nyelveket!
Komolyan mondom, ilyet még sosem értem meg eddig!
Mindenki csodálkozott, csak néhány farizeus kiabált ezt mondván: „ezek a galileabeliek
bizonnyal megrészegedtek!”  
 
Én elmondtam az embereknek, hogy mi nem vagyunk részegek, hisz még csak reggel 9
óra van. Amit látnak és hallanak, az az, amit Jóel próféta megjövendölt, hogy Isten elküldi
lelkét minden embernek.  
Ide hallgassatok – folytattam – Jézust Isten elküldte értünk. Sok csodát tett köztünk, ti is
láthattátok szemeitekkel. De ti Őt keresztrefeszítettétek, meghalt, de… fel is támadott!
Jézus él! Legyőzte a halált! Most ott van az Atyánál és az ő Lelkét elküldte közénk. Ez az,
amit most láttok és hallotok. A Szentlélek jött el szél és tűz formájában. Higgyétek el
mindannyian, hogy Jézus a Messiás, és Úr minden felett!  
Az emberek meghökkentek ezeket hallva, és kérdezték, hogy mit tegyenek. Ezt feleltem
nekik: „szűnjetek meg gonoszt tenni, hallgassatok Isten szavára és keresztelkedjetek meg
Jézus nevében. Ha ezt teszitek, Isten megbocsátja bűneiteket, nektek adja a Szentlelket,
és új életet kezdhettek.
 
Mária
Sok ember megtette mindezt. Előre léptek a tömegből és megkeresztelkedtek! Láttuk,
hogy szívből megbánták bűneiket. Csodás nap volt! Több mint 3000 ember hisz most
Jézusban.  
 
De most… (tegyünk le a ruházatunkból valamit, pl. a sálat) ismét megy minden a maga
útján. Mit gondolsz, a Szentlélek ma is köztünk van? A Szentlélekkel a szívedben közel
tudsz kerülni Istenhez, Isten gyermeke lehetsz. Milyen csodálatos is ez! Ma is kérhetjük
azt, hogy a Szentlélek közénk jöjjön, a mi szívünkbe is. Imádkozzunk ezért!
 
Imádság
Urunk Istenünk, te ismersz mindannyinkat egyen-egyenként! Te tudod, hogy kik vagyunk.
Köszönjük, hogy ilyen nagyon szeretsz bennünket. Kérünk, bocsásd meg nekünk azokat a
dolgokat, amiket nem jól tettünk, amiket nem jól mondtunk, és amiket most nem jól
teszünk. Uram, te ismered azokat a gyerekeket, akik a te Szentlelked után vágyakoznak.
Arra kérünk, hogy töltsd ki e gyerekekre is Lelkedet. Mert te most is az vagy, aki voltál!
Megköszönjük ezt neked Uram! Ámen!
 
Az Úr él és szeret téged!
 
Nagy láng- kicsi láng!
Mutassuk meg a nagy lángot.
 
 
47
Mesélő
A Szentlélek egyik szimbóluma a láng. Veletek együtt szeretnénk ezt a nagy lángot
kidíszíteni, mégpedig úgy, hogy ti rá helyeztek egy-egy kicsi lángot. A Szentlélek
mindannyinkat megajándékoz valami különlegessel. Az egyikünknek sok türelme van, a
másik nagyon tud szeretni, másvalaki pedig nem gerjed hamar haragra. Igy együttesen
egy nagy lángot alkotunk, ami meleget tud árasztani a körülöttünk levő világra!
 
A kézimunka ideje alatt adjunk minden gyereknek egy kicsi lángot, amit kivághatnak és
ráírhatják a nevüket. A nagyobb gyerekeket megkérhetjük arra, hogy írják rá a saját nevük
mellett még egy személy nevét, akiért szeretnének imádkozni. Kézimunka ideje alatt
menjünk minden csoporthoz a nagy lánggal s engedjük, hogy a gyerekek maguk
ragaszthassák fel kicsi lángjaikat a nagy lángra.
Így alkotunk egy nagy lángot, Isten Szentlelkét jelképezve ezzel, ami közénk jött és a
szívünkben akar lakni.
 
Kézimunka
Válassz egy lámpást a CD-ről.  
 
Témalecke – világíts!
Szükséges: egy személy pizsamában, papucssal a lábán, matrac (esetleg felfújható),
takaró, egy maci, egy meséskönyv, zseblámpa elem nélkül, elem
 
Előkészületek:
Készítsük elő a matracot és a takarót, hogy minden gyerek láthassa!
 
Mesélő
(meséskönyvvel, zseblámpával, macival érkezik)
Sziasztok!
Itt az ideje, hogy lefeküdjem, de tudjátok, nem bánom, mert itt van a zseblámpám. A
takaró alatt még fel fogom kapcsolni, s ott fogok még egy darabig olvasni. Mert azt nagyon
szeretem, vagyis olvasni!
Nézd csak, így bebújok a takaróm alá, és senki sem láthat engem!
(bebújik a takaró alá, de kis idő múlva ismét előbújik)
Hé, hát mi a csoda van itt? A lámpám nem világít. Még egy probléma. Hm, ez tényleg nem
világít. (gyermekektől kérdezi) Vajon mi lehet a baj? (válasz: az elem kiürült, vagy van e
benne elem?)
Azt gondoljátok lemerült az elem? (bontsd ki a lámpát). Hát ez meg mi? Ebben egyáltalán
nincs is elem! Hát persze, hogy így nem tud világítani! Elem nélkül pedig nincs fény! De
várjatok csak! Itt egy elem. (tedd a lámpába) Nézzétek, világít!
 
Ugye most a Pünkösd ünnepéről hallottátok a történetet? Jézus tanítványai teljesen
megteltek Szentlélekkel. Ezt úgy láthatták az emberek, mintha kicsi lángok égtek volna a
fejükön, de az nem volt igazi láng, csak annak tűnt. A szívükben égett a láng, a szeretet
lángja. Éppen úgy, ahogy e lámpa fényt ad most, úgy világított a szívük a Szentlélektől.  
Belülről lettek boldogok, és mi boldogok lehetünk, hogy Isten nekünk is adja a Szentlelkét,
s ezt mondja: Én mindig veled akarok lenni! Én mindig veled maradok, még akkor is, ha
nehézségekben kell járnod!
 
Zárjuk énekkel
 
 
 
 
 
48
Beszélgetés a kisebbekkel
 
1. Mutassuk meg a történetet a Bibliában. Ap. Csel. 2
2. Ki hallott már közületek a Pünkösd ünnepéről?
3. Melyik országban lakott az Úr Jézus, amikor a földön járt?
4. Melyik országban van most jelen a Szentlélek (mindenhol ahol hisznek)?
5. A Szentlélek sokkal több embert megváltoztat, mint az Úr Jézus földi életében. Mit
gondoltok erről?
6. Olvassuk el közösen a János 14,16–18-at. Jézus azt mondja: „visszajövök!”
7. Isten Szentlelke benned is helyet kér, és segíteni akar neked minden nap. Akarod,
hogy segítsen?
 
Beszélgetés a nagyobbakkal
 
1. Keressük ki történetet Ap. Csel. 2
2. Ki tudta közületek, hogy milyen ünnepet ünnepelünk Pünkösdkor?
3. Ki tudja mit jelent a pünkösd szó? (50 nap – 50. nap Húsvét után). A zsidók hetek
ünnepének is hívják, mert 7 hétre van húsvéttól!
4. Olvassuk el közösen János 14, 16-21 és 15,26-ot!  
5. Hogyan jelezte még Jézus a Szentlelket?
6. Mit mond a 18. vers?
7. Mit ígér a 26. vers?
8. Jézus ezeket a szavakat nekünk is mondja?
 
             
 
 
49
5. nap: Isten téged is hív!
 
Bibliai történet: Példázat a király fiának menyegzőjéről
      Máté 22, 1-14
 
Aranymondás: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!”
Ézsaiás 43,1
 
 
Bibliatanulmány a vezetőknek
 
Kontextus
Két hasonlat van megírva az evangéliumban, ugyanazzal a törekvéssel: Máté 22. és
Lukács 14.  A Lukács evangéliumában megírt hasonlat fél évvel előbbi eredetű. Ekkor
Jézus hivatalos volt egy farizeus házába. A Máté evangéliumában leírt példázatot Jézus
nagypéntek előtt mondja el. A hangulat felfokozottabb. Ezután a farizeusok már el is
akarják fogni Jézust.
 
A példázatok célja
A példázatból egy részt kell csak elmondanunk a gyerekeknek. A lényeg elég érthető.
Isten, az Atya mindenkit hív a fia menyegzőjére. A király az apa „Atya”, a lakáj, a szolgák a
próféták; a mennyasszony a gyülekezet, a menyegző a Bárány menyegzője, Isten fiáé,
ahogy azt a Jelenések könyvében olvassuk (19, 6-10).
A meghívottak elsősorban a zsidók, a farizeusok, az írástudók. Őket hívták meg elsőnek a
menyegzőre, nekik személyesen ismerniük kellett a királyt. Ezután a zsidóknak szólt a
meghívás, annak a népnek, akit Isten kiválasztott. Hány és hány prófétáról olvasunk, aki
vissza akarta a népet Istenhez „terelni”! Az utolsó próféta Keresztelő János volt, ő mutatott
rá Jézusra úgy, mint Messiásra! De a vezetők és az emberek nagy része vak volt – olyan
értelemben, hogy nem ismerték fel Jézusban a megígért Messiást.
 
Prófécia
Jézus minden példázattal tisztázni akart valamit. Mély igazságokat hoz a felszínre.
Figyelmezteti a farizeusokat és az írástudókat, hogy ha nem fogadják el a meghívást, nem
részesülhetnek a vacsorájában, ahogy azt Lukács 14, 24-ben olvassuk. Mások foglalják el
a helyüket, emberek, akik még nem ismerik Istent, emberek, akik még messze vannak
tőle: a rablók és tolvajok, a nem tiszta életűek, azok, akiket épp ők kizárnak. Ezeket hívja
meg Jézus, és  ők elfogadják a meghívást. A pogányok, akiket kutyáknak neveztek,
hozzájuk jut el az evangélium, és a világ minden részéről fognak majd jönni Jézushoz.
Jézus tudta, hogyan fog az örömüzenet a világ minden részére eljutni, elterjedni. Ezt ma is
láthatjuk!
 
Keménység és pénzvágy
Amikor Jézus a farizeusoknak mondja a példázatot, úgy látszik, hogy kibúvót keresnek:
nagyon elfoglal a tóra olvasása, sok a tennivalóm a zsinagógában, stb. De nem így van. A
meghívottak elutasítják a meghívást, mert el vannak foglalva a saját munkájukkal, a
gazdálkodó is, az üzletember is, a hölgy és az egyetemista is. A pénz gyűjtése fontosabb.
Hitüket a munkájukba és a jövedelmükbe vetették. A pénz szerelme megkeményíti az
ember szívét és kizárja az Isten országából. Az istentisztelet Isten tisztelete nélkül halott.
Ez a veszély a mi Isten tiszteletünkben ma is.
Egy élő, igaz Isten hív minket is, hogy Vele éljük le az életünk. Akkor a hétköznapjaink is
ünnepek lesznek! Minden fájdalom, baj, betegség ellenére tudunk mégis boldogok lenni,
mert Ő szeret minket! Mi is útban vagyunk arra az ünnepre, ahol Jézus majd arcunkról
minden könnyet letöröl, és ahol Isten lesz minden mindenekben!  
 
50
 
 
Ének
 
 
 
Közös program
 
Ének, köszöntés, imádság
 
Színdarab – a meghívó
Szükséges: néhány születésnapi meghívó, ha lehet saját készítésű.
Egy játékos (J) és 5 személy (S) a vezetők közül, esetleg egy mikrofon
 
Játékos (J)
Szervusztok! Milyen jó itt a hangulat. S milyen ünnepélyes! Tulajdonképpen mit csináltok?
Válaszok a teremből
Vakációs Bibliahét? Egy ünnepről?
Hát azt gondoltam is, hogy itt valami ünnepelni való van!
Én is ünnepet tartok nemsokára. A szülinapomat. Igen bizony, ... éves leszek! Nézzétek, a
szülinapomra én magam készítettem a meghívót! Sokat dolgoztam, míg aztán ilyen szép
lett! Most pedig meg fogom hívni a barátaimat. Lépjünk azokhoz a személyekhez, akikkel
előre megbeszéltük.
J: Eljössz a szülinapomra? Szombaton tartom, d.u. 3 órától!
S1: Nem tudok menni, mert édesanyámmal megyek vásárolni, új ruhát kell vennem!
J: Milyen kár, nem mehetnél vásárolni egy másik nap?
S1: Nem, mert a mamámnak nincs máskor ideje.
J: Akkor megyek a következő barátomhoz. Sóhajt egyet.
 Szia, eljössz szombat délután a szülinapomra?
S2: Nem hiszem, a fodrászhoz vagyok bejelentve.
J:  Ő sem tud jönni. Hát akkor kivel fogok ünnepelni? Remélem XY el fog tudni jönni.
 XY, eljössz a szülinapomra szombaton? Nagyon jó lesz a buli, mert az anyukám…
S3: Nem, épp akkor megyek a nagynénémhez egy másik ünnepre!
J:  Még egyszer próbálkozom, de már nincs is igazán kedvem hívogatni!
Anna, eljönnél a szülinapomra szombaton?
S4: A te szülinapodra? Semmi kedvem hozzá. Nem szeretem a szülinapokat!
 
J:  Elszomorodva: Hát nem akar eljönni senki a szülinapomra, pedig milyen szép
meghívókat készítettem. Szepegve kimegy a teremből.
S5:   reagál a teremből
 Hát ez nem volt szép. Milyen rosszul érezheti most….. magát. Megtörtént-e már
veletek is ilyesmi? Pl. hogy hívtatok valakit játszani, de nem ment el. Hát bizony a
visszautasítás nem kellemes. De várjatok csak egy kicsit…
 S5 visszakiáltja J-t és a fülébe súg valamit.  
J  Arca felvidul.
Micsoda? Komolyan gondolod? Annak nagyon örülök, megyek azonnal,
megkérdezem édesanyámat. Elmegy.
S5 S1-S4-hez. Ha ti nem akartok menni, akkor majd elmegyünk mi mindnyájan. Ki jön
velem ünnepelni?
 
Ének
 
 
 
 
51
Terem feldíszítése
Szükséges: két 1,5 méteres kötél-zsinór, egy néhány lufi, cérna, hogy összekössük őket,
színes papír, ragasztó, olló. Négy gyerek, aki díszít, négy gyerek, akik a kötelek végét
fogják.
 
Ki tudja 3 perc alatt a legszebben feldíszíteni a kötelet/zsinórt? A gyerekek minden
anyagot használhatnak, a fantáziájuk hadd dolgozzon. A teremben ülők a zsűri tagok, akik
eldöntik, hogy ki a nyertes. A nyertesek felemelhetik a díszes kötelet/zsinórt.
A feldíszített zsinórokkal díszítsük ki a termet.
 
Csoportokra osztás
A játék után a kisebb korosztály a termébe megy.
 
 
Program a kisebbeknek
 
Ének
 
Bevezetés
Ezen a héten ismét néhány szép történetet hallottatok.
Melyik könyvben vannak ezek a történetek megírva? Biblia
Megtörténtek ezek a történetet a valóságban is? Igen.
Az iskolában bizonyára a tanító néni is mesél nektek történeteket. Olyan történeteket,
melyek valóban megtörténtek.
Jézus néha kitalált történeteket is mesélt az embereknek, ezeket példázatoknak nevezzük.
A mai napon is egy ilyen történetet fogtok hallani, egy meg nem történt történetet.
 
A Bibliából - A királyi menyegző
Történet árnyfigurákkal
A történet rövidített változata a kisebbeknek
 
1. Jelenet: Király és a lakáj
 
Király  …és lakáj, a palota minden tereme elő van készítve?
Lakáj   Igen, királyom. Minden szép díszbe van öltöztetve.  
Király  Nagyon jó! És hogy áll a munka a konyhában?
Lakáj   Nagyon jól. A szakácsok készítik a finom levest.
Király   Nagyon, de nagyon jó, lakájom. Akkor most már hívhatjuk a vendégeket.  
Lakáj  Igen, Uram. Azonnal indulok. A vendégek hamarosan érkezni fognak!
Király  Jól van, jól van, na, igyekezz már!  
Lakáj  Igenis, királyom!
 
2. jelenet: A lakáj hívogat
 
Lakáj  Épp e háznál kell lennem. Itt lakik Gazdag gazda uram. Csengetek. Ding-
dong!
Gazda Igen, ki az ott?
Lakáj  Üdvözlöm Gazda! Gazda uram, hoztam egy meghívót a királytól a fia
esküvőjére.  
Gazda Nahát, nahát!!
Lakáj  Mi az, hogy nahát, nahát?
Gazda Csak úgy mondom, ni: nahát nahát!
Lakáj  Dehát miért mondja, hogy nahát, talán nem örül a meghívónak?
Gazda Hát tudod Lakáj, épp most vettem egy új piros traktort.  
 
52
Lakáj  Traktor? Na de mi köze van a traktornak az ünnephez?
Gazda  Hát semmi köze sincs hozzá, de ha a traktoromat kipróbálom, akkor nem
tudok jönni az ünnepre.
Lakáj Hát nem inkább a palotába jön az ünnepre?
Gazda Nem, most nagyon rosszkor jött ez a meghívás, nem tudok neki eleget tenni.
Akkor én megyek máris vissza a piros traktoromhoz. Viszlát, Lakáj!
Lakáj Nahát még ilyen bolondot sem láttam. Ez nem akar a királyi ünnepségre
jönni. Na, dehát ő tudja! Megyek a következő címzetthez: Kíváncsi Gazdag
Nagyságához.
 
(lakáj elmegy a másik házig) Kopogtat.
 
Nagysága Igen, jövök már. Biztos ismét virágot kapok!
Lakáj Nem, Kíváncsi Gazdag Asszonyság, meghívót hozok a királytól.
Nagysága Ó, milyen kár! Milyen kár, hogy nem virágot hoztál! Pedig szülinapom van!
Lakáj Itt a meghívó a nagy ünnepre, a palotába.
Nagysága Hadd lássam!
Lakáj Parancsoljon, asszonyság!
Nagysága Ünnep, ünnep! Mégsem megyek, már én is meghívtam a barátaimat a
születénapomra. Lakáj, ünnepeljetek jól! (elmegy)
Lakáj Hát még ilyet! Ez az asszonyság fontosabbnak tartja a saját születésnapját, a
királyfi esküvőjénél! Na, de ő tudja! Én megyek tovább! Úgy látom  Bankár
úrhoz kell mennem.
 
Elmegy a másik házhoz és csenget.
 
Bankár Jó napot, nocsak egy lakáj a palotából!
Lakáj  Jó napot, Bankár úr egy meghívót hoztam önnek a királyfi esküvőjére!
Bankár Nahát, milyen jó, szóval én is jöhetek az ünnepre!
Lakáj Hát persze, ön is hivatalos!
Bankár Ennek örülök. Sok fontos emberrel találkozhatok majd, és sok üzletet
köthetek. Talán még pénzt is kereshetek. Két legyet egy csapásra! Hm…  
Jaj, de most látom, nincs egy percnyi időm se!
Lakáj  De Bankár úr, ha Ön sem jön, akkor senki sem lesz az ünnepen!  
Bankár Mondtam, hogy sietnem kell, na viszlát! (elmegy)
Lakáj  Ez az ember sem akar jönni! A pénz hajhászását sokkal fontosabbnak tartja!
Na, már csak egy vendég van hátra! Egyetemista úrfi, az is itt lakik a
szomszédban!
 
Elmegy a másik házhoz. Csenget.
 
Egyetemista Jó reggelt, lakáj. Mit tehetek érted?
Lakáj Hoztam egy meghívót a királytól.
Egyetemista Ünnep a királynál? Na én aztán oda igazán nem megyek!
Lakáj  Miért nem? A király meghívott téged is! Minden kész, a palota feldíszítve.
Egyetemista Nem lehet, nem tehetem. Annyi még a tennivaló. Mindenhol segíteni kell.
Arról kell gondoskodnom, hogy Dél Amerikában legyen elég ennivaló. Pénzt
fogok gyűjteni erre a nemes célra. Még a király is adhatna adományt. És te
lakáj?
Lakáj Kedves barátom, holnap is megteheted, amit elmondtál. Gyere inkább velem
az ünnepre most, különben nem lesz kivel ünnepelni.
Egyetemista Mondtam, hogy nem megyek, túlzsúfolt a programom. (elmegy)
Lakáj Hát még ilyet! Senki nem akar eljönni az ünnepre! Milyen csalódott lesz a
király, ha ezt meghallja! Na, akkor visszamegyek a palotába.  
 
53
 
3. jelenet: Ünnepi terem  
 
Király  Hol vannak a vendégek? Minden készén áll. Ó, ott jön a lakáj! Jó napot lakáj!
Hol vannak a vendégek?
Lakáj Jó napot, Uram királyom. A vendégek … nem jönnek!
Király Hogy-hogy nem jönnek? Talán most kell még felöltözniük?
Lakáj Nem Uram, nem kell szépen felöltözniük.  
  A vendégek… hogy is mondjam, egyáltalán nem jönnek!
Király Nem értem, nem jönnek az ünnepre?
Lakáj Nem, felség!
Király Miért nem?
Lakáj Az egyiknek pénzt kell keresnie, a másik most ünnepli a születésnapját, a
harmadiknak a traktorját kell kipróbálnia, a negyediknek túl zsúfolt a
programja. Mindenki foglalt, felség!
Király  (haragosan) Micsoda, a saját ünnepeik és programjaik fontosabbak, mint az
én ünnepem? Akkor ezután ne is jöjjenek ide! Lakáj, menj a palota mögé,
azokhoz a kicsi házakhoz és hívj meg mindenkit, aki csak jönni akar.
Szegény emberek, betegek, öregek, fiatalok, gyerekek. Mindenkit meghívok.  
Lakáj  Ahogy parancsolod felség, de hogy hívjam meg azokat a piszkos ruhájú
embereket. Talán csak nem jönnek olyan piszkosan ide!
Király  Igazad van. Úgy nem lehet jönni! … de tudod mit? Mondd meg nekik, hogy
mosakodjanak meg otthon, én majd adok nekik új és szép tiszta ruhát,
teljesen ingyen.
Lakáj Kérésed parancs, Uram!
1. szegény
ember  Ó, mehetek a szép palotába? A királyi ünnepségre? Milyen jó is a mi
királyunk! Ezt nem is érdemlem meg. Én mindig tolvaj voltam, s most mégis
mehetek az ünnepre!
Szegény  
asszony Én olyan szegény vagyok, senki sem szeretett engemet. És ide nézzetek,
most én is itt lehetek a király asztalánál!
2. szegény
ember  És nézzetek meg engem. Én, világ életemben egy szerencsétlen koszos
koldus voltam, és most itt lehetek szép fehér ruhában. Ide nézzetek!
Szegény
asszony Ó, de sokat álmodoztam erről, hogy egyszer a király vendége lehessek! És
most a legnagyobb ünnepen itt lehetek. ÉLJEN A KIRÁLY!
1. szegény
ember Odanézzetek, ott jön a szomszédom, vak Viktor és a sánta Sándor is!
Mindenki
 együtt ÉLJEN A KIRÁLY!
 
Tehát mégis jól sikerült az ünnepség. A sok egyszerű ember mind ott lehetett.  
 
Próbáljuk most megfejteni Jézus példázatának értelmét!
A király ebben a történetben Isten, de vajon ki a herceg? Az Úr Jézus.  
Ha Ő visszajön a földre, akkor nagy ünnep lesz. Már most hívogat bennünket, hogy majd
vele ünnepelhessünk. Ez lesz a világ legnagyobb ünnepe!  
 
Talán neked sincs időd Istenre? Elgondolkodtál valaha ezen? A nagy Király szeretettel
várja a vendégeket. Vár rád és vár reám is. Nem számít, hogy milyen vagy, hogy hogy
nézel ki. Nem szükséges gazdagnak lenned. Csak…el kell fogadnod a meghívását, mint a
példézatbeli szegény emberek.  
 
54
 
A király ünneplő ruhát adott a vendégeknek. Minket is megajándékoz majd. Szennyes
ruhával nem mehetünk a királyi asztalhoz. Vegyél fel tiszta ruhát! A sok szomorúsággal,
haraggal, gyűlölettel, irigységgel nem lehet ünnepet ülni. Kérd, hogy Isten segítsen neked.
Ő szívesen segít, csak kérd. Ne késd le az ünnepet!
 
Ének
 
Kézimunka – lásd a könyv végén a 12 kis bárányt.
 
Imádság
 
 
Program a nagyobbaknak
 
 
Ének, köszöntés és imádság
 
Történet az árny figurákkal
– A királyi menyegző
 
Előkészület:
Készítsd elő az árnyfigurákat, feszíts ki egy fehér lepedőt, vásznat, a lámpát szereld fel a
vászon mögé!
 
Kellékek:
Két ház formája és ünnepi díszek. A feltekert meghívó egy papírtekercs, amit a lakáj
tálcájára rögzítünk egy ragasztóval. Egy vékony pálca segítségével a szövegnek
megfelelően legördítjük a tekercset.
Három különböző csengő és zene.
Szereplők:
A vászon előtt egy mesélő
A vászon mögött: a király, a lakáj, a paraszt, Gazdag néni, Bankár és egyetemista
 
Mesélő a lepedő előtt
Szép jó napot kívánok mindenkinek! Én...(x.y.) vagyok. Milyen szuper, hogy ilyen sokan
együtt lehetünk. Ma ismét egy ünnepről hallunk egy történetet. Mert hát ünnepelünk!
Tudjátok, milyen ünnep van ma? A királyi palotában ma esküvőt tartanak. Igen, a királyi
herceg ma nősül. Nagyon zsúfolt lesz a palota! Hadd lássuk csak!
 
Rögzítsük fel a díszeket!
 
1. jelenet: Ünnepi terem
(fény, zene)
Király  …és lakáj, a palota minden terme elő van készítve?
Lakáj Igen, királyom. Minden szép díszbe van öltöztetve. Minden terembe fel vannak
akasztva a díszek, és mindenhol szép vázák vannak az asztalon.
Király Nagyon jó! És hogy áll a munka a konyhában?
Lakáj Nagyon jól. A szakácsok készítik a finom levest, a cukrász készíti a süteményeket.
Mindennek kiérzik a finom illata.  
 
55
Király Nagyon, de nagyon jó, lakájom. Akkor most már hívhatjuk a vendégeket. Biztos,
hogy mind nagy örömmel jönnek majd az ünnepre a palotába. Mert hát a király fia
nem minden nap házasodik!
Lakáj Úgy van, felséges királyom. Biztos, hogy valamennyien a legszebb ünneplő
ruhájukat fogják felvenni.
Király Igen, azt is így gondolom. Na most menj hamar és hívd meg  őket. Íme itt van a
meghívó. Hé, hol van? Lakáj, nem láttad, hova lettek a …? Ó, ide tettem. Szóval ezt
a meghívót olvasd fel minden fontos embernek!
Lakáj Igen, Uram. Azonnal indulok. A vendégek hamarosan érkezni fognak!
Király Jól van, jól van, na igyekezz már!  
Lakáj  Igenis, királyom!
 
Mindkettő letűnik a színről  
A fény kialszik
Levesszük a díszeket
Zene
 
 
 
2. jelenet: A lakáj hívogat
Jobb és bal oldalt egy-egy ház
Rögzítsük a meghívót a tálcára és használjunk segítségül egy pálcát
Fény
Zene elhallgat
 
Lakáj  Épp e háznál kell lennem. Itt lakik Gazdag gazda uram. Csengetek. Tring-
tring!
Gazda Igen, ki az?
Lakáj  Üdvözlöm Gazda, gazda uram. Hoztam önnek egy meghívót a királytól.
(kigurítja a meghívót). Én, az ország királya, meghívlak a fiam esküvőjére.
Minden készen áll a lakomára. Az asztal is meg van már terítve.
Gazda Nahát, nahát!!
Lakáj  Mi az, hogy nahát, nahát?
Gazda Csak úgy mondom, ni: nahát nahát!
Lakáj  Dehát miért mondja, hogy nahát. Talán nem örül a meghívónak?
Gazda Hát tudod  Lakáj, épp most vettem egy új piros traktort.
Lakáj   Traktor? Na de mi köze van a traktornak az ünnephez?
Gazda  Semmi köze sincs hozzá, de ha én a traktoromat kipróbálom, akkor nem
tudok jönni az ünnepre.
Lakáj  Traktort kipróbálni?
Gazda Igen, én kipróbálom az új traktoromat. Felveszem az új munkaruhámat,
beülök s kihajtok vele a mezőre. Viszem az ekét is, aztán megnézem milyen
egyenes barázdákat tudok majd húzni.
Lakáj Hát nem inkább a palotába mész az ünnepre?
Gazda Nem, most nagyon rosszkor jött ez a meghívás, nem tudok neki eleget tenni.
Akkor én megyek máris vissza a piros traktoromhoz. Viszlát, Lakáj!
Lakáj Nahát még ilyen bolondot sem láttam. Ez nem akar a királyi ünnepségre
jönni. Na, dehát ő tudja! Megyek a következő címzetthez: Kíváncsi Gazdag
Nagyságához.
 
 
56
(lakáj elmegy a másik házig) Kopogtat.
 
Nagysága Igen, jövök már. Biztos ismét virágot kapok!
Lakáj Nem, Kíváncsi Gazdag Asszonyság, meghívót hozok a királytól.
Nagysága Ó, milyen kár! Pedig meg voltam róla győződve, hogy ismét egy csokor virág
érkezik a számomra, mert ma van a születésnapom. Milyen kár, hogy nem
virágot hoztál!
Lakáj Itt a meghívó a nagy ünnepre, a palotába.
Nagysága Hadd lássam!
Lakáj Parancsoljon, asszonyság: „Én, ország királya, meghívlak a fiam esküvőjére.
Minden készen áll a lakomára. Az asztal is meg van már terítve.”
Nagysága És az tényleg a királyi pecsét és aláírás?
Lakáj Igenis, asszonyság!
Nagysága Nahát, nem hoztál virágot, de hoztál egy igazi királyi aláírást. Milyen jó, meg
is fogom mutatni a barátnőimnek, nemsokára jönnek felköszönteni.
Lakáj Dehát…. Ön az ünnepre hivatalos a palotába!
Nagysága Ünnep, ünnep! Mégsem megyek, már én is meghívtam a barátaimat a
születénapomra. Na de most sietem kell, mert még fel kell vennem a
legszebb új ruhámat! Lakáj, ünnepeljetek jól! (elmegy)
Lakáj Hát még ilyet! Ez az asszonyság fontosabbnak tartja a saját születésnapját, a
királyfi esküvőjénél! Na, de ő tudja! Én megyek tovább! Úgy látom  Bankár
úrhoz kell mennem.
 
Elmegy a másik házhoz és csenget.
 
Bankár Jó napot, nocsak egy lakáj a palotából!
Lakáj  Jó napot, Bankár úr, egy meghívót hoztam önnek a királyfi esküvőjére!
Elmegy a másik házhoz és csenget!
 
Bankár Jó napot, nocsak egy lakáj, a palotából!
Lakáj  Jó napot, Bankár úr, egy meghívot hoztam önnek!
Bankár Az már igen! Hadd lássam!
Lakáj Olvasom: „Én, az ország királya, meghívom önt a fiam esküvőjére. Minden
készen áll az ünnepre. Az asztal is meg van már terítve.”
Bankár Nahát, milyen jó, szóval én is jöhetek az ünnepre!
Lakáj Hát persze, ön is hivatalos!
Bankár Ennek örülök. Sok fontos emberrel találkozhatom majd ott és sok üzletet
megköthetek, még pénzt is kereshetek. Két legyet egy csapásra! …hm
lássuk csak a naptáramat.
     7 óra  Új bank megnyitása
    8 óra  Gyűlés az új üzletfelekkel
    9 óra  Megbeszélés a régi banknál
  10 óra  Új autó átvétele
  11 óra Ó, igen, itt szabad vagyok! … vagy mégsem, most látom, hogy
ekkor kell mennem az orvoshoz
  12 óra Gyárlátogatás – nyereség felvétele
    Na, amint látod, lakáj, itt folyik a munka! Mennék szívesen, de
nincs időm! Idenézz, máris késésben vagyok, na jó ünneplést!
Nekem most mennem kell!
Lakáj  De Bankár úr, ha ön sem jön, akkor senki sem lesz az ünnepen!  
Bankár Mondtam, hogy sietnem kell, na viszlát! (elmegy)
Lakáj  Ez az ember sem akar jönni! A pénz hajhászását bizony sokkal fontosabbnak
tartja! Na, már csak egy vendég van hátra! Egyetemista úrfi, az is itt lakik a
szomszédban!
 
 
57
Elmegy a másik házhoz. Csenget
 
Egyetemista Jó reggelt, lakáj. Mit tehetek érted?
Lakáj Hoztam egy meghívót a királytól. (a meghívót kinyitja s olvassa): „Én, az
ország királya, meghívom önt a fiam esküvőjére. Minden készen áll az
ünnepre. Az asztal is meg van már terítve.”
Egyetemista Ünnep a királynál? Na, én aztán oda igazán nem megyek!
Lakáj Miért nem? A király meghívott téged is! Minden kész, a palota feldíszítve.
Egyetemista Nem lehet, nem tehetem. Annyi még a tennivaló! Az egész világ a feje tetejre
állt. Mindenhol segíteni kell. Arról kell gondoskodnom, hogy Dél Amerikában
legyen elég ennivaló, és hogy elég fegyvere Amerikának. A fiatal kis fókákról
és a kis elefántokról kell gondoskodnom Kenyában. Holnap pénzt fogok
gyűjteni egy nemes célért. Még a király is adhat adományt! És te lakáj, te
adsz?
Lakáj Kedves barátom! Amiket most felsoroltál azt mind meg teheted holnap is,
mert a szegény emberek holnap is szegények lesznek, de a királyfi csak
most tart ünnepet, ahova te is hivatalos vagy. Gyere hát velem az ünnepre,
különben senki más nem lesz!
Egyetemista Mondtam, hogy nem megyek, túlzsúfolt a programom a sok jó ügytől. Kérlek,
ne is zavarj tovább, mert még sok a dolgom. (elmegy)
Lakáj Hát még ilyet! Senki nem akar eljönni az ünnepre! Milyen csalódott lesz a
király, ha ezt meghallja! Na, akkor most visszamegyek a palotába.
 
Fény elalszik.
Házak eltűnnek a színről
Háttér zene szól
Fény meggyúl
Király  Hol vannak a vendégek? Minden készén áll. Hmmm, érzed a leves illatát?
Remélem, hamarosan itt lesznek, mert akkor kezdjük az ünnepet. Ó, ott jön a
lakáj! Jó napot lakáj! Hol vannak a vendégek?
Lakáj Jó napot uram, királyom. A vendégek …. nem jönnek!
Király Hogy-hogy nem jönnek? Talán most kell még, felöltözniük?
Lakáj Nem uram, nem kell szépen felöltözniük.
Király Hát akkor hol vannak? Mikor érkeznek?
Lakáj A vendégek … hogy is mondjam, …  egyáltalán nem jönnek!
Király Nem értem, nem jönnek az ünnepre?
Lakáj Nem, felség!
Király Miért nem?
Lakáj Az egyiknek pénzt kell keresnie, a másik most ünnepli a születésnapját, a
harmadik az új piros traktorját kell kipróbálja, a negyediknek túl zsúfolt a  
programja. Mindenki foglalt már, felség!
Király  (haragosan) Micsoda, a saját ünnepeik és programjaik fontosabbak, mint az
én ünnepem? Akkor ezután ne is jöjjenek ide! Lakáj, menj a palota végéhez,
azokhoz a kicsi házakhoz és hívj meg mindenkit, aki csak jönni akar.
Szegény emberek, betegek, öregek, fiatalok, gyerekek. Mindenkit meghívok.
Menj azonnal mond meg a szakácsnak, hogy főzzön még több levest és
finomságot.
Lakáj  Ahogy parancsolod felség, de hogy hívjam meg azokat a piszkos ruhájú
embereket. Talán csak nem jönnek olyan piszkosan ide!
Király  Igazad van. Úgy nem lehet jönni! … de tudod mit? Mondd meg nekik, hogy
mosdjanak meg otthon, én majd adok nekik új és szép, tiszta ruhát, teljesen
ingyen.
Lakáj Kérésed parancs, Uram!
 
Mindkettő elmegy.  
 
58
 
1. szegény
ember  Ó, mehetek a szép palotába? A királyi ünnepségre? Milyen jó is a mi
királyunk! Ezt nem is érdemlem meg. Én mindig tolvaj voltam, s most mégis
mehetek az ünnepre!
Szegény  
asszony Én olyan szegény vagyok, senki sem szeretett engemet. És ide nézzetek,
most én is itt lehetek a király asztalánál!
2. szegény
ember  És nézzetek meg engem. Én világ életemben egy szerencsétlen koszos
koldus voltam, és most itt lehetek szép fehér ruhában. Ide nézzetek!
Szegény
asszony Ó, de sokat álmodoztam erről, hogy egyszer a király vendége lehessek! És
most a legnagyobb ünnepen itt lehetek. ÉLJEN A KIRÁLY!
1. szegény
ember Odanézzetek, ott jön a szomszédom, vak Viktor és a sánta Sándor is!
Mindenki
 együtt ÉLJEN A KIRÁLY!
 
 
Mesélő a vászon előtt
Tehát mégis jól sikerült az ünnep. A sok egyszerű ember mind ott lehetett.  
 
Ezt a példázatot maga Jézus mondta el az embereknek. Próbáljuk most megfejteni a
példázat értelmét.  
A király ebben a történetben Isten, de vajon ki a herceg? Az Úr Jézus. Ha Ő visszajön a
földre, akkor nagy ünnep lesz. Már most hívogat bennünket, hogy majd vele
ünnepelhessünk. Ez lesz a világ legnagyobb ünnepe!  
Talán neked sincs időd Istenre? Elgondolkodtál valaha ezen? A nagy Király szeretettel
várja a vendégeket. Vár rád és vár reám is. Nem számít, hogy milyen vagy, hogy nézel ki.
Nem szükséges gazdagnak lenned. Csak…el kell fogadnod a meghívását, mint a
példázatbeli a szegény emberek.
A király ünneplő ruhát adott a vendégeknek. Minket is megajándékoz majd. Szennyes
ruhával nem mehetünk a királyi asztalhoz. Vegyél fel tiszta ruhát! A sok szomorúsággal,
haraggal, gyűlölettel, irigységgel a szívedben nem lehet ünnepet ülni. Kérd, hogy Isten
segítsen neked, ő szívesen segít, csak kérd. Ne késd le az ünnepet!
 
Ének
 
Beszélgetés a kisebbekkel
 
1.  Mutasd meg a gyerekeknek, hol olvasható a példázat a Bibliában, Máté 22, 1–14
2.  Ki tudta eddig is közületek, hogy az Úr Jézus még egyszer vissza fog jönni?
3.  Te mit tennél? Elfogadnád a meghívást vagy nem?
 
Beszélgetés a nagyobbakkal
 
1.  Nézzétek meg, hogy a Máté 22, 1-14-ben, megírt történet ugyan az-e, mint amit
most hallottál?
2.  Amit Jézus elmondott példázatban, meg is történt az valójában? Nem, mert ez csak
egy hasonlat, ami által tanítani akar minket, nem kell feltétlenül megtörténnie.
3.  Az a történet, amit most hallottunk egy szabadon kigondolt történet, ami hasonlít
ahhoz, amit Jézus is elmondott. Mit mondanak ezek a történetek nektek? Ki tudná
ezt szavakba foglalni?
4.  Te mit tennél? Elfogadnád a meghívást, vagy neked is akadna elég fontosabb
tennivalód? Vagy nem lenne rá kedved, hogy elmenj?
 
 
 
59
Quiz és játékok  
 
30–40 gyereknek
Alkossunk 5 csoportot 6–8 gyermekből! Ha kevesebb vagy több gyerek van, ne alkossunk
kisebb, mint 5, több mint 8 főből álló csoportot.
 
Egy játékvezető van és 5 csoportsegítő.
Mindegyik csapat szembe áll a segítőjével és a játékvezetővel.
 
Minden csoporton belül a gyermekek egymás háta mögött állnak egy sort alkotva. A
csapat előtt ül a segítő, kezében a kellékekkel, a listával és egy golyóstollal.
Az 5 segítő sorban ül egymás mellett a játékvezető előtt.
 
A játékvezető és a gyerekek sora között van egy–egy asztal.
 
Játékszabály a Quizhez:
1. Minden csoportból az első gyerek egy lépést lép előre. Csak ez a gyerek adhat
választ a kérdésre. Nem szabad súgni, vagy bekiabálni a választ.
2. Felteszik a kérdést, az elől álló gyerek, ha tudja a választ – találgatni is jobb, mint
egyáltalán semmi választ nem adni -, a segítőhöz lép és fülébe súgja a választ,
hogy a mellette levő ne hallhassa. A segítő leírja a választ.
3. A játékvezető elmondja hangosan a helyes választ.
4. Ha a gyerek helyes választ adott, akkor megkapja az első kelléket: az asztalterítőt.
5. A gyerek az asztalra teríti a terítőt, és a sor végére áll.
6. Ha a gyerek hibás választ adott, akkor le kell ülnie, egy kört kimarad, utána
visszaállhat. Ezután következik minden csoport második játékosa.
7. Aztán a következő gyereken a sor.
8. Az a csapat nyer, aki minden kelléket a leghamarabb helyez el az asztalra.
9. A csapatok körülállják az asztalt.
10.  Kikeresik a Szentírásból 2 Móz. 12-t
 
A nyertes csapat tagjai felolvassák 2 Móz 17-et. Ezután megkenik a keletlen kenyeret
(matses) csokikrémmel és megeszik. A segítő adhat limonádét is a gyerekeknek.
 
Összesen 66 bibliai és általános műveltségi kérdés van. Tegyük fel a kérdéseket, pipáljuk
ki őket. A megmaradt kérdéseket pedig tegyük félre, s szükség esetén használjuk.
Addig tegyük fel a kérdést, amíg az asztal teljesen meg van terítve, amíg a segítőnek
kiürül a kosara. Ha elfogytak a kérdések és az asztal még nincs megterítve, ne
búslakodjunk. Majd legközelebb hamarabb sikerül. Figyeljünk az időre! A kenyérkék
megkenéséhez és a lemonádék ivásához is legalább 5 percre van szükségünk.
 
Szükséges csoportonként:
8 főből álló csoportnak:
1 asztalterítő, 1 Biblia, 1 ecset, egy pár szál petrezselyem egybe kötve, 1 üveg csoki krém,
1 zacskó (8 db.) keletlen kenyérrel.
Minden 8 tagú csoportnak:
8 tányér, 8 kenyérke, 8 pohár, 8 cérna és 8 darab anyag.
 
Ha a csapat 6 tagból áll, akkor 6 tányérra, 6 pohárra, stb van szükség.
 
Figyelem! Keletkezhetnek nem egyenlő fős csoportok. A kisebb fős csoportban a
gyerekekre többször rákerül a sor, ezért legyen egynél több kellékünk az asztal
megterítéséhez.
 
 
60
Készítsünk egy listát a segítőknek!
(a lap hátsó oldalát használjuk jegyzetelni)
 
 
Játékosok száma csoportonként: _____
(alkalmazzuk a kellékeket a játékosok száma szerint)
 
6 db. kellék
jelöljük meg, hogy felkerült-e az asztalra:
 
Asztalterítő     __________
 
Biblia      __________
 
Ecset     __________
 
Petrezselyem   __________
 
Csokoládékrém    __________
 
Csomag kenyérke (8 db.)  __________
 
 
 
 
Más kellékek
(a vonalra írjuk rá a db.-ot, és a pontozott részen pedig húzzuk ki)
 
_________  tányér     ……………………
 
_________  kés    ……………………
 
_________  pohár    …………………...
 
_________  kötél    …………………...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61
Quiz – kérdések
 
A. Bibliai kérdések a kivonulásról
 
1.  Melyik országban volt rabszolga Izrael
népe?
Egyiptom
 
2. Hány csapásra volt szükség, hogy
Izrael népe kimehessen Egyiptom
földéről?
10
 
3. Sorolj fel 3 csapást.
1. víz vérré változik
2. békék
3. szúnyogok
4. böglyök
5. dögvész
6. fekély
7. Jégeső
8. szöcskék
9. sötétség
10. elsőszülött halála
 
4. Ki vezette a népet?
Mózes
 
5. Ki nevelte fel Mózest?
A Fáraó leánya
 
6. Mivel kellett az izraelieknek az
ajtófélfát bekenniük?
vérrel
 
7. Hogy hívták Mózes testvérét?
Áron
 
8. A Páska ünnepe helyett, milyen
ünnepet ünnepelünk mi
keresztyének?
Húsvét
 
9. Nevezz meg két dolgot, amit a Páska
ünnepén az asztalra tettek!
1. keletlen kenyér
2. bárány hús
3. keserű fűszerek
 
10.  Hogy hívták Mózes lánytestvérét?
Mirjam
 
 
 
 
 
 
B. Általános kérdések
 
11.  Hogy hívták az egyiptomi királyt?
Fáráó
 
12.  Hány lába van egy póknak?
8
 
13.  Hány fokon forr a víz?
100 Celsius  
 
14.  Melyik állatra mondják azt, hogy
utánozó?
majom
 
15.  Melyik országban köszönnek így az
emberek: Guten Tag?
Németország
 
16.  Melyik a leghosszabb lábon járó
madár?
strucc
 
17.  Milyen színű a magyar zászló?
Piros, fehér, zöld
 
18.  Hogy hívják Obelix barátját?
Astrix
 
19.  Hány órája van egy napnak?
24
 
20.  Mondj három szót ami B betűvel
kezdődik?
pl. Biblia, Barnabás, bútor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62
 
C. Bibliai kérdések az Ótestamentumból
 
21.  Kit dobtak be az oroszlánok közé?
Dániel
 
22.  Milyen hangszeren játszott Dávid?
Hárfa
 
23.  Hogy hívták Dávid barátját?
Jónatán
 
24.  Mit evett Izrael népe a pusztában?
Manna
 
25.  Hány nap alatt teremtette meg Isten a
földet s mindazt ami rajta van?
6 (a 7. napon megpihent)
 
26.  Hány részből áll a Biblia?
2.
Ó és Új testamentum
 
27.  Ki volt az első ember?
Ádám
 
28.  Ki épített egy bárkát?
Nóé
 
29.  Ki volt a legidősebb ember a
Bibliában?
Mathusalem
 
30.  Ki építette fel az első templomot?
Salamon király
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     D. Általános kérdések
 
31.  Hogy hívják azt az embert, aki
méhekkel foglalkozik?
Méhész
 
32.  Milyen diófélét tesznek a
marcipánba?
Mandula
 
33.  Mennyi 4X4?
16
 
34.  Melyik állatról nevezték el az átjárót?
Zebra
 
35.  Melyik földrészen van a Szahara-
sivatag?
Afrika
 
36.  Melyik az év nyolcadik hónapja?
Augusztus
 
37.  Melyik a legrövidebb hónap?
Február
 
38.  Mi Magyarország legnagyobb tava?
Balaton
 
39.  Mi Ausztria fővárosa?
Bécs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63
 
E. Bibliai kérdések Újszövetségből
 
40.  Ki keresztelte meg Jézust?
Keresztelő János
 
41.  Hány tanítványa volt Jézusnak?
12
 
42.  Nevezz meg 2 tanítványt!
1. Péter
2. János
3. Máté
4. Júdás
5. Jakab
6. Tamás
7. András
8. Filep
9. Bertalan
10. Simon
 
43.  Hogy hívták Jézus anyját?
Mária
 
44.  Mit ünneplünk Pünkösdkor?
Szentlélek kitöltetését
 
45.  Hogy hívták Jézus földi apját?
József
 
46.  Ki mászott fel a fügefára, hogy
láthassa Jézust?
Zákeus
 
47.  Hogy hívják azt az embert, aki
Damaszkusz fele haladva leesett a
lováról, mert egy fényt látott?
Saul vagy Pál
 
48.  Mi a Biblia utolsó könyve?
Jelenések könyve
 
49.  Hány kereszt állt a Golgota hegyén?
3
 
50.  Hány nap után támadt fel Jézus?
3 nap után
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      F. Általános kérdések
 
51.  Hogy hívják azt a filmet vagy
színdarabot, ahol sokat énekelnek és
táncolnak?
Musical
 
52.  Milyen állattal kell megvívjon egy
matador?
Bikával
 
53.  Milyen pénzzel fizetnek Amerikában?
dollár
 
54.  Sorolj fel 3 gyümölcs fajtát!
alma, körte, barack
 
55. Melyik fa levelei vannak a kanadai
zászlón?
A juharfáé.
 
56. Hány tojást költ ki a kakukk egy évben
a fészkében?
Egyet sem, mert más madarak
fészkébe teszi a tojásait.
 
57. Mi Európa legmagasabb hegycsúcsa?
A Mont Blanc, 4807 m.  
 
58. Melyik a Föld legnagyobb sivataga?
A Szahara, területe: 7 800 000 m2
 
59. Hol található az Eiffel torony?
Párizsban
 
60. Milyen nyelven íródott az
Ószövetség?
Héberül.
 
61. Ki volt Rómeó szívszerelme?
Júlia.
 
62. Létezett-e Moby Dick?
Igen, 1859, Mocha Dick, 33 m volt.
 
63. Mi Szerbia fővárosa?
Belgrád.
 
64. Hol van az ENSZ székháza?
New Yorkban.
 
65. Miért hívják Hollandiát alacsony
országnak?
Azért, mert a negyed része a tenger
szintjénél alacsonyabban fekszik.
 
66. Melyik a Föld legmagasabb pontja?
  A Csomolungma (Mt. Everest) 8848 m.  
 
64
Játék – barlang
 
E játék- barlang játszásához kellékeket kértünk az iskolától. Ha ez nem lehetséges, akkor
kitalálhatunk más játékokat is, amihez kevesebb kellék szükséges vagy saját magunk is
készíthetünk kellékeket.
Minden játékhoz készítsünk elő egy lapot, írjuk rá az adatokat és az elért eredményt.
Húzzunk csíkokat a földre, megjelölve ezzel, pl. hogy milyen távolságról szabad dobni.
Használjunk egy stopperórát, hogy az időt le tudjuk mérni.
 
Fénymásoljunk:
Gyermekenként egy-egy papírkártyát, amire az eredményt feljegyezzük.
 
Szükséges a vezetőnek:
Egy golyóstoll és papír, hogy felírja az eredményeket
 
Játékszabály:
Abból indulunk ki, hogy 40 gyerek van, s így alkotunk tíz 4 tagú csoportot.
Alkossuk meg a csapatokat!
Osszuk ki a kártyákat! Adjunk minden csapatnak egy Bibliát!
Kerestessük ki először János 2, 1–12-t!
 
Az 1. csapat kezd az 1. számú játéknál, 2 csapat, a 2. számú játéknál, stb.
Minden játékra van 4 perc időnk.
Valaki figyeli az időt és jelt ad mindenkinek, hogy mikor kell a következő játékot kezdeni.
 
1. Bóling
3x dobhatunk, minél több flakont el kell találni.
Számoljuk össze a felborult flakonokat!
Szükséges: 6 - 10 Colás flakon, egy labda (anyagból) ami nem pattan.
 
2. Roller
Járd körbe a kijelölt útirányt. 10 pontot kapsz. Ahányszor hibázol, annyi pontot veszítesz.
Szükséges: 2 roller, útirány kirajzolva
 
3. Gyűrű-dobó
Minden karikát próbáljunk a kijelölt helyre dobni.
Számold össze a pontokat!
Szükséges: a gyűrű játék
 
4. Vödörbe dobás
10 magos zacskó, vedrek
Számold össze a pontjaidat! Hány találatod volt?
(anyagokba mi is bele varrhatunk búzaszemet, vagy napraforgó
magot)
Szükséges: 10 magos zacskó, 6 veder
 
5. Golyós-ház
5 golyócskával játszunk egyszerre.
A kijelölt vonaltól próbáld a golyókat a
házikóba gurítani!
Számold össze a pontokat!
Hány golyó került be a házba?
 
 
 
65
6. Hockey
A labdákkal célozd meg a lyuk „száját”!
5-ször ütheted a labdákat a bottal.
Számold össze a pontokat. Hány labda került be a lyukba?
 
7. Gólyalábon
Gólyalábon járd végig a kijelölt utat.10
pontot kapsz érte. Ahányszor leteszed
a lábad a földre, annyi pontot
veszítesz.
Szükséges: gólyaláb
 
8. Kenguru-labda
Ugrálj egy kört a labdán ülve! 10 pontot kapsz érte.
Szükséges: Kenguru-labda
 
9. Találat!
Támassz ki középen egy lécet! Helyezz az egyik végére egy dobozt, amibe tegyél egy
kis gumilabdát! Taposs a lábaddal a léc másik végére! Igyekezz megfogni a vederből
kirepülő gumilabdácskát!
5 x próbálkozhatsz. Minden labda megfogása 2 pont. Légy ügyes!
Szükséges: léc, kerek fadarab, veder vagy kerek doboz,
gumilabda.
 
10.   Harapj bele!
A felkötött cukorkákat harapd le! 10 pontot ér. Ha kezeddel megérinted a cukorkát,
akkor veszítesz egy pontot.
Szükséges: cukorkák felfüggesztve egy vastag kötélre
 
Eredmények, pontok feljegyzése        
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _  _ __ _ __ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  __ _  
 
Eredmények pontozása
 
Név:…………………………………………………….
 
1. Játék
2. Játék
3. Játék
4. Játék
5. Játék
6. Játék
7. Játék
8. Játék
9. Játék
10. Játék
 
 
 
 
 
66
Szülők estéje
 
Program  
Rövid összefoglaló a hét történetéről   
 
Ének, köszöntés és imádság
 
1. nap
Meséljünk röviden a kivonulás és a Páska ünnepéről!
 
Ének
(ami a történethez kapcsolódik)
 
Játék – Ölben
 
Előkészület  
Nincs
 
Játék
Hívjunk 8–10 gyereket előre a pódiumra. Állítsuk a gyermekeket körbe, egymás háta
mögé félléplsnyi távolságra! Számoljunk háromig, mire minden gyerek megfogja az előtte
álló gyerek derekát, térdet hajt, és a hátánál levő gyerek ölébe ül. Próbáljanak meg
vezényszóra egyszerre lépni: bal, jobb, bal, jobb! Megpróbálhatnak hátrafele is lépegetni.
Aztán kérjük meg  őket, hogy forduljanak meg, s utasítsuk  őket: Álljatok fel! Üljetek le!
Előre lépj!
 
2. nap
Meséljünk röviden a sátoros ünnepről!
Ötlet: kérjünk meg egy pár szülőt, hogy építsen egy sátrat négy botból és anyagokból.
 
Ének
 
3. nap
Meséljünk röviden a kánai menyegzőről!
 
Ének
(lásd énekek)
 
Aranymondás
 
4. nap
Mutassuk meg a nagy lángot, amit a gyerekek közösen készítettek, kicsi lángokat egymás
mellé ragasztva.
Meséljünk röviden a Pünkösd ünnepéről!
 
Témalecke: Hova mész?
Előkészület
Fújjunk fel egy lufit és rögzítsünk rá egy szívószálat egy
skotchal (lásd a rajzot).
A szívószálon húzzunk át egy halászzsinórt, és rögzítsük a
pódiumon valamihez az egyik végét! A másik végét pedig adjuk
oda valakinek! Engedjük ki a levegőt a lufiból! Egy segítőre és 4
lufira van szükségünk.
 
 
67
 
Mesélő
János néha nagyon hasonlít ehhez a lufihoz. (fújjuk fel a lufit). Nézd, tele van energiával,
indulásra. (Engedjük el a lufit, ösze-vissza, körbe repül, végül leesik a földre). De mi volt
Jánosnak a célja? Csak egy kis rövid élet? Egy kis körbe forgás, sok energia egyszerre,
majd rohanás! De így nem jut el oda, ahova kellene!
 
Várjatok csak! Adok nektek is egy-egy lufit. Fújjátok csak fel, s engedjétek el, hadd lássuk,
hogy mi történik. A lufiknak itt kellene maradniuk mellettetek, mert hozzátok tartoznak. Ez
a ti célotok is. (A lufik valószínűleg minden irányba elrepülnek.) Úgy, nem oda mennek,
ahova ti szeretnétek? Nem érte el a lufi a célját. (Most lép színre a segítő.) Ő is felfúj egy
lufit, hadd lássuk, az a lufi eléri a célját?
(A segítő felfújja a lufit és elengedi. A lufi végigcsúszik a halászzsinóron és elér a
pódiumra.)
Na, mi történt ezzel a lufival? Egyenesen a célja felé haladt. Mit csináltunk? Ezt a lufit
felrögzítettük egy átlátszó szálra, ezért jött ide a lufi egyenes utat megtéve.
 
Így van ez az emberekkel is. Ha mi magunkat egy láthatatlan szállal Istenhez erősítjük a
Szentlélek által, akkor a mi életünk is jó irányban, egyenes irányban halad. Akkor Isten
irányít minket. Nem csak úgy össze-vissza keringünk, mint az előbb azok a lufik, hanem
egyenes az útirányunk. Istennek terve van minden élettel. Ez a terv a következő: hogy mi
egymással és Vele együtt leszünk az új földön, amit számunkra készített. Ezért vagyunk
most itt.
 
Ének
Pl. a Szentlélekről
 
5. nap
Ötlet: terítsünk meg egy asztalt, és hívjunk előre néhány személyt a teremből. Néhányan
visszautasítják a meghívást (velük ezt előre megbeszéljük), mások elfogadják a
meghívást.
Így beszélgessünk a királyi menyegző történetéről.
 
Énekkel zárni
 
Kézimunka  
Az figurák elkészítése
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68
 
 
 
 
1
 
a nép
 
 
 
 
 
 
 
2
szolga hajcsár
 
 
 
 
 
 
3
szomorú
 emberek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Mózes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Fáraó  
 
 
 
 
 
 
 
69
 
5.  nap Árny figurák a jelenethez: A királyi menyegző
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70
 
Koning= király
Lakei = lakáj
Mener Biznis = bankár
Mevr. Rijk = nagysága
Student = egyetemista
Boer = gazda
Arme man en vrouw = szegény ember és asszony
Arme man met wit kleed = szegény ember fehér köntösben
 
5. nap Bábjelenet árny figurákkal  
 
Fénymásold le a figurákat kemény, 160 gr-os papírra!
 
Szükséges:
Gyermekenként 9 lolly- botocska vagy virágtámasztó való kis pálca, kézimunka, olló,
pálcák, ragasztócsík
 
Kézimunka:
1. Vágd ki a figurákat! Bár ez nem a könnyű, de ajánlhatjuk a gyermekeknek, hogy
úgy vágják ki a figurákat, hogy felhasználható maradjon a fehér papír keret is.  
2. A ragasztószalaggal ragaszd a pálcát a figura hátsó felére!
3. A jelenetet el lehet játszani egy szék vagy asztal mögött, vagy egy nagy dobozban,
amire egy lyukat vágunk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71
Séma az árny figurákhoz: Királyi mennyegző
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kézimunka a 3 - 5 osztályosoknak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72
 
Végezetül a rendrakás
 
Végezetül a rendrakás
 
Bízzunk meg termenként egy-két embert, a rendrakással. Ha az épületben nagytakarítást
is kell végezni, kérjük mások segítségét. Egy ilyen hét után mindenki fáradt. Talán akad
valaki, aki a héten nem tudott segíteni, de hajlandó az utolsó napon tenni valamit.
 
És azután…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mehetünk haza és  
kipihenhetjük magunkat.  
 
Kiértékelés
Fontos, hogy kiértékeljük a héten történteket. A szülők estéje után erre nincs alkalom.
Jobb, ha egy másik estét választunk ki erre. Ne várjunk soká, mert az első benyomások
elhalványulnak. Hívjuk meg az összes munkatársat. Gondoskodjunk kávéról/teáról,
édességről. Ha lehet, ajándékozzuk meg  őket egy-egy aprósággal. Senki nem vár nagy
ajándékot, de egy kis figyelmesség mindenkinek jól esik. Például egy bibliai idézetes
képeslap, melyre ráírjuk, hogy „Köszönöm”. Támogassuk, bátorítsuk egymást ebben a
munkában!
Megkérhetjük a többieket, hogy mindenki írja le, mit tartott jónak és kevésbé jónak. Talán
az alábbi kérdések segítenek. Ne féljünk a bírálattól. Hallgassuk meg mások véleményét.
A következő alkalom sem fog tökéletesre sikeredni, de sokat tanulhatunk egymástól.
A Bibliahét alkalmával vetettünk. A Vakációs Bibliahét rendkívüli alkalom arra, hogy Isten
Igéjét környezetünk széltében-hosszában elvessük.
 
A mi feladatunk a vetés. A magvetőnek is meg kell várnia, míg a mag kicsirázik és kikel. A
közbeeső időszakban csupán annyit tehet, hogy locsolja a földet, ha nem esik az eső. Mi is
csak imádkozni tudunk, hogy Isten Szent Lelke elvégezze azt a munkát, melyet senki más
meg nem tehet, vagyis hogy meggyőzze a gyermekeket arról, hogy szükségük van Istenre,
és teljes mértékben Isten gyermekei lehetnek. Természetesen nagyszerű lenne, ha az
összes gyereket bevonhatnánk a vasárnapi bibliaórákba, vallásrórákba, hogy az év további
részében is tanítgassuk  őket Isten  ĺgéjére, de a gyakorlat sajnos nem ez. Mégis,
tapasztalni fogjuk, hogy sok gyerek évről-évre vissza fog térni. Ha más okunk nincs is, ez
is elegendő a folytatáshoz.
 
Kérdések
1. Mi a véleményed a témáról?
2. Mi a véleményed a teremről?
3. Elegendő információhoz jutottál-e a kezdet kezdetén?
4. Mi a véleményed az irányításról?
5. Mi a véleményed az énekekről, a zenéről?
6. Mi a véleményed a légkörről?
7. Mi a véleményed a kézimunkákról, a játékokról? (ĺrjuk fel, melyik csoportban                      
segítettünk)
8. Mi a véleményed a jelenetekről?
9. Mi a véleményed a Bibliai történetek elmeséléséről?
10.  Van-e ötleted a jövő évvel kapcsolatban és részt akarsz-e venni jövőre is a
szervezésben és lebonyolításban?
 73
 
Kézimunkák
 
1. nap: Bárány  
Szinezd ki és vágd ki a szaggatott vonal mentén, majd hajtsd félbe, hogy álljon
a bárány!
         
 
1. nap: Tíz csapás
Számozd meg, majd színezd ki a csapásokat!
         
 
 74
 
1. nap: A tíz csapás könyvecske            
Színezd ki, vágd ki, majd sorba rakva szám szerint kapcsold össze, így szép
könyvecske lesz  belőle!
 
 
 
 
 
 75
 
 
 
2.nap: Átkelés a Vörös tengeren                      
Színezd ki a képeket!
 
 
 
 76
 
 
 
 
3. nap: Kánai menyegző             
Színezd ki, vágd ki és ragaszd rá körbe a ceruzatartóra!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ünnep! Jézus a vizet borrá változtatja!
 
 77
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 nap: Kánai menyegző
Színezd ki és vágd ki, majd színes papírral pótold a
korsó  belsejét!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   79
 
1. nap: Kánai menyegző           
Színezd ki és vágd ki, majd színes papírral pótold a
korsó  belsejét!
 
 
 80
 
4.nap: Pünkösd
Színezd ki, vágd ki és hajtogasd össze a képet!
 
 
 
 81
 
 
 
 
4. nap: Mécses készítése
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudod-e már? Ma nagy ünnepre ébredtünk:
eljött hozzánk a Szentlélek!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egy lángocska itt, egy lángocska amott,
sok-sok lángocska együttesen  
 82
 
 
4. nap: a Szentlélek kitöltetése
 
 83
 
 
 
 
 
 
Vágd ki a bevonalkázott részt a Pétert ábrázoló lapból, vágd ki a másik lapról a kört! Egy
milton kapocs segítségével erősítsd a kört a másik lap mögé! Ha körbeforgatod,
megláthatod, miről beszélt Péter Pünkösd napján.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 84
 
 
2. nap: A királyi menyegző   
Színezd ki!
 
 
 
 
 
 
 
 85
 
 
 
4.  nap: A királyi menyegző               
Színezd ki és vágd ki, majd ragaszd össze a koronát!  
 
 86
 
5. nap: Bárányok
Vágd ki a bárányokat, majd ragaszd őket az igének megfelelően sorrendbe!
 
 
 
 
Lángocskák a nagy tűzhöz!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 87
 
Énekek
 
1. nap
 
 
 
 88
 
 
 
 
 
 
 
 
 89
 
2. nap
 
 90
 
 
 
3. nap
 
 91
 
 
 
 92
 
4. nap
 
 93
 
 
 
 
5. nap
 
 94
 
 
 95
 
 
 96
 
   
   
     
Meghívó!
 
 
 
       Ugye te is eljössz a
 
Nyári Vakációs Bibliahétre?
 
Sok érdekes dolog fog itt történni!
Együtt fogunk:
 
– Énekelni
– Bibliai történetet hallgatni
– Kézimunkázni és játszani
 
 
Hívd el a barátaidat és a barátnőidet is!
 
Szeretettel várunk……tól……ig
………..órától………..óráig
 
Helyszín………..………..………..
 
 
 
 
     
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
   Kedves Szülők!
 
 
 
        
 
Nagy öröm számunkra, hogy gyermekük
ezen a héten az Egyházközségünk által
szervezett
 
Vakációs Bibliahét
vendége lehet.
Ez egy igazi ünnep!
Szeretnénk meghívni Önöket
gyermekükkel együtt, hogy közösen
ünnepelhessünk a  
Szülők Estéjén!
Az egész családot szeretettel várjuk!
 
Dátum   ………..………..………..
Helyszín………..………..………..
 
 
 
     
     
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aranymondás:
 
„Ez az a nap, mit az Úr rendelt,
örvendjünk és vigadjunk ezen!”  
 
Zsolt. 118, 24
 
Aranymondás:
 
„Ez az a nap, mit az Úr rendelt,
örvendjünk és vigadjunk ezen!”  
 
Zsolt. 118, 24
 97
 
 
 
 
 
 
 98
 
 
 
Tartalomjegyzék
 
 
 
Bevezetés           3
Történetek és a nap beosztása       8
1. nap           9
2. nap           23
3. nap           31
4. nap           39
5. nap           49
Quiz és játékok          59
Szülők estéje és árnyfigurák        66
Kiértékelés           72
Kézimunkák          73
Énekek           87
Névjegykártya          95
Meghívók           96
Plakát           97