Váczi Mihály: Nem elég

2014.03.06 10:23

Váczi  Mihály: Még nem elég

Nem elég megborzongni, 
de lelkesedni kell!
Nem elég fellobogni,
de mindig égni kell!
És nem elég csak égni: 
fagyot is bírjon el, 
ki acél akar lenni,
suhogni élivel.

Nem elég álmodozni.
Egy nagy-nagy álom kell! 
Nem elég megérezni,
de felismerni kell!
Nem elég sejteni,
hogy milyen kor jön el; 
jövőnket - tudni kell!

Nem elég a célt látni; 
járható útja kell!
Nem elég útra lelni,
az úton menni kell! 
Egyedül is! Elsőnek, 
elől indulni el! 
Nem elég elindulni,
de mást is hívni kell!
S csak az hívjon magával, 
aki vezetni mer!

Nem elég jóra vágyni: 
a jót akarni kell!
És nem elég akarni:
de tenni, tenni kell!
A jószándék kevés!
Több kell: - az értelem! 
Mit ér a hűvös ész?!
Több kell: - az érzelem! 
Ám nem csak holmi érzés,
de seb és mély szenvedély,
keresni, hogy miért élj,
szeress, szenvedj, remélj!

Nem elég - a Világért!
Több kell: - a nemzetért!
Nem elég: - a Hazáért!
Több kell most: - népedért!
Nem elég - Igazságért! 
Küzdj azok igazáért, 
kiké a szabadság rég, 
csak nem látják még,
hogy nem elég!
Még nem elég!