Valami jobbat

2014.09.02 11:42

Valami jobbat ...?

Egy ateista istentagadó propaganda anyagból iratokat küldött egy hitben élő fiatalnak. Javasolta azok elolvasását, s kérte, adjon véleményt arról, hogy azok mennyivel értékesebbek és kiválóbba a Bibliánál.

A fiatalember ezt válaszolta:

  • Ha Ön valami jobbat tud a Hegyi Beszédnél:
  • szebb történetet ismer a tékozló fiú hazatérésénél,
  • meghatóbbat tud az irgalmas samaritánus tetteinek leírásánál,
  • vagy erkölcsileg színvonalasabbat a Tízparancsolat rendelkezéseinél,
  • vigasztalóbbat a 23. Zsoltár sorainál,
  • továbbá, ha tud valamit, ami az Isten szeretetét kinyilatkoztatja, az Ő kegyelmét az ember szívhez megnyerőbben eljuttatja,
  • ha ismer valamit, ami az ember földi életét boldogabbá teheti, mint a Krisztus váltsághalálának elfogadása,
  • ha ismerete van olyasvalamiről, ami biztosíték arra, hogy az örökkévalóságot a mennyországon kívüli dicsőségesebben lehet eltölteni...

akkor küldje el mindezeket nekem... a lehető leggyorsabban.

Herold