Vendégségben Simonéknál

2014.03.03 10:05

Simon – farizeus volt. Egy alkalommal ebédre hívta meg Jézust otthonába,. Abban az időben az volt a szokás, hogy a vendégek megmoshatták kezüket, arcukat, sőt – mivel nagyon meleg volt – a lábukat is. Ez alapszabály volt. Udvariatlan volt az a vendéglátó, aki nem gondoskodott vendégeiről.

A vendégek asztalhoz ültek. Azonban ezt ne olyan asztal melletti székeken képzeld el, ahogy ma van. Legtöbb helyen földre tett párnák voltak, arra ültek a vendégek és a középre rakott finomságokat úgy fogyasztották el.

Már mindenki elhelyezkedett az „asztal” körül, amikor egy hívatlan vendég érkezett. Egy nő. Csendesen Jézus mögé ment, szívében kimondhatatlan hálával Jézus iránt. Előzőleg meggyógyította őt. Most testileg is, lelkileg is egészséges, és boldog volt. Szerette volna ezt a háláját kifejezni jóltevője iránt.

Évek óta megspórolt pénzéből egy drága ajándékot vásárolt. Egy olyan parfümöt, amit csak az igazán gazdagok engedhettek meg maguknak.Ilyet használtak gyakran halottak bebalzsamozásánál.. Nos egy ilyen drága balzsamot hozott Mária Magdaléna. Úgy gondolta, hogy észrevétlenül – a tömegben – Jézus mögé lopódzik, és lábára keni – őszinte hálája jeléül – ezt a drága kenetet. Szeretett volna észrevétlen maradni. Nem szerette a feltűnést. Csendben kinyitotta a tégelyt, Jézus lábára tette annak  tartalmát, és a hála könnyei hullottak szeméből. Boldog volt, hogy felszabadult bünei alól, hogy fizikailag és lelkileg is meggyógyult, s hogy kifejezhette háláját..

Azonban hogyan is maradhatott volna titokban tette, amikor egyetlen pillanat alatt a jó illat betöltötte az egész termet! Mindenki odanézett. S amikor meglátták az asszonyt, elcsodálkoztak. Nem túl régen ez az asszony nemcsak testileg, hanem erkölcsileg is igen beteg volt. Nem volt jó híre a környéken.

Simon magában azt gondolta: No szegény Jézus, ha tudnád, hogy ki ez az asszony, biztosan nem engedted volna, hogy ezt tegye veled. Persze, ezt nem mondta ki hangosan.

Azonban Jézus olvasott Simon gondolataiban  és egy történetet mondott el neki.

  • Képzeld el Simon- mondta Jézus – egy embernek két adósa volt. Az egyik  500, a  másik 50 pénzzel tartozott neki. Mivel mindkettő nagyon szegény volt, mindegyiküknek elengedte a tartozást.
  • Mit gondolsz, a kettő közül melyik szereti őt jobban?
  • Hát nyilván az, amelyiknek többet engedett el!
  • Igazad van, jól ítéltél!  Amikor  ma eljöttem hozzád, nem adtál nekem vizet, hogy lábaimat megmossam, nem csókoltál meg, olajjal sem kented meg a fejemet. Látod ezt az asszonyt? Drága balzsammal megkente lábamat, hajával megtörölte- így fejezte ki háláját. Ugyanis neki sok bűne bocsátatott meg, ezért igazán szeret. Akinek kevés bocsáttatik meg az kevésbé szeret. 

 

Lukács 7: 36-50.