Világkongresszus a pokolban

2014.03.16 13:26

Az ördög világkongresszust rendezett. Összegyűlt gonosz angyalainak ezeket mondta megnyitó beszédében:

 

Nem tudjuk a keresztényeket visszatartani a templombajárástól. Nem tudjuk őket visszatartani attól sem, hogy a Bibliát olvassák, és megismerjék az igazságot. Még abban sem tudjuk őket megakadályozni, hogy egy bensőséges és tartós kapcsolatot alakítsanak ki, és éljék is meg Krisztussal. Ha megtalálják ezt a kapcsolatot Jézussal, akkor nincs fölöttük többé hatalmunk. Hadd menjenek hát templomaikba, éljenek régimódi életstílusukban, de lopjátok el az idejüket, hogy ne tudják létrehozni a kapcsolatot Jézus Krisztussal.

Akarom, hogy ezt tegyétek angyalok! Vonjátok el figyelmüket, hogy ne tudjanak összeköttetést teremteni Megváltójukkal, és ne tudják ápolni az éltető kapcsolatot!

 

- Hogyan tudjuk ezt megtenni? – kiáltozták az angyalok.

- Foglalkoztassátok őket az élet nem-szükséges dolgaival, és találjatok ki mindenféle cselt, hogy lekössétek értelmüket – felelte. Kísértsétek őket, hogy költsenek, költekezzenek, és vegyenek fel mindenféle kölcsönt. Győzzétek meg a feleségeket, hogy menjenek el dolgozni, és túlórázzanak, a férjeket pedig, hogy dolgozzanak 6-7 napot egy héten, 10-12 órát egy nap, hogy anyagilag fenn tudják tartani üres életmódjukat. Akadályozzátok meg őket, hogy tudjanak időt tölteni gyermekeikkel. Ahogy a család szétzüllik, úgy otthonaikban sem tudnak majd felszabadulni a munka nyomasztó súlya alól.

Fűtsétek túl az agyukat, hogy már ne hallják meg azt a finom benső hangot. Serkentsétek őket, hogy amikor vezetnek, hallgassák a rádiót vagy a CD-t, és hogy a TV-t, videót, CD-t állandóan hagyják bekapcsolva otthonaikban. Tegyetek zsebükbe kis telefonokat, hogy mindig és mindenütt elérhetők legyenek. Azt is biztosítsátok, hogy minden üzlet és vendéglő nem-vallásos muzsikát játsszék megállás nélkül. Ezek feltorlódnak majd az emberek agyában, és lehetetlenné teszik a kapcsolatot Krisztussal.

Rakjátok meg a dohányzóasztalokat magazinokkal és újságokkal. Árasszátok el agyukat hírekkel napi 24 órában. Támadjátok meg az autópályán töltött idejüket hirdetőtáblákkal. Töltsétek meg levélszekrényeiket röplapokkal, katalógusokkal, mindenféle reklámújsággal, és ingyenes termékek, szolgálatok hamis reményének ajánlatával. Tegyetek csinos, sovány modelleket a magazinok fedőlapjára, hogy a férjek elhiggyék, hogy a külső szépség az, ami fontos és elégedetlenek legyenek feleségükkel. Ez majd gyorsan szétzilálja a családokat!

Még szórakozásukban is legyenek túlzottak. Hadd jöjjenek vissza hétvégeikről kimerülten, nyugtalanul és felkészületlenül az előttük álló hétre. Ne engedjétek ki őket a természetbe, nehogy elámuljanak Isten csodáin. Ehelyett ültessétek őket számítógépeik elé, adjatok nekik izgalmasabbnál izgalmasabb játékokat. Vagy küldjétek őket moziba, vidám parkokba, foci meccsekre, koncertekre. Foglalkoztassátok őket megállás nélkül!

És amikor lelkiségi gyülekezeteken találkoznak, vegyétek rá őket pletykára és üres fecsegésre, hogy a végén rossz lelkiismerettel és zilált érzelmekkel távozzanak. Biztassátok őket, hogy jelentőség nélküli és vitás témákról beszéljenek, amelyek megosztják a közösséget és megbotránkoztatják gyermekeiket.

Zsúfoljátok be életüket olyan sok jó üggyel, hogy ne legyen idejük Krisztushoz fordulni, mint erőforráshoz. Így hamarosan saját erejükből fognak tevékenykedni, feláldozva egészségüket és családi életüket a „jó ügyért”. Ez biztos siker lesz! Biztos siker!

 

Nagyjelentőségű kongresszus volt ez. A gonosz angyalok sietve mentek, hogy küldetésüket teljesítsék – mindenhol ösztönözve a keresztényeket, hogy vállaljanak fel mindenféle tevékenységet, és hogy ide-oda rohangáljanak.

 

A kérdés az: Sikerült-e az ördög cselvetése? Ítéld meg!

 

(Forrás: Bosnyák téri templom)