Világunk légörvényben

2014.02.27 11:55

Felfedezések a próféciákban

 

Világunk légörvényben

Amikor először ültem repülőgépen, szorongás fogott el. Ezt táplálta a sok történet amit előző este hallottam a repülőgépek műszaki hibájáról. Bizonyára mindenki tisztában van azzal, hogy kockázatos dolog repülőre ülni. Arra talán kevesen gondolnak, hogy mi egy olyan Földön lakunk, amely 100.000 km/óra sebességgel száguld az űrben. Vajon mi lesz a sorsa Földünknek? Éri-e katasztrófa?

            Jézus Krisztus nem csupán Jeruzsálemről beszélt, hanem a Föld sorsáról is. Amióta olvasom a Bibliát, nyugodt vagyok a holnapot illetően, mivel megismertem, hogy Isten nem megsemmisíteni akarja a Földet, hanem helyreállítani eredeti szépségében. Ezt az állapotot megelőzi Jézus eljövetele, amit jelek jeleznek előre.

Nézzünk meg néhány ilyen jelet, amelyről Megváltónk beszélt!

“Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.” (Mt.24,5.)

Napjainkban láthatjuk, miként teljesednek az Üdvözítő szavai. Korunkban gombamód elszaporodott az önmagukat Krisztusnak kikiáltó vallási vezetők száma. Új és új vallások jelennek meg, és mind Krisztus nevében. Különböző okkult jelenségek felé fordulnak az emberek. Szinte mindenki olvas horoszkópot. Nagy politikusok, sztárok, bankárok, üzletemberek, mielőtt jelentős lépésre szánnák el magukat, kikérik jósok, mágusok véleményét, tanácsát. Csodagyógyítóknak kijelentett emberek tűnnek fel újra és újra. Némely szekták borzasztó dolgokkal döbbentik meg a világot, s ami elszomorító, hogy Jézus nevében, holott Jézushoz semmi közük nincs, sem tanításukban, sem lelkületükben.

Jézus Krisztus beszélt arról is, hogy korunk vallásilag “langymeleg” lesz. A statisztikák azt mutatják, hogy 10-15% körül van a határozottan hívők száma. Ugyanennyi a határozottan istentagadók száma. A 70-80%-os többség se ide, se oda nem tartozik, tehát langyos.

“Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről.” (Mt.24,6.)

A béke még sohasem volt ritkább jelenség a Földön mint elmúlt századunkban. Évszázadunkban két világháború zajlott le, s többször állt fenn egy harmadiknak is a lehetősége. Kisebb nagyobb konfliktusok szinte szünet nélkül érik egymást. Ha valahol sikerül egy békeszerződést fedél alá hozni, máshol kirobban egy újabb konfliktus. A Szovjetunió is katonai fenyegetést jelentett. Széthullása után több kisebb ország juthatott nukleáris fegyverhez.

            Sok politikus tesz erőfeszítéseket, hogy megszűnjenek a veszélyforrások, de úgy tűnik, mintha a lehetetlennel viaskodnának.

 

Békével tölt el az a tudat, hogy bármily bonyolult is világunk, mégis Isten uralkodik felette, és semmi sem történik az Ő tudta nélkül. Jézus Krisztus azt mondta, hogy nem eshetik le egy hajunk szála az Ő tudta nélkül. Ilyen apróságra is odafigyel. Aki Benne bízik, minden körülmények között biztonságban van.

            A jelek azt hirdetik, hogy jön Jézus. Ő az emberiség Barátja. Ha most felvesszük Vele a kapcsolatot, ismerősként üdvözölhetjük Őt visszatérésekor.

            Dávid király talán legismertebb zsoltára a 23. Zsoltár. Költői képekben írja le az Istennel való szoros, bizalmas kapcsolatot:

“Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Füves legelőkön nyugtat engem,       
és csendes vizekhez terelget engem.  
Lelkemet megvidámítja,        
az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.       
Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól,      
mert Te velem vagy;  
a Te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.     
Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt;          
elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.
Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján,  
s az Úr házában lakozom hosszú ideig.”

Gyürüs István