Villanykábel

2014.03.04 09:38

Világíts!

Bibliavers: Máté 5:16

Tárgy: Villanykábel foglalattal, különböző erősségű (15, 100 V~ villanyégők)

7. Lecke

Nézzétek meg ezeket! Használtatok már ilyesmit? (Tarts egy villanyégőt magasra, másik kezedben a foglalatot a kábellel, ami áramfejlesztő dobozzal van összekötve.) Mire használjuk ezeket? (Feleljenek.) Igen, ez egy villanyégő, ami azért ké­szült, hogy világítson. Mégis most miért nem világít? Hiszen teljesen épnek látszik? Mégsem világít. Oh, már sok kezet Iátok! Úgy látszik, ti mind jó villanyszerelők vagytok. Mondd meg (mutass rá egy gyermekre), miért nem világít ez a villanyégő? Ez jó felelet! Nincs bent a foglalatban, nincs összekötve az áramkörrel. De látjátok mi történik most, amikor belecsavarom a fogla­latba? Tágít! Ha össze van kötve az árammal, azt teszi, amiért készült.

Fiúk, leányok, gondolkodtatok-e már azon, mennyire hasonlítunk mindannyian a villanyégőhöz? Isten azért teremtett, hogy világítsunk. Ezt várja tőlünk is. Azt akarja, hogy más emberek, általunk lássák meg az Ő szeretetét, jóságát, irgalmassá­gát. Azonban addig, amíg az imádság nem kapcsol össze bennünket Istennel, csak annyit érünk, mint a villanyégő áram nél­kül. Sötétek, hidegek és használhatatlanok vagyunk. Ezért fontos, hogy minden hívő fiú és leány szorosan Jézus mellett maradjon, és az ~ erejét állandóan érezzék magukban. Ha nincsenek kapcsolatban Ővele, nem tudnak világítani sem.

De figyeljetek! Itt van egy nagy villanyégő. Belecsavarom a foglalatba. Milyen világos fénye van! Ez a világban lévő nagy igehirdetőkre, evangélistákra emlékeztet minket. Nagy szükség van rájuk, tiszta fényük van, és messze világítanak. De van itt egy egész kicsi villanyégő is. Természetes, ez nem világít olyan fényesen. Nem is úgy készítették. De teljes erejével, amennyi birtokában van, világít. Látjátok, ha belecsavarom a foglalatba, olyan fényesen világít, ahogy csak tud. Ez az, amit Is­ten kíván minden egyes gyermekétől.

Ti hogy világítotok? Kapcsolatban vagytok a világosság forrásával, úgy, hogy világító fény vagytok Jézus számára?