Ima és gyógyulás

A legegészségesebb életforma mellett is érhet bennünket betegség. A legegyszerűbb betegséget sem kell lebecsülni. Haltak meg emberek „rutinműtét” következtében is. Szükségünk van a Gondviselésre. Imádkozzunk a betegekért. Van a Bibliában egy szakasz, amely tanácsot ad arra az esetre, ha valaki beteg.

„Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki. Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.” Jak 5:13-16.

Amit itt ajánl az apostol, az egy speciális ima, amelyet a betegekért mondanak. Kifejezik azt, hogy teljes mértékben Isten kezébe helyezik a beteg sorsát, hiszen Ő tudja a legjobban, hogy kinek mi válik javára. Ezt a beteg kívánságára, komolyabb betegség esetén szoktuk alkalmazni. Néhány tapasztalatot írnék le ezzel kapcsolatban:

            Este 10 óra tájban csörgött a telefon. Egy édesanya hívott a kórházból, akinek 8 éves kisfia kómában volt. Arra kért, hogy a fenti tanácsnak megfelelően menjek el és imádkozzak fiáért. Mielőtt bementünk volna, a közösség tagjai összejöttek és imádkoztak a gyermekért. A legnagyobb meglepetésünkre, amikor beértünk a kórházba, a fiú jókedvűen ült az ágyban és evett. Az orvosok számára váratlan volt ez a fordulat. Ma is egészséges, s a betegség csak mint egy különös emlék maradt fenn.

            Egy többgyermekes édesanyának rosszul kezdődött az éve. Január elején a vizsgálatok kimutatták, hogy tüdőrákja van. Egy-két hónapja van hátra, mert a betegség nagyon előrehaladott. Az első pánik után eszébe jutott, hogy mit tanácsol a Biblia. Hivatott bennünket. Letérdeltünk ágya körül és imádkoztunk. A hölgy súlyos betegsége ellenére még szorgoskodott. Néha befeküdt a kórházba. A kezelőorvos azt mondta, hogy ha összeveti a leleteket és a beteget, nem akar hinni a szemének. Nem is érti, hogy miként bírja erővel, s honnan van lelki ereje, miért nincs elcsüggedve. Novemberben temettük el. Az egy-két hónapból tizenegy lett.

            A harmadik történet szereplője egy fiatalember. Egy különös betegsége volt, ami miatt teljesen elkeseredett. Rengeteg gyógyszert szedett be, de állapota nem javult. Alig mert orvoshoz menni, félt hogy kinevetik, s nem hiszik el, hogy beteg. Ekkor eszébe jutott, hogy még nem imádkoztak érte úgy, ahogy Jakab apostol tanácsolja. Elmentünk hozzá, s elvégeztük a szertartást. Egy darabig úgy tűnt, hogy nem történt semmi. Az ima után mintegy fél év múlva meggyógyult. Újra éledt reménye, újra embernek érzi magát.

            Ahogy látható volt, Isten különböző módon válaszolt az imákra. Volt, hogy hirtelen gyógyult meg a beteg. Az is előfordult, hogy nem gyógyult meg, de fizikailag és lelkileg is jól viselte a betegséggel járó testi-lelki megpróbáltatásokat. A harmadik esetben bizonyos idő után a teljes gyógyulás bekövetkezett.

Kiváltságunk, hogy imádkozhatunk. Kérhetjük Istent akkor is, ha eddig még nem tettük. Ínségünk elég ok arra, hogy elmondjuk Neki gondjainkat, betegségünket.

Néha a betegség magányra kárhoztat minket. A családtagok sem tudnak folyamatosan az ágyunk mellett időzni. Az egyedüllét még nyomasztóbb, mint máskor.

Amikor anyósom súlyos beteg volt, sógoromtól kapott egy képet. A beteg ágya mellett ott állt a család. S a családon kívül volt még egy kedves, szánakozó, együtt-érző személy: Jézus.

 

Ő az Ön betegágyánál is virraszt. Bátran szólítsa meg Őt!

Gyürüs István