Kenneth E. Hagin: GYŐZELMES GYÜLEKEZET

Kenneth E. Hagin:

Győzelmes gyülekezet [1]

(Részletek)

I.Három ég

 • “Ismerek egy embert a Krisztusban, a ki tizennégy évvel ezelőtt (ha testben-é, nem tudom; ha testen kívül-é, nem tudom; az Isten tudja) elragadtatott * a harmadik égig. És tudom, hogy az az ember, (ha testben-é, ha testen kívül-é, nem tudom; az Isten * tudja), elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, a melyeket nem szabad embernek kibeszélnie.” Kor.II.12,2-4.

“A Biblia valójában három égről tesz említést. A fenti Igében közvetlen utalást találunk arra, hogy több mint egy ég van. A legtöbb bibliaszakértő egyetért abban, hogy Pál apostol ebben a részben önmagáról beszél.

            Ebből következik, ha van harmadik ég, akkor kell lennie első és második égnek is, különben nem lenne értelme, hogy az Írások egy harmadik eget említsenek.

            A három ég közül az első közvetlenül fölöttünk van, amit mi atmoszférának vagy égnek hívunk.

            Túl ezen, kint az űrben van az a terület, ahol a csillagok, a Hold, a Nap és a bolygók vannak – a csillagos ég vagy űr -, amit második égnek nevezhetünk.

            Ezen is túl van a Harmadik Ég – messzebb annál, hogy a tudomány ismerné vagy képes lenne felfedezni -, az Egeknek Ege, ahol Isten trónja található.”

(i.m. 14-15. old.)

II.A Gonosz Lélek uralmáról

“Más szóval, ha a belső embered – aki új teremtés Krisztusban – nem irányítja a tested, nyitva hagyod az ajtót a gonosz szellemeknek, hogy hozzád férkőzzenek, mivel a démonok a lelken és a testen keresztül próbálják uralni az embereket.

            Láttam, ahogy ez megtörtént egy szolgáló életében. Csodálatos keresztény volt – egy kedves és jó ember -, aki a pünkösdista mozgalom elindítói közé tartozott. Évekig kiváló egészségnek örvendett, de idősebb korában romlani kezdett a fizikai állapota. Végül kapott három agyvérzést, melyek hatással voltak az elméjére.

            Részlegesen megbénult és időnként úgy viselkedett, mintha nem is ő lett volna. Durva volt a feleségével és össze vissza verte őt. Az asszony és a lánya folyamatosan imádkozott a javulásáért. Amikor a szolgáló nyelveken imádkozott, egy darabig teljesen jól érezte magát, de soha nem szabadult meg.

            A felesége elmondta, miután hallotta tanításomat a hívők hatalmáról, rájött arra, mit kellett volna tennie. Az agyvérzés hatással volt a férje elméjére, ezért többé nem tudta ellenőrizni sem az elméjét, sem pedig a testét. Emiatt az ördög kihasználta.

            Egy más emberré vált, részben természetesen az agyvérzés miatt, de esetében egy gonosz szellem is jelen volt. Akár megváltott, akár megváltatlan az ember, elméjét vagy testét elnyomhatják gonosz szellemek. A feleség nem tudta, hogy Jézus nevében ellen kell állni az ördögnek és hatalmat kell gyakorolni felette.

            Miután férje hazaköltözött az Úrhoz, az asszony felismerte, hogy ellen kellett volna állnia Sátánnak, és megparancsolni neki, hogy vegye le kezét Isten tulajdonáról. Megnyugtattam afelől, hogy Sátán köteles engedelmeskedni az Igének”

(i.m. 45. old.)

III.A test megfeszítése

“A karizmatikus mozgalomban nem sok tanítás áll rendelkezésünkre a test megfeszítéséről. Ez az egyik oka, hogy néhányan szélsőségekbe vitték a démonokról szóló tanításokat és azt gondolták, minden rossz ami történik, az ördög munkája. Nem, nem minden rossz dolog az ördög vagy egy démon munkájának egyenes következménye. Legnagyobb része annak, amit a hívők az ördög munkájának hívnak, csupán a test cselekedete. Senki nem tehet semmit a testeddel kapcsolatban: neked magadnak kell megfeszítened. (Kol.3,5.)

            Azok, akik mindig ördögöt próbálnak kiűzni, könnyű kiutat szeretnének. A hívőknek könnyebb, ha kerítenek valaki mást, aki megpróbál kiűzni belőlük egy démont, mint megfeszíteni és megöldökölni a testüket annak kívánságaival és ragaszkodásaival, mert ezt fájdalmas megtenni.

            Évekkel ezelőtt az egyik alkalmam után egy hölgy jött hozzám: egy démontól akart megszabadulni. Azt mondta:

 • Hagin testvér, szeretném, ha kiűznéd belőlem ezt a meg nem bocsátó szellemet.

Elmagyarázta, hogy egy másik keresztény hölgy megsértette.

 • X. X. testvérnő rosszat tett velem. Isten tudja, hogy meg akarok bocsátani neki, de nem tudok. Kérlek, űzd ki belőlem ezt a meg nem bocsátó szellemet!

Megkérdeztem tőle:

 • Megbocsátott már valaha a férjednek?

Azt válaszolta:

 • Természetesen.

Erre azt feleltem:

 • Úgy gondoltam, azt mondod majd, nem tudtál neki megbocsátani, mert meg nem bocsátó szellem van benned. De ha az egyik embernek meg tudsz bocsátani, a másiknak is meg tudsz. Az igazi probléma az, hogy te nem akarsz megbocsátani ennek a hölgynek. Haragot akarsz tartani vele. Nincs szükség arra, hogy ördögöt űzzünk ki belőled. Ez a meg nem bocsátás csak a hőstested és ezzel neked kell foglalkoznod. Csak azt kell tenned, amit Isten Igéje mond:
 • “Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek.” Ef.4,2.

Ha Isten azt mondja, legyünk jóságosak és bocsássunk meg egymásnak, ahogy Ő megbocsátott nekünk, ez azt jelenti, hogy meg tudjuk tenni. Azonban nem leszel képes megbocsátani, ha megengeded a testednek, hogy irányítson. Isten nem mondaná, hogy tegyél meg valamit, amit nem tudnál, mert ha ezt tenné, igazságtalan lenne. De Isten nem igazságtalan.

Meg tudunk bocsátani, ahogy Isten is megbocsát, mert Isten szerelme kiöntetett a szívünkbe (Rm.5,5.). Tehát legtöbbször nem egy gonosz szellem kiűzéséről van szó, hanem a test megfeszítéséről, hogy Isten szívünkbe kiöntetett szerelme megnyilvánulhasson a külső emberben.”

(i.m. 55. 56. old.)

 

“Minden új hívőnek el kell mélyednie Isten Igéjében, hogy megújítsa az elméjét és megtanulja, miként ajánlja fel testét élő áldozatul Istennek. Mint újjászületett új teremtésnek, meg kell tanulnia, hogyan engedje belső emberét uralkodni a teste fölött.

            Tehát nem minden rossz cselekedet egyenesen az ördög hatásárnak következménye. Néha hallasz prédikátorokat, akik ezt vagy azt a démont akarják kiűzni hívőkből, amikor egyáltalán nem démonok okozzák a problémát – csak az újjá nem teremtett hústest munkálkodik.

            Például hallottam szolgálókról, akik a falánkság démonát akarták kiűzni valakiből. Holott a túlevés a test élvezete vagy kívánsága. Az evés élvezettel jár. Túlzásba esve az evés falánksággá válik, ami helytelen. Biztos vagyok abban, hogy az ördögnek is része lehet a falánkságban, és bátoríthatja az embereket a helytelen cselekedetekben, pontosan úgy, ahogy bármely más szélsőség esetén is megteheti. De a túlevés nem feltétlenül az ördög munkálkodása. Lehet az önkontroll vagy mértékletesség szellemi gyümölcsének hiánya. (Gal.5,23. Fil.4,5.)

            Jóllehet, az ördög néha szerepet játszhat a túlevésben, másrészt egyszerűen kellemes enni. Nem kellemes böjtölni: a test nem szereti, ha megtagadják vagy megfeszítik. De az Ige figyelmeztet bennünket, hogy fékezzük meg a testet, a böjtölés pedig segít ebben.

            Napjainkban is találkozunk a démonokkal kapcsolatban olyan szélsőségekkel és túlzásokkal, melyeket a “Gyógyulás Hangja” idejében tapasztalhattunk. A “Gyógyulás Hangja” egy magazin volt, melyet Gordon Lindsey adott ki, de egyúttal evangélisták és szolgálók szervezete is volt. A “Gyógyulás Hangja” idején néhány szolgáló állandóan démonokat akart kiűzni a hívőkből.

            Például, amikor a hívők előrementek imádságért, hogy megszabaduljanak a cigarettától vagy valami egyéb káros szenvedélytől, néhány szolgáló mindig a nikotin vagy az alkohol démonát próbálta kiűzni belőlük.

            Én úgy tudom, hogy a nikotin nem szellem. Az egy anyag és károsítja az emberi testet. Az ördög természetesen felhasználhat rongáló anyagokat pontosan úgy, ahogy felhasználhat bármit, ami szélsőséges vagy ártalmas a testnek.

            De a lényeg az, hogy a testi vágyak vagy a hústest élvezetei – beleértve a fizikai szenvedélyeket is – mindig megpróbálnak majd uralni, ha te magad nem teszel velük kapcsolatban valamit.

Rm.6,6-7. 11-16.”

(i.m. 60-61. old.)

“Az egyik alkalmunk után egy asszony odament a feleségemhez. Fiatal nő volt, kb. 28 éves és nagyon kövér. Azt mondta:

 • Az imacsoportunkban kiűzték belőlem a falánkság szellemét, de azóta 58 fontot híztam.

Feleségem megkérdezte tőle:

 • Nos, mondtak neked valamit a diétáról vagy a jó étkezési szokások kialakításáról?

Azt válaszolta:

 • Ó, nem. Csak azt mondták: Ez a szellem most elment. Ehetsz amit csak akarsz!

Menjünk vissza a Bibliához. Mit ír a Biblia? Azt mondja:

 • “És kést tégy a torkodra, ha mértéktelen vagy.” Péld.23,2.

Más szóval, tégy valamit a tőlevéssel kapcsolatban. Te ne egyél annyit. Mindegy, hány fogyókúrát tartottál, végső soron az egyetlen út a testsúlyod szabályozására, ha te ellenőrzöd az étkezési szokásaidat.

            Néhány esetben az embernek szüksége lehet orvosi vizsgálatra, hogy lássák, kémiai rendellenesség okozza-e a problémát. De nagyon könnyű az ördögöt vádolni a tőlevésért és más testi gyengeségekért és eltávolítani azt a felelősséget a hívőkről, hogy tegyenek valamit a tőlevéssel kapcsolatban.

Az emberek túl gyakran keresik a gyors megoldást.

 • Űzzük csak ki a falánkság szellemét!

De Isten nem mindig biztosít “könnyű” kiutat, mert Isten nem vesz részt a “gyorsszolgálatban”. Megvan az ára annak, hogy megfékezd az étvágyad és megtagadd a hústested.

            Az előbb említett dolgok részét képezik azoknak a szélsőségeknek, melyeket ma Krisztus Testében tanítanak és gyakorolnak. Az embereket be lehet csapni, ha bármely területen a szélsőséges tanításokat követik és gyakorolják. Szükséges fenntartani az igei egyensúlyt és minden területen az út közepén kell járni: az út egyik vagy másik széléről sem szabad az árokba esni.”

(i.m. 67. old.)

IV.Megszentelődés

“Karizmatikus körökben nagyon kevés a tanítás a megszentelődésről. Ennek eredményeképpen napjainkban jó néhány istentelen gyakorlat folyik a Gyülekezetben. Mindenekelőtt meg kell értened, hogy a megszentelődés egy véget nem érő folyamat. Nem fogsz egy napon egyszer és mindenkorra megszenteltté válni, hogy azután soha többé ne tudj vétkezni. Nem számít, mennyire ismered az Igét, attól még meg kell tenned a saját részed azáltal, hogy elkülöníted magad az istenfélő életre.  …

            A hívők tisztátalanságban járva nem tetszhetnek Istennek. Szentségben kell járniuk ahhoz, hogy Isten tetszésére legyenek. …

(i.m.  68. old.)

V.Szabadulás a démonoktól

“Amikor az emberek bűnt követnek el, meg kell bánniuk és teljesen el kell fordulniuk a rossz cselekedeteiktől, mielőtt segíthetnél nekik. Bárki megszabadulhat egy gonosz szellemtől, ha hajlandó. De az nagyon fontos, hogy mit tesz az illető a gonosz szellemektől való megszabadulása után.

            Fogja-e táplálni elméjét Isten Igéjével? Betöltekezik-e Szent Szellemmel és nem ad-e több lehetőséget az ördögnek? Vagy olyan lesz-e, ahogy az Ige mondja:

 • “Üres, kisöpört és fölékesített” Mt.12,44.?

Ha valaki megszabadult egy gonosz szellemtől, s nem tanítják meg neki Isten Igéjét, a gonosz szellemek visszajuthatnak.

            Másrészt nem tudsz kiűzni egy gonosz szellemet valakiből, aki nem akar megszabadulni. Ha valaki meg akar tartani egy gonosz szellemet, megtarthatja. Nem leszel képes szembeszállni valaki másnak az akaratával és megszabadítani, ha meg akar tartani egy gonosz szellemet. Ezért ne próbálj válogatás nélkül ördögöket űzni az emberekből.

            Ha valakinek valóban van egy démona, igazságtalanul cselekednél vele, ha anélkül űznéd ki belőle, hogy megtanítanád neki, hogyan váljon teljessé az Igével és a Szent Szellemmel. A benne lakozó Ige teszi képessé arra, hogy ellenálljon Sátán támadásainak. Ha nem teljesedik be az Igével és nem tanítják meg neki, miként ne adjon helyet az ördögnek, a Biblia szerint rosszabb helyzetbe kerülhet, mint előtte volt. (Mt.12,43-45.)”

(i.m. 64. 65. old.)

I.VI. Az Ige fontossága

“Nincs kinyilatkoztatás az Igén kívül. Bármilyen kinyilatkoztatás, amely Isten Szellemétől jön, összhangban van Isten Igéjével. Az emberek az ördög területére kerülnek, amikor elhagyják az Igét. Azt mondják, hogy a Szellemet követik, de nem követheted a Szellemet, miközben eltávolodsz az Igétől. Helyezd az Igét első helyre és a Szellemet másodikra.

            Amikor az emberek elszántan követik azt, amit ők ’szellemnek’ neveznek, miközben elhagyják az Igét, megnyitják magukat a megtévesztésnek. Például volt egy szolgáló, akinek éveken keresztül csodálatos, Isten Igéjén alapuló szolgálata volt. De pár évvel később egy pásztor barátom részt vett néhány összejövetelén. Pásztor barátom azt mondta, hogy volt néhány dolog, mely nem egyezett az alaptanításokkal, de ezek sem voltak lényegbevágóak az evangélium igazságához képest. De azután így folytatta: ’Visszamentem egy másik este és a szolgáló elmondott néhány ’kinyilatkoztatást’ amit kapott.’

            A pásztor 30 éve ismerte a szolgálót, aki hosszú ideje szolgált. De nem számít milyen régóta vagy a szolgálatban vagy a múltban milyen pontosan álltál a bibliai alaptanokon, ha elhagyod az Igét, akkor megnyitod magad a sátáni megtévesztés számára. …

Ne feledd, a Biblia azt mondja:

 • két vagy három tanú vallomása alapján megáll minden dolog. Kor.II.13,1.

Ha az emberek csak ezt az egy Igét figyelembe vennék, visszatartaná őket attól, hogy tantételszerű légvárakat építsenek és megtévesztésbe kerüljenek egy környezetéből kiemelt igevers miatt.

Ez a szolgáló a Bibliára mutatva így válaszolt:

 • Óh, amit prédikálok, azt nem fogod megtalálni abban a dologban. Én azon már túljutottam!

Ha valaki túljutott Isten Igéjén, az számomra túl messze került. Ne hagyd el az Igét és ne próbáld az Ige nélkül követni a Szent Szellemet. Nem fog működni. Kikerülsz abba a világba, ahol Sátán meg tud téveszteni. …

Fel kell ismernünk, hogy mint minden szellemi témában, csak egy finom választóvonal van az igaz szellemiség, és a szélsőség és fanatizmus között. Legyünk nyitottak Isten Igéje és Isten Szelleme felé, engedjük, hogy Ő vezessen és tanítson bennünket. A tanítások tekintetében maradjunk az út közepén; az út egyik oldalán se kerüljünk az árokba.

Nem számít, ki tanít egy bibliai témáról, saját magadnak kell tanulmányoznod a Bibliát, hogy eldöntsd amit tanít, az helyes-e. Ne fogadd el azt, amit valaki tanít csak azért, mert ’szakértőnek’ vallja magát. Egyetlen bibliai témában sem fogadhatod el amit valaki mond, hacsak alá nem támasztja Isten Igéjével. ”

(i.m. 199. 200. old.)

“Sok szolgáló, aki velem egyidőben kezdte a szolgálatot, elbukott, mivel nem vetettek alapot az Igében: a szolgálatukat szellemi ajándékokra építették. Csodálatos emberek voltak és a Szent Szellem csodálatos ajándékai működtek az életükben. De nem vetettek alapot az Igében, így egymás után tévhitbe és megtévesztésbe kerültek és elbuktak.

Néhányuknak azt mondtam:

 • Mikor te már rég eltűntél, én még mindig színen leszek, prédikálok és tanítok, mivel Isten Igéjére építem a szolgálatomat, nem szellemi ajándékokra.

Nem lehetsz sikeres, ha az életedet vagy szolgálatodat a Szent Szellem ajándékaira építed. Az életedet és szolgálatodat egyaránt Isten Igéjére építsd. A megnyilvánulások és működések pedig hadd jöjjenek úgy, ahogy a Szent Szellem akarja. Legyél hűséges abban, hogy Isten Igéjét helyezed az első helyre, és minden amit teszel, az Igén alapuljon, ne a megtapasztalásokon!”                                                                                  (i.m. 283-284. old.)

 [1] Kiadta: Krisztus Szeretete Gyülekezet 1997.