Krízis helyzetek

 1. AZ ELCSÜGGEDÉS KRÍZISE

 

Tünetei:

 • menekülő magatartás, gyér részvétel, örömtelenség, „elillanó” jelenlét

 

Diagnózis:

 • az elfogadott magas normákat – úgy érzi - nem tudja teljesíteni
 • az óember magával ragadja (vereség érzet, alacsony önértékelés, önvád)

 

Terápia:

 • a válság korai észlelése
 • azonnali kontaktus felvétel
 • NE VÁDOLJ!
 • Meghallgatás – őszinte bátorítás

 

 

 

 1. A BEILLESZKEDÉS KRÍZISE

 

Tünetei:

 • későn jön, hamar megy („szagosmisére” jár)
 • egyedül ül, nincs barátja a gyülekezetben

 

Diagnózis:

 • a régi barátokat nem váltják fel újak
 • a gyülekezet szociális hálózatába nem épült be
 • elszigeteltség érzése

 

Terápia:

 • Róm 15:1 elve
 • azonnali foglalkozás
 • személyes meghívás
 • mély, szerető közösség
 • személyes kapcsolat
 1. AZ ÉLETVITEL KRÍZISE

 

Tünetei:

 • 1-2 éven belül jelentkezik
 • nem látogatja a közösségi alkalmakat
 • nincs személyes kapcsolata a közösséggel
 • nincs imaélete

 

Diagnózis:

 • az értékrend integrálásának problémája

 

Terápia:

 • közös imádkozás
 • kiscsoportos közösség
 • egyéni hitélet erősítése

 

 

 

 1. A VEZETÉS KRÍZISE

 

Tünetei:

 • bizalmatlanság, kritizálás, pletykálkodás, elkedvtelenedés, passzivitás

 

Diagnózis:

- idealizálás - realitás

 

Terápia:

 • a hit paradoxonjainak megértetése
 • esendőség és együttmunkálkodás szükségességének felismertetése