Melatonin

MELATONIN: a nyugalom és a megfiatalodás eszköze

Jonesék otthonában minden csendes volt, majd hirtelen mozgolódás támadt a hálószobában. Richard megdörzsölte a szemét és az órára nézett: „Jaj ne, June, elaludtunk! 7:30 van. Fel kell kelnünk! Ébreszd fel a gyerekeket. Már mindannyiunknak mennünk kell.” Hirtelen minden a feje tetejére állt Jonesék otthonában. Miért különbözött az a néhány perc a korábbiaktól? Az idõ tudatosulása és annak nyomasztó hatása miatt. Általában mindannyian tudjuk, hogy az idõ nyomasztó kényszerétõl terhelt környezetben élünk, tekintet nélkül arra, hogy elaludtunk-e reggel, vagy sem. Gyakran tûnik úgy, nincs elég órája a napnak. Megállapítjuk magunkról, hogy több energiára van szükségünk ahhoz, hogy elvégezzük mindazt, amit akarunk, vagy amit meg kell tennünk. Néha talán már úgy látszik, két ellenséggel birkózunk: a kötelességtudattal és a kimerültséggel.

 

A kimerültség komoly probléma világszerte.

Az Egyesült Államokban és máshol végzett kutatások igazolják, hogy a nyugati országokban milliók küzdenek a kimerültséggel, fáradtsággal. Az Egyesült Államokban a kimerültség a tíz leggyakoribb probléma egyike, amellyel az orvost felkeresik.

 

1.) Ami tovább ront a helyzeten, hogy a kimerültségtõl nyugtalan emberek jelentõs része, amikor lefekszik, nem tud elaludni. A legfrissebb egyesült államokbeli adatok jelzik, hogy minden évben úgy 3,3 millióan keresik fel az orvost álmatlanság miatt.

 

2.) Eddig azt gondolták, hogy az idõsebbek küzdenek leginkább ezzel a problémával – a 65 év feletti amerikaiak 34%-ának vannak alvási zavarai.

 

3.) Egy újabb keletû tanulmány megállapította, hogy az alvászavarok a 17–30 év közötti  fiataloknál is mindennaposak. A kutatók kb. 3000 embert kérdeztek meg arról, vannak-e alvásproblémái – például elalvási nehézség, gyakori felébredés, szétdarabolt alvás, szundikálás napközben, rémálmok, túl korai felébredés vagy fáradtan ébredés – és csak 36% válaszolta, hogy mentes mindezektõl.

 

4.) A nyugati országokban az álmatlanságot és a vele összefüggõ zavarokat már iskoláskor elõtti, kisebb gyermekeknél is diagnosztizálták. Egy német tanulmány például megállapította, hogy a

4-5 éves gyermekek 12 százalékának vannak elalvási nehézségei.

 

5.) Különbözõ okokból szerte a világon milliók kérdezik jogosan: Miért vagyok olyan fáradt, és mit tehetek ellene? Itt került elõtérbe egy melatoninnak nevezett táplálékkiegészítõ. 1993-ban Amerika szerte újságok hirdették a Massachusetts Institute of Technology (Massachusettsi Tudományegyetem) kutatási eredményét. Az egyetem tudósai bebizonyították, hogy a melatonin kis mennyiségben természetes altatóként mûködik.

 

6.) A melatonin népszerûsége 1994-ben tovább nõtt, amikor beszámoltak arról, hogy repüléskor megkönnyíti az idõeltolódás átvészelését. A vegyület iránti érdeklõdés még erõsebb lett, amikor élenjáró folyóiratok lapjain olvashattunk róla. 1995. augusztus 7-én a Newsweek kiemelten foglalkozott a melatoninnal.7, 8 Azóta a vegyület folyamatosan az érdeklõdés középpontjában

van, dollármilliókat hoz a könyvesboltoknak és

az egészséges élelmiszerekkel foglalkozó cégeknek.

A világ egyik vezetõ melatoninkutatója, dr.

Russel J. Reifer 1995-ben könyvet írt a témáról,

rámutatott a melatonin népszerûségére. Megállapította,

hogy akkoriban 24 különbözõ amerikai

cég foglalkozott a hormonnal, s új cégek

rendületlen áradata csatlakozott az üzletelõk

soraihoz szinte havonta,9 annak ellenére, hogy a

melatonin nem idegen anyag a szervezet számára,

hanem a testben termelt és sok élelmiszerben

is megtalálható hormon. Még ha a melatoninpótlékoknak

volt is kereskedelmi értékük, a kutatásnak

erre a hormonra vonatkozóan egy másik

vonala izgalmas igazán. Megtudtuk, hogy a

melatonintermelõdést természetes módon is fokozhatjuk

szervezetünkben, költséges pótlékok

nélkül. A fejezet egy késõbbi részében részletesen

ismertetem ezt a kísérletet, és gyakorlati javaslatokat

is teszek arra, hogyan fokozhatjuk

szervezetünk melatonintermelését.

A kutatások melatoninra vonatkozó állításai

messze túlmennek azon, hogy hogyan lehet kiegyensúlyozottá

tenni az alvást és megkönnyíteni

repüléskor az idõeltolódás átvészelését. Mielõtt

azonban a természetes vegyület messzire

terjedõ hatásait vizsgálnánk, közelebbrõl is

szemügyre kell venni a kutatásnak azokat a területeit,

melyek a melatonint elõször állították

rivaldafénybe.

Alvásfokozó

D. Garfinkel izraeli kutató kollégáival a melatonint

tizenkét személyen vizsgálta, akik átlagos

életkora 76 év volt.10

A csoport egyik felének három hétig az ellenõrzötten

forgalomba hozott melatoninból

napi 2 mg-ot, a másik csoportnak pedig csupán

placebót adtak. Egyhetes szünet után, amit „kiürülési

idõszaknak” neveztek, megismételték a

kísérletet a csoport másik felével. Most õk kaptak

hatásos melatonint, míg a többiek placebót.

Az eredmények azt mutatták, hogy az alvás sokkal

hatékonyabb lett a melatoninnal való kezelés

ideje alatt. A hatékonyságot a teljes alvásidõ és

az ágyban töltött idõ százalékos arányával

mérik.11 Ez 15%-kal javult melatonin nélkül, és

83%-kal a melatoninszedés ideje alatt. Más kísérletek12,

13 is kimutatták, hogy a melatonin segít

lecsökkenteni az elalváshoz szükséges idõt

(19 perc 33-mal szemben az izraeli adatok szerint).

Garfinkel és kollégái arra a következtetésre

jutottak, hogy a melatonin javítja az alvás minõségét,

noha nem növeli a teljes alvásidõt: ez

pedig azt jelenti, hogy az ember rövidebb idõt

tölt ágyban, hogy egy adott mennyiségû alváshoz

jusson.

Megbirkózik a repüléskor átélt

hirtelen idõeltolódással

A melatoninról bebizonyították, hogy segít

a modern utazás egyik legnagyobb és legboszszantóbb

problémáján, a repülés kiváltotta

idõeltolódási gondon. Kísérletek százaival – melyekben

különbözõ adagokat és étrendeket alkalmaztak

– vizsgálták ezt a hatását.14, 15 Az egyik

kísérletbõl arra a következtetésre jutottak, hogy

az a leghatékonyabb, ha a repülés napján veszik

be a melatonint, és azt követõen öt napon át

szedik.16 A melatonin elõnyös hatásainak öszszegzése

az 1. ábrán található.

Öregedés, gyógyítás és általános javulás

Talán semmi sem foglalkoztatta annyit az

emberi képzeletet, mint az ifjúság forrásának

kérdése. Néhányan ma is feltételezik, hogy az

orvosi kutatás – legalábbis részben – a meletoninban

jelölte ki az ifjúság helyreállítóját. Ezek a

nézetek abból a felismerésbõl nõttek ki, hogy a 188

DÖNTÕ BIZONYÍTÉK

1. ábra

melatonin enyhíthet a terheken és nehézségeken,

melyeknek szervezetünk naponta ki van téve.

Következésképpen elnevezték „erõsítõ és fiatalító”

éjszakai hormonnak.17 A melatoninnak

ezek a gyógyító és általános helyreállító hatásai

talán tényleg késleltetnek néhány változást, melyeket

normális esetben az öregedésnek tulajdonítunk.

Vannak olyan elméletek is, melyek feltételezik,

hogy a melatonin lassítja az öregedési folyamatot.

Jól ismert, hogy az emberi melatoninszint

csökken az élet során, ahogy a 2. ábra feltünteti.

18

Az éjszakai szint az 1–5 év közötti gyermekeknél

éri el a csúcsot, és a pubertás során egyértelmûen

csökken. A pubertáskor végére a csúcson

mért melatoninszint 75%-ra esik,19 s a felnõtt

élete során folyamatosan tovább csökken.

A melatonin növeli az állatok életkorát

A melatoninszint az állatokban is csökken az

életkor elõrehaladtával. Ha melatonint adunk

nekik, meghosszabbítjuk az életidejüket.20 Ez az

életidõ-növekedés talán a melatonin bizonyos típusú

öregedés elleni hatásnak köszönhetõ? Ha

igen, milyen különleges módon megy ez végbe?

A kutatók feltételezik, hogy a melatonin öregedés

ellenes hatásai állatokban (és talán emberekben

is) többnyire a szabad gyökök utcaseprõjeként

betöltött szerepében rejlenek.

Mik azok a szabad gyökök?

Minden anyag molekulákból épül fel. A szabad

gyök egy szokásostól eltérõ molekula, hiszen

kiegyensúlyozatlan. Minden molekula protonok

és neutronok alkotta atommagból áll,

melyet elektronok vesznek körül. Az elektronok

orbitális pályán keringenek a mag körül, valahogy

úgy, ahogy a Föld kering a Nap körül.

Élõ szervezetekben az elektronok rendszerint

párban találhatók. Van azonban néhány molekula,

amelynek az elektronjai nem alkotnak párokat.

Ezeket nevezik „páratlan elektronoknak”,

az ilyen molekulákat pedig szabad gyököknek.

A szabad gyökökben lévõ páratlan elektronoknak

nagy a jelentõsége, mert igen nagy hajlandóságot

mutatnak arra, hogy társat szerezzenek.

A szabad gyök gyakran másodperc törtrésze

alatt „ellop” egy elektront egy szomszédos

vegyülettõl. Ilyenkor ez a szomszéd, amelyik elvesztett

egy elektront, „oxidálódik”. Így az oxidálódott

vegyület válik szabad gyökké. Mivel

most hiányzik egy elektronja, erõsen vágyakozik

arra, hogy lopjon egyet az egyik szomszédjától –

és ezt általában rövid úton meg is teszi. Az eredmény

láncreakció, amelyben az oxidáció és a károsodás

egyik molekuláról a másikra terjedhet,

amíg valami meg nem állítja a folyamatot. Azokat

a molekulákat, melyek meg tudják állítani ezt

a láncreakciót, antioxidánsoknak nevezzük.

Nem minden szabad gyök rossz. A megfelelõ

idõben és helyen létfontosságúak lehetnek.

Például a szervezet mérgek elpusztítására többek

közt egy oxidációs reakciókat és szabad

gyököket alkalmazó rendszert mûködtet.21 A

szabad gyökök elengedhetetlenül fontosak a

csírák hatékony elpusztításához is, amit a szervezet

a fehérvérsejtekkel végez.22

Ugyanakkor a szabad gyökök lehetnek hihetetlenül

veszélyesek is, amikor nem a szervezet

normális védekezõ-pusztító folyamataiban

vesznek részt. Megállapították, hogy legalább

50 betegségben játszanak szerepet.23 Károsítják

a DNS-t, és kísérletileg kapcsolatba hozhatók a

rákkal. Az olyan rákot elõidézõ anyagok, mint

például a cigarettafüst, hatásuk egy részét szabad

gyökökként fejtik ki.

Kis mennyiségben az élet normális folyamatának

melléktermékeként is létrejöhetnek szabad

gyökök. Testsejtjeink mitokondriumnak

nevezett erõmûvei egy kicsit „szivároghatnak”.

Ahelyett, hogy toxikus vegyi anyagokat szivárogtatnának

ki, inkább néhány elektronjukat

eresztik el. Ezeket az elektronokat az oxigén 189

MELATONIN

2. ábra

„fel tudja szedni”. Az eredmény szabad gyökök

keletkezése, melyek mint szuperoxidok ismeretesek.

24 A szuperoxidok is a tüdõn keresztül jutnak

be a szervezetbe, mert a belélegzett oxigén

kis százalékban valójában szuperoxid. Akkor is

termelõdnek szabad gyökök, amikor a szervezet

a fertõzések ellen harcol. Noha ezekre a reakciókész

molekulákra szükség van a baktériumok

elleni küzdelemben, túl nagy számuk (vagy ha

rossz helyen vannak jelen) károsíthatják az

egészséges testszöveteket. Néhány cukor a normális

vércukrot, a glukózt is beleértve egyesülhet

testfehérjékkel, hogy szabad gyököket alkosson.

Néhányan úgy hiszik, hogy a cukorbetegek

magas vércukorszintje részben azért

okozhat diabetikus komplikációkat, mert túlzottan

felszaporodtak szervezetükben a szabad

gyökök. A szabad gyökök keletkezésének egy

másik jól ismert oka a sugárzás.25, 26 Az ezen az

úton történõ szabadgyök-termelõdés talán

nyújt némi magyarázatot arra, miért nõtt meg

az atombomba túlélõinek rákra való esélye Hirosimában

és Nagaszakiban. A szabad gyökök

és az oxidáció folyamata összefüggést mutat a

szívbetegséggel is. Az oxidálódott koleszterinnek

mint fõ gonosztevõnek ugyancsak köze van

a szívbetegség elõidézéséhez. A a szívbetegségrõl

szóló harmadik fejezet bõvebb információt

nyújt errõl a fontos összefüggésrõl.

Persze tehetünk egyet s mást, hogy korlátozzuk

a szabad gyökökkel való érintkezésünket,

mivel azonban minden élõ dolog termeli õket,

teljesen nem tudjuk kikerülni ezeket az igen

reakciókész vegyületeket. Ezért a legtöbb szakember

azt javasolja, hogy a szabad gyökök elkerülése

érdekében erõsítsük meg antioxidánsvédelmüket.

Ezek a javallatok növelték meg az

olyan antioxidáns hatású táplálékkiegészítõk

vonzerejét, mint a C-, az E-vitamin és a béta-karotin.

Aligha kell említenem, hogy az amerikaiak

túlnyomórészt megszívlelik ezeket a javallatokat.

Az antioxidáns étrendek lényegileg minden

egészséges élelmiszert árusító bolt választékában

megtalálhatók szerte az országban.

Varázsuk és népszerûségük ellenére nem

minden antioxidáns jó. Nagy mennyiségben paradox

módon „prooxidánsként” hatnak, olyan

vegyületként, amely kedvez a szabad gyökök kialakulásának.

Ez igaz a C- és az E-vitaminra

éppúgy, mint más antioxidánsokra, például a

szuperoxid-diszmutázra és a glutationra.27

A melatonin mint antioxidáns

A legtoxikusabb oxigénmentes gyök egy

hidroxilgyöknek nevezett vegyület.28 Szerencsére

a melatonin hatékony antioxidáns, amely elbánik

ezzel a gyökkel. Még erõsebb, mint a széles körben

népszerûsített, glutationnak nevezett természetes

antioxidáns. Egy laboratóriumi kísérlet

során a melatonin ötször hatékonyabb antioxidánsnak

bizonyult, mint a glutation,29 – még az

E-vitaminnál is jobb a toxikus peroxil-gyök kezelésében.

A szakirodalom leírja, hogy bizonyos

karcinogénektõl, vegyszeres gyomirtó szerektõl

és sugárzástól eredõ, szabad gyök okozta károsodás

ellen védelmet nyújt a melatonin.30 Néhány

szabad gyököt a Függelék VI.-ban mutatunk be,

a melatonin mint antioxidáns szerepét pedig a

Függelék VII.-ben szemléltetjük.

A rákos daganatok megelõzése, vagy

segítség az ellenük folytatott harcban

Már láttuk, hogy a melatonin mint antioxidáns

hogyan fejt ki erõteljes hatást a rákos elváltozások

megelõzésében. Ennek a hormonnak

azonban – úgy tûnik – vannak más rákellenes tulajdonságai

is. Kísérlet igazolta, hogy a melatonin

lelassítja a mellrákos sejtek növekedését.31

A melatoninnak a rák megelõzésében és kezelésében

mutatkozó pozitív hatásai valószínûleg az

immunrendszer mûködését, hatékonyságát elõmozdító

jellegzetességeibõl erednek.

Az immunitás fokozása

A svájci dr. Georges Maestroni és kollégái

végeztek néhány bámulatos kísérletet, ami a

melatonin immunrendszerre gyakorolt kritikus

szerepét vizsgálta. Az egyik megdöbbentõ eredményt

mutató kísérletben egerek két csoportja

szerepelt. Az egereket szándékosan veszélyes

vírussal fertõzték meg, majd stresszhelyzetnek

tették ki õket. Az egyetlen különbség az volt,

hogy az egyik csoport tagjait melatoninnal injekciózták

be. Az eredmény elképesztõ volt: a

30. nap végére a melatoninnal nem kezelt egereknek

92 százaléka elpusztult, míg a melatoninnal

kezelteknek csak 16%-a halt meg. A

halálozásban tehát bámulatos, ötszörös különbség

mutatkozott.32

A további kutatás fényt derített néhány

olyan folyamatra, amelynek révén a melatonin

kifejti immunfokozó hatásait. Maestroni cso- 190

DÖNTÕ BIZONYÍTÉK

portja egy másik kísérletben bebizonyította,

hogy a melatonin úgy hat bizonyos segítõsejteknek

nevezett fehérvérsejtekre, hogy immunstimuláló

vegyületek elõállítására sarkallja õket.33 E

vegyületek közül néhánynak megvan a képessége,

hogy szabályozza az immunrendszer kulcsmirigyét,

a csecsemõmirigyet, és a stresszhatásokkal

is segítenek megbirkózni. Röviden szólva:

a kutatók rájöttek, hogy az agy, az immunrendszer

és az endokrin rendszer hogyan van

kölcsönhatásban egymással, amikor stressznek

vagyunk kitéve. Azt gondolták, hogy ez az újonnan

felfedezett kölcsönhatás segíti az immunrendszer

mûködését, és így nagy szerepet játszik

a gyógyulásunkban, amikor a sok stresszhormon

vagy túlzott követelmények legyengítenek.

Segít megbirkózni a stresszel és

fenntartani a jó közérzetet

Georges Maestroni és svájci munkatársai

mûve bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a melatoninnak

szerepe van a stressz immunrendszerre

gyakorolt hatásainak csökkentésében.34 Úgy

tûnik, a melatonin jelentõs hatást gyakorol értelmünkre

és testünkre más módokon is. Befolyásolja

akár a stresszt, akár más tényezõket,

melyek negatív életszemlélet irányába terelnek

bennünket. Bizonyíték van arra, hogy a melatonin

szerepet játszhat a pozitív hangulat és

szemléletmód fenntartásában.

Meg kell említenünk a melatonin hangulatjavító

hatásait vizsgáló kísérletet, ugyanis van

néhány bizonyíték, mely szerint a melatonin

hozzájárulhat az ember jó közérzetéhez.

1. A depresszió kezelésére használt legnépszerûbb

szerek közül néhány, mint a Prozac,

a Zoloft és a Paxil, megemelik a szerotoninszintet.

Ezt a vegyületet a szervezet

melatonin készítésére használja.

2. Az öngyilkosságok áldozatainak agyában

boncoláskor lényegesen kevesebb melatonint

találtak, mint másokéban, akik

ugyanabban az életkorban és a napnak

ugyanabban az idõpontjában haltak meg.35

Segíthet a koleszterinszint

és a vérnyomás csökkentésében

A melatonin koleszterincsökkentõ tulajdonságait

állatokon és embereken végzett vizsgálatok

egyaránt bizonyították. Hongkongi kutatók

koleszterinben gazdag táplálékkal etettek patkányokat,

s amikor kialakult náluk a magas koleszterinszint,

melatonint adtak nekik. A patkányok

teljes koleszterinszintje csökkent, csakúgy, mint

a két „rossz” koleszterin kombinált értéke

(VLDL és LDL).36 A szerzõk a melatonin beadását

követõen megmérték az epesavszint emelkedést

a patkányok székletében. Ez azt jelezte,

hogy a patkányok mája epévé alakította át a vérkoleszterint,

majd kiürült a szervezetükbõl.

Ugyanez a kísérlet olyan patkányokat is

vizsgált, amelyeknél a magas koleszterinszintet

a csökkent pajzsmirigymûködés okozta. Ezeknek

a patkányoknak, amikor melatonint kaptak,

a védelem szerepét betöltõ HDL-szint-jük némileg

emelkedett. A szerzõk ebbõl arra következtettek,

hogy a melatonin a patkányokban

serkenti a természetes koleszterinkiküszöbölõ

mechanizmusokat, mivel elõmozdítja a koleszterin

epévé válását, és növeli a védelmi szerepet

játszó HDL-szintet.

Az állatkísérletek mellett, melyek azt mutatják,

hogy a melatonin fokozza a koleszterin

eltávolítását, emberi szövetekkel végzett vizsgálatok

alapján arra is van bizonyíték, hogy a

melatonin az emberi sejtek által elõállított koleszterin

mennyiséget is képes csökkenteni. Német

kutatók bebizonyították, hogy a melatonin

az emberi sejteket koleszterintermelési szintjük

csökkentésére készteti.37 A csökkenés mértéke

döbbenetes volt: csaknem 40%.

A szívbetegségnél egy másik fontos tényezõ

a magas vérnyomás. Állatkísérletek alapján feltételezzük,

hogy a melatonin ezt is normalizálja.

38 Nyilvánvalóvá vált, hogy a melatonin képes

visszafogni a szimpatikus idegrendszer aktivitását,

ami ráadásul a magas vérnyomást és a pulzusszámot

is bizonyítottan csökkenti.39

A szimpatikus idegrendszer aktivitása növelheti

a vérnyomást és a szívritmusproblémák kockázatát.

Embereken végzett vizsgálatok alapján

feltételezik, hogy a melatonin véd e hatások ellen

azáltal, hogy tompítja a szimpatikus rendszert.40

Részleges megoldás a csontritkulásra?

Dr. Renven Sandyk, a New York-i Albert

Einstein College of Medicine kutatója újabban

készített egy tanulmányt a melatoninnak a

csontritkulás megelõzésében betöltött szerepérõl.

41 A melatoninra az optimális kalcium-anyagcseréhez

is szükség van, mivel csökkenti a kortizolnak

nevezett kalciumrabló hormon szint- 191

MELATONIN

jét. A melatonin hatással van a prosztaglandinoknak

(PGs) nevezett vegyületcsoportra is.

Az egyik különleges prosztaglandin, a PGE –

úgy tûnik – csonttömegveszteséget okoz. A

melatonin gátolja a prosztaglandin szintézisét,

és így csökkenti a csontokban az egészségére

káros vegyületek szintjét.42

A melatoninnak az alvás javításán és a hirtelen

idõeltolódás átvészelésén kívüli hasznát a 3.

ábra sorolja fel.

Melatonin: tényleg csak

jót mondhatunk róla?

Mi az akadálya – eddig említett pozitív hatásai

ellenére – a melatonin mindent elsöprõ nemzetközi

sikerének? Az egyik tényezõ, ami megakadályozza,

hogy a melatonin a világ legnépszerûbb

táplálékkiegészítõje legyen, a kormányzat

hozzáállása. Anglia és Kanada másképp kezeli,

mint az Egyesült Államok, ahogy a 4. ábra

is mutatja.

Figyeljük meg, hogy Angliában és Kanadában

a vegyületet csak legálisan, receptre lehet

kapni.43 Az Egyesült Államokban a melatonint

táplálékkiegészítõnek tekintik. A törvény tiltja,

hogy az FDA a piacon táplálékkiegészítõként

forgalmazott vegyületeknél a hatékonyságra és

biztonságra vonatkozó vizsgálatokat elvégezze.

44 Az ellenõrzés és a felelõsségre vonhatóság

hiánya némi aggodalomra ad okot.

A tisztasággal kapcsolatos kérdések

Az egyik legfontosabb probléma a melatoninként

piacra dobott vegyületek tisztasága.

Az Egyesült Államokban a táplálékkiegészítõk

gyártóitól nem kívánják meg, hogy bemutassák

a tisztaságra vonatkozó tanúsítványt valamilyen

ellenõrzõ testületnek, még a melatonin gyártóját

sem kell feltüntetni. A terjesztõk ezt „szabadalmi

információnak” tekintik.45 Ezek a szabályok

jogosan keltenek bennünk aggodalmakat.

Hat vizsgált termékbõl négyrõl megállapították,

hogy kémiailag nem azonosítható szennyezõdéseket

tartalmaz.46 Az L-triptofánnal kapcsolatos

egy korábbi esetre tekintettel ez baljóslatúnak

mondható. Sokan emlékeznek rá, hogy az Ltriptofánt

egy szerkezetileg a melatoninnal rokon

vegyületet, hogyan hoztak összefüggésbe

40 halálesettel és mintegy 2000 bénulásos megbetegedéssel

a gyártás során belekerült szennyezõ

anyagok miatt.47

Saját megjelölésük szerint néhány melatoninterméket

állati forrásokból nyertek, például

a szarvasmarhák tobozmirigyébõl.48 Ez a téma

nagyobb jelentõséget kapott annak új keletû felismerésével,

hogy az állatok idegrendszeri megbetegedései

– mint például a kergemarhakór –

átvihetõk az emberekre. A tizedik, „Állatbetegségek

és emberi egészségkockázat” c. fejezet foglalkozik

ezzel és más állati betegségekkel.

A melatonin szennyezõdésére vonatkozó

kérdések mellett van egy másik jelentõs probléma

is: a gyártóknak nem kell igazolniuk senkinek,

hogy egyáltalán van-e melatonin a termékeikben.

Ez persze kérdéseket vet fel a táplálékkiegészítõ

hatékonyságát illetõen. 192

DÖNTÕ BIZONYÍTÉK

3. ábra

4. ábra

A hosszú távú fogyasztás

kockázata ismeretlen

Még ha feltételezhetnénk is, hogy valamennyi

melatoninkészítmény 100 százalékosan

tiszta, és csak annyit tartalmaz a vegyületbõl,

amennyit ígér, akkor is van néhány dolog, ami

hosszú távon kételkedésre ad okot. Melyek

azok a hosszú távú potenciális problémák, amelyeket

a kiegészítõ nagy mennyiségben történõ

szedése okozhat? Még dr. Reiter, a melatonin

egyik legnagyobb híve és ajánlója is rákényszerült,

hogy most, 1995-ben elismerje: a legtöbb

melatoninkísérletet csak néhány emberen végezték

el, és még nem tudjuk kinek nem szabadna

melatoninkészítményeket szednie.49 Azok az

adagok, melyek messze meghaladják sok

táplálékkiegészítõ normális élettani szintjét, egy

bizonyos idõn túl gyakran több problémát

okoznak, mint amennyi pozitív hatásuk van.50

Itt kell megemlítenünk az egyik legkorábbi

melatoninkísérlet eredményeinek elferdítését.

Repüléskor az idõeltolódás átvészelése rosszabb

volt abban a csoportban, amelynek tagjait arra

kérték, hogy utazás elõtt néhány nappal kezdjék

el szedni a melatonint ahelyett, hogy elutazásuk

napjáig várnának. Ebbõl arra következtethetünk,

hogy a melatonin rendszeres szedése talán

gátolja a vegyület néhány jótékony hatását, amikor

arra éppen szükség lenne.51

A szexuális életre gyakorolt hatások:

a melatonin talán kétélû fegyver

A szexuálitás területén a melatonin nem bizonyult

elõnyösnek – kiderülhet róla, hogy kétélû

fegyver. Normális élettani körülmények között

a magasabb melatoninszint jótékonyan hat

a szexuális életre, nagy mennyiségben azonban

lehetnek nem kívánatos mellékhatásai is.

Laikusok a melatonint mint szexuális teljesítményjavítót

éltetik, de e könyv megírásakor

nincs olyan tudományos bizonyíték, amely támogatná

ezt az állítást. Még dr. Reiter is, aki az

egészségügyi szakirodalomban a melatoninról

megjelent adatokat pozitív megvilágításban értelmezte,

jó hírû tudományos kutatóként elismeri,

hogy „nincs meggyõzõ bizonyíték a melatoninnak

az egyén nemi életére gyakorolt javító

hatására”.52 Az érem másik oldala – Reiter vizsgálatai

szerint –, hogy a melatonin néhány öregedés

elleni hatása idõsebb korban is segíthet

megõrizni a szexuális aktivitást. Ez azonban

várható is. Amennyiben a hormon valóban segít

az általános fiatalság státusát megõrizni, elvárnánk,

hogy jótékony hatásai az egész szervezetre

érvényesek legyenek, a szexuális és a genitális

rendszert is beleértve.

A melatonin néhány a nemi szervekre gyakorolt

jótékony hatását megállapították már.

Egy dél-afrikai kísérlet kimutatta, hogy azoknak

a férfiaknak, akiknek vérében több a melatonin,

a magfolyadékukban is több van belõle. Jobb

a spermiumok mozgókészsége, és ez nagyobb

termékenységet jelent.53

Ezzel ellentétes bizonyíték is van: feltételezik,

hogy a melatonin talán gátolja a szexuális

funkciókat. Állatoknál megfigyelték, hogy

a magas meletoninszint megakadályozza, hogy

átmenjenek a pubertáson.54 Ezt a hatást „antigonadoptropikus”

hatásnak nevezik.55 Egy, a 20-as

éveinek közepén járó férfi kórtörténete – aki

nem jutott át a pubertáson – szemléltette ezt.

A szexuális érésében jelentkezõ késés miatt

megvizsgálták és megállapították róla, hogy

melatoninszintje a normális ötszöröse. Végül

túljutott a nemi érésen, miután melatonin szintje

lecsökkent a normális határok közé.56

A rendkívül magas melatoninszint is összefüggésbe

hozható a terméketlenséggel. Egy nõi

sportolókon végzett újabb kísérlet során megállapították,

hogy akik nem menstruáltak, azoknak

hétszer olyan magas volt a melatoninszintjük,

mint azoké az sportolónõké, akik igen.57

Természetesen ez felveti a „tyúk vagy a tojás”

kérdését. Ahogy késõbb látni fogjuk, a testgyakorlás

következménye is lehet a magasabb melatoninszint.

Akkor viszont a magasabb melatoninszintnek

az lehet a következménye, hogy

elnyomja a nõi nemi funkciókat.58 Tehát az abnormálisan

magas melatoninszint (azoknál, akik

táplálékkiegészítõként szedik, vagy egészen szigorú

edzést végeznek) az egyén nemi érdekei ellen

dolgozhat.

A melatonin kölcsönhatásba lép

a felírt gyógyszerekkel

Amikor korábban az oxidációs reakciók és a

szabad gyökök mûködését magyaráztuk, említettük,

hogy képesek elpusztítani a mérgeket és

a nem kívánatos idegen anyagot. Mivel a melatonin

szabadgyök-pusztító, le fogja csökkenteni

a szervezet szabadgyök-szintjét, és ez végzete- 193

MELATONIN

sen hathat a gyógyszert szedõ egyénekre. Ennek

az az oka, hogy a gyógyszerek vegyi anyagokat

tartalmaznak, melyeket a szervezet méregként

kezel. Az oxidáció és a szabad gyökök segítenek

kiküszöbölni néhányat e mérgek közül. A baj

az, hogy ennek az akciónak a visszaszorításával

bizonyos mérgek szintje emelkedni fog a vérben,

és ez potenciálisan életveszélyes hatásokat

von maga után. Például a Mevacornak (Iovastatin),

a népszerû koleszterincsökkentõ szernek

és a Coumadinnak (Narfarin) egy közönséges

véralvadásgátló gyógyszernek szüksége van a

szabad gyökökre, oxidációra és a máj híres

citokróm P450-es rendszerére. E funkció csökkenésérõl

bebizonyosodott, hogy komoly izomfájdalmakat

és tényleges izompusztulást okoz a

vérben lévõ Iovastatin túlzott beépülésének köszönhetõen.

A Nafarinnal még rosszabbak az

eredmények. Amikor ez az elõbb említett funkció

lecsökken, igen magas méregszint alakulhat

ki. Ráadásul ez komoly vagy akár végzetes vérzéseket

is elõidézhet a vér túlzott „elvékonyodása”

következtében. Közönséges gyógyszerek

sokasága számít az oxidációs reakciók és a szabad

gyökök mûködésének erre a rendszerére.

Ilyenek az antibiotikumok, az Erytromicin, a

magas vérnyomás elleni tabletta, a Nifedipin

(Procardia), a Quinidin (szívritmus-stabilizáló),

a gombaölõ szer, a Ketoconazol (Nizoral) és az

allergiára használatos tabletta, a Terfenadin (Seldane).

59

A melatoninra vonatkozó figyelmeztetéseket

és a melatonin esetleges negatív hatásait az

5. ábra foglalja össze.

Hogyan tovább?

Van-e bármi módja annak, hogy biztonságosan

alkalmazzuk ezt a csodálatos szert, szem

elõtt tartva mindazt, amit kívánatos hatásairól

és esetleges mellékhatásairól elmondtunk? Szerencsére

van. Ahogyan korábban említettük, a

melatonin természetes hormon, amit az egészséges

emberi szervezet elõ tud állítani. Megtanulhatunk

stratégiákat, melyekkel növeljük a

melatonin mennyiségét. Ez a tiszta, hamisítatlan,

biztonságos mennyiségû melatonin megfelelõ

elõállítását biztosítja.

Hogyan növelhetjük melatoninszintünket?

Ha egy üzem mûvezetõje egy futószalagon

javítani szeretné a termelést, a siker valószínûsé- 194

DÖNTÕ BIZONYÍTÉK

5. ábra

7. ábra

6. ábra

gét növeli, ha alaposan megismeri a termelési folyamat

minden aspektusát. Ugyanígy, ha a lehetõ

legmagasabbra akarjuk emelni melatoninszintünket,

meg kell ismernünk és értenünk, hogyan

termeli a szervezet ezt az életbevágóan

fontos hormont.

A melatonin termelés a tobozmirigyben történik,

ami az agynak pontosan a közepében elhelyezkedõ

parányi szerv.60 Elhelyezkedését a 6.

ábra mutatja.

Ez a mirigy kb. akkora, mint egy kukoricaszem

fele, és az alakja olyan, mint egy miniatûr

fenyõtobozé. Ez magyarázza nevét: a latin pineális

a pinea szóból származik, ami azt jelenti:

fenyõtoboz.61 Fontosságának bizonyítéka, hogy

az emberi magzat fejlõdése folyamán ez a mirigy

formálódik ki elsõként. A fogantatás után már

három héttel világosan megkülönböztethetõ.62

Fontos megjegyezni, hogy a tobozmirigy

több annál, hogy csak melatonintermelõ üzem

legyen. Ez a parányi mirigy legalább négy fontos

vegyületet választ ki,63, 64 ahogy a 7. ábrán felsoroltuk.

A melatonin kémiai elõállítása négy lépésben

megy végbe. A 8. ábrán vázoljuk õket.

A biokémiában jártas olvasó a Függelék

VIII.-ban megtalálhatja a melatonin bioszintézisének

biokémiai származási térképét.

A melatonintermelés szabályozása

A szervezet gondosan szabályozza a melatonintermelést,

65 amely optimálisan csak éjjel és

sötétben történik. A nap egyes fázisait délután

2-tõl hajnali 3-ig a 9. ábra vázolja fel.

Éjszaka a melatoninszint 5–10-szer magasabb,

mint a nap folyamán.66 A világosság/sötétség

jelzés a látóidegeken keresztül jut az agyban

lévõ ellenõrzõközpontba, ahol testünk „órája”

helyezkedik el. Ez az óra azt is elõírja a tobozmirigynek,

hogy nappal ne termeljen melatonint.

Amikor az ellenõrzõ központ a szemeken

keresztül megkapja a sötétség jelét, arra sarkallja

a tobozmirigyet, hogy termeljen melatonint,

ami aztán a véráramba kerül.67

Állatkísérletek jelzik, hogy sötétben a retina,

ez a szem hátoldalán lévõ szövet önmaga is

tud közvetlenül melatonint termelni.68

A tobozmirigy nem raktározza a melatonint.

Egyszerû diffúzió útján távozik onnan.69

Termelési idejének kezdeti szakasza rövid, néhány

perc, de ezt egy második, hosszabb fázis 195

MELATONIN

8. ábra

9. ábra

10. ábra

követi.70 Ennek eredményeképpen nem számíthatunk

naponta az elõzõ napi bõséges melatoninra,

minden egyes este újabb jelentõs melatoninadagra

van szükségünk.

A szervezet melatonintermelésében közrejátszó

néhány tényezõt a 10. ábrán szemléltetjük.

A melatonintermelés fokozása

természetes módon

Hogyan alkalmazhatjuk mindazt, amit a

melatonin kémiájáról és szabályozásáról megtudtunk,

hogy serkentsük ennek a létfontosságú

hormonnak a termelését saját szervezetünkben?

A fejezet hátralévõ részében választ találunk erre

a kérdésre.

Korán tegyük ki magunkat

a ragyogó fénynek

Az egyik elsõ és igen nagyra becsült tanulmányt,

amely a napfény és a melatonin összefüggését

vizsgálta, 1988-ban publikálták. Finnországban

a kutatók megállapították, hogy

azoknál a patkányoknál, amelyek természetes

napfénynek voltak kitéve, jelentõsen magasabb

volt az esti melatoninszint, mint azoknál, amelyeket

ugyanilyen mennyiségû, de mesterséges

világosságnak tettek ki.71 A két csoport melatoninszintjében

jelentkezõ különbséget a 11.

ábrán láthatjuk.

A természetes külsõ fény sokkal intenzívebb,

mint a mesterséges. A természetes fény

egy ragyogó, verõfényes nyári napon elérheti a

3000 luxot is.72 Egy világos belsõ környezetben

viszont csak 400 lux lehet, a nappali verõfény

nem egészen 15%-a.73 Az orvosi kutatás igazolja

azt a jó tanácsot, amit Ellen White adott egy

évszázaddal ezelõtt. A 12. ábrán idézzük.74

Érdekes megfigyelés, hogy az ember öregedésével

arányosan egyre több napfényt igényel.

Figyeljük meg ezt az alábbi három tényt:

• A melatonin lelassítja az öregedési folyamatot.

• Ahogy öregszünk, egyre csökken melatonintermelésünk.

• Ha nappal természetes fénynek vagyunk

kitéve, éjjel megnõ a melatonintermelés.

Összegzésül tehát azt mondhatjuk, hogy ha

le akarjuk lassítani az öregedési folyamatot, növelni

kell melatonintermelésünket azáltal, hogy

több napfénynek tesszük ki magunkat. Ez segít 196

DÖNTÕ BIZONYÍTÉK

11. ábra

12. ábra

13. ábra

kárpótolni a melatonintermelés természetes

gyengülését. Ellen White megértette, hogy az

idõsebbeknek több napfényre van szükségük.

Megállapítása a 13. ábrán olvasható.75

A ragyogó, természetes fény növelheti a

szerotonin termelést nappal, ami meggátolja a

depressziót és a kimerültséget.76

Éjszaka kerüljük el

a fénnyel való érintkezést

Évekkel ezelõtt rájöttek, hogy embereknél

az esti világosság elnyomja a melatonintermelést.

77 Éjjel tehát el kell kerülni a fénnyel való

érintkezést, napközben pedig maximumra kell

fokozni. Tudjuk, hogy éjjel a kis intenzitású

fény (50 lux) nem okoz problémát, de 500 lux

vagy annál több fény éjjel jelentõs mértékben elnyomja

a melatonintermelést. Ha ezt figyelembe

vesszük, érdemes minimumra csökkenteni a

fénnyel való érintkezést az éjszakai órák során,

és ahol éjjel is szükség van világításra (például a

fürdõszobában), alkalmazzunk olyan halványat,

amilyet csak lehet.

A nyugati országokban a késõ éjszakai fennmaradás

szokása általában összefügg azzal, hogy

ezekben az órákban is jelentõs mennyiségû

fényhatás éri az embereket. A melatonintermelés

szempontjából jobb korán ágyba bújni –

hogy az éjszakai sötétség elõnyeit élvezzük –,

majd korán kelni. A korai lefekvés egészségügyi

elõnyeit száz éve kimutatta már Ellen White,

ahogy a 14. ábrán lévõ idézetbõl is kitûnik.

A testgyakorlás fokozza

a melatonintermelést

Carr és kollégái néhány évvel ezelõtt megvizsgáltak

két egészséges nõt. Bebizonyították,

hogy szobakerékpáron végzett egyórás testgyakorlás

megduplázta, sõt megháromszorozta a

melatoninszintet.78 Más kísérletek is demonstrálták,

hogy a fizikai testgyakorlás képes fokozni

a melatoninszintet.79

Fogyasszunk melatoninban

gazdag táplálékot!

Sok táplálékban van melatonin. Ha természetes,

melatoninban80 gazdag táplálékokat fogyasztunk,

megemelkedik a véráramban jelen lévõ

melatonin szintje. A melatoninban gazdag

élelmiszereket a 15. ábrán soroltuk fel.81, 82

Együnk triptofánban

gazdag táplálékokat!

Mint említettük, a tobozmirigynek triptofánra

van szüksége, hogy szerotonint és melatonint

termeljen. Ezért ha melatoninszintünket

optimalizálni akarjuk, azt gondolhatnánk, hogy

nagy mennyiségben kell magunkhoz vennünk

triptofánt.83 Állatkísérlet demonstrálta, hogy az

L-triptofán megnövekedett mennyisége valóban

négyszeres emelkedést képes elõidézni a melatoninszintben.

Meglepõ, hogy azoknál az állatoknál,

melyeknek nem volt tobozmirigye,

ugyanolyan figyelemreméltó emelkedés mutatkozott.

Eszerint a belek is képesek triptofánból

melatonint készíteni. Ez aztán jó hír, mert az 197

MELATONIN

14. ábra

15. ábra

öregedõ állatok tobozmirigye a NAT-enzim

csökkenése miatt hajlamos elveszíteni azt a képességét,

hogy melatonint állítson a triptofán és

a szerotonin építõköveibõl. A gazdag triptofán

forrásokat a 16. ábrán soroltuk fel.84

Az orvosi egyetemen azt tanították, hogy a

tej bõséges triptofnforrás; ám ahogy láthatjuk,

sok növény sokkal gazdagabb ebben a fontos

aminosavban.

A B6-vitamin is növelheti

a melatoninszintet

Állatkísérletek során kiderült: ahhoz, hogy a

triptophanból szerotonin termelõdjön, B6-vitaminra

van szükség.85 A szerotonin – emlékszünk

még – egy vegyület, amit a tobozmirigy használ,

hogy melatonint készítsen. Ha az embereknél is

szükséges a B6 a szerotonintermeléshez, akkor e

vitamin mennyiségének növelése segít emelni a

melatoninszintet. A gazdag B6-forrásokat a 17.

ábrán soroltuk fel.86

Kalciumra is szükség van, hogy a tobozmirigy

melatonint termeljen. Egy kísérlet bebizonyította,

hogy azoknak az állatoknak, amelyeket

kalciumhiányos étrenden tartottak,

összezsugorodott a tobozmirigyük.87 A kalcium

fontosságát támasztják alá a kalciumcsatornát

blokkoló gyógyszereknek a melatoninszintre

gyakorolt káros hatásai. Állatkísérletekben ezek

a szívre és magas vérnyomásra való közönséges

gyógyszerek csökkentik a melatoninszintet.88, 89

A magas kalciumtartalmú élelmiszereket a hetedik,

„A nagy hús- és fehérjemítosz” c. fejezetben

soroltuk fel.

A táplálékkorlátozás és a böjt

fokozza a melatonintermelést

A korlátozott táplálékbevitelrõl kísérleti állatok

esetében megállapították, hogy ilyenkor

több melatonint termelnek, és ez megnyújtja az

életidejüket.90 Ezeknek az elõnyös hatásoknak

számos oka lehet. Állatkísérletek mutatják, hogy

spártai étrenden a tobozmirigy mûködése fennmarad.

Az egyik kísérlet során az állandó táplálékkorlátozás

csökkentette a melatonin és

a NAT-enzim termelésében a visszaesést, ami általában

együttjár az öregedéssel.91 A kísérlet végére

azoknak a patkányoknak a melatonin- és

NAT-szintje, amelyeknek megengedték, hogy

annyit egyenek, amennyit akarnak, csak a fele

volt azokénak, akiket gyéren tápláltak. Mindkét

patkánycsoportban magas volt azonban a tobozmirigy

szerotoninszintje. Az idõsebb állatok a

NAT csökkenõ szintje miatt elvesztették melatonintermelõ

képességüket, mert a NAT a szerotonin

melatoninná alakításához szükséges kritikus

enzim. A szegényes, gyér étrend mellett az

ember megõrizhet valamennyit a NAT elveszett

mûködésébõl. A NAT csökkent tevékenysége

együtt jár az öregedéssel.

Nemcsak a táplálékkorlátozás jótékony, de

a böjtölés is – úgy tûnik – segít megõrizni a tobozmirigy

mûködését. Dr. Gerald Huether

a németországi Göttingen pszichiátriai egyetemérõl

alaposan megvizsgálta ezt a témát.92 A

böjtölés valóban csökkenti a tobozmirigy mela- 198

DÖNTÕ BIZONYÍTÉK

16. ábra

17. ábra

tonintermelését, de nappal olyan magas szintre

növeli a melatonint, ami általában csak éjjel tapasztalható.

93 Ez látszatellentmondás. Az a

megoldása (amelyre Huether és mások is rájöttek),

hogy a böjtölés a tobozmirigyen kívüli

melatonintermelést növeli meg. Az a kulcsfontosságú

hely, ahol ez végbemegy, az enterokromaffin

sejteknek nevezett specializált bélsejtek.

Huether szerint a böjtölés óvja a tobozmirigyet

azáltal, hogy nem engedi olyan keményen dolgozni,

és a bélrendszerre hagyja, hogy átvegyen

valamennyit a melatonintermelõ munkából.

Elmélete kényszerítõ erejû, mégis a legtöbben

csodálkoznak, hogy táplálékkorlátozás segíthet

a bélnek több melatonin elõállításában.

Huether feltételezi, hogy ez a böjtölés során a

triptofán viszonylagos mennyiségnövekedésének

köszönhetõen megy végbe. Emlékezzünk

rá, hogy a triptofán olyan aminosav, amit a szervezet

melatonin elõállítására használ. Sok ember

úgy gondolja, hogy a szervezetünk által megemésztett

legtöbb fehérje az elfogyasztott táplálékból

származik. Normális helyzetben azonban

a bél által megemésztett fehérje kétharmada

magából a testbõl ered. A bélsejtek például igen

rövid életûek, pusztulásukkor magukat is megemésztik

a bélben. Naponta sok fehérjében gazdag

váladékot is megemésztünk. Ezek a szövetek

tele vannak triptofánnal, míg az elfogyasztott

táplálék alig tartalmazza ezt az aminosavat.

Az eredmény: a böjtölés alatt ezek a speciális

bélsejtek könnyebben hozzáférhetnek a triptofánhoz,

amibõl azután melatonint készíthetnek,

és felszabadíthatják a tobozmirigyet némi munka

alól.

Láttunk már néhány módszert, amellyel természetes

módon is növelhetjük szervezetünk

melatonintermelését. Ezeket összegezzük a 18.

ábrán. Néhány tényezõ a melatonintermelés

csökkenését eredményezi. Ezeket a 19. ábrán

soroltuk fel.

A kutatás valószínûsíti, hogy a stressz és annak

feldolgozatlan volta is redukálja a melatonintermelést.

94 A stressz feletti uralkodás megfelelõ

stresszkezelõ mechanizmusai, melyeket a

tizennegyedik, „Stressz distressz nélkül” c. fejezetben

találunk, létfontosságúak ahhoz, hogy a

melatoninszintet természetes módon optimalizáljuk.

A koffein kerülendõ, mert serkentõleg hat a

szervezet stresszhormonrendszerére (a szimpatikus

idegrendszerre), és gyengíti a melatonintermelést,

sõt akár hatórányi idõszakra is le tudja

állítani.95 Általában álmatlanság vagy megmegszakított,

nyugtalan alvás az eredmény.

A stresszhelyzetek kezelésére világszerte az

alkoholt használják, mint a leghétköznapibb

szert. Az alkoholhoz nem lehet úgy folyamodni,

mint egy gyógyszerhez, hogy javítsa a

stresszhelyzetben lévõ ember melatoninellátását.

Az alkohol csökkenti a melatoninszintet.

96 Már az este hét körül elfogyasztott két kevert

italnyi mennyiségrõl is bizonyítható, hogy

öt vagy több óra hosszára is elnyomja a melatonintermelést.

A melatonintermelés még éjfélkor

is csak 41%-os volt.

199

MELATONIN

18. ábra

19. ábra

Úgy tûnik, a dohány is melatonincsökkentõ.

Kutatások kimutatták, hogy a dohányosok

esti melatoninszintje alacsonyabb, mint a nemdohányzóké.

97 Ez talán segít megmagyarázni a

dohányzás jól ismert mellékhatását: általában

baj van az alvás minõségével.

Bizonyos gyógyszerek csökkentik

a melatonintermelést

A szimpatikus idegi serkentés elengedhetetlenül

fontos a melatonintermeléshez. Ezt számos

gyógyszer leronthatja még akkor is, ha

gondoskodtunk az éjszakai sötétségrõl.98

Bizonyos gyógyszeres kezelések csökkentik

a melatoninszintet. A leggyakoribb nyugtatószerek,

a Haloperidol és a Chlorpromazin gátolják

a végsõ lépést a szerotonin melatoninná való

átalakulásában.99 A béta-blokkolókról – mint a

Propranolol és mások – bebizonyosodott, hogy

jelentõsen csökkentik a melatoninszintet,100

mert gátolják a tobozmirigy serkentésének

kulcsfontosságú kémiai üzenetvivõjét.

Más szerek is lenyomják a melatoninszintet.

Az altatók, a benzodiazefinek is beleértve,

problémát jelentenek ilyen szempontból.101 A

pszichiátriai szerek – azok is, melyek a szerotonin

megnövelése által mûködnek – veszélyeztethetik

a melatonintermelést.102

A nem szteroid jellegû gyulladáscsökkentõ

szereket általában fájdalmak és gyulladások kezelésére

használják. Ilyenek a fejfájás elleni készítmények,

a menstruáció elõtti tünetegyüttesre

alkalmazott gyógyszerek, sõt még a megfázások

és influenza kezelésére használt kombinációk

is.

A mindennaposan használt Ibuprofenrõl kiderült,

hogy már 400 mg-ja csökkenti a tobozmirigy

melatonintermelését.103 Az Indomethacin

hosszan ható változatáról megfigyelték,

hogy amikor 75 mg-os adagban délután 6-kor

bevették, teljesen meggátolta a melatonin éjszakai

termelõdését.104

Még a túl nagy mennyiségû B12 is meg tudja

bolygatni a melatonintermelést. Egy kísérlet

lecsökkent melatonint bizonyított napi 3 mg-os

B12-bevitellel összefüggésben.105

A 20. ábrán felsoroljuk azokat a gyógyszereket

és kiegészítõket, melyek csökkentik a melatonintermelést.

A trauma csökkenti a melatonintermelést

Amit a közegészségügyi szakemberek valaha

„balesetnek” neveztek, azt most „nem szándékos

sérülésnek” nevezik. Ennek a terminológiában

végbement változásnak az az oka, hogy

ezek az életet fenyegetõ vagy bénulást okozó

balesetek gyakran megelõzhetõk, mivel nem a

vak végzet rossz fordulatai. A mind a négy végtag

lebénulásától szenvedõ páciensekre jellemzõ

az idegi összeköttetés hiánya azok között a sejtcsoportok

között, melyek kémiai üzenetközvetítõket

szabadítanak fel a felsõ nyaki szimpatikus

dúc és a tobozmirigy között. Megfigyelték,

hogy nincs náluk különbség a nappali és éjjeli vizelet

melatoninszintjében annak ellenére, hogy

nagyobb mennyiségû melatonint választottak

ki, ami legmagasabb szintjét nappal érte el. A

mind a négy végtagra kiterjedõ bénulás valójában

csökkentette a teljes alvásidõt, és redukálta

a mély, helyreállító alvás fázisainak százalékos

arányát is. (Szaknyelven a 3. és 4. alvási fázist.)

El kellene kerülnünk

az elektromágneses mezõket?

Valószínûleg kevés olyannyira vitatott téma

létezik, minket az elektromágneses mezõké. Sokan

érzelmileg kissé túlfûtötten viszonyulnak

ahhoz a technológiai világhoz, amiben élünk,

mert többségünk jelentõs mértékben ki van téve

elektromágneses forrásoknak. Dr. Reiter az

elektromágneses mezõvel való érintkezés csökkentésére

idéz néhány korábbi kísérletet, amelyek

alapján feltételezhetõ, hogy néhány elektromos

forrás csökkentheti a melatoninszintet.

106 Az érvek nem elég meggyõzõek számomra,

de vitathatatlanul bölcs dolog elkerülni az 200

DÖNTÕ BIZONYÍTÉK

20. ábra

1 Nelson E, Kirk J, et al. Chief complaint fatigue: a longitudinal study

from the patientås perspective. Fam Pract Res J 1987 Summer;6(4):175-

188.

2 Radecki SE, Brunton SA. Management of insomnia in office-based

practice. National prevalence and therapeutic patterns. Arch Fam Med

1993 Nov;2(11):1129-1134.

3 Foley DJ, Monjan AA, et al. Sleep complaints among elderly persons:

an epidemiologic study of three communities. Sleep 1995 Jul;18(6):425-

432.

4 Coren S. The prevalence of self-reported sleep disturbances in young

adults. Int J Neurosci 1994 Nov;79(1-2):67-73.

5 Wolke D, Meyer R, et al. Incidence and persistence of problems at

sleep onset and sleep continuation in the preschool period: results of a

prospective study of a representative sample in Bavaria. Prax

Kinderpsychol Kinderpsychiatr 1994 Nov;43(9):331-339.

6 Dollins AB, Zhdanova IV, et al. Effect of inducing nocturnal serum

melatonin concentrations in daytime on sleep, mood, body temperature,

and performance. Proc Natl Acad Sci U S A 1994 Mar 1;91(5):1824-

1828. Note: study results were announced to the press in 1993, prior to scientific

publication.

7 Petrie K, Dawson AG, et al. A double-blind trial of melatonin as a

treatment for jet lag in international cabin crew. Biol Psychiatry 1993

Apr 1;33(7):526-530.

8 Cowley G. Pushing Back Time? Melatonin. Newsweek, August 7,

1995.

9 Reiter RJ, Robinson J. Meet Melatonin, The Life-giving Molecule. In:

Melatonin: Your Bodyås Natural Wonder Drug. New York, NY: Bantam

Books, 1995 p. 4.

10 Garfinkel D, Laudon M, et al. Improvement of sleep quality in elderly

people by controlled-release melatonin. Lancet 1995 Aug

26;346(8974):541-544.

11 Melatonin. The Medical Letter 1995 Nov 24;37(962):111-112.

12 Dollins AB, Zhdanova IV, et al. Effect of inducing nocturnal serum

melatonin concentrations in daytime on sleep, mood, body temperature,

and performance. Proc Natl Acad Sci U S A 1994 Mar 1;91(5):1824-

1828.

13 Zhdanova IV, Wurtman RJ, et al. Sleep-inducing effects of low doses

of melatonin ingested in the evening. Clin Pharmacol Ther 1995

May;57(5):552-558.

14 Petrie K, Dawson AG, et al. A double-blind trial of melatonin as a

treatment for jet lag in international cabin crew. Biol Psychiatry 1993

Apr 1;33(7):526-530.

15 Claustrat B, Brun J, et al. Melatonin and jet lag: confirmatory result

using a simplified protocol. Biol Psychiatry 1992 Oct 15;32(8):705-711.

16 Claustrat B, Brun J, et al. Melatonin and jet lag: confirmatory result

using a simplified protocol. Biol Psychiatry 1992 Oct 15;32(8):705-711.

17 Gates J. Getting Melatonin Naturally. Nutrition Advocate 1995

Dec;1(6):4, 6.

18 Reiter RJ, Robinson J. The Best Antioxidant. In: Melatonin: Your

Bodyås Natural Wonder Drug. New York, NY: Bantam Books, 1995 p.

20.

19 Erlich SS, Apuzzo ML. The pineal gland: anatomy, physiology, and

clinical significance. J Neurosurg 1985 Sep;63(3):321-341.

20 Reiter RJ. The ageing pineal gland and its physiological consequences.

Bioessays 1992 Mar;14(3):169-175.

21 Bast A, Haenen GR, Doelman CJ. Oxidants and antioxidants: state of

the art. Am J Med 1991 Sep 30;91(3C):2S-13S.

22 Bast A, Haenen GR, Doelman CJ. Oxidants and antioxidants: state of

the art. Am J Med 1991 Sep 30;91(3C):2S-13S.

23 Halliwell B. Reactive oxygen species in living systems: source, biochemistry,

and role in human disease. Am J Med 1991 Sep

30;91(3C):14S-22S.

elektromos mezõket amennyire csak lehet. Például

üljünk egy kicsit távolabb a számítógépünk

monitorjától, elektromos takarónkat cseréljük

ki egy gyapjútakaróra vagy hagyományos paplanra

(vagy csak elõmelegítõként használjuk).

Ésszerû olyan távolságot tartani önmagunk és a

többi otthoni elektromos készülék között,

amekkorát csak lehet.107

Összegzés

A melatonin hihetetlenül értékes vegyület.

Éppen csak kezdjük megismerni a mellékhatásait.

A melatoninkészítmények nagy mennyiségben

való használata néhány esetben komoly kárt

okozhat. A legértelmesebb megoldásnak a természetes

életmód megközelítése látszik, amely

megemeli e figyelemreméltó hormon szintjét.

Néhány embernek ez talán túl egyszerû. Talán

különösen hangzik, és azokra a dolgokra emlékeztet,

amelyeket anyáink és nagyanyáink hangsúlyoztak:

egészséges étrend, rendszeres testgyakorlás,

rendszeresség az alvásban, késõ éjszakai

tevékenységek kerülése, napsütés stb. E javaslatok,

irányelvek egyszerûségük ellenére az

egészségügyi kutatás szerint is hatásosak. Van

azonban néhány dolog, amit szüleink és nagyszüleink

sem ismertek fel: a triptofánban és

melatoninban gazdag élelmiszerek fontosságát

és a valaha ártatlannak gondolt szerek veszélyeit.

A melatoninra vonatkozó egyre gyarapodó

ismereteink talán valóban megváltoztatják annak

a módját, ahogy megpróbálunk válaszolni

erre a gyakran feltett kérdésre: „Miért vagyok

olyan fáradt?” Amikor a személyes kimerültség

problémáival küszködünk, meg kell állapítanunk,

hogy mi magunk merítjük ki azokat a

mentális tényezõket, melyek hatnak a melatoninszintre.

A természetes megközelítés az

emberek többségének segít biztonságosan fokozni

energiaszintjét, minimumra csökkenteni a

kimerültségét és további jó hatások egész sorát

átélni.

201

MELATONIN

Hivatkozások

24 Halliwell B. Reactive oxygen species in living systems: source, biochemistry,

and role in human disease. Am J Med 1991 Sep

30;91(3C):14S-22S.

25 Halliwell B. Reactive oxygen species in living systems: source, biochemistry,

and role in human disease. Am J Med 1991 Sep

30;91(3C):14S-22S.

26 Halliwell B. Reactive oxygen species in living systems: source, biochemistry,

and role in human disease. Am J Med 1991 Sep

30;91(3C):14S-22S.

27 Bast A, Haenen GR, Doelman CJ. Oxidants and antioxidants: state of

the art. Am J Med 1991 Sep 30;91(3C):2S-13S.

28 Reiter RJ, Melchiorri D, et al. A review of the evidence supporting

melatoninås role as an antioxidant. J Pineal Res 1995 Jan;18(1):1-11.

29 Reiter RJ, Melchiorri D, et al. A review of the evidence supporting

melatoninås role as an antioxidant. J Pineal Res 1995 Jan;18(1):1-11.

30 Reiter RJ, Melchiorri D, et al. A review of the evidence supporting

melatoninås role as an antioxidant. J Pineal Res 1995 Jan;18(1):1-11.

31 Blask DE, Hill SM. Effects of melatonin on cancer: studies on MCF-

7 human breast cancer cells in culture. J Neural Transm Suppl

1986;21():433-449.

32 Maestroni GJ, Conti A, Pierpaoli W. Pineal melatonin, its fundamental

immunoregulatory role in aging and cancer. Ann N Y Acad Sci

1988;521():140-148.

33 Maestroni GJ, Conti A. Immuno-derived opioids as mediators of the

immuno-enhancing and anti-stress action of melatonin. Acta Neurol

(Napoli) 1991 Aug;13(4):356-360.

34 Maestroni GJ , Conti A. Anti-stress role of the melatonin-immunoopioid

network: evidence for a physiological mechanism involving T

cell-derived, immunoreactive beta-endorphin and MET-enkephalin

binding to thymic opioid receptors. Int J Neurosci 1991 Dec;61(3-

4):289-298.

35 Stanley M, Brown GM. Melatonin levels are reduced in the pineal

glands of suicide victims. Psychopharmacol Bull 1988;24(3):484-488.

36 Chan TY, Tang PL. Effect of melatonin on the maintenance of cholesterol

homeostasis in the rat. Endocr Res 1995 Aug;21(3):681-396.

37 Muller-Wieland D , Behnke B , et al. Melatonin inhibits LDL receptor

activity and cholesterol synthesis in freshly isolated human mononuclear

leukocytes. Biochem Biophys Res Commun 1994 Aug 30;203(1):416-

421.

38 Kawashima K, Miwa Y, et al. Antihypertensive action of melatonin in

the spontaneously hypertensive rat. Clin Exp Hypertens [A]

1987;9(7):1121-1131.

39 Chuang JI, Chen SS, Lin MT. Melatonin decreases brain serotonin

release, arterial pressure and heart rate in rats. Pharmacology 1993

Aug;47(2):91-97.

40 Brugger P, Marktl W, Herold M. Impaired nocturnal secretion of melatonin

in coronary heart disease. Lancet 1995 Jun 3;345(8962):1408.

41 Sandyk R , Anastasiadis PG, et al. Is postmenopausal osteoporosis

related to pineal gland functions? Int J Neurosci 1992 Feb;62(3-4):215-

225.

42 Sandyk R , Anastasiadis PG, et al. Is postmenopausal osteoporosis

related to pineal gland functions? Int J Neurosci 1992 Feb;62(3-4):215-

225.

43 The Medical Letter. Melatonin. The Medical Letter 1995 Nov

24;37(962):111-112.

44 The Medical Letter. Melatonin. The Medical Letter 1995 Nov

24;37(962):111-112.

45 The Medical Letter. Melatonin. The Medical Letter 1995 Nov

24;37(962):111-112.

46 The Medical Letter. Melatonin. The Medical Letter 1995 Nov

24;37(962):111-112.

47 Herbert V. Melatonin: Harms from a Pseudo-Cure-All. Nutrition

Today 1995 November/December 30(6):245.

48 The Medical Letter. Melatonin. The Medical Letter 1995 Nov

24;37(962):111-112.

49 Reiter RJ, Robinson J. Meet Melatonin, The Life-giving Molecule. In:

Melatonin: Your Bodyås Natural Wonder Drug. New York, NY: Bantam

Books, 1995 p. 9.

50 Herbert V. Melatonin: Harms from a Pseudo-Cure-All. 1995.

Nutrition Today. November/December 30(6):245.

51 Petrie K, Dawson AG, et al. A double-blind trial of melatonin as a

treatment for jet lag in international cabin crew. Biol Psychiatry 1993

Apr 1;33(7):526-530.

52 Reiter RJ, Robinson J. Melatonin and Your Mind. In: Melatonin: Your

Bodyås Natural Wonder Drug. New York, NY: Bantam Books, 1995 p.

129.

53 van Vuuren RJ, du Plessis DJ, Theron JJ. Melatonin in human semen.

S Afr Med J 1988 Mar 19;73(6):375-376.

54 Erlich SS, Apuzzo ML. The pineal gland: anatomy, physiology, and

clinical significance. J Neurosurg 1985 Sep;63(3):321-341.

55 Erlich SS, Apuzzo ML. The pineal gland: anatomy, physiology, and

clinical significance. J Neurosurg 1985 Sep;63(3):321-341.

56 Puig-Domingo M, Webb SM, et al. Brief report: melatonin-related

hypogonadotropic hypogonadism. N Engl J Med 1992 Nov

5;327(19):1356-1359.

57 Laughlin GA, Loucks AB, Yen SS. Marked augmentation of nocturnal

melatonin secretion in amenorrheic athletes, but not in cycling athletes:

unaltered by opioidergic or dopaminergic blockade. J Clin Endocrinol

Metab 1991 Dec;73(6):1321-1326.

58 Reiter RJ, Robinson J. A Master Sex Hormone. In: Melatonin: Your

Bodyås Natural Wonder Drug. New York, NY: Bantam Books, 1995 p.

126.

59 Isselbacher KJ, Braunwald E, editors, et al. Clinical Pharmacology. In

Harrisonås Principles of Internal Medicine–13th edition (CR-ROM).

New York, NY: McGRAW-HILL, Inc. Health Professions Division,

1994.

60 Reiter RJ, Robinson J. Meet Melatonin, The Life-giving Molecule. In:

Melatonin: Your Bodyås Natural Wonder Drug. New York, NY: Bantam

Books, 1995 p. 3.

61 Erlich SS, Apuzzo ML. The pineal gland: anatomy, physiology, and

clinical significance. J Neurosurg 1985 Sep;63(3):321-341.

62 Reiter RJ, Robinson J. Meet Melatonin, The Life-giving Molecule. In:

Melatonin: Your Bodyås Natural Wonder Drug. New York, NY: Bantam

Books, 1995 p. 4.

63 Bondarenko LA , Anisimov VN. Age-related characteristics of the

effects of epithalamin on serotonin metabolism in the pineal gland of

rats. Biull Eksp Biol Med 1992 Feb;113(2):194-195.

64 Goldstein R. Arginine-vasotocin (AVT)–a pineal hormone in mammals.

Rom J Endocrinol 1992;30(1-2):21-44.

65 Erlich SS, Apuzzo ML. The pineal gland: anatomy, physiology, and

clinical significance. J Neurosurg 1985 Sep;63(3):321-341.

66 Reiter RJ, Robinson J. The Three-Billion-Year-Old Molecule. In:

Melatonin: Your Bodyås Natural Wonder Drug. New York, NY: Bantam

Books, 1995 p. 17-18.

67 Reiter RJ. The ageing pineal gland and its physiological consequences.

Bioessays 1992 Mar;14(3):169-175.

68 Tosini G , Menaker M. Circadian rhythms in cultured mammalian retina.

Science 1996 Apr 19;272(5260):419-421.

69 Erlich SS, Apuzzo ML. The pineal gland: anatomy, physiology, and

clinical significance. J Neurosurg 1985 Sep;63(3):321-341.

70 Erlich SS, Apuzzo ML. The pineal gland: anatomy, physiology, and

clinical significance. J Neurosurg 1985 Sep;63(3):321-341.

71 Laakso ML, Porkka-Heiskanen T, et al. Twenty-four-hour patterns of

pineal melatonin and pituitary and plasma prolactin in male rats under

Ånaturalå and artificial lighting conditions. Neuroendocrinology 1988

Sep;48(3):308-313.

202

DÖNTÕ BIZONYÍTÉK

72 Reiter RJ, Robinson J. Back in Sync. In: Melatonin: Your Bodyås

Natural Wonder Drug. New York, NY: Bantam Books, 1995 p. 161.

73 Reiter RJ, Robinson J. Back in Sync. In: Melatonin: Your Bodyås

Natural Wonder Drug. New York, NY: Bantam Books, 1995 p. 161.

74 White EG. Exercise and Air. In: Testimonies for the Church, Volume 2.

Nampa, ID: Pacific Press Publishing Association, 1868-1871 p. 527.

75 White EG. General Hygiene. In: The Ministry of Healing. Nampa,

ID: Pacific Press Publishing Association, 1905 p. 275.

76 Rao ML, Muller-Oerlinghausen B, et al. The influence of phototherapy

on serotonin and melatonin in non-seasonal depression.

Pharmacopsychiatry 1990 May;23(3):155-158.

77 Lewy AJ, Wehr TA, et al. Light suppresses melatonin secretion in

humans. Science 1980 Dec 12;210(4475):1267-1269.

78 Carr DB, Reppert SM, et al. Plasma melatonin increases during exercise

in women. J Clin Endocrinol Metab 1981 Jul;53(1):224-225.

79 Diaz B, Garcia R, et al. Melatonin and gonadotropin hormones in

pubertal sportsgirls. Rev Esp Fisiol 1993 Mar;49(1):17-22.

80 Hattori A, Migitaka H, et al. Identification of melatonin in plants and

its effects on plasma melatonin levels and binding to melatonin receptors

in vertebrates. Biochem Mol Biol Int 1995 Mar;35(3):627-634.

81 Dubbels R, Reiter RJ, et al. Melatonin in edible plants identified by

radioimmunoassay and by high performance liquid chromatographymass

spectrometry. J Pineal Res 1995 Jan;18(1):28-31.

82 Hattori A, Migitaka H, et al. Identification of melatonin in plants and

its effects on plasma melatonin levels and binding to melatonin receptors

in vertebrates. Biochem Mol Biol Int 1995 Mar;35(3):627-634.

83 Yaga K, Reiter RJ, Richardson BA. Tryptophan loading increases daytime

serum melatonin levels in intact and pinealectomized rats. Life Sci

1993;52(14):1231-1238.

84 The Food Processor for Windows: Nutrition Analysis & Fitness

Software [computer program]. ESHA Research. Salem, Oregon.

85 Dakshinamurti K, Paulose CS, et al. Neurobiology of pyridoxine.

Ann N Y Acad Sci 1990;585():128-144.

86 The Food Processor for Windows: Nutrition Analysis & Fitness

Software [computer program]. ESHA Research. Salem, Oregon.

87 Morton DJ, Reiter RJ. Involvement of calcium in pineal gland function.

Proc Soc Exp Biol Med 1991 Sep;197(4):378-83

88 Meyer AC , Nieuwenhuis JJ , et al. Dihydropyridine calcium antagonists

depress the amplitude of the plasma melatonin cycle in baboons.

Life Sci 1986 Oct 27;39(17):1563-1569.

89 Zawilska JB, Nowak JZ. Calcium channel drugs affect nocturnal serotonin

N-acetyltransferase (NAT) activity in rat pineal gland. J Neural

Transm Gen Sect 84(3):171-182.

90 Reiter RJ. The ageing pineal gland and its physiological consequences.

Bioessays 1992 Mar;14(3):169-175.

91 Stokkan KA, Reiter RJ, et al. Food restriction retards aging of the

pineal gland. Brain Res 1991 Apr 5;545(1-2):66-72.

92 Huether G. Melatonin synthesis in the gastrointestinal tract and the

impact of nutritional factors on circulating melatonin. Ann N Y Acad

Sci 1994 May 31;719():146-158.

93Wilamowska A, Pawlikowski M, et al. Food restriction enhances melatonin

effects on the pituitary-gonadal axis in female rats. J Pineal Res

1992 Aug;13(1):1-5.

94 Massion AO, Teas J, et al. Meditation, melatonin and breast/prostate

cancer: hypothesis and preliminary data. Med Hypotheses 1995

Jan;44(1):39-46.

95 Reiter RJ, Robinson J. Drugs That Deplete Melatonin. In: Melatonin:

Your Bodyås Natural Wonder Drug. New York, NY: Bantam Books, 1995

p. 188.

96 Ekman AC, Leppaluoto J, et al. Ethanol inhibits melatonin secretion

in healthy volunteers in a dose-dependent randomized double blind

cross-over study. J Clin Endocrinol Metab 1993 Sep;77(3):780-783.

97 Touitou Y, Fevre-Montange M, et al. Age- and sex-associated modification

of plasma melatonin concentrations in man. Relationship to

pathology, malignant or not, and autopsy findings. Acta Endocrinol

(Copenh) 1985 Jan;108(1):135-144.

98 Erlich SS, Apuzzo ML. The pineal gland: anatomy, physiology, and

clinical significance. J Neurosurg 1985 Sep;63(3):321-341.

99 Erlich SS, Apuzzo ML. The pineal gland: anatomy, physiology, and

clinical significance. J Neurosurg 1985 Sep;63(3):321-341.

100 Schlager DS. Early-morning administration of short-acting beta

blockers for treatment of winter depression. Am J Psychiatry 1994

Sep;151(9):1383-1385.

101 McIntyre IM, Burrows GD, Norman TR. Suppression of plasma

melatonin by a single dose of the benzodiazepine alprazolam in humans.

Biol Psychiatry 1988 May;24(1):108-112.

102 McIntyre IM, Burrows GD, Norman TR. Suppression of plasma

melatonin by a single dose of the benzodiazepine alprazolam in humans.

Biol Psychiatry 1988 May;24(1):108-112.

103 Childs PA, Rodin , et al. Effect of fluoxetine on melatonin in patients

with seasonal affective disorder and matched controls. Br J Psychiatry

1995 Feb;166(2):196-198.

104 Surrall K, Smith JA, et al. Effect of ibuprofen and indomethacin on

human plasma melatonin. J Pharm Pharmacol 1987 Oct;39(10):840-843.

105 Surrall K, Smith JA, et al. Effect of ibuprofen and indomethacin on

human plasma melatonin. J Pharm Pharmacol 1987 Oct;39(10):840-843.

106 Honma K, Kohsaka M, et al. Effects of vitamin B12 on plasma melatonin

rhythm in humans: increased light sensitivity phase-advances the

circadian clock? Experientia 1992 Aug 15;48(8):716-720.

107 Reiter RJ, Robinson J. The Elusive enemy–Electromagnetic fields.

In: Melatonin: Your Bodyås Natural Wonder Drug. New York, NY:

Bantam Books, 1995 p. 169-180.

203

MELATONIN

204

DÖNTÕ BIZONYÍTÉK