Ne félj!

 

 

 

Ne félj!

Hogyan éljünk félelem nélkül a mai világban

 

 

 

 

 

Ifjúságvezetők kézikönyve

 

 

 

 

Készítette: a Generál Konferencia Ifjúsági Osztálya

 

 

 

 

 

 

 

 

"Mivel én vagyok Urad, Istened, a ki jobbkezedet fogom, és a ki ezt mondom néked: Ne félj, én megsegítelek!" (Ézsaiás 41:13)

 

 

 

 

 

 

BEVEZETÉS

 

 

Biztos vagyok abban, hogy mindnyájunk számára ismerős a következő helyzet: Isten népe kényelmesen pihen a hit melegágyában. A Teremtőt határtalan áldásaiért dicsérik és alkotásaiban gyönyörködnek. Majd hirtelen, minden egy csapásra megváltozik: egy nemzeti szintű tragédia az egész világot felforgatja. Terroristák merényleteket hajtanak végre, bombák robbannak, repülőgép szerencsétlenségek követik egymást, ártatlan emberek életüket vesztik.

Mindez egy pillanat műve: az a világ, amely valaha biztonságosnak volt mondható, hirtelen megtelik félelemmel és bizonytalansággal. Akik egykor magabiztosan tettek bizonyságot hitükről, és imában Istenhez fordultak minden egyes dolgukkal, most tekintetüket más dolog miatt fordítják a menny felé. Egy kérdés foglalkoztatja őket csupán: Miért? Miért? Miért?

Vannak, akik az egyre növekvő bizonytalanság közepette még az előbbinél is sokkal veszélyesebb kérdéseket tesznek fel: Hol van ilyenkor Isten? Miért nem akadályozza meg, hogy az ilyen dolgok bekövetkezzenek? Hogyan engedheti, hogy az események idáig fajuljanak?

Ahogyan a kígyó körbeöleli és megfojtja áldozatát, a félelem is váratlanul önti el az embert. A félelem megfoszt Istenbe vetett hitünktől, reményeink beteljesülésétől, továbbá rombolja Istennel kialakított bizalmas kapcsolatunkat.

A kérdésekre van válasz. Fontos, hogy minél hamarabb megértsük, és kezelni tudjuk ezeket a dolgokat, hiszen ha nem kapunk választ a kérdéseinkre, akkor bizonytalanságban élünk. A bizonytalanság pedig gátolja azt, hogy újra megerősödjön az Istennel kialakított kapcsolatunk.

Ez a kézikönyv azzal a céllal jött létre, hogy gyakorlatias tanácsaival és könnyen megvalósítható tevékenységeivel segítséget nyújtson neked és csoportodnak. Ha szorgalmasan tanulmányozzátok a kézikönyvet, és a benne található tanulmányokat, akkor idővel azt fogjátok tapasztalni, hogy hitetek megerősödik, reményetek megújul. Képesek lesztek bármivel szembenézni a jövőben: legyen az jó dolog vagy rossz!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

 

 

A Ne Félj! kézikönyvben 12 tanulmány található. A különböző tanulmányok abban segítenek, hogy hogyan éljünk félelem nélkül a mai világban. A tanulmányok a következő módon épülnek fel:

 • Egy történet a megfelelő lelki ráhangolódás végett.
 • A témával kapcsolatos igeversek a Bibliából, valamint idézetek Ellen White műveiből.
 • Olyan tevékenységek és játékok, amik szintén a témához illenek.
 • Heti házi feladatok a fiatalok részére.

Ne feledkezz meg arról, hogy először neked kell megbirkóznod ezzel az anyaggal! Ezért azt tanácsoljuk, hogy mielőtt felkészülsz az összejövetelekre, szánj időt arra, hogy áttanulmányozd a kézikönyv első három fejezetét. Hiszen meglehet, hogy te saját magad sem tudod azt, hogy miként kezeld a világban történő eseményeket, valamint a benned lakozó bizonytalanságot.

Isten azt szeretné, hogy félelem nélkül tudjunk szembenézni bármivel, akármi is történjék. Mennyei Atyánk arra bátorít minket, hogy "járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez" (Zsid 4:16). Tanuljunk Tőle (Mt 11:29), s így az ő tökéletes szeretete "kiűzi a félelmet" (1Jn 4:18) a szívünkből.

Az Úr áldását kívánom életetekre. Vigyetek reményt a reménytelen emberek életébe a Szentlélek segítségével!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARTALOM:

 

Oldal

   2       -     Bevezetés

 1. -     Használati utasítás
 1.    -     1. fejezet - Isten bennem él

8       -     2. fejezet - Isten vezet engem

11     -     3. fejezet - Isten rajtam keresztül szeret másokat

13     -     4. fejezet - Hogyan éljünk félelemmentesen - stratégiák

 

15     -     1. munkaterv - A ház előkészítése

16     -     2. munkaterv - Az elme előkészítése

17     -     3. munkaterv - Zárjuk le a múltat!

18     -     4. munkaterv - Felkészülés a jövőre

 

20     -     5. munkaterv - Az elveszett paradicsom

21     -     6. munkaterv - Hamisítványok

22     -     7. munkaterv - Krisztus a mi példaképünk

23     -     8. munkaterv - Értékes vagy!

 

25     -     9. munkaterv - Hogyan szerette Jézus embertársait

26     -    10. munkaterv - Jézus szeret engem

27     -    11. munkaterv - Az én feladatom

28     -    12. munkaterv - Tökéletes szeretet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. fejezet

ISTEN BENNEM ÉL

 

 

            "Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül." (Zsid 4:16)

 

 

            Sokan félnek a mai világban. Azonban a félelem, ami az emberek életének minden területére kihat nem a világban zajló események eredménye, hanem sokkal inkább annak a következménye, ami az emberek elméjében játszódik le.

            Ha nem látjuk tisztán, hogy Isten milyen szerepet játszik az életünkben vagy a világot alakító eseményekben, akkor a bizonytalanság és a félelem rabjaivá válunk. Isten azt ígérte, hogy békét lelünk általa. Azonban ha félünk, akkor ez azt jelzi, hogy az Istennel való kapcsolatunk nem elég szilárd, nem elég erős.

 

Porevők

 

            Évszázadokkal ezelőtt, a keleti despoták hatalmas hasznot húztak a birodalmaikon áthúzódó kereskedelmi utak ellenőrzéséből. Amikor a nyugatról érkező követek az uralkodó színe elé járultak, mindig a földig kellett hajolniuk, szájukat pedig a porba kellett nyomják.

            A pénz bűvöletében élő kereskedők pedig nem tétováztak, tették amit tenniük kellett, és ették a port. Aztán jöttek az angol követek. Az uralkodó a királyi palotában fogadta a szigetország követeit. Ők azonban nem voltak hajlandóak hajlongani, meg port enni, hanem kihúzták magukat, és egyenesen megálltak az uralkodó előtt.

            "Nem tehetitek ezt!" - háborodtak fel az uralkodó emberei. "Csak akkor beszélhettek az uralkodóval, és csak akkor tartózkodhattok egy helyen vele, ha a földig hajoltok."

            "Nos, akkor kénytelenek leszünk lemondani arról a megtiszteltetésről, hogy az uralkodóval találkozzunk, és mással fogunk üzletet kötni!" - így a válasz.

            Amikor a keletiek látták, hogy az angol követek nem holmi talpnyaló kéregetők, onnantól fogva az angol korona követeit egyre növekvő tisztelet övezte a keleti birodalmakban. Többé nem kellett az uralkodó előtt megalázkodniuk, hanem kellemes légkörben tárgyalhattak a vezetőkkel.

            Meglehet, hogy te is találkoztál már olyan keresztényekkel, akik a talpnyaló követekhez hasonló módon próbálkoztak azzal, hogy elnyerjék a menny figyelmét. Az ilyen emberek gondolkodás nélkül követik uruk parancsait, holott nem ismerik Őt igazán.

Ha mindezt alaposan végiggondoljuk, akkor nyilvánvaló, hogy ez rabszolgaság. A kereszténység pedig nem erről szól. Időt kell szánnunk arra, hogy megismerjük Istent. Meg kell értenünk azt, hogy Isten mit vár el tőlünk; arra is rá kell jöjjünk, hogy hogyan közeledjünk a kegyelem királyi székéhez, és hogyan viselkedjünk a világmindenség Urával.

 

 

 

 

Az igazi akadály

 

A Biblia világosan a tudtunkra adja, hogy egy tragédia nem állíthat valódi akadályt Isten és gyermekei közé. A halál, a pusztulás egyaránt arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen nagy szükségünk van Istenre. Pál apostol meg volt győződve arról, hogy "sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban." (Róm 8:38-39)

Mi vagyunk azok, akik a baj idején akadályt állítunk fel Isten és közénk. Mi engedjük, hogy a félelem úrrá legyen rajtunk a zűrzavar közepette. "Mert valaki (akárki) … elhajlik tőlem és az ő bálványait veszi föl szívébe, és vétkének botránkozását teszi orczája elé, … kiirtom népem közül." (Ez 14:7-8)

Amikor tragédiák következnek be, amikor elveszítjük szeretett családtagjainkat, barátainkat, amikor nemzetek egymás életére törnek, az emberek felteszik a kérdést: Hol van Isten? Azonban nem árt, ha magunknak is feltesszük ezt a kérdést: És én hol vagyok? A magány, amit érzünk, nem azért van, mert Isten elhagyott minket, hanem azért, mert mi hagytuk el Őt.

Hogyan lehetséges mindez? Nos, kihagytuk Istent az otthonunkból, iskolai és üzleti tevékenységeinkből. Kifelejtettük Őt a terveinkből, az álmainkból; amikor döntéseket hoztunk, nem kértük ki a tanácsát. Istent úgy kezeljük, mint egy megbízható poroltót, amit vészhelyzet esetére félretettünk a sarokba. Így bármikor bevethető állapotban tároljuk. Azonban nem árt, ha észben tartjuk, hogy Isten nem részidőben "dolgozik". Nem kap órabért. Ha azt akarjuk, hogy életünk félelemmentes legyen, akkor Istennek mindig helyet kell biztosítanunk az életünkben, a döntéseinkben.

 

 

Gondban vagyunk

 

A világon sok milliónyi embert foglalkoztatja ugyanaz a kérdés: Pontosan milyen szerepet kellene játsszon Isten az életemben? Milyen elvárásaim legyenek vele szembe?

Egyes népszerű vélekedésekkel szemben, Isten nem a Télapó. Nem tölti azzal az idejét, hogy az emberek kívánságlistáját teljesítse.

Ne hibáztasd Istent, ha nem kapod meg azt az állást, feleséget, férjet, házat, amiről álmodoztál. Ne okold Istent azért, ha nem nyered meg a lottó főnyereményét. Mindent a rendelkezésedre bocsátott ahhoz, hogy okos döntéseket hozzál. "Értelmet adtam neked." - mondja a Biblia. "Használd!"

Ellenben, ha a dolgok a te javadra válnak, akkor ne azzal töltsd az időt, hogy állandóan hálálkodsz Istennek. Valaki egyszer azt mondta, hogy "Minél keményebben dolgozom, annál szerencsésebb vagyok". Inkább adj hálát Istennek azért, hogy megadta a képességet és módot arra, hogy jó döntést hozzál. Isten sokkal fontosabb dologért fáradozik - a te örök életedért. Ha azzal töltöd az időt, hogy Isten keze nyomát keresed a mindennapi történésekben - legyenek azok jók, vagy rosszak - akkor könnyen csalódhatsz. Az élet rohanó, igazságtalan és veszélyes - Isten nem az.

 

 

 

Isten akarata

 

Majd itt van egy másik lényeges kérdés, ami az előbbihez hasonlóan sok fejtörést okoz Isten gyermekeinek: Mi Isten akarata?

Ez egy olyan kérdés, amire maga Krisztus adta meg a választ, azonban sok keresztény figyelme elsiklik e felett az igeszöveg felett: "Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, a ki elküldött engem … Az pedig annak az akarata, a ki elküldött engem, hogy mindaz, a ki látja a Fiút és hisz ő benne, örök élete legyen." (Jn 6:38, 40)

Álljunk csak meg egy pillanatra! Akkor ez azt jelentené, hogy mindenben Isten akarata lenne a döntő? Abban, hogy milyen iskolába járjak, milyen munkát válasszak, ki legyen a barátom, a társam, stb. Az életem egy írott könyv, és nekem azon kell munkálkodnom, hogy az abban leírtak szerint éljek, és ezáltal teljesítsem Isten akaratát?

Jézus szerint, Isten azt akarja, hogy üdvözüljünk. Pont. A többi a te dolgod. Pál apostol ezt úgy fogalmazta meg, hogy "annakokáért, szerelmeseim, … félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességeteket." (Fil 2:12, 13)

 

 

Első ötlet

 

Hogyan éljünk félelemmentesen a mai világban? Itt van az első javaslat: Isten bennünk kell munkálkodjon, nem pedig a külső világban. Ne próbáljuk Őt tetten érni az életünket befolyásoló eseményekben. A lényeg az, hogy Isten közvetlenül bennünk, a mi értelmünkben legyen munkában, nem pedig a bizonytalan fizikai világban, vagy azokban a helyzetekben, amiket a bűn jelenléte miatt vagyunk kénytelenek elviselni.

Ahogyan azt a tanulmányunk elején található szöveg is bizonyítja, járuljunk bizalommal Isten trónja elé, mivel ez a trón a mi szívünkben található. Jézus mondja, hogy "az Isten országa ti bennetek van" (Lk 17:21). Majd hozzáteszi, hogy "az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak" (Mt 24:35).

Hol van Isten, amikor szerencsétlenségek történnek és ártatlan emberek halnak meg? Hol van Isten, amikor a félelemtől összeszorul a szívünk, és képtelenek vagyunk bizonyos helyzetekkel megbirkózni? Ha arra kértük Istent, hogy költözzön a szívünkbe, ha elhatároztuk, hogy az Ő útmutatása szerint fogunk élni, ha elfogadtuk kegyelmét, akkor Isten bennünk van, és elűzi a félelmet szívünkből. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. fejezet

ISTEN VEZET ENGEM

 

 

"Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, a ki szégyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét." (2Tim 2:15)

 

            Most, hogy Istent a szívünkbe hívtuk, ideje beülni az iskolapadba, és tanulni pár fontos leckét. Az első lecke címe: Miért vagyunk mi emberek ilyen nagy slamasztikában.

            A tankönyvünk, a Biblia káprázatos képet fest mind a múltról, mind a jövőről. Felfedi előttünk, hogy honnan jöttünk, és azt is, hogy hová tartunk. A probléma az, hogy mi pont a kettő között, a jelenben élünk.

 

Tökéletes lények egy tökéletes világban

            Ádám és Éva szemtől szemben beszélhetett Teremtőjével. Együtt sétálhattak vele hűvös alkonyatkor, és láthatták, amint a nemrég teremtett nap alábukik a hegyek mögé. Harag, félelem, kétség nem rontotta kapcsolatukat. A világon végig áradt a szeretet és a béke.

            Sátán azonban egyenlő esélyt akart arra, hogy a boldog párral érintkezhessen. Ezért Isten, döntés elé állította Ádámot és Évát. A jó és a gonosz tudásának a fáját a kert közepébe helyezte. Ezzel tulajdonképpen azt mondta, hogy "Két választásotok van: vagy az én vezetésem alatt éltek, és én minden megadok a számotokra, kiélhetitek a kreativitásotokat; vagy úgy döntötök, hogy Sátán uralma alatt éltek, aki életetek minden területére határokat fog felállítani. Ti kell döntsetek."

            Sajnos, a föld első lakói úgy döntöttek, hogy megszakítják Teremtőjükkel a kapcsolatot. Éden kapuinak bezáródása annak a korszaknak a kezdetét jelentette, amikor már többé nem nyílt lehetőség arra, hogy Ádám és Éva szemtől szemben beszélhessen Istennel. Ami pedig még szomorúbb az egész dologban az az, hogy többé nem éltek Isten védelme alatt. Egy új pusztító hatalom befolyása alá kerültek mind fizikailag, mind mentálisan.

            Vajon Isten igazságos volt Ádámmal és Évával? Vajon nem tudott volna tenni valamit még értük? Egy dolgot tehetett volna: megöli Sátánt és követőit. Azonban ez nem Isten módszere, hiszen Ő az élet létrehozásáért és annak fenntartásáért felelős.

 

Isten éltet - Sátán hatalmaskodik

            Az elmúlt évezredekben Isten volt az, aki fenntartotta életünket. Sátán pedig szüntelenül gyakorolta hatalmát felettünk. Bizonyítékot akarsz rá? Amíg Jézus vissza nem tér, addig minden ember megízleli a halált. Ez ellen pedig nem tehetünk semmit.

            A történetünk azonban nem ér véget hat láb mélységben. Pontosabban a történet nem ér itt véget. A sírok egy napon meg fognak nyílni. Egy napon Ádám és Éva, valamint milliónyi embertársuk újra visszatér Édenbe. Életüket pedig Isten uralma alá akarják majd helyezni. Az ember elméje újra szabad lesz a bűn és a félelem romboló hatása alól.   

            "Mindez nagyon szép és jó." - mondod te. De mit tegyek, amikor az élet szörnyű tragédiákat produkál? Mit tegyek, amikor úrrá lesz rajtam a félelem, és tehetetlennek érzem magam? Mit tegyek, amikor tudni akarom, hogy miért történnek dolgok?

            A válasz nagyon egyszerű.

 

Krisztus a mi példaképünk

Krisztus tudta, hogy mire vállalkozik. Tisztában volt azzal, hogy minden nemzedéknek meglesznek a saját küzdelmei. Látta előre, hogy milyen szörnyűséges események követik majd egymást: Jeruzsálem pusztulása, a sötét középkor, holocaust, terrorizmus. Ezért olyan tettre szánta rá magát, amely megdöbbentette az egész világmindenséget. Elhagyta a menny biztonságos és tökéletes légkörét, hogy sorsközösséget vállaljon az emberiséggel. Azonban, amikor rászánta magát erre a lépésre, többet akart pusztán annál, minthogy megváltson minket.

A rómaiak egyáltalán nem voltak kedves emberek, sőt, természetüknél fogva sokat kegyetlenkedtek. A zsidó népet nemcsak keményen adóztatták, de megalázóan is bántak velük. Így nem csoda, hogy a zsidó nép haragjában zavargott.

Az utakon, földeken elrettentő mennyiségű kereszt hirdette a rómaiak kegyetlenségét. A földet ártatlan emberek vére áztatta. A tömeg forrongott a dühtől, az embereken úrrá lett a félelem.

Érdekes módon, Jézus sem nem haragudott, sem nem félt. A szeretetről és a reményről prédikált a tömegeknek. Bár üldözői sokat kínozták, sokszor megalázták, de Jézus mégsem bosszulta meg a neki okozott fájdalmakat. Soha nem kérdezte, hogy miért történik mindez vele, …. csak egyszer.

 

A Kálvária legsötétebb órája

Ahogyan utolsó, szenvedéssel teli óráiban Krisztus a római kereszten függött, ajkát olyan szavak hagyták el, melyek egyáltalán nem voltak jellemzőek arra a Jézusra, aki életének utolsó három évét azzal töltötte, hogy reményt és gyógyulást hozott emberek ezreinek az életébe. Felkiáltott, és egy olyan igét ismételt el, amit valószínűleg még gyermekként sajátított el: "Én Istenem, én Istenem! Miért hagytál el engemet?" (Mt 27:46)

            Miért kérdezte azt Krisztus, hogy "Miért"?

            Ellen White a következőket írja erről: "Isten Krisztusra, mint helyettesünkre és kezesünkre helyezte minden gonoszságunkat, bűnünket és igazságtalanságunkat. Ádám minden leszármazottjának a bűne az ő szívére nehezedett súlyos teherként. Isten haragja a bűnnel szemben, nemtetszésének félelmetes kinyilatkoztatása a bűn, az igazságtalanság miatt rettenettel töltötte el Krisztus szívét. Krisztus egész élete az Atya kegyelmének és megbocsátó szeretetének a jó hírét közölte az elesett világgal. Üdvösség a bűnösök számára, ez volt a feladata és állandó célja működésének. Most azonban, mivel a bűn szörnyű terhét hordozta, nem tudta meglátni az Atya megbékülést sugárzó arcát." (Jézus élete, 660.o.)

            Természeténél fogva, a bűn elkülönít minket Istentől. Abban a szörnyű órában, ahogyan Krisztus helyettünk függött a kereszten, megszakadt Mennyei Atyjával való kapcsolata. Alig bírta elviselni a szívét mardosó fájdalmat, majd felkiáltott: Miért?

            Ugyanez velünk is megtörténhet. Amikor megengedjük, hogy a bűn teret nyerjen életünkben, amikor hátat fordítunk az Életadónak, akkor mi is feltesszük ezt a kérdést. A bizonytalanság mindazok életét sötétségbe borítja, akik úgy döntenek, hogy Megváltó nélkül akarják élni az életüket. Ahogyan a sötétség egyre nő körülöttünk, elkezdünk félni.

 

 

 

A múlt visszhangjai

            Nincs minden elveszve. Krisztus tapasztalatában egy másik bibliai alak is osztozott. Dávid is megtapasztalta az Istentől való elszakadás következményeit. Sokat mondanak annak a Dávidnak a szavai, aki megújulva tért vissza az Úrhoz: "még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem." (Zsolt 23:4)

            Ha a félelem jelen van az életedben, akkor ez valószínűleg annak a következménye, hogy a bűn is jelen van. De ne keseredj el! Ha megengeded, hogy a Szentlélek belépjen az életedbe és eltörölje bűneidet, akkor Dávidhoz hasonlóan megtapasztalod majd, hogy bármit is hoz az élet, mindennel meg tudsz birkózni. Ha Krisztus a szívedben lakozik, ha cselekedeteidnek és gondolataidnak Ő a vezére, akkor szabad leszel, és a félelem nem fogja beárnyékolni életedet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. fejezet

ISTEN RAJTAM KERESZTÜL SZERET MÁSOKAT

 

"A szeretetben nincs félelem; sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár; a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben." (1Jn 4:18)

 

Egy közismert adventista író a következő történettel szemléltette a fenti igeszöveg lényegét:

 

            Egy napsütéses szombati délutánon sétálni indultunk a feleségemmel. Kedvenc utunk mentén mindig elhaladunk egy lakókocsi mellett, amely egy ápolatlan külsejű párnak ad otthont. A lakókocsit egy hatalmas, mogorva kutya őrzi, aki mindig veszettül ugat, ha valaki elhalad az úton.

            A kutyát láncra verve tartották a gazdái, azonban aznap, amikor oda értünk arra lettünk figyelmesek, hogy a kutya nyakából hiányzik a lánc. A kutya amint megpillantott minket, egyből felkelt és vicsorogva elindult felénk.

            A látványtól teljesen lemerevedtek a végtagjaim, és képzeletben már a legrosszabbra is felkészültem. Lelki szemeimmel már szinte láttam, ahogyan a kutya nekiront védtelen lábaimnak. Egy dologban azonban teljesen biztos voltam: tudtam, hogy ez nem lesz egy kellemes találkozás.

            Éppen azon voltam, hogy a feleségem és a közeledő kutya közé álljak, amikor észrevettem, hogy a párom már nincs mellettem. Elkezdett rohanni visszafelé az úton, és minden erejével azon volt, hogy minél messzebb kerüljön az őrjöngő kutyától.

            Hirtelen, a kutya irányt változtatott. Már nem én voltam a támadás célpontjában, hanem a menekülő feleségem. A félelem egy szempillantás alatt elhagyott. Az áldozat helyett átvettem a támadó szerepét. Elordítottam magam, és a kutya után szaladtam; készen voltam bármire, hogy megállítsam. Éles karmok, csattogó állkapocs - semmi sem állíthatott volna meg. A saját biztonságommal nem foglalkoztam, hiszen életem szerelmét támadták meg.

            Szerencsére, mielőtt sor került volna az összecsapásra, a kutya gazdája megjelent a lakókocsi ajtajában, és rászólt a kutyára. Csodával határos módon, a kutya hallgatott gazdájára, és visszavonult. Miután a kutya nyakára visszakerült a lánc, a feleségemmel folytattuk a sétánkat.

 

            Akik kerültek már ilyen helyzetbe, azok tudják, hogy 1Jn 4:18 mit jelent. Ők értik, hogy milyen az, amikor a szeretet a cselekedeteik mozgatórugója.

            Az utolsó időkben Isten hadserege ilyen egyénekből fog állni. Istennek olyan emberekre van szüksége, akik teljesen odaszánják magukat, és nem félnek, hanem követik Urukat.

 

Megtérés a tökéletes szeretethez

            Mi történik, ha egy ember elfogadja Krisztust? Az ember figyelmének a középpontjában már nem az én áll. Az ember már nem értékeli magát többre, és nem szereti jobban saját magát, mint embertársait; nem teszi magát az első helyre. Az ember döntéseit már nem az önérdek határozza meg. A megtért ember Krisztus életéről mintázza a sajátját. Ilyen módon, az ember rájön arra, hogy Krisztushoz hasonlóan, félelem nélkül élhet ebben az ijesztő világban.

            "Akik Krisztus keresztjének a szolgái akarnak lenni, fel kell, hogy vértezzék magukat a közelgő küzdelemre. Semmilyen fenyegetés nem tántoríthatja el őket, semmilyen veszély nem kényszerítheti őket meghátrálásra. Bár a küzdelemben elővigyázatosaknak kell lenniük, de ugyanakkor bátraknak és határozottaknak is. Krisztus követői teljesen oda kell szenteljék magukat. Isten ügye a legfontosabb, minden csak másodlagos lehet ezután." (Conflict and Courage, 128.o.)

            A félelem kiűzésére az a leghatásosabb módszer, ha másokkal törődünk. Így érhet bennünket bármilyen megpróbáltatás, bármilyen nagy sérelem, többé már nem magunkkal fogunk foglalkozni, hanem más emberek szenvedéseit és szükségleteit fogjuk szem előtt tartani.

 

Élet félelem nélkül

            Kísérd figyelemmel Jézus gyötrődését a Gecsemáné kertben, amint akkori és jövőbeli követőiért imádkozik; szenvedését a kereszten, ahol arra is gondja van, hogy édesanyjáról gondoskodjék. Halld meg, ahogyan arra kéri Atyját, hogy bocsásson meg azoknak, akik keresztre feszítették. 

            A szeretet mindenkit megváltoztat. A keresztény szeretet örökre megváltoztatja életünket, elűzi a félelmet életünkből.

            Ahhoz, hogy félelem nélkül élhessük életünket, mindössze három dolgot kell tennünk:

 1. Engedjük meg, hogy Krisztus uralja szívünket.
 2. Olyan kapcsolatot alakítsunk ki Vele, amely mindig erősödik, és egyre jobban elmélyül. Engedjük, hogy a szeretet törvénye és Isten akarata vezessen minket.
 3. Engedjük, hogy a Szentlélek megtöltse szívünket és értelmünket a menny tökéletes szeretetével. Így más emberek szükségleteit fogjuk a szemünk előtt tartani.

Az emberi szív ilyen mértékű átalakulása a kétkedés, a bizonytalanság legapróbb csiráját is eltávolítja. Ha Krisztus él a szívünkben, akkor ott a félelemnek már nem jut hely. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. fejezet

HOGYAN ÉLJÜNK FÉLELEMMENTESEN - STRATÉGIÁK

 

 

Ebben a fejezetben olyan tanácsokat találsz, amelyek abban segítenek, hogy félelem nélkül éljünk a mai világban. Azt tanácsoljuk, hogy minden hét kezdetén szánj 10 percet arra, hogy a munkatervet és a benne tárgyalt témákat végigelemezd.

Ezek a vázlatok útmutatás céljából készültek. Neked annyi a feladatod, hogy a saját ötleteiddel kibővítsd őket. Te döntöd el, hogy a saját történeteidet, az általad kitalált feladatokat használod, vagy azokat, amelyeket már megadtunk. Figyelj arra, hogy a következő elemekből építsd fel a munkatervet:

 • Az aktuális témával kapcsolatos énekek
 • Ima Isten jelenlétéért
 • Egy történet
 • Csoportos tevékenységek
 • Könnyen megoldható házi feladatok
 • Idézetek: a Bibliából és Ellen White műveiből

A Ne félj! kézikönyv negyedik fejezete három részre tagolódik. Az első rész (1-4.) a bennünk lakozó Jézusról szól, a második rész (5-8.) pedig arról, hogy hogyan lehet a menny előírásai szerint élni. A harmadik rész (9-12.) az emberek szükségleteivel foglalkozik.

Isten áldását kívánjuk a csoport életére és munkájára!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. rész (1-4.)

Nem félek, mert ISTEN BENNEM ÉL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. munkaterv

ISTEN BENNEM ÉL

 

Olvasd fel az 1. fejezetet a csoportodnak!

 

Téma: A "HÁZ" ELŐKÉSZÍTÉSE

 

Cél:

Segítséget nyújtani a csoporttagoknak abban, hogy felkészüljenek Krisztus fogadására.

 

Történet:

Sir Ernest Shackleton felfedező egy alkalommal arra kényszerült, hogy csoportjának pár tagját egy szigeten hagyja. Angliából visszafelé jövet vissza akart menni értük, azonban visszatérésében akadályozták. Mire visszaért, a tenger befagyott. Nagy nehezen megtalálta az embereit, akik nemcsak, hogy életben voltak, de teljesen készen álltak az indulásra. "Honnan tudtátok, hogy jövök?" - kérdezte a felfedező. "Nem tudtuk, hogy jössz." - mondta a csapat egyik tagja. "De a vezetőnk minden reggel összetűrte a hálózsákját és azt mondta: 'Fiúk, készülődjetek! Lehet, hogy a főnök ma értünk jön!'"

 

Ha azt akarjuk, hogy Jézus életünk része legyen, akkor naponta készen kell állnunk Jézus fogadására.

 

Tevékenységek:

 • Osszatok meg egymással a saját életetekből származó "Arra készültem, hogy…" kezdetű történeteket, tapasztalatokat.
 • Beszélgessetek arról, hogy mit kell tennie valakinek, ha Krisztust az életébe akarja fogadni.

 

Házi feladat:

 • Isten segítségét kérni minden reggel, azoknak a jellembeli hibáknak és bűnöknek az azonosításában, melyek meggátolják Krisztus munkáját az életedben.

 

Idézetek:

"Jézus azért jött, hogy az emberi léleknek Szentlelket adjon, aki által Isten szeretete tölti be a szívet. Lehetetlen azonban olyan emberekre árasztani a Szentlelket, akik megmerevedtek elgondolásaikban, akiknek a tanításai állandósultak és változhatatlanok, akik a Krisztus korában élő zsidókhoz hasonlóan emberi parancsolatok és előírások szerint járnak." (Szemelvények, 1. kötet, 354.o.)

 

"Ám az igaz kitart az ő útján, és a tiszta kezű ember még erősebbé lesz." (Jób 17:8)

 

 

 

 

 

 

 

2. munkaterv

ISTEN BENNEM ÉL

 

 

Téma: AZ ELME FELKÉSZÍTÉSE

 

Cél:

Hatásos módszerek keresése, melyek által felkészíthetjük elménket a bennünk lakozó Krisztus befogadására.

 

Történet:

Agyműtétet hajtottak végre egy hat éves kislányon Chicagoban. A rohamok, melyek egyre inkább legyengítették a kislány szervezetét, teljesen megszűntek. Ráadásul a kislány viselkedése is teljesen megváltozott. A műtét előtt a kislányt nemcsak tanárai, de még a szülei is alig bírták elviselni. Engedetlen volt, tört, zúzott, pusztított. Olyan csúnyán viselkedett a tanáraival, hogy inkább hazaküldték. Miután agyának egyik felét eltávolították, a rosszullétek alábbhagytak. Szülei boldogan jelentették, hogy "Minden megváltozott. A gyermekünket teljesen kicserélték."

 

Tevékenységek:

 • A sebészeti beavatkozáson túl, milyen más módszerek állnak a rendelkezésünkre ahhoz, hogy egy ember viselkedését megváltoztassuk?
 • Beszélgessek olyan esetekről, amikor Isten arra késztetett titeket, hogy egy dologgal kapcsolatban meggondoljátok magatokat.

 

Házi feladat:

 • Készíts egy listát agyad azon "részeiről", amelyeket a nagy Orvossal szívesen eltávolíttatnál.
 • A hét során imádkozzatok a listán szereplő dolgokért.

 

Idézetek:

"Aki készakarva nem ismeri meg az emberi test törvényeit, és tudatlanságból áthágja őket, vétkezik Isten ellen. Mindenkinek kötelessége a lehető legegészségesebb létfeltételeket megteremtenie magának. Szokásainkat az értelem irányítása alá kell helyeznünk; értelmünket pedig Isten irányítása alá." (Krisztus példázatai, 240.o.)

 

"A ki szereti a szívnek tisztaságát, beszéde kedvesség: annak barátja a király." (Péld 22:11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. munkaterv

ISTEN BENNEM ÉL

 

Téma: ZÁRJUK LE A MULTAT

 

Cél:

Arra bátorítani a fiatalokat, hogy ahogyan Isten megbocsátott nekik, ugyanúgy ők is bocsássanak meg maguknak.

 

Történet:

Az amerikai Vöröskereszt alapítója Clara Burton. Egyik alkalommal egy barátja eszébe juttatott egy olyan esetet, amikor nagyon megalázták őt. "Hát nem emlékszel?" - kérdezte a barátja. "Nem." - mondta Clara. "Határozottan emlékszem, hogy elfelejtettem!"

 

Isten meg akarja és meg tudja bocsátani a múltban elkövetett bűneinket. Akkor mi miért nem vagyunk erre képesek? Isten a tenger mélységeibe dobja a bűneinket, majd egy óriási táblát rak a partra a következő felirattal: Tilos a horgászat!

 

Tevékenységek:

 • Beszéljetek a szívek mélyén bujkáló, és a legnehezebben megbocsátható személyes bűnökről.
 • Beszéljétek meg, hogy Isten miért a tengert használja szemléltető eszközként a bűnök megbocsátására.

 

Házi feladat:

 • Imádkozzatok a legnehezebben megbocsátható bűnökért.
 • Naponta képzeljétek magatok elé azt a jelenetet, ahogyan Jézus a tengerbe dobja bűneiteket, leveri tenyeréről a port, majd elégedett mosollyal távozik a partról.

 

Idézetek:

"A jót cselekvésben nincs önvád, lelkifurdalás, vagy önhibáztatás; csak a jót tevés jól eső tudata." (An Appeal to the Youth, 51.o.)

 

"Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól." (1Jn 1:9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. munkaterv

ISTEN BENNEM ÉL

 

Téma: FELKÉSZÜLÉS A JÖVŐRE

 

Cél:

Arra bátorítani a fiatalokat, hogy felkészülten várják az örök életet.

 

Történet:

Van egy népszerű tévésorozat, a M.A.S.H., ami a koreai háború idején játszódik. Az egyik részben B.J. Honeycuttnak, az egyik szereplőnek lehetősége nyílik arra, hogy megcsalja a feleségét, azonban Honeycutt úgy dönt, hogy inkább ellenáll a kísértésnek. Tettét pedig a következőképpen indokolja meg: "Egy őrült világban élek, ahol semminek sincs értelme. Körülöttem mindenki csak a mának él, mivel meglehet, hogy számukra nincs holnap. Én azonban inkább a holnapnak élek, mivel számomra nincs ma."

 

Honeycutt abban a reményben élte az életét, hogy egyszer még látni fogja a családját. Ez pedig éppen elegendő volt ahhoz, hogy a legnehezebb helyzetekből is győztesen kerüljön ki. Ugyanez érvényes a keresztényekre is, akiket az örök élet reménysége bármi másnál jobban kellene, hogy motiváljon.

 

Tevékenységek:

 • Osszátok meg a mennyről alkotott elképzeléseiteket egymással.
 • Hasonlítsátok össze az elképzeléseiteket azzal a valósággal, amiben élünk.

 

Házi feladat:

 • Készíts egy olyan plakátot, amin a következő felirat áll: "A menny az én célom". Rakd egy olyan helyre, ami mindig szem előtt van.
 • Oszd meg a hét minden napján valakivel az örök élet reménységét!

 

Idézetek:

"What preparation are you making for the better life?  It is Satan who makes you think that all your powers must be exercised to get along in this world. You are fearing and trembling for the future of this life, while you are neglecting the future, eternal life…You cannot afford to lose heaven, lose eternal life, lose the eternal weight of glory.  You cannot afford to lose all these riches, this exceedingly precious, immeasurable happiness.  Why do you not act like a sane man, and be as earnest, as zealous, and as persevering in your efforts for the better life, the immortal crown, the eternal, imperishable treasure, as you are for this poor, miserable life and these poor perishable, earthly treasures." (Biz. tételek, 1. kötet,      .o.)

 

"Mert a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet." (Gal 6:8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. rész (5-8.)

Félelem nélkül élek, mert ISTEN VEZET ENGEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. munkaterv

ISTEN VEZET ENGEM

 

Téma: AZ ELVESZETT PARADICSOM

 

Cél:

Arról elmélkedni, hogy mi vezethetett Ádám és Éva bűnéhez.

 

Történet:

A piacon egy gyümölcsárus kiszúrt egy kisfiút, aki már jó ideje az almáit bámulta. A gyermek nagyon elmélyülten gondolkozott. Mivel féltette az áruját, odalépett a kisfiúhoz, és megszólította: "Hé, fiú! Csak nem arra készülsz, hogy ellopd az egyik almámat?" - mondta az árus. "Nem, uram." - felelte a kisfiú kissé megszeppenve. "Azon vagyok, hogy ne lopjam el."

 

Éva elvesztette a harcát a kísértés ellen. Éva és a történetben szereplő kisfiú is jobban járt volna, ha észben tartja a bűn legyőzésének egyszerű szabályát: tartsd magad távol a bűntől!

 

Tevékenységek:

 • Beszélgessetek arról, hogy mi mindent veszített el az emberiség, amikor Ádám és Éva elhagyta az Éden kertjét.
 • Rögtönözzetek egy rövid jelenetet. Adjátok elő, ahogyan Ádám és Éva elmeséli unokáinak azt, hogy mi történt a bűnbeesés napján.

 

Házi feladat:

 • Olvasd el a Pátriárkák és próféták című könyv 3. fejezetét.

 

Idézetek:

"Isten nem akarta, hogy a bűntelen pár bármi rosszat is megismerjen. Sok jót adott nekik, a rosszat pedig visszatartotta. De Isten parancsát áthágva ettek a tiltott fáról, és most már mindig enni fognak - ismerni fogják a gonoszt." (Pátriárkák és próféták, 33.o.)

 

"Annakokáért, miképen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek." (Róm 5:12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. munkaterv

ISTEN VEZET ENGEM

 

Téma: HAMISÍTVÁNYOK

 

Cél:

Képesnek lenni arra, hogy különbséget tegyünk Isten áldásai, ajándékai és Sátán hamisítványai között.

 

Történet:

Egy FBI ügynök sikeresen lebuktatott egy bűnszövetkezetet. A banda tagjai több helyen ugyanazzal a hamis pénzzel fizettek. Amikor megkérdezték tőle, hogy hogyan tudta felismerni a hamis bankókat, akkor a következőket mondta az ügynök: "Nem azért ismertem fel a hamis pénzt, mert olyan sokat nézegettem őket. Azért tudtam különbséget tenni, mert sok időt töltöttem az eredeti bankjegyek vizsgálatával. Egyes pénzhamisítók változtatásokat végeznek a pénzgyártás során. Azonban az Egyesült Államok által kibocsátott bankjegyek kinézetre és tapintásra tökéletesen megegyeznek.

 

Egyetlen mód áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy meg tudjuk különböztetni Sátán hamisítványait: ha elegendő időt szentelünk Isten jellemének és áldásainak a tanulmányozására.

 

 

Tevékenységek:

 • Beszélgessetek olyan esetekről, amikor Sátán be akart csapni titeket, és valamilyen "hamisítványt" akart rátok tukmálni, Isten "eredetije" helyett.
 • Beszélgessetek arról, hogy Sátán hogyan próbálja a hamisítványait az egyházba csempészni. 

 

Házi feladat:

 • Otthon, iskola, munkahely, gyülekezet. Milyen hamisítványokat próbál Sátán becsempészni ezekre a helyekre?
 • Készíts egy listát a hamisítványokról!

 

Idézetek:

"Sátán mindig is azon munkálkodott, hogy Krisztus munkáját lerontsa, és saját hatalmát megerősítse." (Üzenet az ifjúsághoz)

 

"Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok." (Fil 4:8)

 

 

 

 

 

 

7. munkaterv

ISTEN VEZET ENGEM

 

Téma: KRISZTUS A MI PÉLDAKÉPÜNK

 

Cél:

Arra nevelni a fiatalokat, hogy mindenben Krisztust válasszák a példaképüknek.

 

Történet:

Volt egyszer egy tévészerelő, aki nem szeretett otthon is a munkájával foglalkozni. Ezért soha nem vette a fáradságot ahhoz, hogy a saját antennáját a megfelelő módon állítsa be. Egyik nap, egy új család költözött a szomszéd házba. Az új család megtudta, hogy a szomszédban egy tévészerelő lakik. Ezért, amikor a családapa felment a háztetőre beállítani az antennáját, pontosan úgy állította be, ahogyan a tévészerelő szomszédjánál látta. Ugyanabba az irányba állította, majd szomszédja példáját követve letörte az antenna egyik ágát.

 

Életünk során két példát követhetünk: Krisztusét vagy Sátánét. Vajon melyik a helyes választás?

 

Tevékenységek:

 • Vitassátok meg, hogy melyek azok a krisztusi tulajdonságok, amelyekre a mai embereknek a legnagyobb szükségük van.
 • Osszatok meg egymással olyan történeteket, amikor valakinek a krisztusi jelleme megérintette a szíveteket.

 

Házi feladat:

 • A héten tanulmányozd Jézus életét, az azonos című könyv nyomán. (Ellen White: Jézus élete)
 • Kérd Istent, hogy ébresszen vágyat a szívedben arra, hogy úgy bánj az emberekkel, ahogyan Krisztus.

 

Idézetek:

"Krisztus saját példájával bebizonyította, hogy az ember képes bűn nélkül megállni. Az embernek lehet hatalma a gonosz megtagadására. Ezen a hatalmon sem a föld, sem a halál, sem a pokol nem vehet diadalmat. Ez a hatalom Krisztuséhoz hasonló győzelemre képesíti az embereket. Az isteni és az emberi természet egyesülhet bennük." (Szemelvények, 1. kötet, 375.o.)

 

"Mert példát adtam néktek, hogy a miképen én cselekedtem veletek, ti is akképen cselekedjetek." (Jn 13:15)

 

 

 

 

 

 

8. munkaterv

ISTEN VEZET ENGEM

 

Téma:  ÉRTÉKES EMBER VAGYOK

 

Cél:

Rávezetni a fiatalokat arra, hogy aki Isten törvénye, elvei szerint él, az a személy a közösség hasznos és értékes tagjává válhat.

 

Történet:

Egy farmer és tinédzser kisfia a földeket járták. Nyár közepe volt, és a kukorica már a térdükig ért. "Idén nagyon bőséges termésünk lesz." - mondta a férfi. "Honnan tudod ezt megállapítani?" - kérdezte a fia. "Hiszen a kukorica szára még rövid. A kukoricacsőnek még semmi nyoma, se a héjának. Mitől vagy olyan biztos, hogy bőséges termésünk lesz az idén?" "Nos, azért vagyok olyan biztos a dolgomban, mert a zöld levelek azt mutatják, hogy ezek a növények nagyban azon munkálkodnak, hogy bőséges termést hozzanak."

 

A farmer tudta, hogy a nagyság egy folyamat, nem pedig egy végeredmény.

 

Tevékenységek:

 • Készítsetek listát azokról az emberi tulajdonságokról, amelyek értékessé, hasznossá tesznek valakit egy közösségben. Hasonlítsd össze a listán szereplő tulajdonságokat Krisztus tulajdonságaival.
 • Beszélgessetek arról, hogy a közösségeteknek milyen értékes tulajdonságokra van szüksége. Gondoskodjatok arról, hogy a közösségetek ne szenvedjen hiányt.

 

Házi feladat:

 • Válaszd ki Krisztusnak egy olyan tulajdonságát, amit nagyra értékelsz, és írj egy éneket vagy verset róla.
 •  Teremtsetek lehetőséget arra, hogy a csoporttagok előadhassák a verseket és az énekeket a gyülekezet előtt.

 

Idézetek:

"Az Úr egyszülött Fiát adta váltságul a mi bűneinkért. Mi az Ő munkatársai vagyunk; Őt képviseljük ebben a világban. Ezért elvárja tőlünk, hogy életünk tisztaságával felfedjük az Isten által hozott áldozat nagyságát, és az ember valódi értékét. Isten kegyelme nemesíti és megszenteli a jellemet. Ha az Úr szolgája értelmesen dolgozik, akkor sikeres lesz munkájában." (Advent Review & Sabbath Herald, Jún.8., 1895)

 

"Nemde öt verebet meg lehet venni két filléren? És egy sincs azok közül Istennél elfelejtve. De néktek a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, sok verébnél drágábbak vagytok." (Luk 12: 6-7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. rész (9-12.)

Nem félek, mert

 ISTEN RAJTAM KERESZTÜL SZERET MÁSOKAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. munkaterv

ISTEN RAJTAM KERESZTÜL SZERET MÁSOKAT

 

Téma: HOGYAN SZERETTE JÉZUS EMBERTÁRSAIT

 

Cél:

Megvizsgálni Jézus módszereit, hogy milyen hatással volt a körülötte élő emberekre.

 

Történet:

Egy 36 éves anyánál végső fázisban lévő rákot diagnosztizáltak. Az egyik orvos azt javasolta, hogy a hátralévő napjait töltse szórakozással, menjen el a tengerpartra. Egy másik orvos azonban felvilágosította, hogy ha vállalja a kemoterápia és a sugárkezelés fájdalmas mellékhatásait, akkor még élhet pár évig. Az anya a következőket írta gyermekeinek: "Úgy döntöttem, hogy miattatok életben akarok maradni. Lehet, hogy sokat fogok szenvedni, lehet, hogy szélsőséges hangulatváltozásaim lesznek, amiken nem leszek képes uralkodni, de megpróbálom. Ha mindez azt jelenti, hogy egy perccel is tovább szerethetlek titeket, akkor vállalom, mert lehet, hogy abban a percben nagy szükségetek lesz rám."

 

Milyen szépen tükrözi ez a történet Krisztusnak az emberiségért hozott áldozatát!

 

Tevékenységek:

 • Beszélgessetek arról, hogy Krisztus jelenlétével hogyan hatott azokra a közösségekre, amelyekben megjelent.
 • Utolsó óráiban Krisztus mások érdekét fontosabbnak tartotta a sajátjánál. Idézzétek fel az utolsó órák ezzel kapcsolatos főbb momentumait!

 

Házi feladat:

 • Gondolkozz azon, hogy hogyan segíthetnél a körülötted élő embereken. Készíts terveket!
 • Kérd Istent, hogy ébresszen vágyat a szívedben arra, hogy mások életét megjobbítsd.

 

Idézetek:

" Többféle mód áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy a körülöttünk élő emberek számára átadhassuk az üzenetet. Erre az egyik legjobb módszer az, ha segítőkész, önzetlen életet élünk. Akik nehézségekkel küzdenek, biztos, hogy szívesen veszik az apró figyelmességeket, melyek semmibe sem kerülnek. Kedves szavak, apró figyelmességek elűzik a kísértés és a kétkedés fellegeit. Az ilyen magatartás megnyitja az emberek szíveit, amelyek Krisztus jelenléte után vágynak. Azzal fejezhetjük ki Isten iránt a hálánkat, ha másokkal jót cselekszünk." (The Time and the Work, 21.o.)

 

"Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal." (1Jn 3:18)

 

 

 

10. munkaterv

ISTEN RAJTAM KERESZTÜL SZERET MÁSOKAT

 

Téma: JÉZUS SZERET ENGEM

 

Cél:

Felismerni azt, hogy Jézus mennyire szeret minket egyen egyenként.

 

Történet:

Halálos ágyán, Oscar Hammerstein amerikai zeneszerző a következőket írta egy fellépésére készülő színész barátjának: "Egy csengő nem csengő, míg meg nem csengetik. Egy ének nem ének, amíg el nem énekelik. A szeretet nem arra való, hogy a szívedben tartsd. A szeretet nem szeretet, míg oda nem ajándékozod másoknak."

 

A fellépés után az emberek arról faggatták a színészt, hogy mitől énekelt olyan szépen azon az este. A színész alig bírta könnyeit visszatartani. Elővette a papirost, amit a barátja küldött, majd felolvasta, amit írt és hozzátette: "Ma odaajándékoztam a bennem lévő szeretetet!"

 

Tevékenységek:

 • Fejezzétek be a következő mondatot: "Jézus a következő módon ajándékoz meg szeretetével nap mint nap…."
 • Vizsgáljátok meg a házasságtörő asszony történetét (Jn 8). Beszélgessetek a Jézus által tanúsított szeretetről.

 

Házi feladat:

 • Gondoljátok végig életeteket, és határozzátok meg azt az időpontot vagy élethelyzetet, amikor Jézus megajándékozott szeretetével. Adjatok hálát ezért minden nap.
 • Találj három módot arra, hogy szereteteddel megajándékozz embereket az elkövetkezendő héten. Majd beszéljétek meg a csoporttal, hogy milyen érzés volt úgy szeretni, ahogy Jézus szeret.

 

Idézetek:

"Szereteted bőséggel áradjon felé, aki életét adta érted! Legyen Krisztus mindenben az első, az utolsó és a legfontosabb. Ahogy szívetekben mélyül és erősödik a Krisztus iránt szeretet, egymást is tisztultabban és jobban fogjátok szeretni." (A nagy Orvos lábnyomán, 251.o.)

 

"Örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, a mely elveszett vala. Mondom néktek, hogy ily módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogynem kilencvenkilenc igaz emberen, a kiknek nincs szüksége megtérésre." (Luk 15: 6-7)

 

 

 

 

11. munkaterv

ISTEN RAJTAM KERESZTÜL SZERET MÁSOKAT

 

Téma: AZ ÉN FELADATOM

 

Cél:

Felfedezni azt, hogy Isten mit vár el tőlünk személy szerint.

 

Történet:

Egy újdonsült háztulajdonos fűnyírója felmondta a szolgálatot. Már két órája próbálkozott sikertelenül azzal, hogy megjavítsa a gépet, amikor a szomszédja hirtelen megjelent egy a halom szerszámmal a kezében. Pár percen belül a fűnyíró ismét működőképes állapotban volt. "Köszönöm." - mondta a férfi. "Tudja, azon töprengtem, hogy mit csinál maga ezzel a sok szerszámmal?" A szomszéd elmosolyodott, és azt mondta: "Többnyire barátokat szerzek velük!"

 

Isten szeretete egy eszközhöz hasonlítható, amit azért adott Isten a mi kezünkbe, hogy barátokat szerezzünk általa.

 

Tevékenységek:

 • A csoporttagok vessék vizsgálat alá magukat. Próbáljátok meg felfedezni, hogy kinek milyen eszköz áll rendelkezésére az evangelizáláshoz.
 • Kérd meg a csoporttagokat, hogy mondják el, melyik eszközt fogják Isten szeretetének a megosztására használni a következő héten.

 

Házi feladat:

 • Ha úgy érzed, hogy nem rendelkezel bizonyságtevő "eszközzel", akkor kérd a lelkészed segítségét a keresésben, majd használd!
 • Olvass el egy keresztény misszionárius életéről szóló könyvet, majd oszd meg a gondolataidat egy barátoddal.

 

Idézetek:

"Nem sokára eljön az az idő, hogy senki sem dolgozhat többé. Isten olyan férfiakat és nőket hív, akik odaszentelik életüket Isten akaratának, és a Szentírás tanulmányozása által felkészülnek arra a különleges feladatra, hogy az utolsó időkben munkálkodjanak." (Life Sketches, 211.o.)

 

"Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet Istentől van; és mindaz, a ki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent." (1Jn 4:7)

 

 

 

 

 

 

 

12. munkaterv

ISTEN RAJTAM KERESZTÜL SZERET

 

Téma: TÖKÉLETES SZERETET

 

Cél:

Beláttatni a fiatalokkal azt, hogy a szeretet és a félelem nem létezhet egymás mellett.

 

Történet:

Pusztító futótűz söpört végig egy gazda baromfiudvarán. A gazda éppen a károkat mérte fel, amikor a szeme megakadt kedvenc tyúkjának a tetemén. Odalépett a tyúkhoz, és a lábával a másik oldalára lökte. Legnagyobb meglepetésére, a tyúk teteme alól egy halom csirke tűnt elő. Az történhetett, hogy a tyúkanyó, amikor látta a tüzet, kicsinyeit a szárnyai védelme alá hívta. Félelem nélkül áldozta fel magát azért, hogy a kicsinyeit megmenthesse.

 

Egy keresztény számára, a félelem másodlagossá válik, ha a szeretteik megvédelmezéséről van szó. A keresztény embert a félelem nem legyengíti, hanem sokkal cselekvésre ösztönzi!

 

Tevékenységek:

 • Olvassátok fel hangosan 1Jn 4:18-at, és beszélgessetek arról, hogy mi szükséges ahhoz, hogy a tökéletes szeretetet megtapasztalhassátok életetekben.
 • Beszélgessetek a szeretet kétféle változatáról: Isten szeretetéről és Sátánnak a "szeretetéről", melynek alapja a bűn, az önzés.

 

Házi feladat:

 • A héten gondolkodj azon, hogy hogyan fejezheted ki mások iránt való szeretetedet, hogy hogyan szerethetsz másokat. Milyennek találod a szeretetedet? Valódinak vagy önzőnek?

 

Idézetek:

"Ha szeretetünk valódi, akkor tisztában leszünk azzal, hogy a próbák idején Isten nem bántani akar minket. Istennek a próbákkal az a célja, hogy hitünket erősítse, és jellembeli hibáinkat kijavítsa. Ne aggodalmaskodjunk a jövő miatt, hanem higgyük el, hogy Isten szeret minket, és jót akar nekünk. Úgy bízhatunk benne, ahogyan egy gyermek bízik szerető szüleiben." (Youth Instructor, Jan.6., 1898)  

 

"Gondom van a tökéletes útra: mikor jössz el hozzám? Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban." (Zsolt 101:2)