DOUGLAS COOPER: ISTEN A SZERETET - ÉS TE?

2. fejezet

2014.05.08 17:05
I.II. A legnagyobb bűn  “Kiki az ő útára tértünk.” (És.53,6) Egy fiatalasszony első gyermekét várta. A kisbaba szobája szépen ki volt takarítva, a padló felsúrolva. A falakon játszadozó pónikat és kutyusokat ábrázoló képek...

1. fejezet

2014.05.08 17:04
DOUGLAS COOPER: ISTEN A SZERETET: ÉS TE? Ford.: Körmöczi Mária   I.IGAZI SZERETETRE VAN SZÜKSÉG  “Az Úrtól való szövétnek az embernek lelke.” (Péld.20,27) Távolról nézve, a kaliforniai kábítószer-élvezők számára létesített börtön egy szép hotelra hasonlít. Ez a dombok mögött meghúzódó,...

3. fejezet

2014.05.08 17:06
I.III. A szeretet mellett dönteni “Örökké való szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat.” Jer.31,3. Egy reggel az egyik jó barátom, aki különben egy nagy kórházban teljesített lelkészi szolgálatot – belépett az újonnan érkezett páciens szobájába. A kövér,...

4. fejezet

2014.05.08 17:07
I.IV. Mi a szeretet? “Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, * a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Mt.22,37 Úgy látszik, hogy semmiről sem alakult ki olyan sok téves felfogás és előítélet, mint a szeretetről. Az egyik lehető legbölcsebb igazság, melyet Isten...

5. fejezet

2014.05.08 17:08
I.Szeretni, amikor az szinte lehetetlen “De néktek mondom, kik engem hallgattok: szeressétek ellenségeiteket… ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmatok van?” Lk.6,27.32. Egy épületben két pszichiáter nyitott rendelőt. Reggelenként gyakran együtt szálltak be a liftbe. Az az...

6. fejezet

2014.05.08 17:09
  I. MUNKÁLKODÓ SZERETET “Bízzál az Úrban és jót cselekedjél…” Zsolt.37,3. Jézus Krisztus egy alkalommal segíteni akart egy törvénytudón. Meg akarta neki magyarázni a szeretet titkát. Ez az ember sok társához hasonlóan csak beszélni tudott a szeretetről, de nem tudta, hogyan kell...

7. fejezet

2014.05.08 17:10
A Szeretet Bizalmat Jelent  “Mindenkit tiszteljetek…” Pt.I.2,17. James Bishop, a “Krisztus lelkülete az emberek egymás közötti viszonyában” című könyvében leír egy eseményt, mely 1937-ben történt egy indiai városban,...

8. fejezet

2014.05.08 17:11
  SZERETETRE SZABADÍTTATUNK FEL “Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.” Jn.8,36  “Az Úrnak világossága az ember lelke.” Előbb azonban meg kell szabadulnia az önzéstől, meg kell tisztulnia a félelemtől, bizonytalanságtól, mert csak így tudja Isten felhasználni...

10. fejezet

2014.05.08 17:13
  MÁR MOST BÁTRAN SZERESSÜNK! “Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felőletek…” Lk.6,26 Ha nyugodt, megfontolt életmódot folytatsz, ha jó viszonyban vagy az emberekkel, ha úgy véled, nincs egyetlen ellenséged sem, még nem biztos, hogy Isten gyermeke...

11. fejezet

2014.05.08 17:13
A MEGBÉKÍTŐ SZERETET  “Hanem az igazságot követvén szeretetben.” Ef.4,15 Képzeljetek csak el egy orvost, aki egyik páciensénél súlyos betegséget fedez fel. A helyzeten csupán az segíthetne, ha azonnal megoperálná az illetőt. Az orvos azonban az operáció helyett páciensét egy közismert...
1 | 2 >>