21. Az első angyal üzenete

2017.01.12 10:33

Az első angyal üzenete

És láttam, íme, a Bárány állt ott a Sion hegyén, és ővele száznegyvennégyezren, akiknek homlokára fel volt írva az ő neve és Atyjának neve. Hangot hallottam a mennyből, mint nagy vizek zúgását, és mint nagy mennydörgés hangját, és olyan volt a hang, amelyet hallottam, mintha hárfát pengetnének. Új éneket énekeltek a trón előtt, a négy élőlény és a vének előtt, és senki sem tudta megtanulni azt az éneket, csak a száznegyvennégyezer, akik áron vétettek meg a földről. Ezek azok, akik asszonyokkal nem szennyezték be magukat, mert szüzek. Ezek azok, akik követik a Bárányt, ahova megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül zsengéiül Istennek és a Báránynak, és szájukban nem találtatott álnokság, mert feddhetetlenek. És egy másik angyalt láttam az ég közepén repülni, akinél az örökkévaló evangélium volt, és azt hirdette a föld lakosainak, minden nemzetségnek, törzsnek, nyelvnek és népnek, és hangosan ezt mondta: Féljétek Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait.

Jelenések 14:1-7

Az első, amit láthatunk a 14. fejezetben, hogy 144 000 megváltott hálát ad Istennek. Ezek azok az emberek, akiket Jézus megváltott és ők szeretetből fakadó hálából követték őt. Vagyis törekedtek úgy élni, ahogy Jézus bemutatta, illetve tanította.

Ezután angyalt látott az apostol az ég közepén repülni. Az angyal szó küldöttet jelent. Ez az angyal egy vallási mozgalmat jelképez, amely Isten üzenetét hirdeti a világnak.

Mit is mond? „Féljétek Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait.”

Több dolgot is meg kell jegyeznünk.

Arról szól, hogy Isten a Teremtő. Annak ellenére, hogy a Biblia világosan elmondja, hogy Isten teremtett minket, sokan nem hiszik el. Különféle elméletek vannak, amik ellentétben állnak Isten szavával.

Viszont Isten ott volt. Ezért elhihetjük Neki, hogy úgy történt, ahogy leíratta. Eljön az az idő, amikor Isten megítéli a világot. Minden egyes ember esetét előveszik a mennyben. Megvizsgálják, hogy hitt-e, valódi volt-e a hite. Aki nem kért kegyelmet Jézustól, annak bizony szomorú sorsa lesz.

Arra is felszólít az angyal, hogy féljük Istent. Mit jelent ez? Azt, hogy tiszteljük Őt. Istent akkor tiszteljük, ha szeretjük, és engedelmeskedünk Neki, ha elismerjük, hogy Ő a Teremtő.

Mivel lehet Istent, mint Teremtőt tisztelni?

Amikor Isten megteremtette Földünket, egy napot megszentelt, hogy ez emlékeztessen mindenkit, hogy Ő a Teremtő. Ez a nap a szombat. Tisztelni tehát úgy lehet Őt, ha megtartjuk parancsait, köztük a negyedik parancsot, ami a teremtés emlékünnepére irányítja figyelmünket.

A másik gondolat ebben az üzenetben az ítélet. Ha bocsánatot kérünk Jézustól elkövetett bűneink miatt, és ha tiszteljük Őt azzal, hogy megtartjuk, amit kért tőlünk, akkor nem kell félned az ítélet órájától