Gyöngyszemek a Jelenések könyvéből

21. Az első angyal üzenete

2017.01.12 10:33
Az első angyal üzenete És láttam, íme, a Bárány állt ott a Sion hegyén, és ővele száznegyvennégyezren, akiknek homlokára fel volt írva az ő neve és Atyjának neve. Hangot hallottam a mennyből, mint nagy vizek zúgását, és mint nagy mennydörgés hangját, és olyan volt a hang, amelyet hallottam,...

22. A második és harmadik angyal üzenete

2017.01.12 10:34
A második és a harmadik angyal Jelenések 14:6-12 A második angyal nagyon érdekes dolgot mond: „Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város, amely a paráznaság szenvedélyének borával itatott meg minden népet!” Jézus idejében és az óta sem létezett Babilon, az ókori birodalom. A „Babilon” szó két dolgot...

23. A hét csapás

2017.01.13 09:46
A haragpoharak kitöltése Jelenések 15-16. fejezet Új jelenet tárult János apostol elé. Hét angyalt látott, akiknél a hét utolsó csapás volt. A csapások szimbolikusan aranypoharakban voltak. Az angyalok fehér ruhába voltak öltözve és arany öv volt a derekukon. Sorban töltötték ki poharaikat a...

24. Egy nő aranykehellyel

2017.01.13 09:48
Egy nő aranykehellyel Jelenések 17. fejezet Nemrég láttunk egy asszonyt, aki tiszta és szép volt. Ez volt Isten igaz egyházának szimbóluma. Most egy különös asszonyt láthatunk. Pont az ellenkezője az előbbinek. A hét utolsó csapás azt mutatta be, hogy Isten hogyan bünteti meg a bűnös világot. Majd...

25. Babilon pusztulása

2017.01.13 09:52
Babilon pusztulása Jelenések 18. fejezet Ismét egy angyalt látunk, akinek a dicsősége beragyogja az egész földet. Amit mond, az már elhangzott a 14. fejezetben, amikor először hirdették Jézus második eljövetelét, s vele kapcsolatban az újonnan felismert bibliai igazságokat. A fénylő angyal a...

26. Egy különös esküvő

2017.01.13 09:54
Egy különös esküvő Jelenések 19. fejezet Ebben a fejezetben több eseményről is szó esik. A mennyei lények lélegzetvisszafojtva figyelték, hogy mi lesz a Földön. Isten népét fenyegette a gonoszok szövetsége. Amikor elesett Babilon, üdvrivalgás támadt a Mennyben. A mennyei lények elismerték Isten...

27. Millenium

2017.01.13 09:56
Millennium Jelenések könyve 20. fejezet   Ez a szó ezer évet jelent. Egy ezeréves időszakot, amelynek különös jelentősége van az üdvtörténetben. A Millennium Jézus második eljövetelével veszi kezdetét. Jézus feltámasztja a halott igazakat. Megdicsőült új testben jönnek elő sírjukból – ez az...

28. Újjá teremtett föld

2017.01.13 09:57
Újjá teremtett föld János ott ül Pátmosz szigetén egy kövön, előtte a hatalmas, végeláthatatlan tenger. Szemei előtt elvonult a világtörténelem, az egyháztörténelem – különféle képekben, eseményekben. El tudom képzelni, milyen érzések kavarogtak a fejében. Mielőtt Jézus felment a mennybe, azt...

29. Élet az Új Földön

2017.01.13 09:59
Élet az Új Földön A világegyetem fővárosa az Új Jeruzsálem. Alapterülete Magyarország egész területének többszöröse. A városban található az élet vize, ami Isten trónjánál ered. Itt látható az élet fája, ami tizenkét alkalommal terem, minden hónapban más és más gyümölcsöt. Levelei a népek...

30. Megoldókulcsok a Jelenések könyvéhez

2017.01.13 10:00
A Jelenések könyve szimbólumainak magyarázata A     Ajtó Alkalom, próba 2Korintus 2:12, Jelenések 3:20, Lukács 13: 24-24 Aki van, Aki volt, Aki eljövendő, a hét lélek a királyiszék...
<< 1 | 2 | 3