Feladatlap a Jézushoz vezető út c könyvhöz

2014.03.03 12:19

1.) Isten szeretete az emberek iránt

 • Mi tesz bizonyságot Isten szeretetéről és hogyan?
 • Jézus miért jött a földre?
 • Miért vett magára Jézus emberi természetet?
 • Hogyan viszonyult Jézus az emberekhez?
 • Jézus kiengesztelte a haragvó Istent?
 • Hogyan fejezte ki Isten a bűnbe esett emberiség iránti szeretetét?
 • Mivé lehet az ember Jézus áldozata által?
 • Hogyan érthetjük meg jobban Isten szeretetét?
 • Gyűjts bibliaszövegeket, amelyek Isten szeretetéről beszélnek,

2. A bűnösnek Krisztusra van szüksége

 • Milyen volt az ember a teremtéskor?
 • Mivé lett az ember a bűn következtében?
 • Örülne-e a bűnös, ha ott lehetne a mennyben?
 • Kimenekülhet-e az ember a bűn örvényéből?!
 • Hogyan?
 • Kit jelképezett az a létra, melyet Jákob álmában látott?
 • Mi minden szolgálja az emberiség megváltását?
 • Mi vonz Istenhez bennünket?
 • Mi tart vissza Sátán szolgálatától?
 • Olvasd el János evangéliuma 15. fejezetét. Írd ki azokat a verseket, amelyek alátámasztják ezt a tanulmányt!

3. Bűnbánat

 • Mi a bűnbánat?
 • Sorolj fel embereket, akik nem bánták meg őszintén bűneiket,
 • Milyen az igazi bűnbánat?
 • Ki adhat bűnbánatot?
 • Mikor látja be az ember bűnösségét?
 • Melyik bűnök különösen bántóak Isten szemében?
 • Fejezd be a mondatot! "Amit mi nem győzünk le, az …
 • Mit von maga után a parancsolatok mindenegyes áthágása?
 • Mit tegyünk, ha Sátán azt súgja, hogy bűnösök vagyunk?
 • Olvasd el az 51.Zsoltárt. Tanulj meg belőle néhány szakaszt!

4. Bűnvallomás

 • Ki nyer kegyelmet?
 • Hogyan kell bűneinket lerendezni?
 • Hogyan történjen bűneink bevallása?
 • Az őszinte bűnvallomás sajátsága, hogy,
 • Mi kell ahhoz, hogy Isten elfogadjon?
 • Az erkölcsi érzék nélküli ember hogyan viszonyul a bűnhöz?
 • Pál hogyan mutatta be korábbi életét?
 • "Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól". Jn.I.1,9. Hogyan segíthetsz másnak az ő bűnvallomásában?

5. Odaadás

 • Mi a leghatalmasabb harc?
 • Mik azok, amik legtöbbször elválasztanak Istentől?
 • Mit ad oda az ember, ha mindenét odaadja?
 • Ezzel szemben Isten mit adott nekünk?
 • Mely élvezeteket kell elhagynunk?
 • Mi az akarat? "Ez az emberi természet
 • Elég vágyakozni a jóságra és a szentségre? Miért?
 • Mikor kell dönteni?
 • Próbáld memorizálni:

"Ha akaratodat és kívánságaidat tettekké érleled, tökéletes átalakulás mehet végbe életedben. Ha akaratodat teljesen alárendeled a Megváltónak, akkor egy minden erőt és uralmat felülmúló magasztos hatalommal egyesülsz. Akkor az állhatatossághoz felülről fogsz erőt nyerni, és így, állandóan átadva magad Istennek, képes leszel új életet, a hitnek életét élni". E. G. White: Jézushoz vezető út 40. old.

6. Hit és elfogadás

 • Mikor tekinthetjük tulajdonunknak Isten megígért javait?
 • Milyen kiváltságunk van?
 • Hogyan maradhatunk Jézus közelében?
 • Lehet-e valaki annyira bűnös, hogy ne nyerne Jézustól erőt és tisztaságot?
 • Gyűjts össze olyan igéket, amelyek arra bátorítanak, hogy Jézus elfogad!

7. A tanítványság próbaköve

 • Szükséges-e pontosan tudni megtérésünk helyét és idejét?
 • Honnan lehet tudni, hogy valaki megtért?
 • Az önző szív tehet-e jót?
 • Mely kérdéseket tegyünk fel, hogy tudjuk, kinek az oldalán állunk?
 • Mi jelzi a megtérést?
 • Melyik két tévedésre kell ügyelni?
 • Mi határozza meg az életszentség lényegét?
 • Mik az örök élet feltételei?
 • A hamis hit mit vél?
 • Mennyivel és miben más az igaz hit?
 • Milyen hajtóerő hajt minket Jézushoz?

8.Növekedés Krisztusban

 • Minek nevezi a Biblia a szív megújulását?
 • Mivel hasonlíthatjuk össze a lelki növekedést?
 • Mi az alapja a lelki növekedésnek?
 • Hogyan maradhatunk meg Krisztusban?
 • Mit tegyünk minden reggel?
 • Milyen a Krisztusban való élet?
 • Milyen módon lehetünk Krisztushoz hasonlóak?
 • Milyen módon lakik Jézus gyermekei szívében?
 • Milyen eszközöket használhatunk, hogy növekedjünk Krisztusban?

9. Életünk és munkánk

 • Mi volt Megváltónk öröme?
 • Miben nyilatkozik meg Jézus iránti szeretetünk?
 • Milyen volt Jézus életútja?
 • Hogyan hat ránk, ha másokért munkálkodunk?
 • Kinek a munkatársai vagyunk?
 • Mit ismer fel az, aki munkába áll?
 • Mit eredményez a másokért való munka?
 • Aki nem vehet részt személyesen a missziómunkában, hogyan segítheti azt?
 • Hol van az első munkaterületünk?
 • Kik lehetnek Jézus munkatársai?
 • Gyűjtsd össze azoknak az embereknek a nevét, akikért dolgozni szeretnél!

10. Isten ismerete

 • Mit használ fel Isten, hogy megismertesse magát velünk?
 • Milyen példát ad a teremtett világ?
 • Földünk pompája mire emlékeztessen minket?
 • Ki értheti meg legjobban a természet szépségeit?
 • A természeten kívül hogyan szól hozzánk Isten?
 • Kit mutat be a Szentírás?
 • Mi erősíti legjobban értelmünket?
 • Hogyan tanulmányozzuk a Bibliát?
 • Hogyan érthetjük meg Isten szavát?
 • Van-e Bibliaolvasási módszered?
 • Ez a fejezet nem késztetett-e valamilyen tervre? Fejtsd ki bővebben!

11.Az ima magasztos kiváltságunk

 • .Mi az ima?
 • .Ki a példánk az imádkozásban?
 • .Mire vár Isten?
 • .Mi történik azokkal, akik az imát elhanyagolják?
 • .Mik az imameghallgatás feltételei?
 • Milyen imalehetőségeink vannak?
 • Hol nem szabad imádkozni?
 • Mit vigyünk Isten elé imában?
 • Mit jelent Jézus nevében imádkozni?
 • Elég-e csupán imádkozni?
 • Miért fontos az együttes ima?
 • Kéréseink mellett miről szoktunk imában megfeledkezni?

12. Mit tegyünk kételyeinkkel?

 • Miért vannak kételyei a kezdő kereszténynek?
 • Megismerhetjük-e teljesen Istent?
 • Milyen tárgykörök, titkok azok, amelyeket az emberi elme képtelen teljesen felfogni?
 • Mi okozza számos ember kétkedését?
 • Ki értetheti meg velünk a Szentírást?
 • Hogyan nyissuk meg a Bibliát?
 • Mi az emberi kételkedés oka?
 • Mi a legjobb bizonyíték?
 • Hit által mit kapunk?
 • Helyes dolog-e kételyeinkről beszélni? Mit tanácsolnál ismerősödnek, aki azt mondja, hogy kételyei vannak?

13. Öröm az Úrban

 • Mi Isten gyermekeinek a feladata?
 • Kik tesznek hamis tanúságot Istenről?
 • Milyen álmot látott a könyv írója?
 • Mit gyűjtsünk össze?
 • Milyen dolgokról beszéljünk?
 • Kinek panaszkodjunk?
 • Milyen volt Jézus arckifejezése?
 • Ha gondjaink vannak, mit tegyünk?
 • Mire irányította Jézus tanítványai figyelmét?
 • Milyen emlékoszlopok erősítenek?
 • Milyen jövő vár a megváltottakra?