Rejtvények

Ruth könyvéből

2014.03.03 12:30
Kérdések, feladatok   Hogy hívták Naómi férjét? ___________________ Mi volt a két fiuk neve? _______________ és ___________________ Hova valósi volt Naómi és családja? ___________________________ Egészítsd ki:   „Mert ahova te _________ oda ____________, és ahol te...

Teszt Királyok könyvéből

2014.03.03 12:29
  Tesztkérdések 1Királyok 1-7. fejezetéből   1.) Hogy hívták azt a fiatal hölgyet, aki az idős és beteg Dávidot ápolta? a) Betsabé b) Adónia c) Abiság   2.) Mi volt Salamon első ténykedése, miután királlyá kenték?   3.) Kinek a fia ölte meg Joábot?   4.) Abjátár pap helyett...

Nagy rejtvény gyüjtemény

2014.03.03 12:28
Rejtvények BEVEZETÉS A Biblia ismerete és a vele való foglalkozás önmagában még nem sok embernek jelent boldogságot. A Szentlélek segít ahhoz, hogy a Szentírás tanulmányozása valóban örömünkre szolgáljon. Ez azonban nem megy végbe automatikusan, a mi közreműködésünk nélkül. A Szentírás egész...

Játszóház feladatok

2014.03.03 12:27
1.) Minden második betű felesleges. Mit olvasol itt?       ANDEHMK TEULDHOLDE MAIZLIYTENNÉ NREZHEÉTZA APZÍ AZ TLEKHOEDRU AVMIELLKYDEPTE NUENMO TUEL...

Feladatlap Gedeon történetéhez

2014.03.03 12:25
    Az engedetlenség – a bűn – következménye a _________________________.     Izrael 5 7 9 évig volt a midianiták elnyomása alatt   Mi történt, miután az úrhoz kiáltottak? Minden irányban keresd a szavakat, majd rakd őket...

Teremtés napjai

2014.03.03 12:24
Mit teremtett Isten az egyes napokon?     1. nap       2. nap     3. nap         4....

Teremtés, megváltás quiz

2014.03.03 12:23
  Jézus hogyan viszonyult Mózes első könyvéhez? Legendának tekintette Hitelesnek tartotta Eltörölte   Igaz vagy hamis: Az Ószövetségben törvény által, az Újszövetségben hit által nyerjük el az üdvösséget. Mennyi idő alatt teremtette meg Isten az eget és a földet? Hat...

Kérdések beszélgetéshez

2014.03.03 12:22
      Mi a különbség a vallás és a hit között?                   2.) Mit jelent a „keresztény” szó?     3.) Hogyan lehet a vallásosságból...

Keresd a Bibliában

2014.03.03 12:21
Ki született az alábbi személyek közül Jézus szülővárosában? Salamon Dávid Péter Józsué   Melyik város zsinagógájában olvasta fel Jézus az Ézsaiás által leírt (Ésa 61:1-2) életprogramját? Betlehem Jeruzsálem Názáret Jerikó   Ki volt Jézus elitélésekor a...

Feladatlap a Jézushoz vezető út c könyvhöz

2014.03.03 12:19
1.) Isten szeretete az emberek iránt Mi tesz bizonyságot Isten szeretetéről és hogyan? Jézus miért jött a földre? Miért vett magára Jézus emberi természetet? Hogyan viszonyult Jézus az emberekhez? Jézus kiengesztelte a haragvó Istent? Hogyan fejezte ki Isten a bűnbe esett emberiség...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>