Cikkek archívuma

Az evangélium hirdetése

2013.12.14 16:05
„Kifelé menet, arra kérték őket, hogy a következő szombaton is beszéljenek nekik ezekről a dolgokról. Sőt, amikor a gyülekezet szétoszlott, a zsidók és az istenfélő jövevények közül sokan Pál és Barnabás nyomába szegődtek. Ezeket arra biztatták, hogy tartsanak ki Isten kegyelmében. A következő...

Szégyellsz engem?

2013.12.14 16:04
„Mert ha valaki szégyell engem és az én beszédemet e parázna és bűnös nemzetség között, az Emberfia is szégyellni fogja azt, amikor eljön az Ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.” (Márk 8:38) Egy kétkarú mérleg képe jött elém. Az egyik mérlegserpenyőben állnak „az emberek”. Különféle bűnökkel,...

A szolgáló Jézus

2013.12.14 16:03
„…az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon, és az életét adja váltságul sokakért.” (Máté 20:28)   Biztosan nem vagyok egyedül, amikor úgy magamban felsóhajtok, ó, bárcsak egyszer engem is kiszolgálna már végre valaki! Reggel én ébredek legkorábban,...

Értékes ember

2013.12.14 16:02
"Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél: Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? És az embernek fia, hogy gondod van reá? Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt! Úrrá tetted...

Az első péntek

2013.12.14 16:01
„Aztán szólt Isten. »Hozzon elő a föld élőlényeket a fajuk szerint; háziállatokat, csúszómászókat és mezei vadakat a fajuk szerint.« Úgy is történt. Isten megteremtette a mezei vadakat a fajuk szerint, a háziállatokat a fajuk szerint és az összes csúszómászót a Föld kerekségén,...

Az élet értéke

2013.12.14 16:00
„Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából, és az orrába lehelte az élet leheletét. Így lett az ember élőlénnyé.” (1Móz 2:7)   Peregnek a napok! Megint rövidebb e Földön töltött időnk. Isten a hatodik napon formált meg nagy szeretettel minket, és ajándékozott meg az élet...

Elengedett adósság

2013.12.08 09:51
Az elengedett adósság öröme   "Egy hitelezőnek volt két adósa; az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban?" Simon így válaszolt. "Úgy gondolom, hogy az, akinek többet...

Az egész Föld Ura

2013.12.08 09:50
Az egész Föld Ura   „Az Úré a Föld, és ami betölti, a földkerekség és minden lakója.” (Zsolt 24:1)   A földem is? A telkem is? A házam is? A pénzem is? Az értékem is? Az életem is? A férjem/feleségem is? A gyermekeim is? Tehát nekem semmim sincs? Sajnos, így igaz! Semmink sincs! „Mert...

Átkozott fügefa

2013.12.08 09:49
Nagyon sokáig nem értettem. Jézus és a megátkozás! Hogyan fér ez össze? Aki mindig csak teremt, alkot, fenntart, most meg itt megátkoz egy fát... és nemcsak úgy „első felindultságból”, hanem valóban! Annyira valóságosan, hogy másnap reggelre ki is száradt az a szerencsétlen fa. De hát mit vétett?...

Arrogancia vagy elegancia

2013.12.08 09:48
Arrogancia vagy elegancia Biztos vagyok abban, hogy követtél el már olyant, amit azonnal megbántál, és szeretted volna valahogy jóvátenni. Azonban a jóvátételi igyekezetedet arrogánsan visszautasították. De az ellenkezője is megtörtént már veled, amikor nagylelkűen, szívből, kedvesen megbocsátott...
Tételek: 1911 - 1920 ból 1956
<< 190 | 191 | 192 | 193 | 194 >>