Gondolatok, idézetek

Pénzen vehetsz...

2014.09.02 11:10
Pénzen vehetsz ... ágyat                     de álmot nem könyveket            de értelmet...

Próbálj meg engem!

2014.09.02 11:10
Igaz, ebben benne van az, hogy teljesen kiszolgáltatod magad Neki. Feküdj fel a műtőasztalra, és bízd szent kezére magadat.  “Próbálj meg! Legyen, ha kell, sorsom Jób sorsa. Törd össze zsugori, kapzsi szívem bálványait. Amiben rajtad kívül gyönyörűséget kerestem és leltem, legyen rommá és...

Párhuzam Mózes és Jelenések kőnyve között

2014.09.02 11:09
Párhuzam Mózes első könyve és a Jelenések könyve között   Mózes I. Könyve Jelenések könyve 1:1 Kezdetben Isten teremtett mindent 1:8, 22:13, “Én vagyok az alfa és az ómega 1:17 az első és az utolsó” 1:1 Isten megteremti a...

Önszeretet

2014.09.02 11:08
Még mindig úgy szereted magadat, hogy napokig bosszankodsz azon, ha valaki nem vett észre és ezért neheztelsz rá? Még mindig úgy szereted magadat, hogy csak azok társaságát keresed, akik   kedvesek   hozzád,   akik   tisztelnek?   A  ...

Önfegyelem

2014.09.02 11:07
“Megbízhatatlan emberek, akik hagyják, hogy elragadja őket a harag és az indulat. Önfegyelem nélkül, szeszélyesen cselekesznek. Olyanok, mint a szakadékba lezúduló hegyi patak; kitombolják magukat, majd erejüket vesztve szétfolynak....

Ne add fel!

2014.09.02 11:06
Ne add fel! Légy kitartó! Amikor az ismert lengyel zongoraművész Ignacy Paderewski annak idején eldöntötte, hogy zongorázni tanul, zenetanára úgy vélte, ehhez a hangszerhez túlságosan kicsi a keze. Amikor az ismert Olasz tenorista Erico Carusó először próbált bejutni az ének szakra, tanára...

Napfény és árnyék

2014.09.02 11:05
Ha hátat fordítasz a napnak, akkor szüntelenül árnyékot látsz magad előtt, és eredménytelen minden fáradozásod, hogy átlépj rajta. Ha azonban a nap felé fordulsz, akkor az árnyék magától visszalép. Az Úr Jézustól elfordulva mindenütt árnyék jár előttünk. Feléje fordulva azonban, Ő lesz a...

Nagyító alatt

2014.09.02 11:04
Nagyító alatt Nem hiszem, hogy ezt megengedhetjük magunknak. Szabó Ilona rászedett bennünket. Egy gyülekezeti munkás múltjának makulátlannak kell lennie. Ne felejtsétek el, hogy többek között a leánykört is rá kellene bíznunk. S ha ott megtudják, hogy .......... Szabó Ilona, aki 1970. Március 15-én...

Mózes

2014.09.02 11:03
Isten valóság volt (Mózes) számára, gondolataiból soha el nem távozott. Visszavágás nélkül viselte el Krisztusért a sértést, a félreértést, nyugodtan nézett a veszéllyel szembe. Isten valóságos segítség volt számára. Mózes saját tapasztalatából tudta, hogy Isten megjutalmazza azt, aki kitartóan...

Mosoly, fény prédikáció

2014.09.02 11:02
Egy mozgássérült imája A szerző szüleinek szíves engedelmével Uram! Kicsattanó egészségről álmodoztam, hogy táncolva dicsőítelek Téged. Te bénasággal, tolókocsihoz kötöttséggel ajándékoztál meg, hogy tenyereden kuporogva csak Tőled kérjem áldásaidat. Nincs más eszközöm, csak a mosolyom, a...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>