Gondolatok, idézetek

Mondj nemet!

2014.09.02 11:01
“Fiam, ha vétkezõk csábítanak, ne engedj neki!” (Példabeszédek 1:10) Nyelvünkben számos olyan szó van, amelyek rövidsége ellenére is igen nagy súlya van. Ilyen a rövid “NE” szócska. És mégis, mennyi erő,  alázat és önmegtagadás kell ahhoz, hogy szívünkben legyen s hogy ezt a szócskát...

Milyen hallgató vagy?

2014.09.02 11:00
Milyen hallgató vagy? Egy perzsa sah egyik vendégétől különös ajándékot kapott: három emberi alakot. Amikor a küldönc átadta, elmagyarázta, hogy a három alak ugyan egyformának látszik, egyik azonban különösen érdekes. A sah a szobrokat gondosan megvizsgálta, de semmilyen különbséget nem vett észre....

Miért megyek istentiszteletre?

2014.09.02 10:58
Miért megyek el Isten szavát hallgatni? 1. Mert Isten minden szombaton megszentelt és nem tett kivételt az esős-havas napokkal sem. 2. Mert elvárom, hogy a szolgálattal megbízott testvér a helyén legyen, és csodálkoznék, ha a rossz idő miatt otthon maradt volna. 3. Mert jelenlétemre annál nagyobb...

Mi nyugtalanít?

2014.09.02 10:57
Mi nyugtalanít téged jobban? Ha egy lélek elkárhozik - vagy ha egy kis karcolás van az új autódon? Egy elmulasztott istentisztelet - vagy hogy kertedben vetésed lassan nő? Hogy gyülekezeted nem gyarapszik - vagy hogy még nem olvastál újságot? Ha egy jó bibliaórán nem vettél valamiért részt -...

Mi Atyánk

2014.09.02 10:57
Miatyánk a mindennapi életben Nem mondhatom: “ATYÁNK”, ha ezt a kapcsolatomat nem élem meg a hétköznapjaimban. Nem mondhatom: MI ATYÁNK, ha hitem nem terjed ki mások életének ész szükségletének a meglátására. Nem mondhatom: A MENNYEKBEN, ha érdeklődésem és céljaim csak földi dolgokra...

Mi lenne, ha?

2014.09.02 10:55
Mi lenne ...... ... ha Isten megengedné, hogy az emberek valóban olyan betegek legyenek, mint ahogy arra vasárnap reggel hivatkoznak?! ... ha az Úr azt a gyermeket magához venné, akire hivatkozva sokan az istentiszteletről elmaradnak? ...ha minden hónapban az Úrnak adott összeg tízszereséből...

Mennyi homok van?

2014.09.02 10:54
“Súlyos a kõ, és nehéz a homok, de a bolond bosszantása mindkettõnél nehezebb” (Példb 27:3) Mindenki, aki már végigszaladt egy tó vagy tenger partján, aki átszelte a sivatagot, játszott a folyóparton vagy pedig végigpillantott az Északi-tenger partján a homokdűnéken, biztosan tudja: nagyon sok...

Mennyei belépőjegy

2014.09.02 10:53
Mennyei belépőjegy Egyszer több mint egy hónapig szolgáltam Angliában különböző iskolában és gyülekezetben. Légpárnás hajóval utaztam át a csatornán Franciaországba. Beszállás előtt   egy hölgy minden utas jegyét ellenőrizte. Amikor a sor végére ért, odamentem és...

Megszentelődés

2014.09.02 10:52
“Isten nem kéri tőlünk, hogy győzzük le a bűnt a magunk erejével. Azt kéri, hogy jöjjünk közelebb Őhozzá, és szabaddá tesz bennünket, bármi legyen is a problémánk. Isten együtt érez gyengeségeinkkel, s azt szeretné, ha félelmünket és nyugtalanságunkat lába elé tennénk, és elfelejtenénk azokat....

Mégis

2014.09.02 10:49
Mégis Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak, MÉGIS SZERESD ŐKET   Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeted, MÉGIS TÉGY JÓT   Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz, MÉGIS ÉRJ CÉLT   A jó, amit teszel,...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>