Gondolatok, idézetek

Meddig?

2014.09.02 10:48
Testvéreim, meddig fogjuk egyhangúan pergő imamalmainkkal, vallásos közhelyek szajkózásával, előregyártott-mosolyainkkal, szabvány-beszélgetéseinkkel, ólomnehéz előítéleteinkkel, tökéletesen szigetelt válaszfalainkkal, délibáb-látomásokkal, homlokunkra ragasztott erényeinkkel, önzésünkkel,...

Ma mondtam érted egy imát

2014.09.02 10:47
Ma mondtam Érted egy imát És tudom, az Úr meghallgatott. Szívemben éreztem válaszát, Bár nem szavakat hallatott. Nem kértem vagyont és hírnevet; Tudtam, Téged nem ez érdekel. Arra kértem, küldje el az örökké tartó szeretet ajándékát. Kértem, hogy legyen melletted Minden nap kezdetén és végén. Adjon...

David Livingstone

2014.09.02 10:46
Livigstone Dávid dr. (1813-1873) Afrika úttörő misszionáriusa és kutatója, aki egész életét Isten szolgálatára   szánta, gyakran imádkozta az alábbi rövid imát, amelyet minden hívő embernek a szívébe kellene vésni: “Küldhetsz engem bárhová, csak Te légy velem. Rakhatsz rám terheket...

Lekésett utas

2014.09.02 10:45
Kis vidéki pályaudvar. A vonat éppen elindult. Ekkor izzadt, lihegő ember érkezik rohanva. Az állomásfőnök kényelmesen emeli fel a kezét: Ember későn érkezett! A vonat elment! Gyorsabban kellett volna futnia! Erre az utas, homlokáról az izzadságot törölgetve így válaszolt: Gyorsabban nem...

Kicsoda Jézus?

2014.09.02 10:44
Kicsoda Jézus Krisztus? Ő nem csak világít, Ő maga a fény. Ő nem csak útmutató, hanem Ő az út. Ő nem csak valódi, hanem Ő a valóság. Ő nem csak élő, hanem Ő az élet. Ő nem csak a nagy valaki, hanem Ő maga az Úr. Ő az egyetlen, akiben Istent olyannak szemlélhetjük, mint amilyen a valóságban. Ő az...

Kis rókák

2014.09.02 10:44
 “Fogjátok meg a rókákat, a kölyökrókákat, mert pusztítják szőlőinket, virágzó szőlőinket!”  (Énekek Éneke: 2:15. ) “Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom: Vigyázzatok!” (Márk 13:37) Csak 12 “róka” - fajtát sorolunk fel, amelyek sajnos hamar szaporodnak. A megadott Bibliai...

Mit látsz?

2014.09.02 10:43
Ki látja a fehéret? Egy Bibliaórán az igehirdető felmutatott egy fehér papírlapot, amelyen egy kis fekete pont volt. Megkérdezte a hallgatóságot: - Mit látnak a képen? - Egy fekete foltot - felelték mindannyian. - És miért nem a fehér lapot látják? Az sokkal nagyobb, mint a fekete folt! Tanulság:...

Jókívánságok az Új Évre

2014.09.02 10:42
Kívánom, hogy tisztítsa meg Isten a múltadat; bűneidre ne emlékezzen; megszegett fogadásaidat fejedre átokként ne hozza, de legkisebb engedelmességedet is őrizze aranyoltárról felszálló jó illatként. Hited bátorságának jutalmát ne gyávaságod szerint szabja...

Istenre hagyatkozás

2014.09.02 10:41
Amikor fáradtak, magányosak, csüggedtek, csalódottak, túlterheltek vagyunk, és nem látunk kiutat, és amikor úgy érezzük, hogy az emberek nem értenek meg, hogy problémáink elárasztanak bennünket, akkor nézzünk fel. Egyszerű gyermeki imában forduljunk a menny felé és fogjuk meg szerető, gondoskodó...

Jézus hét mondata a kereszten

2014.09.02 10:41
Jézus Krisztusnak a kereszten elhangzott hét mondata Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.  Lukács 23:34 Még ma velem leszel a paradicsomban. Lukács 23:43 Asszony, íme a te fiad! Íme a te anyád! János 19:26-27 Szomjazom. János 19:28 Én Istenem, én Istenem, miért...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>