Személyes elcsendesedésre

Isten békessége

2014.02.19 05:34
 „Isten békessége megőrzi majd szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ez a békesség olyan hatalmas, hogy minden képzeletet felülmúl.” Filippi 4:7.   Egy szép ének jutott ma reggel eszembe:   Ha Isten békéje lakja a szívemet, bár dúlhat vihar ellenem, Nagy hittel szívem...

Isten áldozata

2014.02.19 05:33
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” János 3:16.   Ez a Biblia aranyszövege. Hallottam egyszer erről az Igéről egy 12 részből álló előadássorozatot. Szóról szóra áttanulmányoztuk – 12 héten...

Isten békéje

2014.02.19 05:33
„Ne nyugtalankodjon szíved!” János 14 27. Ima Uram! Mindenhol csak pánik van! Mindenki akar egy részt belőlem. Rengeteg a tennivaló és soha nincs elég idő rájuk. A felem tele van mindenféle szeméttel, s a szívem majd megszakad. Uram, hol vagy? Úgy érzem magam, mint a tanítványok, amikor kitört a...

Isten áldása a gyermek

2014.02.19 05:32
„Íme, az Úrnak öröksége, a fiak; az anyaméh gyümölcse: jutalom.” Zsoltár 127:3. “Tartsátok kötelességeteknek, hogy türelemmel, gonddal és komoly, buzgó imával úgy alakítsátok gyermekeitek jellemét, hogy áldássá legyenek az otthonban, a gyülekezetben és a társadalomban. Ha elhanyagoljátok ezt a...

Ima bocsánatért

2014.02.19 05:31
Oh ne haragudjál Uram felettébb, és ne mindörökké emlékezzél meg álnokságinkról; ímé lásd, kérünk, mindnyájan a Te néped vagyunk. Ésaiás 64:8. Ha bűnt követünk el, több magaviseleti forma is létezik. Tagadhatjuk, hogy bármi rosszat is tettünk volna. A körülmények, a társak, és természetesen a...

Hosszan tűrő Istenünk

2014.02.19 05:30
„Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr értünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.” 2Péter 3:9.   „Az Úr nem késik el ígérete teljesítésével, bár vannak, akik ezt gondolják róla. Nem késik, hanem...

Hit

2014.02.19 05:29
Ahogyan a folyó sodrása kimossa a partot, a hit is kopik a mindennapos használatban. Ha nem teszel semmit azért, hogy hitedet megvédd és erősítsd, elkezd fogyni. (Mai Ige)

Hit és cselekedetek

2014.02.19 05:28
„…ugyan mit érnek a szavak? Bizony, nem érnek semmit! Ugyanúgy van a hit is: ha nem követik a tettek, akkor halott. Nem ér semmit, mert nincs benne élet.” Jakab 2:17.   Különösen mi magyarok, hajlamosak vagyunk a végletekre. Vagy az egyik oldalra zuhanunk, vagy a másikra. Testvéreim! A hit...

Hit és élet

2014.02.19 05:28
„Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.” Zsidókhoz írt levél 10:38-39.   A Szentírásban többször olvashattál arról, hogy aki megfordult, az ráfizetett. Ezt maga Jézus...

Házasság

2014.02.19 05:26
Azután így szólt az Úristen: "Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő." 1Mózes 2. fejezet 18. vers   A hatodik nap a házasság intézményének születésnapja is. Sok teendője mellett Isten úgy tervezte a ezt napot, hogy délután egy meghitt ünnepségre is sor...
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11