Bibliáról

Bibliaismeret

2014.01.02 13:04
I.Ismeretek A Bibliáról 1.Tudnivalók A Bibliáról, mint könyvről A Biblia, amint nevének jelentése is mutatja, (görög „biblia” szó = könyvek), egy 66 könyvből álló könyvgyűjtemény, amelynek könyvei mintegy 1600 éven át keletkeztek az i. e. XV. századtól az i.u. I. század végéig. „Bámulatra méltó egy...

Tudnivalók a Bibliáról

2014.01.02 13:00
„Bámulatra méltó egy olyan könyv, amely egy teljes emberélet gyümölcse. A Könyvek Könyve ezerhatszáz esztendő alatt tehát igen hosszú idő alatt keletkezett. Egyik nemzedék a másik után kapta a feladatot Istentől , hogy írja a Bibliát. Általában ha egy könyv már húsz-harminc esztendős, elavultnak...

A Biblia tartalma

2014.01.02 12:57
2Timóteus 3:16. A Biblia tartalmát korántsem az ember Istenről megfogalmazott helytálló gondolatai alkotják, hanem az Istennek az emberről alkotott valóságos gondolatai. A Biblia nem arról szól, hogy nekünk mit kell mondani Istenről, hanem, hogy Ő mit mond nekünk. ” Barth Károly Idézi: Heinz...

Az igazság bizonyítéka

2014.01.02 12:56
  Egy fiatal olasz lány – szemmel láthatóan elmerülve egy kis könyv olvasásában – egy gyümölcsös elárusítóhelynél üldögélt. Egy úr megállt, hogy gyümölcsöt vegyen, és megkérdezte, hogy mit olvas olyan nagy érdeklődéssel. Meglehetősen szégyenlősen válaszolta a lány: Isten szavát, uram! De a...

Tükör

2014.01.02 12:55
Néhány évvel ezelőtt a kisfiamat egy nagy tükör elé állítottam. Először nem ismerte meg magát benne, még túl kicsi és butácska volt hozzá. De láthatóan örült annak a kedves kisfiúnak, aki az üvegfal mögül rámosolygott. Egészen addig, amíg az arckifejezése meg nem változott, és a mozdulatok...

Titanic

2014.01.02 12:53
  A Titanic angol utasszállító luxushajónak épült, és az angliai Southamtonból indult New York-ba első hajóútjára 1912. április 12-én. A kor legnagyobb és legfényűzőbb hajója volt. 16 vízálló rekeszre osztották, és a hajó testét kettős fallal építették meg. Ez azt jelentette, hogyha ezek közül...

A Szentírás

2014.01.02 12:52
  Ez a könyv elmondja Isten szándékait, az ember állapotát, a megváltás útját, a megátalkodott bűnösök büntetését és a hívők üdvösségét. Tanításai szentek, előírásai kötelezőek, történetei igazak és határozatai...

Megtérés

2014.01.02 12:50
  Isten bölcs akarata szerint némelyeknek sípolniuk, másoknak pedig siralmas éneket kell énekelniük. „De kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlók azokhoz a gyermekekhez, akik a piacon ülnek, és ezt kiáltják a többieknek: Furulyáztunk nektek,    és nem táncoltatok;...

Vörösbegy és veréb

2014.01.02 12:48
  A madarak beszélgetése       Mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál! Lk.12,24.   Vörösbegy és a veréb beszélgetnek titkairól az emberi életnek. Vörösbegy kérdez: „Fel nem foghatom, mért hajszolják magukat úgy agyon az emberek! Van bajuk, gondjuk annyi, nincs...

A Biblia

2014.01.02 12:46
  A Biblia   A Biblia fa: Virágzik és gyümölcsöt terem a legnagyobb szárazság idején is. A Biblia győztes: A legyőzötteket nem rabokká, hanem szabadokká teszi. A Biblia hajó: Sohasem fut zátonyra, és utasait biztosan célba viszi. A Biblia híd: A mulandóságból az örökkévalóságba vezet. A...
<< 1 | 2 | 3 >>