Személyes elcsendesedésre

Tudatos döntés

2014.02.26 18:04
„Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó,...

Túlerő

2014.02.26 18:03
„Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük!”  2Királyok 6:16.   Ízlelgesd ezt a ma reggeli Igét. Elhiszed, hogy többen vannak melletted, mint ellened? Hihetetlen! Nem igaz? És már tudnál is sorolni egy csomó embert, ’barátot’ – akik biztosan nem állnának melletted, ha valami baj...

Tű foka

2014.02.26 18:02
  „Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni” Lukács 18:25.   Mielőtt elővennéd a varrós dobozodat és elkezdenéd méregetni, hogy átférne-e rajta egy teve, szeretnélek biztosítani arról, hogy itt NEM arról a tűről van szó. A tű foka az Úr Jézusnak...

Türelem

2014.02.26 18:01
„Jobb akármi dolognak vége annak kezdetinél; jobb a tűrő, hogy nem a kevély!” Prédikátor 7:8.   Ha Salamon valami csoda folytán eljöhetne Magyarországra, nagyot nézne. Látná, hogy mennyire nem tudnak türelmesek lenni az emberek. Nem szeretünk sorba állni. „Nincs idő a fejfájásra!” – hirdeti a...

Világosság és erő

2014.02.26 18:00
„Világosságom és segítségem az ÚR, kitől félnék? Életemnek ereje az ÚR, kitől rettegnék?” Zsoltárok 27:1.   Pár napja elgondolkodtam azon, hogy mennyi mindentől félek. Nem is gondoltam, hogy az évek alatt mennyi félelem összegyűlt a szívemben. Félek az egértől – de ez csak egy dolog. Nem...

Vigasztaljon az Úr!

2014.02.26 18:00
„Urunk, Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, s kegyelmével állandó vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket, és szilárdítson meg benneteket minden jótettben és minden beszédben!” Thesszalonikai 2. levél 2:16-17.   Napok óta...

Világosságban járni

2014.02.26 17:59
Jézus így válaszolt: "Nem tizenkét órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát, de ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága."    János 11:9-10   Hallottad már ezt a mondatot? – Világos nappal kirabolta… - Világos...

Vízfakasztás a sziklából

2014.02.26 17:58
„De az ÚR így szólt Mózeshez: Menj végig a nép előtt, és végy magadhoz néhányat Izráel vénei közül, vedd kezedbe botodat is, amellyel a Nílusra ütöttél, és menj!  Én majd ott állok előtted a sziklán, a Hóreben. Üss a sziklára! Víz fakad belőle, és ihat a nép. Mózes így cselekedett Izráel vénei...

Péter szabadulása

2014.02.26 17:51
„Ekkor Péter magához tért, és így szólt: "Most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból, amit a zsidó nép várt." Apostolok cselekedetei 12:11.   Most tudom igazán… Miért csak most? Mert eddig mintegy alvajáró tette, amit az angyal...

Reménység, dícséret

2014.02.26 17:50
„Én pedig szüntelen reménykedem, és szaporítom minden te dicséretedet.” Zsoltár 71:14.   Ezen a héten a 71. Zsoltár verseivel foglalkoztunk. Találtam egy református éneket, ami összefoglalja ennek a zsoltárnak üzenetét – egy kicsit más nyelven. Íme  71. Tebenned bízom, én Istenem Ne hagyj...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>