Személyes elcsendesedésre

Szolgálat

2014.02.26 17:42
„Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.” János 4:24.   Az Isten lélek. Szellemi – lelki lény. Lelki beállítottságú. Több mint 50 évvel ezelőtt létezett a Szabad Európa Rádió. Valahol kint Nyugaton a bemondó mondta a híreket, információkat,...

Szeretet

2014.02.26 17:27
Szeretet „A szeretet azt jelenti, hogy az ő parancsai szerint élünk: ez a parancs viszont az, amelyről kezdettől fogva hallottátok, hogy aszerint kell élnetek.” 2János6. A szeretet azt jelenti, hogy Isten parancsai szerint élünk. De sokszor hallott am már, hogy nem szabad törvényeskedőnek lennünk!...

Napszúrás

2014.02.26 17:03
„Az Úr a Te őriződ, az Úr a te árnyákod jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold…” 121. Zsoltár Embert próbáló napokat élünk át. Reggel a szobádban egészen 27 fokig megy le a hőmérő higanyszála. Nappal meg majd eléri a 40 fokot. Sokan elájulnak, aléldoznak, víz után kutatnak....

Mustármagnyi hit

2014.02.26 17:03
„Az apostolok így szóltak az Úrhoz: "Növeld a hitünket!" Az Úr ezt válaszolta: "Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához: Szakadj ki gyökerestől, és gyökerezz meg a tengerben - az engedelmeskedne nektek." Lukács 17:5-6.   Ebből a szövegből azt érzem,...

Ne állj bosszút!

2014.02.26 17:02
„Ne mondd: "Csak a rosszat fizetem vissza!" Hagyatkozz az Úrra, ő majd kártalanít.” Példabeszédek 20:22.   „Jössz még te az én utcámba! Majd megfizetek neked!” – ismered ezt? Mondtad már valaha magadban? Hány és hány pofont kaptunk már az életben! Köztük hányat olyan személytől, akitől nem ezt...

Reménység

2014.02.26 17:01
„… szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből pedig remény. A reménység pedig nem csal meg, mert Isten szeretete kiáradt szívünkbe a nekünk ajándékozott Szentlélek által.” Róma 5:3-5.   Egy másik...

Ne hátrálj meg!

2014.02.26 17:01
„És monda néki Jézus: Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.” Lukács 9:62   Ha a ma reggeli Igét egy 18 éves fiatal olvassa, csak két kérdése van: Mi az, hogy eke, és mi az, hogy szarva?   Az eke a gépesítés előtt egy olyan szerszám volt,...

Nem kell félni

2014.02.26 17:00
„Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.” Ézsaiás 41:10. Jó reggelt! Mit szólsz ehhez a kedves, bátorító Igéhez? Ne félj! „A félelem bekopogott az ajtón. A remény ajtót nyitott. De nem volt ott senki!” –...

Oltalmazó Isten

2014.02.26 16:59
„Mint a fészkén fellebbenő sas, fiai felett lebeg. Kiterjeszti felettük szárnyait, felveszi őket, és tollain emeli őket. Egymaga vezette őt az Úr, idegen isten nem volt Ővele” 5Mózes 32:11-12.   Tudod, hogyan tanítja meg a sas-mama a fiait repülni? Először is a hegycsúcson készít egy hatalmas...

Nemes igyekezet

2014.02.26 16:59
Annakokáért, atyámfiai, igyekezzetek inkább a ti elhívatásotokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni; mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. 2 Péter 1:10. Ezért, testvéreim, még inkább törekedjetek arra, hogy megerősítsétek: Isten elhívott és kiválasztott benneteket. Mert ha ezt...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>