Személyes elcsendesedésre

Örök élet vize

2014.02.26 16:58
  „A ki hisz énbennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.” János 7:38.   Vannak teljesen magától értetődő dolgok, amiket természetesnek vesszük. Reggel felkel a nap, este meg lenyugszik. A szülő szereti gyermekét, a gyermek a szüleit. A lámpa világít, a...

Öröm és szelídség

2014.02.26 16:57
„Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek! A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel! (Filippi 4:4-5.)   Pál a börtönből írta levelét a Filippibeliekhez. Érted? A börtönből! Ahova hite miatt – és nem egy emberölés – került. Ahol nem volt túl sok fény,...

Örök szeretet

2014.02.26 16:57
„… örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat.” Jeremiás 31:3.   Bizonyára hallottad már a reklám szövegét: „Mert megérdemlem!” Vajon Isten azért terjeszti ki rám szeretetteljes jóindulatát, jóságát, kedvességét, szívességét, mert megérdemlem?...

Öröm

2014.02.26 16:56
Gondolj az Úrra, a te Istenedre, arra, hogy Ő adta az erőt a jólét megteremtéséhez, hogy megtartsa a szövetséget, amelyet atyáiddal esküvel kötött, ahogy ez most is van.   5Mózes 8:18.   A hálával együtt jár az öröm a hálátlansággal pedig a rosszkedv. Ne felejtsd el megköszönni mindazt a...

Nem elég

2014.02.26 16:55
Őszinte hitélet „Nem mindenki, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! – megy be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát” Máté 7:21. Szigeti Jenő professzortól hallottam először a ’Jaj Istenem!’ keresztényekről. Amikor baj van, akkor, jaj, Istenem! Amikor az élet úgy...

Örömmel adni az Úrnak

2014.02.26 16:55
„És örvendezett a nép, hogy önként adakozhatnak, mert tiszta szívből adakoztak az Úrnak. Dávid király is nagy örömmel örvendezett.” 1Krónika 29:9   Dávid menni készül. Fia, Salamon lesz az utódja. Összehívja a népet, és egy beszámolót tart. Elmondja, hogy egész életében mennyire szerette az...

Jézus születése

2014.02.26 16:38
De az angyal így szólt hozzájuk: "Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában (Lukács 2:10-11 Kath).   Megérkezett! Kétezer évvel ezelőtt angyalok hozták hírül az embereknek, hogy...

Jézus visszajön!

2014.02.26 16:37
„Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül.” Máté 24:36.     Az egész fejezet – Máté 24 – Jézus második eljöveteléről beszél. Annak jeleiről, és az esemény nagyságáról. Jézus a 12 tanítványnak azt mondta, hogy ne a napon és az órán...

Jó az Úr

2014.02.26 16:36
„Dicsérjétek az Urat, ti hívei! Dicsőítsétek szent emlékezetét! Mert csak egy pillanatig tart haragja, és élethosszig jóakarata. Este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm!” Zsoltár 30:5-6.   Akkor éppen egy kórházban dolgoztam és a húszas éveimet tapostam. Jó munkahelyem volt, sokan...

Jézusra mutató prófécia

2014.02.26 16:36
Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt!  Ézsaiás 9:6.     Nekem most az a kő jutott eszembe, amiről Dániel...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>