Személyes elcsendesedésre

Segíts Istenünk!

2014.02.26 17:49
„Neved dicsőségéért ments meg minket, Istenünk, szabadítónk! Bocsásd meg, Urunk, bűneinket, ments meg minket a nevedért!” Zsoltár 79:9.   Ma reggel két dolog jutott eszembe erről az Igéről. A „Jaj Istenem! – keresztények” ahogy ezt Szigeti Jenő szokta emlegetni Bocsásd meg bűneinket! A...

Reménység

2014.02.26 17:49

Simeon bizonyságtétele

2014.02.26 17:48
  „Élt pedig Jeruzsálemben egy ember, Simeon volt a neve, igaz és istenfélő férfiú, aki várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. A Szentlélek kijelentette neki, hogy halált nem lát, amíg meg nem látja az Úr Felkentjét. Ekkor a Lélek ösztönzésére a templomba ment....

Szabadító Istenem

2014.02.26 17:47
„Íme, Isten az én szabadítóm, bízom, és nem rettegek, mert erőm és énekem az ÚR, megszabadított engem.  Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából.” Ézsaiás 12:2-3.   „Nézzétek: Isten az üdvösségem! Bizalom tölt el, s nincs bennem félelem, mert az Úr az erősségem, a dicsőítő...

Szabadulás

2014.02.26 17:46
„Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet.” Zsoltár 19:13.   Más fordításokban: De ki látja meg saját hibáit? Tisztíts meg mindtől, ami rejtve maradt!  - Kath. Ford. A tévedéseket ki veheti észre? Titkos bűnök miatt ne büntess meg! – Prot. Ford. De ki látja meg...

Szabadító Isten

2014.02.26 17:46
„Szeretlek Uram, erősségem! Az Úr menedékem, váram, szabadítóm. Istenem, sziklám – hozzá menekülök. Védőpajzsom, üdvösségem záloga, mentsváram, akit magasztalok!” Zsoltárok 18:2-3.   Uram, erősségem, menedékem, váram, szabadítóm, védőpajzsom, üdvösségem záloga, mentsváram… Mikor jutott eszedbe...

Szavak

2014.02.26 17:45
„Az Úr pedig monda néki: Ki adott szájat az embernek? Avagy ki tesz némává vagy siketté, vagy látóvá, vagy vakká? Nemde én, az Úr? Most hát eredj és én leszek a te száddal, és megtanítlak téged arra, amit beszélned kell.” 2Mózes 4:11-12.   Hallottál egy nagyon jó prédikációt. Magadban azt...

Szálka vagy gerenda

2014.02.26 17:45
Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Máté 7:3   Mennyi szálkát lehet egy gerendából készíteni? Úgy gondolom, teljesen korrekt választ nem tudunk adni, mivel nincs meghatározva, mekkora a gerenda, és az sem,...

Személyes döntés

2014.02.26 17:44
Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra? Róma 6:16.   Amikor gyerekek voltunk, több olyan játékot is játszottunk, amiben választani kellett....

Szíveket ismerő Isten

2014.02.26 17:43
„Ha éhínség uralkodik az országban, pestis, üszök, gabonarozsda, sáska vagy féreg pusztít, ha ellenség ostromolja kapuit vagy bármi csapás vagy baj éri, minden imát, minden könyörgést, amit egynek is kiejt a szája, amint mindig akad valaki, akiben fölébred a lelkiismeret, úgyhogy kitárja kezét...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>