Szösszenetek

A szív tisztasága

2013.11.30 15:06
„Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet!” (Péld 4:23)  Szó szerint is így van; kérdezd csak meg a háziorvosodat! De most másról szeretnék veled beszélni. Hallottad már ezeket? „Boldogok a tiszta szívűek…” „Olyan jó szívű…” „Olyan kedves, szívélyes volt...

A Szentlélek erejének kiáradása

2013.11.30 15:05
„Hirtelen olyan hang hallatszott az égből, mint amikor erős szél fúj, és betöltötte az egész házat, ahol ültek. Azután lángnyelvek jelentek meg közöttük, és rászálltak mindenkire.” (Apcsel 2:2-3)   Tizenegy riadt felnőtt férfi és néhány asszony. Összezsúfolódva egy ház padlásterében. Az ajtó...

A part

2013.11.30 15:04
A part Sokszor állhatunk ott egy-egy bibliai történetet olvasva. Izráel a Jordán partján állt. S miután a papok beléptek a vízbe, a folyó megállt a medrében... és száraz lábbal kelt át a nép. A 38 éve beteg ember is a parton feküdt. Nem volt embere, aki bevitte volna a vízbe. Jézus a parton állt,...

A neved

2013.11.30 15:03
A nagy sörényű oroszlán, a hosszú nyakú zsiráf, a csíkos borz, a vidra, a ravaszdi róka ezer és ezer társával együtt ott sorakozott ez előtt a talán négy méter magas, két lábon álló lény előtt. Ez a lény – nevezzük Ádámnak – mindegyiknek a szemébe nézett, megsimogatta, és azt mondta. „Olyan...

A mintaima

2013.11.30 15:02
Ekkor Jézus így szólt. „Amikor imádkoztok, ezt mondjátok. »Atyánk, legyen szent a te neved! Jöjjön el a királyságod! Add meg nekünk a kenyerünket minden nap! Bocsásd meg a bűneinket, ahogyan mi is megbocsátunk azoknak, akik rosszat tesznek nekünk! Ne engedd, hogy kísértésbe essünk!« (Luk...

A mélységből felemel

2013.11.30 15:01
„Lenyúlt a magasságból, és felvett engem, S a mélységes vízből kihúzott engem.” (2Sám 22:17)   Dávid megjárta a mélység útját. Persze – mondhatod –, a te próbád, az igen! Az tényleg hatalmas! Elhiszem. Mindenki a maga gondját látja hegynek. Engedd meg, hogy ma reggel egy éneket küldjek neked!...

A megvetett szegletkő

2013.11.30 15:00
„Ezt mondta nekik Jézus. »Sohasem olvastátok-e az Írásokban, hogy amelyik követ az építők megvetettek, az lett a szegletkő«; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünk előtt.” (Máté 21:42)   „Erre az élő kőre zsidók és pogányok egyaránt építhetnek. Ez az egyetlen alap, amelyre biztosan...

A Megváltó születése

2013.11.30 14:58
„Ezt mondta az angyal nekik. Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Mert ma született nektek a Megtartó, aki az Úr Krisztus, Dávid városában.” (Luk 2:10-11)   Megérkezett! Kétezer évvel ezelőtt angyalok hozták hírül az embereknek, hogy Jézus...

Megtérés általi változás

2013.11.30 14:53
"Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk, és az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához." (1Pét 2:24-25.) Mi az, ami képes megváltoztatni valakit? Egy...

A legnagyobb lúzer

2013.11.24 11:32
Volt egy család, ahol a kisfiú és a kislány együtt élt a szüleivel. És ekkor egy érthetetlenül buta rendeletet adott ki a király. Valahogy így hangzott. „Közhírré tétetik, hogy a mai naptól, Abib hónap első napjától kezdve, ha egy zsidó családba kisfiú születik, azt haladéktalanul meg kell ölni....
<< 13 | 14 | 15 | 16 | 17 >>