Szösszenetek

A legkisebb jótett

2013.11.24 11:31
„És a király így felel majd nekik. Bizony, mondom nektek, amennyiben megcselekedtétek eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg.” (Máté 25:40) Az egyik reklám azt mondja, hogy csak az első számít, a többi nem. Ez azt az alapvető emberi vágyat tükrözi, hogy valami nagyot...

A kereszt hordozása

2013.11.24 11:30
„Ezután mindannyiukhoz szólva, ezt mondta. »Aki utánam akar jönni, annak meg kell tagadnia önmagát. Naponta föl kell vennie a keresztjét, és követnie kell engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt. De aki értem elveszíti az életét, az megmenti azt. Mert mit ér az, ha az...

Kedves szó

2013.11.24 11:28
„A barátságos beszéd méz folyása, édes a léleknek, üdülés a testnek.” (Péld 16:24)   Szeretnék ma egy igaz történetet megosztani veled, amit én is úgy olvastam.   Egy napon a tanárnő azt kérte az osztálytól, hogy minden osztálytársuk nevét írják föl egy lapra; úgy, hogy a nevek mellett...

13 ember

2013.11.24 11:27
13 ember   Éjszaka. Vihar a tengeren. Orkán. 12 küzd a hajón. A cél - valahogy megszabadulni. EGY nem törődik a hullámokkal. Jár a vízen. 12 fél, reszket. EGY megszólal. Miért féltek, hisz itt vagyok? Egy máris indul felé. 11 lapul. Lélegzet-visszafojtott csend. A vihar tombol. Az EGY az...

A jó és a gonosz

2013.11.23 17:07
„Aki jóra törekszik, jóakaratot szerez, de eljön a rossz arra, aki azt hajhássza.” (Péld 11:27)   Ahogy ezt a verset olvastam ma reggel, két közmondás jutott eszembe. „Jó tett helyébe jót várj!” „Aki másnak vermet ás, maga esik bele!” Valahol olvastam, hogy általában a kisgyermekek a...

A hívek öröme

2013.11.23 17:04
„Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek. Akik szabadításodra vágyódnak, hadd magasztaljanak mindig, hogy nagy az Úr!” (Zsolt 40:17) Egy szép baptista ének jutott eszembe. Öröm van a Mennyben, zengve száll szava; Elveszett fiú került haza. Hű Atyánk eléje mily sietve megy....

A hit versenypályája

2013.11.23 17:02
„Ugye, tudjátok, hogy a versenypályán sok versenyző fut, de csak egyikük lesz a győztes, és ő kapja a díjat? Úgy fussatok, hogy győztesek legyetek! Minden sportoló, aki a versenyre készül, nagy önuralommal végzi az edzést, és minden tekintetben fegyelmezetten él. Azért teszi ezt, hogy megnyerje a...

A hit előtt nincs lehetetlen

2013.11.23 17:01
"A sok ember miatt azonban nem tudtak odamenni Jézushoz. Ezért felmásztak a tetőre, és onnan eresztették le az ágyat a tömegbe, Jézus elé." (Luk 5:19)   Volt négy barát. Rengeteg közös élményük volt már. Szerettek másokon segíteni. Megtudták, hogy azon a napon Jézus az ő városukba érkezik....

Földi javak

2013.11.23 15:58
A föld javainak ígérete „Ha készséggel engedelmeskedtek, majd a föld legjavából esztek!” (Ésa 1:19) Életünk során hány és hány alkalom volt, hogy engedelmeskedtünk, vagy éppen nem engedelmeskedtünk valakinek. Volt, hogy gyerekkorunkban ígértek valamit, ha ezt vagy azt megtesszük... később a...

A feltámadás igérete

2013.11.23 15:56
„Azok közül, akik alszanak a föld porában, sokan felébrednek majd; némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra.  Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké.” (Dán 12:2-3)   Ez a szakasz az úgynevezett...
<< 13 | 14 | 15 | 16 | 17 >>