Cikkek archívuma

A puszta

2019.01.07 18:22
A puszta   Mire gondolsz, amikor azt a szót hallod, hogy puszta, pusztai vándorlás? Általában egy nagy sivatagos terület jut az eszünkbe, hullámzó homokdűnékkel. De vajon milyen lehetett a pusztai vándorlás valójában? Mivel a Tóra kétharmada a pusztában történt eseményekről, történésekről...

Igazság - gazság

2019.01.07 18:21
Mekkora a különbség az igazság és a gazság között?   A héber ember erre azt felelné, hogy csupán egy betű. Az igazság szó úgy hangzik héberül, hogy emet. Azonban ha az első betűt elvesszük belőle, akkor met lesz, ami pedig azt jelenti, hogy meghalt, halott. Érdekessége még a szónak, hogy...

Eltörölte Jézus a törvényt?

2019.01.07 18:21
Jézus végül mégis eltörölte a törvényt?   Kevés olyan végletekig kiforgatott bibliai szöveg van, mint Mát 5:17. Jézus egy határozott kijelentést tesz, amelyben közli, nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt és a prófétákat, hanem hogy betöltse. A magyarázók rendre a következőképpen járnak...

A dogmák fejleszthetők?

2019.01.07 18:20
Fejleszthetőek-e a “dogmák”?   Van-e az isteni tanokban fejlődés? Ha a nyugati kereszténységet kérdezzük, akkor a válasz egy határozottan igen. Szerintük, ha a zsinat hoz egy új “kinyilatkoztatást”, akkor az tulajdonképpen az isteni kijelentéssel azonos. Jó néhány teológus hivatkozik úgy pl....

Hozsánna

2019.01.07 18:20
Hozsánna, de hogyan?   Máté 21:9-ben a nép többször is így kiált Jézus bevonulása közben Jeruzsálembe: hozsánna (vagy eredetileg: hosíáná). A szó az Ószövetségben csak a 118. zsoltárban fordul elő, a 25. versben. Amikor olvassuk a Máténál említett szakaszt, akkor a szó egy szimpla...

Az első asszony neve

2019.01.07 18:19
Mi volt az első asszony neve?   A helyes válasz, hogy nem tudjuk! A héberben a teremtés könyvében használt chavvah szó ugyanis szintén nem feltétlenül jelent tulajdonnevet. A szó egyszerűen azt jelenti, hogy életadó, sőt, hogy első életadó. Az itt szereplő másik szót: qara, gyakran fordítják...

Lehet-e tiszta a tisztátalan?

2019.01.07 18:19
Lehet-e tisztává a tisztátalan?   Jézus a kézmosásos vita után, rövid eszmefuttatást követően az evésről (Márk szerint) így foglalja össze, amit a nevezett témában meg kell jegyezni: “Ezzel tisztának nyilvánított minden ételt.” Ezt aztán sokan arra használják fel, hogy bizonyítsák, Isten...

Királyi többes

2019.01.07 18:18
Királyi többes? Régi vitára ad okot az egyik istennév: Elohim. Ami a legtöbb problémát okozza, hogy ez az egyik istennév, az Elóah (Isten) többes számú alakja, ami miatt többször nyelvtanilag problémás. Például mert minden esetben, amikor Istennel kapcsolatban használják, egyes számú ige...

Ádám kisbetűvel?

2019.01.07 18:18
Írható-e Ádám kis betűvel?   A Bibliákban a fordítások alapján mindannyian arra gondolunk, hogy az ádám az első ember (férfiember) neve volt. Pedig nem. A 19. század elejéig az Ádám név nem szerepel a zsidó névadásokban, egyszerűen ezért, mert ez nem tulajdonnév a Szentírásban, sőt - más...

Mi van, ha nem igaz a Biblia?

2019.01.07 18:17
Mi van akkor, ha a Biblia nem igaz?   A Biblia egyik legfontosabb állítása, hogy az Isten által teremtett világnak nincs alternatívája. Az ember mégis azt állítja, hogy van. Hogy ez a világ csak az egyik lehetséges világ. Ez hatalmazza fel az embert arra, hogy folyamatosan újításokban, ún....
Tételek: 31 - 40 ból 1953
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>