Cikkek archívuma

Hány felesége volt Ádámnak?

2019.01.07 18:12
Hány felesége volt Ádámnak?   Sokan, akik elkezdik olvasni a Szentírást, hamar arra a következtetésre jutnak, hogy két teremtéstörténeti leírás követi egymást, amelyben egyes részletek eltérnek. Ebből a magyarázók többféle következtetésre jutottak, ezek közül az egyik, hogy mindez azért van,...

Mivel töltötte az időt Mózes Egyiptomban a fáraólátogatások között?

2019.01.07 18:12
Mivel töltötte az időt Mózes Egyiptomban a fáraólátogatások között?   Kicsit bevonódva az évezredek szent, úgy képzeljük általában a zsidó népet, akik Egyiptomban rabszolgáskodtak, hogy Mózes hatására és a csodás csapások hatására szent révülettel tekintenek Istenre, és követik Mózest az...

Jézus az antisztár

2019.01.07 18:11
Jézus az antisztár   Mt 8:4 „És monda néki Jézus: Meglásd, senkinek se szólj. Hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, a melyet Mózes rendelt, bizonyságul nékik.” Mt 16:20 „Akkor megparancsolá tanítványainak, hogy senkinek se mondják, hogy ő a...

Rejtvény a falon

2019.01.07 18:10
Rejtvény a falon   Jól ismerjük Dániel könyvének 5 fejezetét, amelyben egy kézfej jelenik meg a mulató babiloniak előtt, és a falra a jól ismert mondatot írja: „Mené, mené, tekel ufarszin.” De átgondoltuk-e valaha, ténylegesen mit olvastak az értők akkor a falra írva? Ezt: Mina, mina, sékel és...

Hogy megismerjenek - kit is?

2019.01.07 18:09
Hogy megismerjenek…, kit is?   A görög dualista gondolkodás egyik közhelyszerű ismérve a lélek és a test (minőségi) kettőssége. Ebből aztán az is következett, hogy a lélek volt a magasabb rendű, míg a test alacsonyabban helyezkedett el a ranglétrán. A lélek mint a testtel szemben elsődleges...

Kisajátítható-e az evangélium hirdetése?

2019.01.07 18:09
Kisajátítható-e az evangélium hirdetése?   Újra és újra felbukkannak vitáink, hogy ki méltó arra, hogy hirdesse az evangéliumot. Gyülekezetekben időnként találkozunk azzal, hogy igyekeznek eltiltani „méltatlan” embereket vagy csoportokat attól, hogy önálló „partizánakcióba” kezdjenek. Ennek az...

Micsoda különbség!

2019.01.07 18:08
Micsoda különbség!   A filozófiai gondolkodás és a Szentírás rokonságát sokan hangsúlyozzák, sőt sokan a philosophia perennist (vagyis az örök filozófiát) látják a nem keresztény tankban is (mint sok korai egyházatya), amelynek a leegyszerűsített lényege, hogy az igazság elég nagy része...

Szűkszavú Isten

2019.01.07 18:07
A szűkszavú Isten   Elgondolkodtatok-e már azon, miért olyan szűkszavú Isten a parancsolatok magyarázatában? Fontos parancsolatok (mint a szombat) esetén is csak alig 3-4 dolgot mond el, mi pedig néha úgy érezzük, hogy lehetett volna részletesebb is ez vagy az az utasítás, mert akkor jobban...

Lélekben szegények

2019.01.07 18:07
A lélekben szegények (adalék)   A következőkben nem megoldani akarom a régi rejtélyt, mit jelent pontosan a Jézus 5:3-ban boldognak (valójában áldottnak) mondott lélekben szegények kifejezés, azonban úgy gondolom, talán ezt a megoldást is érdemes észben tartani. A görög gondolkodásban a...

Szöveghűség

2019.01.07 18:06
Szöveghűség = kevesebb probléma   Most pedig egy olyan szövegen szeretném bemutatni, amely nem régen volt terítéken a fórumon, miért érdemes minden elemzés alkalmával kifejezetten a szövegből kiindulni. Ez véd meg legjobban attól, hogy félreértsünk dolgokat. (Persze önmagában a...
Tételek: 51 - 60 ból 1956
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>