Cikkek archívuma

Tökéletes

2019.01.07 18:17
A tökéletes néhány fontos tulajdonsága   Mi van akkor, ha van abszolút igazság? Az abszolút azt jelenti: kizárólagos, független, mástól nem függő, mindenek feletti, örök, független stb. A bibliai szóhasználatban (mármint jelentéshasználatban, mivel a szó nem szerepel a Bibliában) a...

Ettek-e gyümölcsöt az állatok az Édenen?

2019.01.07 18:16
Ehettek-e gyümölcsöt az állatok az édenben?   A darwini fordulat óta az ember az Isten által teremtett sajátos, Isten képmását hordozó lényből egyszerűen az állatvilág egyik – igaz a legsikeresebb – tagjává lépett vissza. Pedig Isten nyomatékosan hangsúlyozza az ember különálló voltát....

Törvény alatt

2019.01.07 18:15
Miért őriztettünk a törvény alatt Krisztusig?   A galata levél egyik érdekessége a következő kijelentés: „Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatott, a míg eljő a Mag, a kinek tétetett az ígéret; rendeltetvén angyalok által, közbenjáró kezében. (…) Minekelőtte pedig eljött a hit,...

Feltámadás

2019.01.07 18:15
Mi a baj a feltámadással?   Pálnak az athéni Aeropáguszon elmondott beszéde egészen odáig hallgató fülekre talál, míg csak nem arról kezdett el beszélni, hogy a halottak (Jézusi mintára) feltámadnak. A 32. vers szerint „A halottak feltámadásának hallatára néhányan kigúnyolták, mások meg azt...

Ami nem szorul fejlesztésre

2019.01.07 18:14
Ami nem szorul fejlesztésre   Mindannyian megfigyeljük, nap mint nap találkozunk vele, de nem tudatosítjuk magunkban, hogy amit az ember készít, az folyton javítgatásra, fejlesztésre szorul. Gyakorlatilag az ember még egyetlen dolgot sem tudott megalkotni úgy, hogy az ne avuljon el idővel. És...

Jézus és a zsidó törvények

2019.01.07 18:14
Hatályon kívül helyezhette-e Jézus a zsidó törvényeket?   Gyakran hallani, hogy Jézus megszüntette a törvényt, aminek egyik „bizonyítéka”, hogy Jézus megtisztította a tisztátalan ételeket (Mk 7:19), de persze több igehelyet is felhoznak ennek alátámasztására. A márki ige közelebbi vizsgálata...

Út az Orionra

2019.01.07 18:13
Mennyi idő alatt juthatna el Isten az Orion-ködből a földre?   A legújabb mérések szerint (Sandstrom 2003-2004) az Orion-köd távolsága a földtől 1270 fényév (plusz-mínusz 80). A ma elképzelhető legnagyobb sebességgel tehát Istennek ennyi évig kellene haladnia, hogy ideérjen. Lehetséges-ez? Nem...

Hány felesége volt Ádámnak?

2019.01.07 18:12
Hány felesége volt Ádámnak?   Sokan, akik elkezdik olvasni a Szentírást, hamar arra a következtetésre jutnak, hogy két teremtéstörténeti leírás követi egymást, amelyben egyes részletek eltérnek. Ebből a magyarázók többféle következtetésre jutottak, ezek közül az egyik, hogy mindez azért van,...

Mivel töltötte az időt Mózes Egyiptomban a fáraólátogatások között?

2019.01.07 18:12
Mivel töltötte az időt Mózes Egyiptomban a fáraólátogatások között?   Kicsit bevonódva az évezredek szent, úgy képzeljük általában a zsidó népet, akik Egyiptomban rabszolgáskodtak, hogy Mózes hatására és a csodás csapások hatására szent révülettel tekintenek Istenre, és követik Mózest az...

Jézus az antisztár

2019.01.07 18:11
Jézus az antisztár   Mt 8:4 „És monda néki Jézus: Meglásd, senkinek se szólj. Hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, a melyet Mózes rendelt, bizonyságul nékik.” Mt 16:20 „Akkor megparancsolá tanítványainak, hogy senkinek se mondják, hogy ő a...
Tételek: 41 - 50 ból 1953
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>