Cikkek archívuma

Királyi többes

2019.01.07 18:18
Királyi többes? Régi vitára ad okot az egyik istennév: Elohim. Ami a legtöbb problémát okozza, hogy ez az egyik istennév, az Elóah (Isten) többes számú alakja, ami miatt többször nyelvtanilag problémás. Például mert minden esetben, amikor Istennel kapcsolatban használják, egyes számú ige...

Ádám kisbetűvel?

2019.01.07 18:18
Írható-e Ádám kis betűvel?   A Bibliákban a fordítások alapján mindannyian arra gondolunk, hogy az ádám az első ember (férfiember) neve volt. Pedig nem. A 19. század elejéig az Ádám név nem szerepel a zsidó névadásokban, egyszerűen ezért, mert ez nem tulajdonnév a Szentírásban, sőt - más...

Mi van, ha nem igaz a Biblia?

2019.01.07 18:17
Mi van akkor, ha a Biblia nem igaz?   A Biblia egyik legfontosabb állítása, hogy az Isten által teremtett világnak nincs alternatívája. Az ember mégis azt állítja, hogy van. Hogy ez a világ csak az egyik lehetséges világ. Ez hatalmazza fel az embert arra, hogy folyamatosan újításokban, ún....

Tökéletes

2019.01.07 18:17
A tökéletes néhány fontos tulajdonsága   Mi van akkor, ha van abszolút igazság? Az abszolút azt jelenti: kizárólagos, független, mástól nem függő, mindenek feletti, örök, független stb. A bibliai szóhasználatban (mármint jelentéshasználatban, mivel a szó nem szerepel a Bibliában) a...

Ettek-e gyümölcsöt az állatok az Édenen?

2019.01.07 18:16
Ehettek-e gyümölcsöt az állatok az édenben?   A darwini fordulat óta az ember az Isten által teremtett sajátos, Isten képmását hordozó lényből egyszerűen az állatvilág egyik – igaz a legsikeresebb – tagjává lépett vissza. Pedig Isten nyomatékosan hangsúlyozza az ember különálló voltát....

Törvény alatt

2019.01.07 18:15
Miért őriztettünk a törvény alatt Krisztusig?   A galata levél egyik érdekessége a következő kijelentés: „Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatott, a míg eljő a Mag, a kinek tétetett az ígéret; rendeltetvén angyalok által, közbenjáró kezében. (…) Minekelőtte pedig eljött a hit,...

Feltámadás

2019.01.07 18:15
Mi a baj a feltámadással?   Pálnak az athéni Aeropáguszon elmondott beszéde egészen odáig hallgató fülekre talál, míg csak nem arról kezdett el beszélni, hogy a halottak (Jézusi mintára) feltámadnak. A 32. vers szerint „A halottak feltámadásának hallatára néhányan kigúnyolták, mások meg azt...

Ami nem szorul fejlesztésre

2019.01.07 18:14
Ami nem szorul fejlesztésre   Mindannyian megfigyeljük, nap mint nap találkozunk vele, de nem tudatosítjuk magunkban, hogy amit az ember készít, az folyton javítgatásra, fejlesztésre szorul. Gyakorlatilag az ember még egyetlen dolgot sem tudott megalkotni úgy, hogy az ne avuljon el idővel. És...

Jézus és a zsidó törvények

2019.01.07 18:14
Hatályon kívül helyezhette-e Jézus a zsidó törvényeket?   Gyakran hallani, hogy Jézus megszüntette a törvényt, aminek egyik „bizonyítéka”, hogy Jézus megtisztította a tisztátalan ételeket (Mk 7:19), de persze több igehelyet is felhoznak ennek alátámasztására. A márki ige közelebbi vizsgálata...

Út az Orionra

2019.01.07 18:13
Mennyi idő alatt juthatna el Isten az Orion-ködből a földre?   A legújabb mérések szerint (Sandstrom 2003-2004) az Orion-köd távolsága a földtől 1270 fényév (plusz-mínusz 80). A ma elképzelhető legnagyobb sebességgel tehát Istennek ennyi évig kellene haladnia, hogy ideérjen. Lehetséges-ez? Nem...
Tételek: 41 - 50 ból 1956
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>