Bibliai érdekességek Gyetvai Gellért

Csalni a fordítással

2019.01.07 18:05
Hogyan csalhatunk fordítással? Legutóbb egy fordított szövegen mutattam be, milyen kulturális eltérések okozhatnak félreértést és meg nem értést a Bibliában. Most egy másik eseten azt szeretném bemutatni, hogyan csalnak a fordítók (és ezek után a kommentárok írói) a szöveggel, hogy aztán egész...

Drogozott-e Ádám és Éva?

2019.01.07 17:18
Drogozott-e Ádám és Éva?   1Móz 3:7-ben ezt olvashatjuk: „Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefaleveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak.” A szó, meztelenek, héberül erúmim, jelentése nem csupán ennyi, ebből a szóból (a...

Éden

2019.01.07 18:35
Sokak egész élete, hatalmas pénzösszegek és idő megy rá, hogy beazonosítsák az Éden kertjét. Törekvésük miatt aztán időről időre felbukkannak hírek, hogy találtak ilyen és olyan helyeket, amelyeket be lehet azonosítani “nagy valószínűséggel” Édenként. Mások persze ezt azonnal vitatják. De vajon...

Éden kertje

2019.01.07 18:42
. Az első igazán világhíres látványosságot úgy hívták, hogy Éden kertje. A bibliai tanúság szerint Isten a teremtéskor csupán az élet kezdetét alkotta meg, nem a teljes populációt, mind az állatok, mind az emberek igencsak híján voltak a világunkon. Ezért azt a parancsot kapták, hogy szaporodjanak,...

Egy furcsa születési táblázat

2019.01.07 18:44
Egy elsőre furcsa születési táblázat Ádám nemzetségtáblázata igen furcsa dolgokat mond első ránézésre. Énós kilencven évesen nemzette Kénánt, Mahalálél 65 évesen Járedet, de például Mathusélah 187 esztendős  volt, amikor Lámekhet nemzette. Miért csak ilyen idősen nemzettek gyerekeket az első...

Ellenünk szóló kézírás

2019.01.07 17:38
Ellenünk szóló kézírás?   Mivel legtöbben, sokan a mai napig az 1908-as revideált Károli-féle változatban olvassák a Szentírást, szeretném egy szövegen bemutatni, miért érdemes a múlt kulturális közegén túl is elővenni fordításokat. Egy jól ismert szöveg így szól: „Az által, hogy eltörölte a...

Eltörölte Jézus a törvényt?

2019.01.07 18:21
Jézus végül mégis eltörölte a törvényt?   Kevés olyan végletekig kiforgatott bibliai szöveg van, mint Mát 5:17. Jézus egy határozott kijelentést tesz, amelyben közli, nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt és a prófétákat, hanem hogy betöltse. A magyarázók rendre a következőképpen járnak...

Ettek-e gyümölcsöt az állatok az Édenen?

2019.01.07 18:16
Ehettek-e gyümölcsöt az állatok az édenben?   A darwini fordulat óta az ember az Isten által teremtett sajátos, Isten képmását hordozó lényből egyszerűen az állatvilág egyik – igaz a legsikeresebb – tagjává lépett vissza. Pedig Isten nyomatékosan hangsúlyozza az ember különálló voltát....

Éva

2019.01.07 18:24
Bár a Bibliában mindig azt olvassuk, hogy az első nő Éva volt, a helyzet az, hogy az Éva szó a latinból ered (Eva). A héberben az első nő megnevezése chava, és eredetileg nem olyan név, amilyeneket mi adunk egymásnak (de erről korábban már írtam). A gyökere, amiből ered, élni jelentéssel bír,...

Feltámadás

2019.01.07 18:15
Mi a baj a feltámadással?   Pálnak az athéni Aeropáguszon elmondott beszéde egészen odáig hallgató fülekre talál, míg csak nem arról kezdett el beszélni, hogy a halottak (Jézusi mintára) feltámadnak. A 32. vers szerint „A halottak feltámadásának hallatára néhányan kigúnyolták, mások meg azt...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>