Bibliai érdekességek Gyetvai Gellért

Izzó érc

2019.01.07 18:25
Ezékiel könyvének 1:4 részében van egy szó, amely csupán egyszer fordul elő a Bibliában, és gyakorlatilag ma senki sem tudja, pontosan miképpen is lehetne biztosan jól fordítani. Ez a szó a chashmal. A Károli-féle fordításban így hangzik (lásd kiemelés): „És látám, és ímé forgószél jött...

János, a filozófus

2019.01.07 17:26
János a filozófus   Gyakori kérdés, hogyan kell megállnunk a világban. A fő kérdés aztán olyan gyakorlati kérdésekben fogalmazódik meg, mint például lehet-e nézni Star Wars filmet, vagy nem. Jézus a főpapi imájában úgy imádkozott, hogy Isten ne kivegye, hanem megtartsa a tanítványokat a...

Jetró vagy Reuél

2019.01.07 16:51
Jitró (Jetro) vagy Reúél?   Mózes második könyvében, amikor Mózes elmenekül Egyiptomból, a pusztában segít néhány nőnek, hogy az állataikat meg tudják itatni. Később ebbe a családba házasodik be. A szöveg szerint a lányok apját a 2:18-ban Reúélnek hívják, azonban később többször is Jitróként...

Jézus "kezdete"

2019.01.07 18:29
Hogyan lehet Jézus egyszerre fiú és kezdet nélküli Isten? Jézusnak nem volt kezdete, nem volt születése a Biblia szerint (Zsid 7:3 pl.). A Bibliai újszövetség mégis fiúnak mondja, aki pedig Atyának mondja az Istent. Hogy lehet ez? Mindez csupán szimbolikus? Nem. Jézus istensége, kezdet nélküli,...

Jézus az antisztár

2019.01.07 18:11
Jézus az antisztár   Mt 8:4 „És monda néki Jézus: Meglásd, senkinek se szólj. Hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, a melyet Mózes rendelt, bizonyságul nékik.” Mt 16:20 „Akkor megparancsolá tanítványainak, hogy senkinek se mondják, hogy ő a...

Jézus és a zsidó törvények

2019.01.07 18:14
Hatályon kívül helyezhette-e Jézus a zsidó törvényeket?   Gyakran hallani, hogy Jézus megszüntette a törvényt, aminek egyik „bizonyítéka”, hogy Jézus megtisztította a tisztátalan ételeket (Mk 7:19), de persze több igehelyet is felhoznak ennek alátámasztására. A márki ige közelebbi vizsgálata...

Jób és Nóé

2019.01.07 18:33
Mit tudhatott Jób, Ábrahám és kortársaik a világról, mármint az özönvíz előttről? Érdekes kérdés, különösen annak fényében, hogy míg Ábrahám kb. akkor született, amikor Noé meghalt, addig Jób akár még ismerhette is Noét (bár ezt, sajnos, nem tudjuk). Noé és fiai minden bizonnyal tehetetlenek voltak...

Képzelt levél Pál apostolnak

2019.01.07 17:22
KÉPZELETBELI LEVÉL PÁL APOSTOLNAK: Nagytiszteletű Pál apostol, független misszionárius Korintus, Görögország Kedves Pál Úr! Nemrég megkaptuk levelét, melyben szolgálatra jelentkezik igazgatóságunkhoz. Alaposan megvizsgáltuk ügyét, és őszintén szólva meglepett minket, hogyan sikerült megbízható...

Kinek a hasznára?

2019.01.07 17:35
Kinek a hasznára?   Az 1Kor 12. fejezetében Pál elmagyarázza, mire jók és mik is tulajdonképpen a lelki ajándékok. Az eredeti szöveg szerint ezek ún. meg nem érdemelt adományok (a charisma eredeti jelentése ez!), amelyet nem magunk tanulunk meg, nem mi szerzünk be, nem mi alakítunk ki, hanem...

Királyi többes

2019.01.07 18:18
Királyi többes? Régi vitára ad okot az egyik istennév: Elohim. Ami a legtöbb problémát okozza, hogy ez az egyik istennév, az Elóah (Isten) többes számú alakja, ami miatt többször nyelvtanilag problémás. Például mert minden esetben, amikor Istennel kapcsolatban használják, egyes számú ige...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>