Bibliai érdekességek Gyetvai Gellért

Fordított világ

2019.01.07 17:29
Fordított világ A termodinamika második főtételéből a tudomány az egyik legfontosabb következtetést vezeti le a világra, amely entrópia néven vált ismertté. A világegyetemre vetítve ez az entrópia nem mást jelent, mint hogy a világegyetem a rendezettség állapotából a rendezetlenség állapota felé...

Halál utáni élet

2019.01.07 18:05
A halál utáni élet   A Biblia nem tud halál utáni életről. A Hertz-féle bibliakommentár szerint a Tanachban (Ószövetség) ezt nem fejti ki az ige. A Szentírásban az élet = fizikai test + élet lehelete. Az élet lehelete nem önálló szubjektum, hanem valami, amiről valójában fogalmunk sincs, csak...

Hangos olvasás

2019.01.07 18:30
Akármilyen furcsa ma már, az ókori emberek nem nagyon ismerték, de legalábbis nem nagyon gyakorolták a néma olvasást. Még amikor magukban olvastak vagy imádkoztak, akkor is rendre hangosan tették. A néma olvasás úgy tűnik, csak a reneszánszban terjedt el. A Talmud ki is jelenti, hogy ima közben a...

Hány felesége volt Ádámnak?

2019.01.07 18:12
Hány felesége volt Ádámnak?   Sokan, akik elkezdik olvasni a Szentírást, hamar arra a következtetésre jutnak, hogy két teremtéstörténeti leírás követi egymást, amelyben egyes részletek eltérnek. Ebből a magyarázók többféle következtetésre jutottak, ezek közül az egyik, hogy mindez azért van,...

Hogy megismerjenek - kit is?

2019.01.07 18:09
Hogy megismerjenek…, kit is?   A görög dualista gondolkodás egyik közhelyszerű ismérve a lélek és a test (minőségi) kettőssége. Ebből aztán az is következett, hogy a lélek volt a magasabb rendű, míg a test alacsonyabban helyezkedett el a ranglétrán. A lélek mint a testtel szemben elsődleges...

Hogyan bizonyíthatjuk Istent?

2019.01.07 17:12
Hogyan magyarázhatjuk vagy bizonyíthatjuk Istent?   A Bibliában van egy fogalom, amelyet az sohasem indokol, hanem egyszerűen bizonyítás és minden magyarázat nélkül feltételezi (csúnya szóval posztulál): ez az Isten. A Bibliában az Isten nem lehet sem bizonyítás, sem kételkedés tárgya. A világ...

Hozsánna

2019.01.07 18:20
Hozsánna, de hogyan?   Máté 21:9-ben a nép többször is így kiált Jézus bevonulása közben Jeruzsálembe: hozsánna (vagy eredetileg: hosíáná). A szó az Ószövetségben csak a 118. zsoltárban fordul elő, a 25. versben. Amikor olvassuk a Máténál említett szakaszt, akkor a szó egy szimpla...

Igazság - gazság

2019.01.07 18:21
Mekkora a különbség az igazság és a gazság között?   A héber ember erre azt felelné, hogy csupán egy betű. Az igazság szó úgy hangzik héberül, hogy emet. Azonban ha az első betűt elvesszük belőle, akkor met lesz, ami pedig azt jelenti, hogy meghalt, halott. Érdekessége még a szónak, hogy...

Irigy volt-e Isten?

2019.01.07 17:13
Irigy volt az Isten?   A teremtés leírásában azt olvashatjuk, hogy Isten nem akarta, hogy az ember ismerje a jót és a rosszat. Erre a passzusra sokféle furcsa magyarázat született. Vannak, akik szerint Isten egyszerűen irigy volt az emberre, és nem akarta, hogy határtalan tudásra, vagy...

Isten a mi Apánk

2019.01.07 17:14
Isten a mi Apánk!   A Bibliából jól ismert szavakként csengenek vissza az Atya szó értelmezései. A magyar kifejezés valójában régies formája a ma használatos apa szónak. Illetőleg talán annyiban más a jelentése, hogy a héber ab és a görög patér szó némileg tágabb értelmű:...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>