Apostolokról

Simon, a varázsló

2014.03.03 11:31
Fülöp - István diakónustársa volt. Hasonló módon ő is Isten eszköze volt, aki által csodák és jelek történtek.             Samáriában élt egy Simon nevű mágus. Befolyást gyakorolt varázslásaival az emberekre. Ezeket a praktikákat az ördög...

István, az első mártír

2014.03.03 11:30
István diakónusnak erős hite volt. Isten megajándékozta őt hatalommal is. Bizonyságtevésének nem tudtak ellenállni. Azonban hamis váddal vádolták meg, hogy árthassanak neki. Amikor ott állt a Magas Tanács előtt, olyannak látták arcát, mint egy angyalét. A vád az volt, hogy káromolja a hagyományokat...

Gamáliel

2014.03.03 11:30
Furcsa dolgok történtek Jeruzsálemben. Az apostolokon Isten áldása volt, ami sok csodában is megmutatkozott, a nép vezetői megteltek irigységgel. Elfogták az apostolokat és börtönbe zárták őket. Éjszaka eljött hozzájuk Isten angyala, és kiszabadította, s arra bátorította őket, hogy prédikáljanak a...

Ananiás és Safira

2014.01.08 15:21
  Ananiás és Safira Az első keresztények közül néhányan nincstelenekké lettek, mert Jézus követését választották. Sokan úgy segítettek rajtuk, hogy eladták ingatlanukat és szétosztották a szegények között. Isten gazdagon megáldotta őket...

Péter és János a főtanács előtt

2014.01.08 15:20
Péter és János a főtanács előtt Az Ékes kapuban ülő béna meggyógyult. Repesett az örömtől, amikor családjának és barátainak elmondta, milyen hatalmas dolgot tett vele az Úr. Elmondta, hogy Péter és János a Jézus Krisztus nevében gyógyította meg őt. A Salamon csarnokban voltak, ahol egyre nagyobb...

Ékes kapu

2014.01.08 15:19
Ékes kapu Jeruzsálem városát kőfal vette körül, amin több kapu volt. A Juh kapun az áldozati bárányokat hozták a templomhoz, míg a Szemét kapun át a szemetet, lomot hordták ki a városból. Közvetlenül a templom főbejáratánál volt az Ékes kapu. Ide hozták a betegeket, koldusokat, hogy a templomba...

Pünkösd

2014.01.08 15:18
  Pünkösd Jézus, mielőtt a mennybe ment, azt mondta tanítványainak, hogy maradjanak Jeruzsálemben, amíg a Szentlelket elküldi hozzájuk. A tanítványok olyan boldogok voltak, hisz most már tudták, hogy követői lehettek Jézus Krisztusnak, aki az Isten Fia. Vártak, és imádkoztak, és beszélgettek...

Jézus az Atyához megy

2014.01.08 15:16
Jézus az Atyához megy   Feltámadása után Jézus találkozott két Emmausba igyekvő tanítvánnyal, akik, miután felismerték Őt, azonnal visszatértek Jeruzsálembe. Izgalomtól kipirultan beszélték el tanítványtársaiknak, hogy találkoztak a feltámadt Jézussal. Talán még mondanivalójuk közepére sem...
<< 1 | 2 | 3 | 4