Apostolokról

Mi történik a halál után?

2014.03.03 11:49
Az emberek között talán a legnagyobb zűrzavart az okozza, ahogyan a halál utáni állapotról gondolkodnak. Különféle felfogással találkozhatunk. Az igazi jó választ a Biblia tartalmazza, hiszen Isten tudja a legjobban, mi történik az emberrel, ha...

Mindig örülj!

2014.03.03 11:48
A szem a lélek tükre. Ha bánatosak, haragosak vagyunk, ez meglátszik arckifejezésünkön. A mosolyunk arról árulkodik, hogy boldogok és kiegyensúlyozottak vagyunk.             Ha egy gyermek minden szükséges dolgot megkap szüleitől, ha látja,...

A család

2014.03.03 11:48
Istennek gondja van a családra. Az Ő terve az, hogy az emberek családokban egymást boldogítva éljenek. A család a társadalom legkisebb egysége, sejtje.             A család feje a férj, az apa. Első hallásra úgy tűnik, hogy ő a “főnök”,...

Onézimus

2014.03.03 11:47
Pál apostol idejében még javában tartott a rabszolgaság. Aki erre a sorsra jutott, nem sok reménye lehetett. Ha csak egy módja volt, igyekezett megszökni, ami azonban nem volt könnyű. Ebben az időben élt Onézimus rabszolga, aki Filemonnál szolgált. A rabszolga az első adandó alkalommal megszökött....

Légy példa!

2014.03.03 11:47
Pál apostol levelet írt Timóteusnak. Levelében tanácsokat, útmutatást adott fiatal munkatársának.             Egyik intését így olvashatjuk: „Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a...

Kornélius

2014.03.03 11:34
Cezáreában, nem messze Joppétól, élt Kornélius százados. Jámbor és istenfélő volt, bőkezűen adakozott, és imádkozó életet élt. Kornéliusnál megjelent Isten angyala, és azt mondta, hogy hívassa magához Pétert. Kornélius nem sokat tűnődött, odahívott két szolgát, elmagyarázta feladatukat, és elküldte...

Péter kiszabadul a börtönből

2014.03.03 11:33
Heródes elkezdett kegyetlenkedni a keresztényekkel. Elfogatta és kivégeztette Jakabot. A zsidó vezetőknek ez nagyon tetszett. Heródes újabb örömet akart szerezni, ezért elfogatta Pétert. Bezáratta a börtönbe, és négyszer négy tagból álló őrséggel őriztette. Mivel akkor ünnep volt, úgy gondolta,...

Péter Joppéban

2014.03.03 11:33
Péter látogatást tett a vidéki gyülekezeteknél. Elment Liddába. Ott találkozott egy emberrel, aki nyolc év óta ágyban feküdt, mert gutaütés érte. Teljesen béna volt. Ezt az embert Éneásnak hívták. Péter így szólt hozzá: Éneás! Gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus! Kelj fel, és vesd meg az...

Saulból Pál

2014.03.03 11:32
Saullal már egyszer találkoztunk. A kivégzőosztag ruháira vigyázott István vértanú megkövezésekor.             Nagy szorgalommal üldözte a keresztényeket, mert meg volt győződve, hogy Istent szolgálja azzal, ha a keresztényeket bebörtönözteti....

Simon, a varázsló

2014.03.03 11:31
Fülöp - István diakónustársa volt. Hasonló módon ő is Isten eszköze volt, aki által csodák és jelek történtek.             Samáriában élt egy Simon nevű mágus. Befolyást gyakorolt varázslásaival az emberekre. Ezeket a praktikákat az ördög...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>