Jézusról

Jairus kislánya

2014.03.03 10:59
Jairus tekintélyes zsidó vezető volt. Egy alkalommal aggódva, szomorúan kereste Jézust, és arra kérte, hogy menjen el vele, és gyógyítsa meg egyetlen kislányát, aki nagyon beteg.             Jézus azonnal elindult, de csak lassan haladhatott a...

Az élet kenyere, a világ világossága

2014.03.03 10:58
Az emberek szeretnek jó dolgokra visszaemlékezni. Az ötezer férfi, akiket Jézus ellátott étellel, szép emlékként őrizték az alkalmat. Vágytak arra, hogy megismétlődjön. Jézus ismerte a szándékukat. Azonban Ő nem akarta, hogy azért gyűljenek köréje, hogy csupán jóllakjanak. Szerette volna sokkal...

Jézus feltámadása és mennybemenetele

2014.03.03 10:36
Két ember ment Pilátushoz, hogy Jézus eltemetéséhez engedélyt kérjen. Nikodémus és Arimathiai József. Péntek délután volt, közel a szombathoz. Miután az engedélyt megkapták, elhelyezték Jézus testét a sírban, ráhengerítettek egy követ, és elmentek, hogy megünnepeljék a szombatot. A zsidók nem...

Jézus halála

2014.03.03 10:35
Jézus tanítványaival elfogyasztotta a pászka vacsorát, utána kiment a Getsemáné-kertbe. Kiválasztott három tanítványt, és kérte őket, hogy virrasszanak vele, mert nagyon vágyott az együttérzésre, a megértésre. Amíg Jézus imádkozott és vért verítékezett, a tanítványok elaludtak. Jézus háromszor...

Tíz szűz

2014.03.03 10:35
Izraelben a mi kultúránktól eltérően kötöttek házasságot. Az esemény általában este történt. A vőlegény eljött a menyasszonyért, akit aztán nagy kísérettel vittek a vőlegény házához, ahol a lakodalom több napig zajlott. A tíz szűzről szóló példázat alapja egy menyegző volt. Tíz lány várakozott a...

Jézus visszajön

2014.03.03 10:34
Jézus, halála előtt, utoljára volt együtt a tanítványaival. Olyan dolgokat igyekezett elmondani nekik, amelyek majd erősítik, vigasztalják őket a földi vándorlásuk alatt. Tudta, hogy bánatosak és nyugtalanok lesznek, ha megtudják, hogy elmegy tőlük. Arra biztatta őket, hogy higgyenek Atyjukban és...

Szorgalmas Márta

2014.03.03 10:34
Jézus Bethániába látogatott. Ott laktak barátai: Mária, Márta és Lázár. Amikor Jézus helyet foglalt náluk, Márta serénykedett, hogy a vendégének minden kényelmet biztosítson. Friss vizet hozott, hogy Jézus fáradt lábát felüdítse, az ételről is gondoskodott. Igyekezett szaporán végezni feladatát,...

Az irgalmas samaritánus

2014.03.03 10:33
A vallásos izraelitáknak néha komoly fejtörést okozott az emberek besorolása. Ilyen kérdés volt az, hogy ki számít felebarátnak. Erre a kérdésre is példázattal felelt Jézus.             Jeruzsálemből Jerikóba ment egy ember. Útközben rablók...

A farizeus és a vámszedő imája

2014.03.03 10:22
Jézus hallgatói között mindig akadtak olyanok, akik büszkék voltak vallásos magatartásukra. Az egyszerű embereket semmibe vették.             Ez alkalommal Jézus egy olyan példázatot mondott el, amely elgondolkodásra késztette az önhitt...

Hányszor lehet megbocsátani?

2014.03.03 10:21
Péter olyan ember volt, aki gyakran szólalt meg elsőként. Most egy kérdést tett fel Jézusnak: Hányszor kell megbocsátani? Még hétszer is? Péter arra számított, hogy Jézus meg fogja dicsérni, amiért ő még hétszer is kész megbocsátani annak, aki hibát követett el.  Jézus válasza az volt,...
1 | 2 | 3 | 4 >>