Bibliai érdekességek Gyetvai Gellért

Micsoda különbség!

2019.01.07 18:08
Micsoda különbség!   A filozófiai gondolkodás és a Szentírás rokonságát sokan hangsúlyozzák, sőt sokan a philosophia perennist (vagyis az örök filozófiát) látják a nem keresztény tankban is (mint sok korai egyházatya), amelynek a leegyszerűsített lényege, hogy az igazság elég nagy része...

Mivel töltötte az időt Mózes Egyiptomban a fáraólátogatások között?

2019.01.07 18:12
Mivel töltötte az időt Mózes Egyiptomban a fáraólátogatások között?   Kicsit bevonódva az évezredek szent, úgy képzeljük általában a zsidó népet, akik Egyiptomban rabszolgáskodtak, hogy Mózes hatására és a csodás csapások hatására szent révülettel tekintenek Istenre, és követik Mózest az...

Mózes "két szarva"

2019.01.07 18:41
Michelangelo 1515-ben készült el egyik nevezetes szobrával, Mózessel. Azonban a szobron van egy furcsaság, tudniillik Mózesnek két szarva van, és ez az ábrázolásmód nem csak a híres itáliai polihisztornál fordul elő. Az ábrázolás elég furcsa így, ezért felvetődik a kérdés, miért? A válasz pedig egy...

Mózes kosara

2019.01.07 18:26
Mózes kosara mint tudjuk papirusznád anyagából készült (gomeh). Károli így fordítja: “De mikor tovább nem rejtegetheté, szerze annak egy gyékény-ládácskát, és bekené azt gyantával és szurokkal s belétevé a gyermeket és letevé a folyóvíz szélén a sás közé” (2Móz 2:3). Érdekes látni, hogy...

Mózes születése

2019.01.07 18:45
Mózes születéséhez adalék. Mózes születésének és nevelkedésének története tele van meglepő fordulatokkal, mint pl. a papirusznádasban való elrejtés, a királynő általi örökbefogadás, amely egy gyűlölt rabszolganép sarjával nem volt bevett gyakorlat, különösen nem egy akkor érvényes rendelet fényében...

Ne szeressétek a világot

2019.01.07 17:39
Elgondolkodtunk-e valaha azon, hogy mit jelent a napi gyakorlatban a ne szeressétek a világot (lásd 46. Bibliai érdekességek), a goldmanni világban lenni, de nem azonosulni vele, nem venni  benne részt, nem szeretni azt? Mivel hajlamosak vagyunk csak elméleti síkon megragadni az igazságokat,...

Pál, a lúzer

2019.01.07 17:21
Pál mint „lúzer” (?)   Hogy képzeljük el Pált? Ha megnézünk néhány alkotást a képzőművészetből, akkor Pál rendre erőteljes és jó kötésű egyénként jelenik meg. Olyan emberként, aki nem csak erős, férfias, de aki hatalmas szónok, erőteljes előadó stb. De vajon ilyen lehetett Pál? Valószínűleg...

Péter első megtérése

2019.01.07 17:09
Igazi volt-e Péter első megtérése?   Vannak, akik szerint Péter „első megtérése” nem is igazán volt igazi megtérés. Arra hivatkoznak, hogy Lukács evangéliumában a 22:31-32-ben Jézus azt mondja: „Simon, Simon, íme, a Sátán kikér titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted,...

Politika és vallás

2019.01.07 17:19
Politika és vallás együtt?   Máté 6:23-24 Ha tehát a benned lévő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség! Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti: nem szolgálhattok Istennek és a...

Rejtvény a falon

2019.01.07 18:10
Rejtvény a falon   Jól ismerjük Dániel könyvének 5 fejezetét, amelyben egy kézfej jelenik meg a mulató babiloniak előtt, és a falra a jól ismert mondatot írja: „Mené, mené, tekel ufarszin.” De átgondoltuk-e valaha, ténylegesen mit olvastak az értők akkor a falra írva? Ezt: Mina, mina, sékel és...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>