Cikkek archívuma

Halál utáni élet

2019.01.07 18:05
A halál utáni élet   A Biblia nem tud halál utáni életről. A Hertz-féle bibliakommentár szerint a Tanachban (Ószövetség) ezt nem fejti ki az ige. A Szentírásban az élet = fizikai test + élet lehelete. Az élet lehelete nem önálló szubjektum, hanem valami, amiről valójában fogalmunk sincs, csak...

Csalni a fordítással

2019.01.07 18:05
Hogyan csalhatunk fordítással? Legutóbb egy fordított szövegen mutattam be, milyen kulturális eltérések okozhatnak félreértést és meg nem értést a Bibliában. Most egy másik eseten azt szeretném bemutatni, hogyan csalnak a fordítók (és ezek után a kommentárok írói) a szöveggel, hogy aztán egész...

A hit végső próbája

2019.01.07 18:02
A hit végső próbája   Életem első jelentős igéje volt az Ésa 57:1, amely szerint „Az igaz elvész, és senki sem veszi ezt szívére, elvétetnek a kegyesek, és senki sem gondol bele, hogy a veszedelem elől ragadtatik el az igaz.” „Szeretünk” hinni a jó, kellemes dolgok közepette....

Testünk templom

2019.01.07 17:39
Testünk templom, de milyen?   1Kor 3:16-17 „Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek? Ha valaki Isten templomát megrontja, megrontja azt Isten. Mert az Isten temploma szent, ezek vagytok ti.” Az eredeti szöveg a naos szót használja. Ennek a jelentése nem...

Ne szeressétek a világot

2019.01.07 17:39
Elgondolkodtunk-e valaha azon, hogy mit jelent a napi gyakorlatban a ne szeressétek a világot (lásd 46. Bibliai érdekességek), a goldmanni világban lenni, de nem azonosulni vele, nem venni  benne részt, nem szeretni azt? Mivel hajlamosak vagyunk csak elméleti síkon megragadni az igazságokat,...

Ellenünk szóló kézírás

2019.01.07 17:38
Ellenünk szóló kézírás?   Mivel legtöbben, sokan a mai napig az 1908-as revideált Károli-féle változatban olvassák a Szentírást, szeretném egy szövegen bemutatni, miért érdemes a múlt kulturális közegén túl is elővenni fordításokat. Egy jól ismert szöveg így szól: „Az által, hogy eltörölte a...

Tanulható-e az igazság?

2019.01.07 17:37
Tanulható-e az igazság? 2Tim 3:7-ben egy olyan csoportról ír a Szentírás, akik gyakorlatilag az egész életüket annak tanulására fordítják, mégsem válnak soha arra képessé, hogy az isteni valóságot (igazságot) megértsék, felfogják. „Kik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el...

Lélek vagy szellem?

2019.01.07 17:37
Miért nem használta Károli a szellem szót?   Régi vita: lélek vagy szellem? A lélek (eredetileg lélegzet, pára, lehelet jelentéssel bírt) régi, ősi szavunk, és gyakorlatilag szinte megegyezik a héber ruah vagy a görög pheuma szóval. A használatára ugyanez elmondható: jelentette nem csak a...

Súlyos kijelentések

2019.01.07 17:36
Súlyos kijelentések   A Biblia szókimondó, a Biblia radikális. Nem finomkodik, nem kertel. Az igazságról, valóságról való kijelentései egészen odáig mennek, hogy néha csak nehezen feldolgozhatóak. De ez nem az ige hibája, mi vagyunk álságosak. 1Ján 2:15-ben Jézus kijelenti: „Ne szeressétek a...

Áron védelmében

2019.01.07 17:36
Áron védelmében 2Móz 32:4 verse így hangzik: „Ő átvette a kezükből, vésővel mintát készített, és öntött borjút csinált belőle. Ekkor azt mondták: Ez a te istened, Izráel, aki kihozott téged Egyiptom földjéről.” Az itt történteket Áron gyengeségeként értelmezzük rendszerint, és mindez nehezen...
Tételek: 61 - 70 ból 1956
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>