Jézusról

A tizenkét tanítvány kiválasztása

2014.03.03 09:58
Jézus nagyon szeretett a Galileai tenger melletti hegyoldalon tartózkodni. Számára minden csendes, szép táj  templom volt. Szívesen és gyakran töltött iitt időt mennyei Atyjával. Itt mondta el a hegyi beszédet, és  hívta el 12 barátját, hogy tanítványai legyenek. Jézus azért hívta el a...

Kalásztépés szombatnapon

2014.03.03 09:57
Jézus a hegyi beszédben azt mondta az Őt hallgató embereknek, hogy: „Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni. Bizony mondom nektek, míg az ég és a föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből,...

A béna ismét jár

2014.03.03 09:56
Kapernaumban történt az alábbi eset. Jézus földönjártakor a házaknak nem csúcsos, hanem lapos teteje volt. A nagy meleg miatt gyakran ezekre a tetőkre leveles gallyakat, ágakat raktak, hogy árnyékot tartsanak. Néha sűrűn egymás mellé rakták a pálmafák leveleit, hogy védelmet találjanak a nagy...

A leprás meggyógyul

2014.03.03 09:53
Jézus korában – ahogy ma is – a lepra gyógyíthatatlan betegség volt. Naámán meggyógyulása óta nem jegyzett föl a Szentírás leprából való gyógyulást. Aki ebbe a súlyos betegségbe esett, annak el kellett távoznia az egészségesek közül, nem találkozhatott, nem beszélgethetett, nem ehetett velük. Egy...

Péter anyósa

2014.03.03 09:20
Jézus egyik este Péteréknél szeretett volna megszállni. Lassan haladtak az úton, mert közben többször meg kellett állniuk. Hol egy beteg jött gyógyulásért az Úrhoz, hol lelki tanácsra volt szüksége valakinek. Végre megérkeztek. Amikor Jézus belépett Péter házába, annak anyósát lázas betegen, ágyban...

Zákeus

2014.03.03 09:19
Jézus tanítványaival Jerikóhoz közeledett. Az út szélén egy vak kéregetett. Meghallotta, hogy emberek jönnek arra, megkérdezte, ki az, és mi történt? Amikor megtudta, hogy Jézus jön arra, elkezdett hangosan kiabálni: - Jézus! Dávidnak fia! Könyörülj rajtam! Az arramenők el akarták csitítani, de ő...

A gazdag fiatalember

2014.03.03 09:18
Jézus követői között szegények és gazdagok, férfiak és nők, fiatalok és idősek egyaránt előfordultak. Örültek, ha közelében lehettek. Vágytak arra a békességre, ami Tőle származott. Többen kifejezték óhajukat, szeretnék elnyerni az örök életet. Ilyen vággyal kereste fel egy alkalommal Jézust egy...

Az elveszett pénz

2014.03.03 09:17
A bibliai időkben a lányok édesanyjuktól „hozományt” kaptak. Ez lehetett ruhanemű, ágynemű, de lehetett pénz is. Amikor egy lány férjhezment, édesanyjától egy kis ládikában megkapta ajándékát. Erre aztán egész életében nagyon vigyázott. Ha ez pénz volt, akkor igyekezett valamennyivel szaporítani,...

Az elveszett fiú

2014.03.03 09:16
A bibliai időkben az idősebbik fiúnak az örökségből dupla rész járt, amit az apa halála után kapott meg. A fiatalabb gyermekek csak azután számíthattak örökségükre, miután bátyjuk már megkapta az ő részét. Egy embernek volt két fia. Egy napon a fiatalabbik így szólt apjához: Apám, add ki nekem az...

A jó Pásztor

2014.03.03 09:15
              Jézus egy alkalommal tanította a köréje gyűlt embereket. Elmondta nekik, hogy milyen egy igazi pásztor.   Ismeri juhait, nevükön szólítja őket, azok hallgatnak rá, előttük megy, és követik őt. Idegen után nem mennek,...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>