Jézusról

A megdicsőülés hegyén

2014.03.03 10:20
Jézus Krisztus azért jött a földre, hogy tanítsa, gyógyítsa az embereket. Földre jövetelének legfőbb célja hogy halála által megváltson bennünket.      Ő úgy szeretett, hogy életét adta értünk, hogy nekünk örök életünk legyen. Ennek az áldozatnak az ideje már nagyon közel...

Jézus a vizen jár

2014.03.03 10:08
Jézus ezen a napon vendégelt meg ötezer férfit. Miután hajóba ültette a tanítványokat és elbocsátotta a tömeget, felment imádkozni a hegyre.             A tanítványok hajója szelte a hullámokat .A tenger közepén járhattak, amikor. óriási szél...

Két vak és egy ördöngős

2014.03.03 10:07
Két vak ember indult el Jézus nyomában, azzal a vággyal, hogy gyógyítsa meg őket. Bizonyára már hallottak a nagy Gyógyítóról, akiben minden reményük összpontosult. Most, hogy a tömegtől megtudták, hogy Jézus itt van, a nyomába eredtek és kiáltoztak. Könyörülj rajtunk Dávidnak Fia! Jézus bement...

Ördögűzés a gadarénusok földjén

2014.03.03 10:07
Az egyik veszély még el sem múlt, egy másik már ott leselkedett. Ez nem a tavon, hanem a keleti parton várt rájuk .Amint  Jézus a tanítványokkal kilépett a hajóból ott termett egy őrült ember. Ez az ember az ördög befolyása alatt állt, ami különböző furcsaságokban nyilvánult meg. Meztelenül...

A vihar lecsendesítése

2014.03.03 10:06
Egy hosszú nap volt Jézus és tanítványai mögött. Jézus sokat tanított. Estefelé elköszönt az emberektől. Egy hajóba szálltak, és elindultak a túlsó part felé. Mivel Jézus nagyon elfáradt, lefeküdt a hajó hátulján, és elaludt. Ahogy haladt a kis hajó a tavon, egyszerre vad vihar csapott le, és...

A magvető

2014.03.03 10:06
Nagy tömeg gyűlt Jézus köré. Többségében egyszerű, iskolázatlan emberek. Szerette volna érthetővé tenni számukra tanítását. Ezért olyan példát akart használni lelki dolgok megvilágítására, amit mindenki megérthet.             A példázat így...

Vendégségben Simonéknál

2014.03.03 10:05
Simon – farizeus volt. Egy alkalommal ebédre hívta meg Jézust otthonába,. Abban az időben az volt a szokás, hogy a vendégek megmoshatták kezüket, arcukat, sőt – mivel nagyon meleg volt – a lábukat is. Ez alapszabály volt. Udvariatlan volt az a vendéglátó, aki nem gondoskodott vendégeiről. A...

A százados szolgája

2014.03.03 10:04
Jézus Kapernaumba ment. A hegyen sok száz ember előtt beszélt, tanította, meghallgatta, meggyógyította őket. Most egy kis magányra vágyott. Egyedül akart lenni tanítványaival. Amikor a város kapujához ért, az ott élő zsidó vezetők elé jöttek, és kérték, hogy gyógyítsa meg a százados szolgáját, mert...

Egy özvegyasszony fia feltámad

2014.03.03 10:04
Kapernaumban Jézus meggyógyította a százados haldokló szolgáját. Ezután Nain nevű városba ment. A tanítványok és nagy tömeg kísérte Őt. Semmiről sem szerettek volna lemaradni, hisz annyi érdekes dolgot tett Jézus. Tanított, haldoklót gyógyított meg. Ha vele maradnak, ki tudja mi mindent, láthatnak...

Hegyibeszéd

2014.03.03 09:59
  Jézust nagy sokaság követte a hegyoldalra. A levegő kristálytiszta volt, az ég sziporkázott a tavaszi napsütésben. Az emberek igyekeztek szorosan köré ülni. Egyetlen szavát sem szerették volna elmulasztani.   Jézus szeretettel nézett végig rajtuk, s mintha csak olvasott volna...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>